Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Staff adrannau gwasanaethau cymdeithasol awdurdod lleol yn ôl awdurdod lleol a theitl y swydd (cyn 2014-15)
None
[Lleihau]Staff[Hidlwyd]
-
Staff 1[Hidlo]
Cod ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Teitl swydd 4[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Teitl swydd[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Teitl swydd 1
-
[Lleihau]Teitl swydd 2
-
Teitl swydd 3
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod lleol 1
[Lleihau]Cyfanswm y staff (STF)Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm y staff (STF)
[Lleihau]Cyfanswm y staff Rheolaeth Canolog a Gwasanaethau Cymorth, Gwaith Cymdeithasol a Gwasanaethau Gofal Cartref (STF1)Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm y staff Rheolaeth Canolog a Gwasanaethau Cymorth, Gwaith Cymdeithasol a Gwasanaethau Gofal Cartref (STF1)[Lleihau]Cyfanswm y staff Gwasanaethau Preswyl (SFT2)Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm y staff Gwasanaethau Preswyl (SFT2)[Lleihau]Cyfanswm y staff Gwasanaethau Dydd/Cymunedol (STF3)Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm y staff Gwasanaethau Dydd/Cymunedol (STF3)
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm rheolaeth ganolog a gwasanaethau cynnal (RhGGC)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau gwaith cymdeithasol i oedolion (GGCO)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau gwaith cymdeithasol i blant a phobl ifanc (GGCBPhI)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm lleoliadau ysbytai / clinigau (LY/C)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau i oedolion yn y cartref (GOC)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau i blant yn y cartref (GBC)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau preswyl yr henoed a dryswch henaint (GPHDH)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau preswyl i oedolion sydd ag anabledd y corff neu’r synhwyrau (GPOACS)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau preswyl i oedolion sydd ag anableddau dysgu (GPOAD)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau preswyl i oedolion sydd ag anawsterau iechyd y meddwl (GPOAIM)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau preswyl i blant a phobl ifanc (GPBPhI)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm canolfannau preswyl i deuluoedd[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau Dydd/Cymunedol ar gyfer yr henoed a henoed eiddil eu meddwl (GD/CHHEM)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau Dydd/Cymunedol i oedolion sydd ag anableddau corfforol ac anableddau ar y synhwyrau (GD/COACAS)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau Dydd/Cymunedol i oedolion sydd ag anableddau dysgu (GD/COAD)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau Dydd/Cymunedol i oedolion sydd â phroblemau iechyd y meddwl (GD/COPhIM)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau Dydd/Cymunedol i blant a theuluoedd canolfannau gofal teulu (GD/CBThCGT)
[Lleihau]Cymru4,8032,0382,7061785,36140015,4863,3874370178566.4,7756952461,7932815043,51923,780
CymruYnys Môn863149116603331350000.1352527412016129597
Gwynedd2619677843010397540505500.4601806820881,523
Conwy2001054518282787286700023.900010401105923
Sir Ddinbych253695568232497970000.971901816053647
Sir y Flint276756818361079810303100.1341909865782601,192
Wrecsam23987118826367217490021.1045068041114939
Powys21197122029557300023031.541360126002621,046
Ceredigion1745874063354042610000.261130700891756
Sir Benfro9378152599042794001717.128121481443154709
Sir Gaerfyrddin2611252041532826959362027049.4382761215301891,586
Abertawe47412721440297871,23930631874240.506562815322222812,026
Castell-nedd Port Talbot2431061880371090800550129.1845701312602141,306
Pen-y-bont ar Ogwr19311017264130894167087036.29026121341401861,370
Bro Morgannwg128796875403361150800.123208300107165624
Caerdydd32519018228185091048081026.15575157810372151,280
Rhondda Cynon Taf381172335064601,534424033068.52560511432722832,342
Merthyr Tudful1113053064025864035190.1181202801555431
Caerffili311153180038001,024287051037.3756011271702051,604
Blaenau Gwent12441752164040671011000.18106755295219806
Torfaen19799862592847100000.036000036507
Sir Fynwy1575861112103981043700.114917430069581
Casnewydd10552128132380536203011089.303100761149146985

Metadata

Teitl
Staff Adrannau Gwasanaethau Cymdeithasol awdurdodau lleol ar 31 Mawrth (cyn 2014-15)

Diweddariad diwethaf
14 Hydref 2015 14 Hydref 2015

Diweddariad nesaf
N/A

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am staffio gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol (STF), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.gwascymdeithasol@cymru.gsi.gov.uk

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r tabl hwn yn crynhoi gwybodaeth am y staff a gyflogir yn uniongyrchol mewn adrannau gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru. Mae Awdurdodau Lleol hefyd yn darparu gwasanaethau gan ddefnyddio'r sector annibynnol, ac nid yw'r staff hyn wedi eu cynnwys yn y ffigyrau hyn.

Casgliad data a dull cyfrifo
Darparwyd y data i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan y 22 awdurdod lleol yng Nghymru ar ffurflen casglu data am staffio. Mae'r ffurflen yn defnyddio cyfres eang o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn gywir ac yn gyson.

Ers 31 Mawrth 2008, nid yw Caerdydd wedi gallu nodi faint o'r staff sydd â'r cymwysterau galwedigaethol gofynnol neu a argymhellir na faint sy'n siarad Cymraeg.

Mae niferoedd staff cyfwerth ag amser llawn wedi'u seilio ar oriau dan gontract yn hytrach na'r oriau a weithiwyd mewn gwirionedd ar ddiwrnod y cyfrifiad. Dylid cyfrifo nifer y staff cyfwerth ag amser llawn ar sail 39 o oriau'r wythnos (dan gontract) ar gyfer cynorthwywyr gofal, gweithwyr llaw a staff domestig, a 37 awr ar gyfer yr holl staff eraill. Cyfrifir oriau cyfwerth ag amser llawn staff rhan-amser trwy rannu'r oriau dan gontract â 39 neu 37 fel sy'n briodol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2004-05 i 2013-14

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Dim

Ansawdd ystadegol
For the year 2014-15 onwards, the STF return was based on a revised Qualification Framework - http://www.ccwales.org.uk/edrms/133863/ . Therefore only limited comparisons with previous years can be made.

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, neu gyda gwybodaeth ychwanegol ynglyn ag ansawdd a dulliau gwaith yn yr Adroddiad Ansawdd, yn y dolenni i'r we a roddir.

Allweddeiriau
Staffio ; Gwasanaethau cymdeithasol