Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Unigolion sy'n anabl yn gorfforol/synhwyraidd yn ôl awdurdod lleol, anabledd ac ystod oedran
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod ardal[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Anabledd[Hidlo]
-
Anabledd 1
[Lleihau]Ystod oedran[Hidlo]
-
Ystod oedran 1
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod lleol 1
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm  nam difrifol ar y golwg[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm  nam ar y golwg[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm heb Anabledd Gweledol[Lleihau]Yr holl bobl ag anabledd corfforol wedi'u cynnwys yn y categorïau arall
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliYr holl bobl ag anabledd corfforol wedi'u cynnwys yn y categorïau arall
[Lleihau]Cymru6,4846,65339,15828,767
CymruYnys Môn2002281,0121,441
Gwynedd2893311,2671,321
Conwy1681116,4204,215
Sir Ddinbych147933410
Sir y Flint3754303,3593,248
Wrecsam282349823243
Powys4763006,1344,725
Ceredigion154154875711
Sir Benfro2793652,4271,841
Sir Gaerfyrddin4545334,2033,281
Abertawe7446791,124510
Castell-nedd Port Talbot4334613,0493,042
Pen-y-bont ar Ogwr3904132,1081,054
Bro Morgannwg........
Caerdydd8037402,7741,830
Rhondda Cynon Taf4543487950
Merthyr Tudful161133392..
Caerffili........
Blaenau Gwent626836..
Torfaen36271586502
Sir Fynwy254289823229
Casnewydd323357610574

Metadata

Teitl
Cofrestr pobl ag anabledd corfforol/ar y synhwyrau ar 31 Mawrth

Diweddariad diwethaf
30 Hydref 2019 30 Hydref 2019

Diweddariad nesaf
Hydref 2020 (Dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am gofrestr awdurdodau lleol o bobl ag anableddau corfforol neu ar eu synhwyrau (SSDA900), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae cofrestri pobl ag anabledd corfforol neu ar y synhwyrau yn cynnwys pob unigolyn sydd wedi'i gofrestru o dan Adran 29 o Ddeddf Cymorth Gwladol 1948. Fodd bynnag, mater gwirfoddol yw cofrestru a gallai'r ffigyrau felly fod yn amcangyfrif rhy isel o niferoedd y bobl ag anabledd corfforol neu ar y synhwyrau. Fodd bynnag mae'n ofynnol cofrestru nam difrifol ar y golwg cyn derbyn rhai budd-daliadau ariannol penodol ac felly gallai niferoedd y bobl yn y categori hwn fod yn fwy dibynadwy na'r rhai ar gyfer nam rhannol ar y golwg ac anableddau eraill. Mae'r ffactorau hyn yn ogystal ag ansicrwydd ynglyn â pha mor rheolaidd y mae cynghorau'n adolygu ac yn diweddaru eu cofnodion, yn golygu ei bod yn anodd penderfynu pa mor ddibynadwy yw'r wybodaeth hon ac felly nid yw'n bosibl ei ystyried yn nifer pendant o bobl ag anableddau.
Cofrestrir pobl â nam ar eu golwg gan awdurdodau lleol ar ôl i offthalmolegydd ymgynghorol gadarnhau'r nam hwnnw. Mae Tystysgrif Nam ar y Golwg (Cymru) yn cadarnhau'n ffurfiol bod rhywun yn rhannol ddall neu'n ddall (gan bellach ddefnyddio'r termau a ffefrir 'nam ar y golwg' neu 'nam difrifol ar y golwg') er mwyn i'r Awdurdod Lleol allu ei gofrestru ef neu hi.
Mater gwirfoddol yw cofrestru ac nid oes yn rhaid cofrestru er mwyn derbyn amryw neu rai budd-daliadau neu wasanaethau cymdeithasol. Os nad yw'r unigolyn yn hysbys i'r gwasanaethau cymdeithasol fel rhywun ag anghenion sy'n deillio o'r nam ar ei olwg, mae cofrestru hefyd yn gweithredu fel atgyfeiriad ar gyfer asesiad gofal cymdeithasol.


Casgliad data a dull cyfrifo
Darparwyd y data i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan y 22 awdurdod lleol yng Nghymru ar ffurflen SSDA900. Mae'r ffurflen yn defnyddio cyfres eang o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn gywir ac yn gyson.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2006-07.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Dim

Ansawdd ystadegol
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, neu gyda gwybodaeth ychwanegol ynglyn ag ansawdd a dulliau gwaith yn yr Adroddiad Ansawdd, yn y dolenni i'r we a roddir.

Allweddeiriau
Anabledd, Dysgu