Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Staff adrannau gwasanaethau cymdeithasol awdurdod lleol yn ôl awdurdod lleol a theitl y swydd (2014-15 ymlaen)
None
Cod ardal[Hidlo]
[Lleihau]StaffDue to missing data for a small number of LAs in respect of qualifications, the total of full and part time staff at the Wales level sometimes exceeds the total of those with required and recommended qualifications and other staff. A similar issue affects the Welsh language speaking subsets of these data. [Hidlwyd]
-
Staff 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Teitl y swydd[Hidlo]
-
[Lleihau]Teitl y swydd 1
-
[Lleihau]Teitl y swydd 2
-
[Lleihau]Teitl y swydd 3
-
Teitl y swydd 4
[Lleihau]Awdurdod lleol.[Hidlo]
-
-
Awdurdod lleol 1
[Lleihau]Cyfanswm y staff (STF)Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm y staff (STF)
[Lleihau]Cyfanswm y staff Rheolaeth Canolog a Gwasanaethau Cymorth, Gwaith Cymdeithasol a Gwasanaethau Gofal Cartref (STF1)Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm y staff Rheolaeth Canolog a Gwasanaethau Cymorth, Gwaith Cymdeithasol a Gwasanaethau Gofal Cartref (STF1)[Lleihau]Cyfanswm y staff Gwasanaethau Preswyl (SFT2)Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm y staff Gwasanaethau Preswyl (SFT2)[Lleihau]Cyfanswm y staff Gwasanaethau Dydd/Cymunedol (STF3)Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm y staff Gwasanaethau Dydd/Cymunedol (STF3)
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm rheolaeth ganolog a gwasanaethau cynnal (RhGGC)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau gwaith cymdeithasol i oedolion (GGCO)Mae ffigurau 2017-18 Sir Benfro wedi cael eu diwygio ers iddo gael ei gyhoeddi’n flaenorol. Mae hyn wedi cael effaith ar y cyfanswm Cymru.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau gwaith cymdeithasol i blant a phobl ifanc (GGCBPhI)Mae ffigurau 2017-18 Sir Benfro wedi cael eu diwygio ers iddo gael ei gyhoeddi’n flaenorol. Mae hyn wedi cael effaith ar y cyfanswm Cymru.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm lleoliadau ysbytai / clinigau (LY/C)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau i oedolion yn y cartref (GOC)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau i blant yn y cartref (GBC)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau preswyl yr henoed a dryswch henaint (GPHDH)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau preswyl i oedolion sydd ag anabledd y corff neu’r synhwyrau (GPOACS)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau preswyl i oedolion sydd ag anableddau dysgu (GPOAD)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau preswyl i oedolion sydd ag anawsterau iechyd y meddwl (GPOAIM)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau preswyl i blant a phobl ifanc (GPBPhI)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm canolfannau preswyl i deuluoedd[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau Dydd/Cymunedol ar gyfer yr henoed a henoed eiddil eu meddwl (GD/CHHEM)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau Dydd/Cymunedol i oedolion sydd ag anableddau corfforol ac anableddau ar y synhwyrau (GD/COACAS)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau Dydd/Cymunedol i oedolion sydd ag anableddau dysgu (GD/COAD)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau Dydd/Cymunedol i oedolion sydd â phroblemau iechyd y meddwl (GD/COPhIM)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau Dydd/Cymunedol i blant a theuluoedd canolfannau gofal teulu (GD/CBThCGT)
[Lleihau]Cymru2,5333,1063,9161654,10121614,0373,041305434452404,1824322281,5722243962,85221,071
CymruYnys Môn38589121240313125000001256302422385523
Gwynedd12012812234506188425404401003081078200991,291
Conwy1781711201214206237400019093301351349200916
Sir Ddinbych1531245607340446970000097101310024567
Sir y Flint167117114203470765103033000136190063771591,060
Wrecsam1061501070212057500002102110042048100696
Powys7217619402150657002202704960010000160866
Ceredigion10511612201034419800000198150550777619
Sir Benfro1518318426270471700025290124331712200172767
Sir Gaerfyrddin18420827902407918274028048035032111038321861,454
Abertawe24918223123242941,02126130381913036134661361302491,631
Castell-nedd Port Talbot7320429902281481800480103015100109821191,088
Pen-y-bont ar Ogwr118118142935707448502805201651911851301281,037
Bro Morgannwg611231271570039618100000181219270108165742
Caerdydd2551962772915709140063026089390881801451,148
Rhondda Cynon Taf127253453341901,255414025052049124311362902201,966
Merthyr Tudful3041590230153860270001131402501453319
Caerffili87196242030708322920123033044851010921151961,476
Blaenau Gwent689317902150555108046000154304551620152861
Torfaen81691570530387000000000390039426
Sir Fynwy6597144131110430201018000219111410053702
Casnewydd11810321710880536218000910309005002171916

Metadata

Teitl

Staff adrannau gwasanaethau cymdeithasol awdurdod lleol yn ôl awdurdod lleol a theitl y swydd

Diweddariad diwethaf

30 Hydref 2019 30 Hydref 2019

Diweddariad nesaf

Diweddaru mwyach

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data am staffio gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol (STF), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r tabl hwn yn crynhoi gwybodaeth am y staff a gyflogir yn uniongyrchol mewn adrannau gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru. Mae Awdurdodau Lleol hefyd yn darparu gwasanaethau gan ddefnyddio'r sector annibynnol, ac nid yw'r staff hyn wedi eu cynnwys yn y ffigyrau hyn.

Casgliad data a dull cyfrifo

Darparwyd y data i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan y 22 awdurdod lleol yng Nghymru ar ffurflen casglu data am staffio. Mae'r ffurflen yn defnyddio cyfres eang o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn gywir ac yn gyson.

Mae niferoedd staff cyfwerth ag amser llawn wedi'u seilio ar oriau dan gontract yn hytrach na'r oriau a weithiwyd mewn gwirionedd ar ddiwrnod y cyfrifiad. Dylid cyfrifo nifer y staff cyfwerth ag amser llawn ar sail 39 o oriau'r wythnos (dan gontract) ar gyfer cynorthwywyr gofal, gweithwyr llaw a staff domestig, a 37 awr ar gyfer yr holl staff eraill. Cyfrifir oriau cyfwerth ag amser llawn staff rhan-amser trwy rannu'r oriau dan gontract â 39 neu 37 fel sy'n briodol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2014-15

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Dim

Ansawdd ystadegol

Ar gyfer y flwyddyn 2014-15 ymlaen, roedd y ffurflen STF yn seiliedig ar Fframwaith Cymhwyster diwygiedig. Felly, dim ond cymariaethau cyfyngedig gyda blynyddoedd blaenorol y gellir eu gwneud.

Nid oes gan hyfforddeion gwaith cymdeithasol gymwysterau gofynnol neu argymelledig. Oherwydd y ffaith hon, a data coll ar gyfer nifer fach o awdurdodau lleol ar gyfer eu cymwysterau, mae'r cyfanswm o staff llawn amser a rhan amser ar lefel Cymru weithiau yn fwy na chyfanswm y rhai sydd â chymwysterau gofynnol a cymwysterau argymelledig a staff eraill. Mae mater tebyg gyda data coll yn effeithio ar yr is-setiau y data yma am y rhai sy'n siarad Cymraeg.

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, neu gyda gwybodaeth ychwanegol ynglyn ag ansawdd a dulliau gwaith yn yr Adroddiad Ansawdd, yn y dolenni i'r we a roddir.

Allweddeiriau

Staffio, Gwasanaethau cymdeithasol