Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Staff adrannau gwasanaethau cymdeithasol awdurdod lleol yn ôl awdurdod lleol a theitl y swydd (2014-15 ymlaen)
None
Cod ardal[Hidlo]
[Lleihau]Staff[Hidlwyd]
-
Staff 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Teitl y swydd[Hidlo]
-
[Lleihau]Teitl y swydd 1
-
[Lleihau]Teitl y swydd 2
-
[Lleihau]Teitl y swydd 3
-
Teitl y swydd 4
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod lleol 1
[Lleihau]Cyfanswm y staff (STF)Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm y staff (STF)
[Lleihau]Cyfanswm y staff Rheolaeth Canolog a Gwasanaethau Cymorth, Gwaith Cymdeithasol a Gwasanaethau Gofal Cartref (STF1)Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm y staff Rheolaeth Canolog a Gwasanaethau Cymorth, Gwaith Cymdeithasol a Gwasanaethau Gofal Cartref (STF1)[Lleihau]Cyfanswm y staff Gwasanaethau Preswyl (SFT2)Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm y staff Gwasanaethau Preswyl (SFT2)[Lleihau]Cyfanswm y staff Gwasanaethau Dydd/Cymunedol (STF3)Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm y staff Gwasanaethau Dydd/Cymunedol (STF3)
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm rheolaeth ganolog a gwasanaethau cynnal (RhGGC)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau gwaith cymdeithasol i oedolion (GGCO)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau gwaith cymdeithasol i blant a phobl ifanc (GGCBPhI)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm lleoliadau ysbytai / clinigau (LY/C)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau i oedolion yn y cartref (GOC)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau i blant yn y cartref (GBC)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau preswyl yr henoed a dryswch henaint (GPHDH)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau preswyl i oedolion sydd ag anabledd y corff neu’r synhwyrau (GPOACS)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau preswyl i oedolion sydd ag anableddau dysgu (GPOAD)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau preswyl i oedolion sydd ag anawsterau iechyd y meddwl (GPOAIM)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau preswyl i blant a phobl ifanc (GPBPhI)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm canolfannau preswyl i deuluoedd[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau Dydd/Cymunedol ar gyfer yr henoed a henoed eiddil eu meddwl (GD/CHHEM)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau Dydd/Cymunedol i oedolion sydd ag anableddau corfforol ac anableddau ar y synhwyrau (GD/COACAS)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau Dydd/Cymunedol i oedolion sydd ag anableddau dysgu (GD/COAD)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau Dydd/Cymunedol i oedolion sydd â phroblemau iechyd y meddwl (GD/COPhIM)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau Dydd/Cymunedol i blant a theuluoedd canolfannau gofal teulu (GD/CBThCGT)
[Lleihau]Cymru2,5172,9453,6881514,14322613,6703,036325274453604,1754302291,6092263412,83520,680
CymruYnys Môn39644421270276137000001376312422386499
Gwynedd110126121441496871253041080302836700781,251
Conwy172115173111410612480003808630102814127825
Sir Ddinbych160109590764044410000000100201514031575
Sir y Flint1611161092036007661040310001351909163772501,151
Wrecsam1381331170199058700001801810045048103708
Powys7115816802200617002402705159010000159827
Ceredigion10712111311034319300000193130570777613
Sir Benfro105681952104393560025290110281113100170673
Sir Gaerfyrddin1612172340261087326402705503463391098271861,405
Abertawe208190232212517597728632391911038738711341502581,622
Castell-nedd Port Talbot8119329602501183100520115016700112601181,116
Pen-y-bont ar Ogwr1151191536384077714802904702241611901401311,132
Bro Morgannwg5612711419630379174000001741811300108167720
Caerdydd2941862503715609230060026086370771701311,140
Rhondda Cynon Taf112226389039101,118407024043047425291292702101,802
Merthyr Tudful4848610250182840280001121602401656350
Caerffili13221423703250908296011003704436101072101891,540
Blaenau Gwent678317502140539900440001342751381122149822
Torfaen251661440590394000000020350037431
Sir Fynwy61941221105038318801800020692440055644
Casnewydd947218281210477208000820290004801967834

Metadata

Teitl
Staff adrannau gwasanaethau cymdeithasol awdurdod lleol yn ôl awdurdod lleol a theitl y swydd

Diweddariad diwethaf
06 Rhagfyr 2018 06 Rhagfyr 2018

Diweddariad nesaf
Tachwedd 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am staffio gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol (STF), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r tabl hwn yn crynhoi gwybodaeth am y staff a gyflogir yn uniongyrchol mewn adrannau gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru. Mae Awdurdodau Lleol hefyd yn darparu gwasanaethau gan ddefnyddio'r sector annibynnol, ac nid yw'r staff hyn wedi eu cynnwys yn y ffigyrau hyn.

Casgliad data a dull cyfrifo
Darparwyd y data i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan y 22 awdurdod lleol yng Nghymru ar ffurflen casglu data am staffio. Mae'r ffurflen yn defnyddio cyfres eang o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn gywir ac yn gyson.

Mae niferoedd staff cyfwerth ag amser llawn wedi'u seilio ar oriau dan gontract yn hytrach na'r oriau a weithiwyd mewn gwirionedd ar ddiwrnod y cyfrifiad. Dylid cyfrifo nifer y staff cyfwerth ag amser llawn ar sail 39 o oriau'r wythnos (dan gontract) ar gyfer cynorthwywyr gofal, gweithwyr llaw a staff domestig, a 37 awr ar gyfer yr holl staff eraill. Cyfrifir oriau cyfwerth ag amser llawn staff rhan-amser trwy rannu'r oriau dan gontract â 39 neu 37 fel sy'n briodol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2014-15

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae nifer y gweithwyr cymdeithasol amser llawn yn Sir Benfro yn 2017-18 wedi ei ddiwygio ers ei gyhoeddi’n flaenorol. Mae hyn wedi effeithio ar gyfanswm Cymru.

Ansawdd ystadegol
Ar gyfer y flwyddyn 2014-15 ymlaen, roedd y ffurflen STF yn seiliedig ar Fframwaith Cymhwyster diwygiedig - http://www.cgcymru.org.uk/fframwaith-cymwysterau/?force=2&bc=2492:2741|. Felly, dim ond cymariaethau cyfyngedig gyda blynyddoedd blaenorol y gellir eu gwneud.

Nid oes gan hyfforddeion gwaith cymdeithasol gymwysterau gofynnol neu argymelledig. Oherwydd y ffaith hon, a data coll ar gyfer nifer fach o awdurdodau lleol ar gyfer eu cymwysterau, mae'r cyfanswm o staff llawn amser a rhan amser ar lefel Cymru weithiau yn fwy na chyfanswm y rhai sydd â chymwysterau gofynnol a cymwysterau argymelledig a staff eraill. Mae mater tebyg gyda data coll yn effeithio ar yr is-setiau y data yma am y rhai sy'n siarad Cymraeg.

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, neu gyda gwybodaeth ychwanegol ynglyn ag ansawdd a dulliau gwaith yn yr Adroddiad Ansawdd, yn y dolenni i'r we a roddir.

Allweddeiriau
Staffio, Gwasanaethau cymdeithasol