Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Oedolion sy'n derbyn gwasanaethau yn ôl awdurdod lleol a mesur
None
Côd Ardal[Hidlo]
Measure2
BlwyddynEr bod ymdrechion mawr wedi bod i gasglu gwybodaeth gywir a dibynadwy o awdurdodau lleol, mae data ar gyfer 2016-17, 2017-18 a 2018-19 dal i fod yn amherffaith. <br /><br />Yn 2017-18, dim ond hyd at 13 Chwefror 2018 a 6 Mawrth 2018, yn ôl eu trefn, roedd Caerffili a Casnewydd yn gallu darparu data. Roedd hyn oherwydd i\'r ddau awdurdod lleol newid i system TGCh newydd yn ystod y flwyddyn. <br /><br />Nid oedd Bro Morgannwg wedi gallu darparu data ar gyfer 2017-18, oherwydd problemau technegol gyda\'u systemau TGCh.<br />(Esgynnol)[Hidlo]
Mesur[Hidlo]
[Lleihau]Awdurdod lleolEr bod ymdrechion mawr wedi bod i gasglu gwybodaeth gywir a dibynadwy o awdurdodau lleol, mae data ar gyfer 2016-17, 2017-18 a 2018-19 dal i fod yn amherffaith. <br /><br />Yn 2017-18, dim ond hyd at 13 Chwefror 2018 a 6 Mawrth 2018, yn ôl eu trefn, roedd Caerffili a Casnewydd yn gallu darparu data. Roedd hyn oherwydd i\'r ddau awdurdod lleol newid i system TGCh newydd yn ystod y flwyddyn. <br /><br />Nid oedd Bro Morgannwg wedi gallu darparu data ar gyfer 2017-18, oherwydd problemau technegol gyda\'u systemau TGCh.<br />[Hidlo]
-
-
Awdurdod lleol 1
[Lleihau]2016-17[Lleihau]2017-18[Lleihau]2018-19
Cliciwch yma i ddidoliNifer yr oedolion a dderbyniodd wasanaeth a ddarparwyd trwy fenter gymdeithasol, cwmni cydweithredol, gwasanaeth dan arweiniad defnyddiwr neu sefydliad trydydd sector yn ystod y flwyddynNid oedd Sir Ddinbych ac Wrecsam wedi gallu coladu\'r data ar gyfer 2016-17, oherwydd problemau technegol gyda\'u systemau TGCh. Nid oedd Sir Ddinbych a Bro Morgannwg wedi gallu coladu\'r data ar gyfer 2017-18. Nid oedd Sir Ddinbych wedi gallu coladu\'r data ar gyfer 2018-19. Mae Conwy wedi diwygio’u ffigurau ar gyfer 2016-17 a 2017-18 oherwydd materion ansawdd data. Oherwydd hyn nid oeddent wedi gallu coladu’r data ar gyfer 2018-19.Cliciwch yma i ddidoliNifer yr oedolion a dderbyniodd ofal a chymorth a oedd mewn cyflogaeth yn ystod y flwyddynNid oedd Ceredigion, Sir Ddinbych, ac Wrecsam wedi gallu coladu\'r data ar gyfer 2016-17, oherwydd problemau technegol gyda\'u systemau TGCh. Nid oedd Ceredigion, Sir Ddinbych, a Bro Morgannwg wedi gallu coladu\'r data ar gyfer 2017-18. Nid oedd Caerffili, Ceredigion a Sir Ddinbych wedi gallu coladu\'r data ar gyfer 2018-19.Cliciwch yma i ddidoliNifer yr oedolion a dderbyniodd wasanaeth a ddarparwyd trwy fenter gymdeithasol, cwmni cydweithredol, gwasanaeth dan arweiniad defnyddiwr neu sefydliad trydydd sector yn ystod y flwyddynNid oedd Sir Ddinbych ac Wrecsam wedi gallu coladu\'r data ar gyfer 2016-17, oherwydd problemau technegol gyda\'u systemau TGCh. Nid oedd Sir Ddinbych a Bro Morgannwg wedi gallu coladu\'r data ar gyfer 2017-18. Nid oedd Sir Ddinbych wedi gallu coladu\'r data ar gyfer 2018-19. Mae Conwy wedi diwygio’u ffigurau ar gyfer 2016-17 a 2017-18 oherwydd materion ansawdd data. Oherwydd hyn nid oeddent wedi gallu coladu’r data ar gyfer 2018-19.Cliciwch yma i ddidoliNifer yr oedolion a dderbyniodd ofal a chymorth a oedd mewn cyflogaeth yn ystod y flwyddynNid oedd Ceredigion, Sir Ddinbych, ac Wrecsam wedi gallu coladu\'r data ar gyfer 2016-17, oherwydd problemau technegol gyda\'u systemau TGCh. Nid oedd Ceredigion, Sir Ddinbych, a Bro Morgannwg wedi gallu coladu\'r data ar gyfer 2017-18. Nid oedd Caerffili, Ceredigion a Sir Ddinbych wedi gallu coladu\'r data ar gyfer 2018-19.Cliciwch yma i ddidoliNifer yr oedolion a dderbyniodd wasanaeth a ddarparwyd trwy fenter gymdeithasol, cwmni cydweithredol, gwasanaeth dan arweiniad defnyddiwr neu sefydliad trydydd sector yn ystod y flwyddynNid oedd Sir Ddinbych ac Wrecsam wedi gallu coladu\'r data ar gyfer 2016-17, oherwydd problemau technegol gyda\'u systemau TGCh. Nid oedd Sir Ddinbych a Bro Morgannwg wedi gallu coladu\'r data ar gyfer 2017-18. Nid oedd Sir Ddinbych wedi gallu coladu\'r data ar gyfer 2018-19. Mae Conwy wedi diwygio’u ffigurau ar gyfer 2016-17 a 2017-18 oherwydd materion ansawdd data. Oherwydd hyn nid oeddent wedi gallu coladu’r data ar gyfer 2018-19.Cliciwch yma i ddidoliNifer yr oedolion a dderbyniodd ofal a chymorth a oedd mewn cyflogaeth yn ystod y flwyddynNid oedd Ceredigion, Sir Ddinbych, ac Wrecsam wedi gallu coladu\'r data ar gyfer 2016-17, oherwydd problemau technegol gyda\'u systemau TGCh. Nid oedd Ceredigion, Sir Ddinbych, a Bro Morgannwg wedi gallu coladu\'r data ar gyfer 2017-18. Nid oedd Caerffili, Ceredigion a Sir Ddinbych wedi gallu coladu\'r data ar gyfer 2018-19.
[Lleihau]Cymru(r) Data revised since previously published3,832184(r) Data revised since previously published4,0932076,051247
CymruYnys Môn434862787
Gwynedd043282131717
Conwy(r) Data revised since previously published..|The data item is not available2(r) Data revised since previously published..|The data item is not available1..|The data item is not available23
Sir Ddinbych..|The data item is not available..|The data item is not available..|The data item is not available..|The data item is not available..|The data item is not available..|The data item is not available
Sir y Flint6205564978911
Wrecsam..|The data item is not available..|The data item is not available9802180
Powys275017212567
Ceredigion0..|The data item is not available0..|The data item is not available0..|The data item is not available
Sir Benfro000000
Sir Gaerfyrddin000000
Abertawe000000
Castell-nedd Port Talbot0160507
Pen-y-bont ar Ogwr365037915291
Bro Morgannwg214..|The data item is not available..|The data item is not available14317
Caerdydd342443595029848
Rhondda Cynon Taf0202013
Merthyr Tudful11806702340
Caerffili0260210..|The data item is not available
Blaenau Gwent016316612
Torfaen1,493351,492121,68713
Sir Fynwy327272507625168
Casnewydd247423551,1853

Metadata

Teitl

Oedolion sy'n derbyn gwasanaethau yn ôl awdurdod lleol a mesur

Diweddariad diwethaf

23 Hydref 2019 23 Hydref 2019

Diweddariad nesaf

Diweddaru mwyach

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Oedolion sy'n Derbyn Gofal a Chymorth

Cyswllt ebost

ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r wybodaeth yn seiliedig ar ddatganiad ystadegol blynyddol.

Cesglir yr wybodaeth er mwyn cael gwybod nifer yr oedolion a gafodd wasanaeth a ddarparwyd drwy fenter gymdeithasol, menter gydweithredol, gwasanaeth a arweinir gan ddefnyddwyr, neu sefydliad trydydd sector yn ystod y flwyddyn.


Casgliad data a dull cyfrifo

Cafodd Powys nifer o ymholiadau yn ystod 2016-17 a 2018-19 lle nad oedd y sawl yr honnwyd ei fod yn gyfrifol am gamdriniaeth neu esgeulustod yn hysbys. Mae'r ymholiadau hyn wedi 'u cynnwys yn y golofn 'cyfanswm'. Bydd anghysondeb ymddangosiadol rhwng y symiau o eitemau cyfansoddol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2016-17.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae data cyn y cyfnod diwethaf sydd wedi'i ddiwygio ers y cyhoeddiad diwethaf wedi'i nodi gydag (r).

Ansawdd ystadegol

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Allweddeiriau

Oedolion, Gwasanaethau cymdeithasol