Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Unigolion sy'n anabl yn gorfforol/synhwyraidd, cyn 2006-07, yn ôl awdurdod lleol, anabledd a mesur
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod ardal[Hidlo]
Measure2
Eitem data[Hidlwyd]
[Lleihau]Anabledd[Hidlo]
-
Anabledd 1
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod lleol 1
[Lleihau]Nifer o bobl ar y gofrestr ar 31 Mawrth
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliByddar gyda lleferyddCliciwch yma i ddidoliByddar heb leferyddCliciwch yma i ddidoliTrwm eu clywCliciwch yma i ddidoliDallCliciwch yma i ddidoliRhannol ddallCliciwch yma i ddidoliDosbarthiadau cyffredinol
[Lleihau]Cymru1,84694610,3939,67710,28757,05990,208
CymruYnys Môn167732103171,4562,079
Gwynedd59312235567174,2155,801
Conwy17242334846079,55710,922
Sir Ddinbych21305914346126,0877,775
Sir y Flint78482753833354,3025,421
Wrecsam..............
Powys56361,0883863034,7606,629
Ceredigion242242192181,2731,760
Sir Benfro26263632813951,8382,929
Sir Gaerfyrddin120739566186882,9055,360
Abertawe4191028479091,1796,2129,668
Castell-nedd Port Talbot248419704775733,4875,796
Pen-y-bont ar Ogwr138711,2965825593,1885,834
Bro Morgannwg943246937136001,326
Caerdydd1731348731,1209822,3535,635
Rhondda Cynon Taf49373808477301,3413,384
Merthyr Tudful256401941832,2292,677
Caerffili106729542140801,102
Blaenau Gwent1912237235235152890
Torfaen2841366333288321,088
Sir Fynwy49243132672194091,281
Casnewydd81976813503791,2632,851

Metadata

Teitl
Nifer ar y gofrestr ar 31 Mawrth a nifer yr unigolion yr ychwanegwyd eu henwau at y gofrestr yn ystod y 12 mis a ddaeth i ben ar 31 Mawrth

Diweddariad diwethaf
Hydref 2009 Hydref 2009

Diweddariad nesaf
Dim hwy diweddaru

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am gofrestr awdurdodau lleol o bobl ag anableddau corfforol neu ar eu synhwyrau (SSDA900), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.gwascymdeithasol@cymru.gsi.gov.uk

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae cofrestri pobl ag anabledd corfforol neu ar y synhwyrau yn cynnwys pob unigolyn sydd wedi'i gofrestru o dan Adran 29 o Ddeddf Cymorth Gwladol 1948. Fodd bynnag, mater gwirfoddol yw cofrestru a gallai'r ffigyrau felly fod yn amcangyfrif rhy isel o niferoedd y bobl ag anabledd corfforol neu ar y synhwyrau. Fodd bynnag mae'n ofynnol cofrestru nam difrifol ar y golwg cyn derbyn rhai budd-daliadau ariannol penodol ac felly gallai niferoedd y bobl yn y categori hwn fod yn fwy dibynadwy na'r rhai ar gyfer nam rhannol ar y golwg ac anableddau eraill. Mae'r ffactorau hyn yn ogystal ag ansicrwydd ynglyn â pha mor rheolaidd y mae cynghorau'n adolygu ac yn diweddaru eu cofnodion, yn golygu ei bod yn anodd penderfynu pa mor ddibynadwy yw'r wybodaeth hon ac felly nid yw'n bosibl ei ystyried yn nifer pendant o bobl ag anableddau.
Cofrestrir pobl â nam ar eu golwg gan awdurdodau lleol ar ôl i offthalmolegydd ymgynghorol gadarnhau'r nam hwnnw. Mae Tystysgrif Nam ar y Golwg (Cymru) yn cadarnhau'n ffurfiol bod rhywun yn rhannol ddall neu'n ddall (gan bellach ddefnyddio'r termau a ffefrir 'nam ar y golwg' neu 'nam difrifol ar y golwg') er mwyn i'r Awdurdod Lleol allu ei gofrestru ef neu hi.
Mater gwirfoddol yw cofrestru ac nid oes yn rhaid cofrestru er mwyn derbyn amryw neu rai budd-daliadau neu wasanaethau cymdeithasol. Os nad yw'r unigolyn yn hysbys i'r gwasanaethau cymdeithasol fel rhywun ag anghenion sy'n deillio o'r nam ar ei olwg, mae cofrestru hefyd yn gweithredu fel atgyfeiriad ar gyfer asesiad gofal cymdeithasol.


Casgliad data a dull cyfrifo
Darparwyd y data i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan y 22 awdurdod lleol yng Nghymru ar ffurflen SSDA900. Mae'r ffurflen yn defnyddio cyfres eang o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn gywir ac yn gyson.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2001-02.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Dim

Ansawdd ystadegol
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, neu gyda gwybodaeth ychwanegol ynglyn ag ansawdd a dulliau gwaith yn yr Adroddiad Ansawdd, yn y dolenni i'r we a roddir.

Allweddeiriau
Anabledd ; Corfforol; ar y Synhwyrau