Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Unigolion sy'n anabl yn gorfforol/synhwyraidd yn ôl awdurdod lleol, anabledd ac ystod oedran
None
[Lleihau]Ystod Oedran[Hidlwyd]
-
Ystod Oedran 1[Hidlo]
Côd Ardal[Hidlo]
BlwyddynYn 2021-22:<br />Nid oedd Sir Gaerfyrddin yn gallu darparu\’r holl ddata ‘nam difrifol ar y golwg\’. Nid oedd sawl awdurdod lleol yn gallu darparu ffigurau “Anabledd corfforol yn unig\’.<br /><br />Yn 2020-21:<br />Nid oedd Wrecsam yn gallu darparu ffurflenni wedi\’u cwblhau\’n llawn oherwydd problemau gyda gweithredu system gyfrifiadurol newydd System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru (WCCIS). Roedd Casnewydd ond yn cynnwys cleientiaid ag atgyfeiriad agored. Nid oedd Blaenau Gwent yn gallu darparu data ‘anabledd corfforol yn unig\’ ar ar gyfer y rheini sy\’n 65 oed ac yn hyn. Nid oedd Caerffili yn gallu darparu ffigurau ‘Anabledd corfforol yn unig\’. Mae hyn wedi effeithio ar y cyfanswm \'heb Anabledd Gweledol\' a chyfanswm Cymru. <br /><br />Yn 2018-19:<br />Nid Caerfilli wedi gallu coladu\'r data, oherwydd problemau technegol gyda\'u systemau TGCh.[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Anabledd[Hidlo]
-
[Lleihau]Anabledd 1
-
[Lleihau]Anabledd 2
-
Anabledd 3
[Lleihau]Awdurdod LleolYn 2021-22:<br />Nid oedd Sir Gaerfyrddin yn gallu darparu\’r holl ddata ‘nam difrifol ar y golwg\’. Nid oedd sawl awdurdod lleol yn gallu darparu ffigurau “Anabledd corfforol yn unig\’.<br /><br />Yn 2020-21:<br />Nid oedd Wrecsam yn gallu darparu ffurflenni wedi\’u cwblhau\’n llawn oherwydd problemau gyda gweithredu system gyfrifiadurol newydd System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru (WCCIS). Roedd Casnewydd ond yn cynnwys cleientiaid ag atgyfeiriad agored. Nid oedd Blaenau Gwent yn gallu darparu data ‘anabledd corfforol yn unig\’ ar ar gyfer y rheini sy\’n 65 oed ac yn hyn. Nid oedd Caerffili yn gallu darparu ffigurau ‘Anabledd corfforol yn unig\’. Mae hyn wedi effeithio ar y cyfanswm \'heb Anabledd Gweledol\' a chyfanswm Cymru. <br /><br />Yn 2018-19:<br />Nid Caerfilli wedi gallu coladu\'r data, oherwydd problemau technegol gyda\'u systemau TGCh.[Hidlo]
-
-
Awdurdod Lleol 1
[Lleihau] Cyfanswm y bobl anabl ar y gofrestr ar 31 MawrthCliciwch yma i ddidoli Cyfanswm y bobl anabl ar y gofrestr ar 31 Mawrth
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm  nam difrifol ar y golwgEr cofnodir y rhifau yma gan awdurdodau lleol, mae yna dystiolaeth i awgrymu bod gydran dall byddar y ffigyrau wedi  ei danamcangyfrifo.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm  nam ar y golwg[Lleihau]Cyfanswm heb Anabledd GweledolCliciwch yma i ddidoliCyfanswm heb Anabledd Gweledol
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli Cyfanswm â nam ar y clyw[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliHeb Anabledd Gweledol - Anabledd corfforol yn unig
[Lleihau]Cymru5,9375,8128,84724,48733,33445,083
CymruYnys Môn162141228638851,188
Gwynedd243291371,0571,0941,628
Conwy6136381,5791,6171,714
Sir Ddinbych15077224..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael224451
Sir y Flint1163192361,3491,5852,020
Wrecsam3865293059162
Powys4362571,1994,3115,5106,203
Ceredigion1431931666047701,106
Sir Benfro2863396751,5002,1752,800
Sir Gaerfyrddin3683321,1192,4623,5814,281
Abertawe7887136647521,4162,917
Castell-nedd Port Talbot3833967511,5862,3373,116
Pen-y-bont ar Ogwr4773951,0101,1452,1553,027
Bro Morgannwg13813054,2304,2354,503
Caerdydd7587078161,7132,5293,994
Rhondda Cynon Taf457394986..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael9861,837
Merthyr Tudful138112248..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael248498
Caerffili35935063..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael63772
Blaenau Gwent608923564587736
Torfaen369838182220354
Sir Fynwy2352544461866321,121
Casnewydd10512452374426655

Metadata

Cyswllt ebost

ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Teitl

Cofrestr pobl ag anabledd corfforol/ar y synhwyrau ar 31 Mawrth

Diweddariad diwethaf

21 Chwefror 2023 21 Chwefror 2023

Diweddariad nesaf

Diweddaru mwyach

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data am gofrestr awdurdodau lleol o bobl ag anableddau corfforol neu ar eu synhwyrau (SSDA900), Llywodraeth Cymru

Disgrifiad cyffredinol

Mae cofrestri pobl ag anabledd corfforol neu ar y synhwyrau yn cynnwys pob unigolyn sydd wedi'i gofrestru o dan Adran 29 o Ddeddf Cymorth Gwladol 1948. Fodd bynnag, mater gwirfoddol yw cofrestru a gallai'r ffigyrau felly fod yn amcangyfrif rhy isel o niferoedd y bobl ag anabledd corfforol neu ar y synhwyrau. Fodd bynnag mae'n ofynnol cofrestru nam difrifol ar y golwg cyn derbyn rhai budd-daliadau ariannol penodol ac felly gallai niferoedd y bobl yn y categori hwn fod yn fwy dibynadwy na'r rhai ar gyfer nam rhannol ar y golwg ac anableddau eraill. Mae'r ffactorau hyn yn ogystal ag ansicrwydd ynglyn â pha mor rheolaidd y mae cynghorau'n adolygu ac yn diweddaru eu cofnodion, yn golygu ei bod yn anodd penderfynu pa mor ddibynadwy yw'r wybodaeth hon ac felly nid yw'n bosibl ei ystyried yn nifer pendant o bobl ag anableddau.
Cofrestrir pobl â nam ar eu golwg gan awdurdodau lleol ar ôl i offthalmolegydd ymgynghorol gadarnhau'r nam hwnnw. Mae Tystysgrif Nam ar y Golwg (Cymru) yn cadarnhau'n ffurfiol bod rhywun yn rhannol ddall neu'n ddall (gan bellach ddefnyddio'r termau a ffefrir 'nam ar y golwg' neu 'nam difrifol ar y golwg') er mwyn i'r Awdurdod Lleol allu ei gofrestru ef neu hi.
Mater gwirfoddol yw cofrestru ac nid oes yn rhaid cofrestru er mwyn derbyn amryw neu rai budd-daliadau neu wasanaethau cymdeithasol. Os nad yw'r unigolyn yn hysbys i'r gwasanaethau cymdeithasol fel rhywun ag anghenion sy'n deillio o'r nam ar ei olwg, mae cofrestru hefyd yn gweithredu fel atgyfeiriad ar gyfer asesiad gofal cymdeithasol.


Casgliad data a dull cyfrifo

Darparwyd y data i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan y 22 awdurdod lleol yng Nghymru ar ffurflen SSDA900. Mae'r ffurflen yn defnyddio cyfres eang o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn gywir ac yn gyson.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2006-07.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae data cyn y cyfnod diwethaf sydd wedi'i ddiwygio ers y cyhoeddiad diwethaf wedi'i nodi gydag (r).

Allweddeiriau

Anabledd, Dysgu

Ansawdd ystadegol

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, neu gyda gwybodaeth ychwanegol ynglyn ag ansawdd a dulliau gwaith yn yr Adroddiad Ansawdd, yn y dolenni i'r we a roddir.