Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Nifer yr oedolion y codwyd tâl arnynt am ofal a chymorth, neu am gymorth yn unig, yn ystod y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth, yn ôl awdurdod lleol, oedran ac eitem data
None
Eitem Data[Hidlwyd]
Côd Ardal[Hidlo]
Measure2
BlwyddynEr bod ymdrechion mawr wedi bod i gasglu gwybodaeth gywir a dibynadwy o awdurdodau lleol, mae data ar gyfer 2016-17, 2017-18 a 2018-19 dal i fod yn amherffaith. <br />Ni ddarparodd Caerffili data yn 2016-17, 2017-18 a 2018-19.<br />Yn 2017-18, darparodd Casnewydd data hyd at y 6ed Mawrth 2018 yn unig. Roedd hyn oherwydd bod Casnewydd yn mudo i system TGCh newydd yn ystod y flwyddyn.  <br />Ni ddarparodd Bro Morgannwg data yn 2017-18. Roedd hyn oherwydd materion technegol yn ymwneud â\'u systemau TGCh.<br />(Esgynnol)[Hidlo]
[Lleihau]Ystod Oedran[Hidlo]
-
Ystod Oedran 1
[Lleihau]Awdurdod lleolEr bod ymdrechion mawr wedi bod i gasglu gwybodaeth gywir a dibynadwy o awdurdodau lleol, mae data ar gyfer 2016-17, 2017-18 a 2018-19 dal i fod yn amherffaith. <br />Ni ddarparodd Caerffili data yn 2016-17, 2017-18 a 2018-19.<br />Yn 2017-18, darparodd Casnewydd data hyd at y 6ed Mawrth 2018 yn unig. Roedd hyn oherwydd bod Casnewydd yn mudo i system TGCh newydd yn ystod y flwyddyn.  <br />Ni ddarparodd Bro Morgannwg data yn 2017-18. Roedd hyn oherwydd materion technegol yn ymwneud â\'u systemau TGCh.<br />[Hidlo]
-
-
Awdurdod lleol 1
[Lleihau]2016-17[Lleihau]2017-18[Lleihau]2018-19
[Lleihau]Cyfanswm yn 18+ oedCliciwch yma i ddidoliCyfanswm yn 18+ oed[Lleihau]Cyfanswm yn 18+ oedCliciwch yma i ddidoliCyfanswm yn 18+ oed[Lleihau]Cyfanswm yn 18+ oedCliciwch yma i ddidoliCyfanswm yn 18+ oed
Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm yn 18-64 oedCliciwch yma i ddidoliCyfanswm yn 65+ oedCliciwch yma i ddidoliCyfanswm yn 18-64 oedCliciwch yma i ddidoliCyfanswm yn 65+ oedCliciwch yma i ddidoliCyfanswm yn 18-64 oedCliciwch yma i ddidoliCyfanswm yn 65+ oed
[Lleihau]Cymru10,57649,37359,949(r) Data revised since previously published9,877(r) Data revised since previously published43,175(r) Data revised since previously published53,05211,52544,90456,429
CymruYnys Môn3671,3151,6823521,1611,5133701,1981,568
Gwynedd2192,5402,7592422,3232,5653992,4852,884
Conwy6973,1743,8716923,1893,8817693,3154,084
Sir Ddinbych4631,2761,7394751,2281,7035121,2321,744
Sir y Flint4991,5582,0577281,9072,6358701,8582,728
Wrecsam9874,0365,0233601,1021,4623401,1801,520
Powys5472,3822,9295232,2612,7846002,2362,836
Ceredigion3041,4231,7273101,2931,6033121,3301,642
Sir Benfro3041,6401,9442511,6591,9102721,6801,952
Sir Gaerfyrddin7004,7025,4026494,4065,0557554,3135,068
Abertawe3242,1122,4366543,6324,2861,0093,6304,639
Castell-nedd Port Talbot4131,8492,2624721,8072,2794881,8972,385
Pen-y-bont ar Ogwr6033,4174,0205483,4243,9726413,4204,061
Bro Morgannwg4032,4882,891..|The data item is not available..|The data item is not available..|The data item is not available7632,1372,900
Caerdydd8963,7394,6359033,9284,8318833,7894,672
Rhondda Cynon Taf9583,6394,5978652,9253,7908542,6173,471
Merthyr Tudful3361,2331,5693489181,2662097981,007
Caerffili..|The data item is not available..|The data item is not available..|The data item is not available..|The data item is not available..|The data item is not available..|The data item is not available..|The data item is not available..|The data item is not available..|The data item is not available
Blaenau Gwent1841,0581,2421638921,0551648521,016
Torfaen631,6081,6711521,5051,6571661,4671,633
Sir Fynwy5912,0872,678(r) Data revised since previously published400(r) Data revised since previously published1,518(r) Data revised since previously published1,9183981,4991,897
Casnewydd7182,0972,8157902,0972,8877511,9712,722

Metadata

Teitl

Nifer yr oedolion y codwyd tâl arnynt am ofal a chymorth, neu am gymorth yn unig, yn ystod y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth, yn ôl awdurdod lleol, oedran ac eitem data

Diweddariad diwethaf

23 Hydref 2019 23 Hydref 2019

Diweddariad nesaf

Hydref 2020

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Oedolion sy'n Derbyn Gofal a Chymorth

Cyswllt ebost

ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r wybodaeth yn seiliedig ar ddatganiad ystadegol blynyddol.

Cesglir yr wybodaeth i fonitro nifer yr oedolion a dalodd yr uchafswm tâl wythnosol tuag at gost gofal a chymorth, neu gymorth i ofalwyr, yn ystod y flwyddyn.


Casgliad data a dull cyfrifo

Er bod ymdrechion mawr wedi bod i gasglu gwybodaeth gywir a dibynadwy o awdurdodau lleol, mae data ar gyfer 2016-17, 2017-18 a 2018-19 dal i fod yn amherffaith.

Ni ddarparodd Caerffili data yn 2016-17, 2017-18 a 2018-19.

Yn 2017-18, darparodd Casnewydd data hyd at y 6ed Mawrth 2018 yn unig. Roedd hyn oherwydd bod Casnewydd yn mudo i system TGCh newydd yn ystod y flwyddyn. Ni ddarparodd Bro Morgannwg data yn 2017-18. Roedd hyn oherwydd materion technegol yn ymwneud â'u systemau TGCh.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2016-17.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae data cyn y cyfnod diwethaf sydd wedi'i ddiwygio ers y cyhoeddiad diwethaf wedi'i nodi gydag (r).

Allweddeiriau

Oedolion, Gwasanaethau cymdeithasol

Ansawdd ystadegol

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.