Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Unigolion sy'n anabl yn gorfforol/synhwyraidd yn ôl awdurdod lleol, anabledd ac ystod oedran
None
[Lleihau]Ystod Oedran[Hidlwyd]
-
Ystod Oedran 1[Hidlo]
Côd Ardal[Hidlo]
BlwyddynYn 2020-21:<br />Nid oedd Wrecsam yn gallu darparu ffurflenni wedi\’u cwblhau\’n llawn oherwydd problemau gyda gweithredu system gyfrifiadurol newydd System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru (WCCIS). Roedd Casnewydd ond yn cynnwys cleientiaid ag atgyfeiriad agored.<br /><br />Nid oedd Blaenau Gwent yn gallu darparu data ‘anabledd corfforol yn unig\’ ar ar gyfer y rheini sy\’n 65 oed ac yn hŷn. <br /><br />Nid oedd Caerffili yn gallu darparu ffigurau ‘Anabledd corfforol yn unig\’. Mae hyn wedi effeithio ar y cyfanswm \'heb Anabledd Gweledol\' a chyfanswm Cymru. <br /><br />Yn 2018-19:<br />Nid Caerfilli wedi gallu coladu\'r data, oherwydd problemau technegol gyda\'u systemau TGCh.[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Anabledd[Hidlo]
-
[Lleihau]Anabledd 1
-
[Lleihau]Anabledd 2
-
Anabledd 3
[Lleihau]Awdurdod LleolYn 2020-21:<br />Nid oedd Wrecsam yn gallu darparu ffurflenni wedi\’u cwblhau\’n llawn oherwydd problemau gyda gweithredu system gyfrifiadurol newydd System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru (WCCIS). Roedd Casnewydd ond yn cynnwys cleientiaid ag atgyfeiriad agored.<br /><br />Nid oedd Blaenau Gwent yn gallu darparu data ‘anabledd corfforol yn unig\’ ar ar gyfer y rheini sy\’n 65 oed ac yn hŷn. <br /><br />Nid oedd Caerffili yn gallu darparu ffigurau ‘Anabledd corfforol yn unig\’. Mae hyn wedi effeithio ar y cyfanswm \'heb Anabledd Gweledol\' a chyfanswm Cymru. <br /><br />Yn 2018-19:<br />Nid Caerfilli wedi gallu coladu\'r data, oherwydd problemau technegol gyda\'u systemau TGCh.[Hidlo]
-
-
Awdurdod Lleol 1
[Lleihau] Cyfanswm y bobl anabl ar y gofrestr ar 31 MawrthCliciwch yma i ddidoli Cyfanswm y bobl anabl ar y gofrestr ar 31 Mawrth
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm  nam difrifol ar y golwgEr cofnodir y rhifau yma gan awdurdodau lleol, mae yna dystiolaeth i awgrymu bod gydran dall byddar y ffigyrau wedi  ei danamcangyfrifo.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm  nam ar y golwg[Lleihau]Cyfanswm heb Anabledd GweledolCliciwch yma i ddidoliCyfanswm heb Anabledd Gweledol
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli Cyfanswm â nam ar y clyw[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliHeb Anabledd Gweledol - Anabledd corfforol yn unig
[Lleihau]Cymru(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.5,646(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.5,549(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.7,688(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.21,409(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.29,097(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.40,292
CymruYnys Môn159175248999231,257
Gwynedd258307361,1031,1391,704
Conwy7036391,5811,6201,726
Sir Ddinbych18198276(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru...|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael276555
Sir y Flint1263702491,5451,7942,290
Wrecsam103148599112
Powys(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.466(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.263(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.6(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.5,737(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.5,743(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.6,472
Ceredigion1491941756378121,155
Sir Benfro2703706861,5582,2442,884
Sir Gaerfyrddin4284771,2012,7343,9354,840
Abertawe6105385156211,1362,284
Castell-nedd Port Talbot3774027331,6152,3483,127
Pen-y-bont ar Ogwr4553971,0448901,9342,786
Bro Morgannwg..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael
Caerdydd7886948551,7502,6054,087
Rhondda Cynon Taf461370922(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru...|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael9221,753
Merthyr Tudful142120251(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru...|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael251513
Caerffili31327062(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru...|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael62645
Blaenau Gwent(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.55(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.58(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.15(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.33(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.48(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.161
Torfaen248560(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.182(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.242(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.351
Sir Fynwy2242474881936811,152
Casnewydd807537246283438

Metadata

Teitl

Cofrestr pobl ag anabledd corfforol/ar y synhwyrau ar 31 Mawrth

Diweddariad diwethaf

7 Gorffennaf 2022 7 Gorffennaf 2022

Diweddariad nesaf

hydref 2022 (Dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data am gofrestr awdurdodau lleol o bobl ag anableddau corfforol neu ar eu synhwyrau (SSDA900), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae cofrestri pobl ag anabledd corfforol neu ar y synhwyrau yn cynnwys pob unigolyn sydd wedi'i gofrestru o dan Adran 29 o Ddeddf Cymorth Gwladol 1948. Fodd bynnag, mater gwirfoddol yw cofrestru a gallai'r ffigyrau felly fod yn amcangyfrif rhy isel o niferoedd y bobl ag anabledd corfforol neu ar y synhwyrau. Fodd bynnag mae'n ofynnol cofrestru nam difrifol ar y golwg cyn derbyn rhai budd-daliadau ariannol penodol ac felly gallai niferoedd y bobl yn y categori hwn fod yn fwy dibynadwy na'r rhai ar gyfer nam rhannol ar y golwg ac anableddau eraill. Mae'r ffactorau hyn yn ogystal ag ansicrwydd ynglyn â pha mor rheolaidd y mae cynghorau'n adolygu ac yn diweddaru eu cofnodion, yn golygu ei bod yn anodd penderfynu pa mor ddibynadwy yw'r wybodaeth hon ac felly nid yw'n bosibl ei ystyried yn nifer pendant o bobl ag anableddau.
Cofrestrir pobl â nam ar eu golwg gan awdurdodau lleol ar ôl i offthalmolegydd ymgynghorol gadarnhau'r nam hwnnw. Mae Tystysgrif Nam ar y Golwg (Cymru) yn cadarnhau'n ffurfiol bod rhywun yn rhannol ddall neu'n ddall (gan bellach ddefnyddio'r termau a ffefrir 'nam ar y golwg' neu 'nam difrifol ar y golwg') er mwyn i'r Awdurdod Lleol allu ei gofrestru ef neu hi.
Mater gwirfoddol yw cofrestru ac nid oes yn rhaid cofrestru er mwyn derbyn amryw neu rai budd-daliadau neu wasanaethau cymdeithasol. Os nad yw'r unigolyn yn hysbys i'r gwasanaethau cymdeithasol fel rhywun ag anghenion sy'n deillio o'r nam ar ei olwg, mae cofrestru hefyd yn gweithredu fel atgyfeiriad ar gyfer asesiad gofal cymdeithasol.


Casgliad data a dull cyfrifo

Darparwyd y data i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan y 22 awdurdod lleol yng Nghymru ar ffurflen SSDA900. Mae'r ffurflen yn defnyddio cyfres eang o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn gywir ac yn gyson.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2006-07.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae data cyn y cyfnod diwethaf sydd wedi'i ddiwygio ers y cyhoeddiad diwethaf wedi'i nodi gydag (r).

Allweddeiriau

Anabledd, Dysgu

Ansawdd ystadegol

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, neu gyda gwybodaeth ychwanegol ynglyn ag ansawdd a dulliau gwaith yn yr Adroddiad Ansawdd, yn y dolenni i'r we a roddir.