Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Staff adrannau gwasanaethau cymdeithasol awdurdod lleol yn ôl awdurdod lleol a theitl y swydd (cyn 2014-15)
None
[Lleihau]StaffOherwydd data coll ar gyfer nifer fach o ALlau mewn perthynas â chymwysterau, weithiau mae nifer y staff llawn amser a rhan-amser ar lefel Cymru yn uwch na nifer y rhai â chymwysterau gofynnol a chymwysterau a argymhellir a staff eraill. Mae problem debyg yn effeithio ar is-setiau pobl sy\'n siarad Cymraeg yn y data hwn. [Hidlwyd]
-
Staff 1[Hidlo]
Cod ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Teitl swydd 4[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Teitl swydd[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Teitl swydd 1
-
[Lleihau]Teitl swydd 2
-
Teitl swydd 3
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod lleol 1
[Lleihau]Cyfanswm y staff (STF)Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm y staff (STF)
[Lleihau]Cyfanswm y staff Rheolaeth Canolog a Gwasanaethau Cymorth, Gwaith Cymdeithasol a Gwasanaethau Gofal Cartref (STF1)Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm y staff Rheolaeth Canolog a Gwasanaethau Cymorth, Gwaith Cymdeithasol a Gwasanaethau Gofal Cartref (STF1)[Lleihau]Cyfanswm y staff Gwasanaethau Preswyl (SFT2)Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm y staff Gwasanaethau Preswyl (SFT2)[Lleihau]Cyfanswm y staff Gwasanaethau Dydd/Cymunedol (STF3)Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm y staff Gwasanaethau Dydd/Cymunedol (STF3)
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm rheolaeth ganolog a gwasanaethau cynnal (RhGGC)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau gwaith cymdeithasol i oedolion (GGCO)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau gwaith cymdeithasol i blant a phobl ifanc (GGCBPhI)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm lleoliadau ysbytai / clinigau (LY/C)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau i oedolion yn y cartref (GOC)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau i blant yn y cartref (GBC)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau preswyl yr henoed a dryswch henaint (GPHDH)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau preswyl i oedolion sydd ag anabledd y corff neu’r synhwyrau (GPOACS)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau preswyl i oedolion sydd ag anableddau dysgu (GPOAD)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau preswyl i oedolion sydd ag anawsterau iechyd y meddwl (GPOAIM)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau preswyl i blant a phobl ifanc (GPBPhI)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm canolfannau preswyl i deuluoedd[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau Dydd/Cymunedol ar gyfer yr henoed a henoed eiddil eu meddwl (GD/CHHEM)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau Dydd/Cymunedol i oedolion sydd ag anableddau corfforol ac anableddau ar y synhwyrau (GD/COACAS)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau Dydd/Cymunedol i oedolion sydd ag anableddau dysgu (GD/COAD)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau Dydd/Cymunedol i oedolion sydd â phroblemau iechyd y meddwl (GD/COPhIM)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau Dydd/Cymunedol i blant a theuluoedd canolfannau gofal teulu (GD/CBThCGT)
[Lleihau]Cymru4,8032,0382,7061785,36140015,4863,3874370178566.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4,7756952461,7932815043,51923,780
CymruYnys Môn863149116603331350000.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1352527412016129597
Gwynedd2619677843010397540505500.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4601806820881,523
Conwy2001054518282787286700023.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol900010401105923
Sir Ddinbych253695568232497970000.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol971901816053647
Sir y Flint276756818361079810303100.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1341909865782601,192
Wrecsam23987118826367217490021.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1045068041114939
Powys21197122029557300023031.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol541360126002621,046
Ceredigion1745874063354042610000.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol261130700891756
Sir Benfro9378152599042794001717.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol128121481443154709
Sir Gaerfyrddin2611252041532826959362027049.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4382761215301891,586
Abertawe47412721440297871,23930631874240.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol506562815322222812,026
Castell-nedd Port Talbot2431061880371090800550129.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1845701312602141,306
Pen-y-bont ar Ogwr19311017264130894167087036.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol29026121341401861,370
Bro Morgannwg128796875403361150800.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol123208300107165624
Caerdydd32519018228185091048081026.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol15575157810372151,280
Rhondda Cynon Taf381172335064601,534424033068.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol52560511432722832,342
Merthyr Tudful1113053064025864035190.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1181202801555431
Caerffili311153180038001,024287051037.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3756011271702051,604
Blaenau Gwent12441752164040671011000.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol18106755295219806
Torfaen19799862592847100000.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol036000036507
Sir Fynwy1575861112103981043700.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol114917430069581
Casnewydd10552128132380536203011089.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol303100761149146985

Metadata

Teitl

Staff Adrannau Gwasanaethau Cymdeithasol awdurdodau lleol ar 31 Mawrth (cyn 2014-15)

Diweddariad diwethaf

14 Hydref 2015 14 Hydref 2015

Diweddariad nesaf

Diweddaru mwyach

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data am staffio gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol (STF), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r tabl hwn yn crynhoi gwybodaeth am y staff a gyflogir yn uniongyrchol mewn adrannau gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru. Mae Awdurdodau Lleol hefyd yn darparu gwasanaethau gan ddefnyddio'r sector annibynnol, ac nid yw'r staff hyn wedi eu cynnwys yn y ffigyrau hyn.

Casgliad data a dull cyfrifo

Darparwyd y data i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan y 22 awdurdod lleol yng Nghymru ar ffurflen casglu data am staffio. Mae'r ffurflen yn defnyddio cyfres eang o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn gywir ac yn gyson.

Ers 31 Mawrth 2008, nid yw Caerdydd wedi gallu nodi faint o'r staff sydd â'r cymwysterau galwedigaethol gofynnol neu a argymhellir na faint sy'n siarad Cymraeg.

Mae niferoedd staff cyfwerth ag amser llawn wedi'u seilio ar oriau dan gontract yn hytrach na'r oriau a weithiwyd mewn gwirionedd ar ddiwrnod y cyfrifiad. Dylid cyfrifo nifer y staff cyfwerth ag amser llawn ar sail 39 o oriau'r wythnos (dan gontract) ar gyfer cynorthwywyr gofal, gweithwyr llaw a staff domestig, a 37 awr ar gyfer yr holl staff eraill. Cyfrifir oriau cyfwerth ag amser llawn staff rhan-amser trwy rannu'r oriau dan gontract â 39 neu 37 fel sy'n briodol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2004-05 i 2013-14

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Dim

Ansawdd ystadegol

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, neu gyda gwybodaeth ychwanegol ynglyn ag ansawdd a dulliau gwaith yn yr Adroddiad Ansawdd, yn y dolenni i'r we a roddir.

Allweddeiriau

Staffio ; Gwasanaethau cymdeithasol