Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Nifer yr oedolion y codwyd tâl arnynt am ofal a chymorth, neu am gymorth yn unig, yn ystod y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth, yn ôl awdurdod lleol, oedran ac eitem data
None
Eitem Data[Hidlwyd]
Côd Ardal[Hidlo]
Measure2
Blwyddyn(Esgynnol)[Hidlo]
[Lleihau]Ystod Oedran[Hidlo]
-
Ystod Oedran 1
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod lleol 1
[Lleihau]2016-17[Lleihau]2017-18[Lleihau]2018-19
[Lleihau]Cyfanswm yn 18+ oedCliciwch yma i ddidoliCyfanswm yn 18+ oed[Lleihau]Cyfanswm yn 18+ oedCliciwch yma i ddidoliCyfanswm yn 18+ oed[Lleihau]Cyfanswm yn 18+ oedCliciwch yma i ddidoliCyfanswm yn 18+ oed
Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm yn 18-64 oedCliciwch yma i ddidoliCyfanswm yn 65+ oedCliciwch yma i ddidoliCyfanswm yn 18-64 oedCliciwch yma i ddidoliCyfanswm yn 65+ oedCliciwch yma i ddidoliCyfanswm yn 18-64 oedCliciwch yma i ddidoliCyfanswm yn 65+ oed
[Lleihau]Cymru10,57649,37359,949(r) 9,877(r) 43,175(r) 53,05211,52544,90456,429
CymruYnys Môn3671,3151,6823521,1611,5133701,1981,568
Gwynedd2192,5402,7592422,3232,5653992,4852,884
Conwy6973,1743,8716923,1893,8817693,3154,084
Sir Ddinbych4631,2761,7394751,2281,7035121,2321,744
Sir y Flint4991,5582,0577281,9072,6358701,8582,728
Wrecsam9874,0365,0233601,1021,4623401,1801,520
Powys5472,3822,9295232,2612,7846002,2362,836
Ceredigion3041,4231,7273101,2931,6033121,3301,642
Sir Benfro3041,6401,9442511,6591,9102721,6801,952
Sir Gaerfyrddin7004,7025,4026494,4065,0557554,3135,068
Abertawe3242,1122,4366543,6324,2861,0093,6304,639
Castell-nedd Port Talbot4131,8492,2624721,8072,2794881,8972,385
Pen-y-bont ar Ogwr6033,4174,0205483,4243,9726413,4204,061
Bro Morgannwg4032,4882,891......7632,1372,900
Caerdydd8963,7394,6359033,9284,8318833,7894,672
Rhondda Cynon Taf9583,6394,5978652,9253,7908542,6173,471
Merthyr Tudful3361,2331,5693489181,2662097981,007
Caerffili..................
Blaenau Gwent1841,0581,2421638921,0551648521,016
Torfaen631,6081,6711521,5051,6571661,4671,633
Sir Fynwy5912,0872,678(r) 400(r) 1,518(r) 1,9183981,4991,897
Casnewydd7182,0972,8157902,0972,8877511,9712,722

Metadata

Teitl
Nifer yr oedolion y codwyd tâl arnynt am ofal a chymorth, neu am gymorth yn unig, yn ystod y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth, yn ôl awdurdod lleol, oedran ac eitem data

Diweddariad diwethaf
23 Hydref 2019 23 Hydref 2019

Diweddariad nesaf
Hydref 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Oedolion sy'n Derbyn Gofal a Chymorth

Cyswllt ebost
ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r wybodaeth yn seiliedig ar ddatganiad ystadegol blynyddol.

Cesglir yr wybodaeth i fonitro nifer yr oedolion a dalodd yr uchafswm tâl wythnosol tuag at gost gofal a chymorth, neu gymorth i ofalwyr, yn ystod y flwyddyn.


Casgliad data a dull cyfrifo
Er bod ymdrechion mawr wedi bod i gasglu gwybodaeth gywir a dibynadwy o awdurdodau lleol, mae data ar gyfer 2016-17, 2017-18 a 2018-19 dal i fod yn amherffaith.

Ni ddarparodd Caerffili data yn 2016-17, 2017-18 a 2018-19.

Yn 2017-18, darparodd Casnewydd data hyd at y 6ed Mawrth 2018 yn unig. Roedd hyn oherwydd bod Casnewydd yn mudo i system TGCh newydd yn ystod y flwyddyn. Ni ddarparodd Bro Morgannwg data yn 2017-18. Roedd hyn oherwydd materion technegol yn ymwneud â'u systemau TGCh.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2016-17.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae data cyn y cyfnod diwethaf sydd wedi'i ddiwygio ers y cyhoeddiad diwethaf wedi'i nodi gydag (r).

Ansawdd ystadegol
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Allweddeiriau
Oedolion, Gwasanaethau cymdeithasol