Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Staff adrannau gwasanaethau cymdeithasol awdurdod lleol yn ôl awdurdod lleol a theitl y swydd (2014-15 ymlaen)
None
Cod ardal[Hidlo]
[Lleihau]Staff[Hidlwyd]
-
Staff 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Teitl y swydd[Hidlo]
-
[Lleihau]Teitl y swydd 1
-
[Lleihau]Teitl y swydd 2
-
[Lleihau]Teitl y swydd 3
-
Teitl y swydd 4
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod lleol 1
[Lleihau]Cyfanswm y staff (STF)Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm y staff (STF)
[Lleihau]Cyfanswm y staff Rheolaeth Canolog a Gwasanaethau Cymorth, Gwaith Cymdeithasol a Gwasanaethau Gofal Cartref (STF1)Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm y staff Rheolaeth Canolog a Gwasanaethau Cymorth, Gwaith Cymdeithasol a Gwasanaethau Gofal Cartref (STF1)[Lleihau]Cyfanswm y staff Gwasanaethau Preswyl (SFT2)Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm y staff Gwasanaethau Preswyl (SFT2)[Lleihau]Cyfanswm y staff Gwasanaethau Dydd/Cymunedol (STF3)Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm y staff Gwasanaethau Dydd/Cymunedol (STF3)
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm rheolaeth ganolog a gwasanaethau cynnal (RhGGC)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau gwaith cymdeithasol i oedolion (GGCO)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau gwaith cymdeithasol i blant a phobl ifanc (GGCBPhI)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm lleoliadau ysbytai / clinigau (LY/C)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau i oedolion yn y cartref (GOC)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau i blant yn y cartref (GBC)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau preswyl yr henoed a dryswch henaint (GPHDH)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau preswyl i oedolion sydd ag anabledd y corff neu’r synhwyrau (GPOACS)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau preswyl i oedolion sydd ag anableddau dysgu (GPOAD)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau preswyl i oedolion sydd ag anawsterau iechyd y meddwl (GPOAIM)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau preswyl i blant a phobl ifanc (GPBPhI)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm canolfannau preswyl i deuluoedd[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau Dydd/Cymunedol ar gyfer yr henoed a henoed eiddil eu meddwl (GD/CHHEM)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau Dydd/Cymunedol i oedolion sydd ag anableddau corfforol ac anableddau ar y synhwyrau (GD/COACAS)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau Dydd/Cymunedol i oedolion sydd ag anableddau dysgu (GD/COAD)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau Dydd/Cymunedol i oedolion sydd â phroblemau iechyd y meddwl (GD/COPhIM)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau Dydd/Cymunedol i blant a theuluoedd canolfannau gofal teulu (GD/CBThCGT)
[Lleihau]Cymru2,5333,1063,9161654,10121614,0373,041305434452404,1824322281,5722243962,85221,071
CymruYnys Môn38589121240313125000001256302422385523
Gwynedd12012812234506188425404401003081078200991,291
Conwy1781711201214206237400019093301351349200916
Sir Ddinbych1531245607340446970000097101310024567
Sir y Flint167117114203470765103033000136190063771591,060
Wrecsam1061501070212057500002102110042048100696
Powys7217619402150657002202704960010000160866
Ceredigion10511612201034419800000198150550777619
Sir Benfro1518318426270471700025290124331712200172767
Sir Gaerfyrddin18420827902407918274028048035032111038321861,454
Abertawe24918223123242941,02126130381913036134661361302491,631
Castell-nedd Port Talbot7320429902281481800480103015100109821191,088
Pen-y-bont ar Ogwr118118142935707448502805201651911851301281,037
Bro Morgannwg611231271570039618100000181219270108165742
Caerdydd2551962772915709140063026089390881801451,148
Rhondda Cynon Taf127253453341901,255414025052049124311362902201,966
Merthyr Tudful3041590230153860270001131402501453319
Caerffili87196242030708322920123033044851010921151961,476
Blaenau Gwent689317902150555108046000154304551620152861
Torfaen81691570530387000000000390039426
Sir Fynwy6597144131110430201018000219111410053702
Casnewydd11810321710880536218000910309005002171916

Metadata

Teitl
Staff adrannau gwasanaethau cymdeithasol awdurdod lleol yn ôl awdurdod lleol a theitl y swydd

Diweddariad diwethaf
30 Hydref 2019 30 Hydref 2019

Diweddariad nesaf
Hydref 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am staffio gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol (STF), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r tabl hwn yn crynhoi gwybodaeth am y staff a gyflogir yn uniongyrchol mewn adrannau gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru. Mae Awdurdodau Lleol hefyd yn darparu gwasanaethau gan ddefnyddio'r sector annibynnol, ac nid yw'r staff hyn wedi eu cynnwys yn y ffigyrau hyn.

Casgliad data a dull cyfrifo
Darparwyd y data i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan y 22 awdurdod lleol yng Nghymru ar ffurflen casglu data am staffio. Mae'r ffurflen yn defnyddio cyfres eang o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn gywir ac yn gyson.

Mae niferoedd staff cyfwerth ag amser llawn wedi'u seilio ar oriau dan gontract yn hytrach na'r oriau a weithiwyd mewn gwirionedd ar ddiwrnod y cyfrifiad. Dylid cyfrifo nifer y staff cyfwerth ag amser llawn ar sail 39 o oriau'r wythnos (dan gontract) ar gyfer cynorthwywyr gofal, gweithwyr llaw a staff domestig, a 37 awr ar gyfer yr holl staff eraill. Cyfrifir oriau cyfwerth ag amser llawn staff rhan-amser trwy rannu'r oriau dan gontract â 39 neu 37 fel sy'n briodol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2014-15

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Dim

Ansawdd ystadegol
Ar gyfer y flwyddyn 2014-15 ymlaen, roedd y ffurflen STF yn seiliedig ar Fframwaith Cymhwyster diwygiedig. Felly, dim ond cymariaethau cyfyngedig gyda blynyddoedd blaenorol y gellir eu gwneud.

Nid oes gan hyfforddeion gwaith cymdeithasol gymwysterau gofynnol neu argymelledig. Oherwydd y ffaith hon, a data coll ar gyfer nifer fach o awdurdodau lleol ar gyfer eu cymwysterau, mae'r cyfanswm o staff llawn amser a rhan amser ar lefel Cymru weithiau yn fwy na chyfanswm y rhai sydd â chymwysterau gofynnol a cymwysterau argymelledig a staff eraill. Mae mater tebyg gyda data coll yn effeithio ar yr is-setiau y data yma am y rhai sy'n siarad Cymraeg.

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, neu gyda gwybodaeth ychwanegol ynglyn ag ansawdd a dulliau gwaith yn yr Adroddiad Ansawdd, yn y dolenni i'r we a roddir.

Allweddeiriau
Staffio, Gwasanaethau cymdeithasol