Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Staff cyfwerth ag amser llawn adrannau gwasanaethau cymdeithasol awdurdod lleol (pob blwyddyn)
None
Cod ardal[Hidlo]
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlwyd]
-
Awdurdod lleol 1[Hidlo]
Staff[Hidlwyd]
Measure2
Blwyddyn[Hidlo]
[Lleihau]Gwasanaeth[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Gwasanaeth 1
-
-
Gwasanaeth 2
Cliciwch yma i ddidoli2004-05Cliciwch yma i ddidoli2005-06Cliciwch yma i ddidoli2006-07Cliciwch yma i ddidoli2007-08Cliciwch yma i ddidoli2008-09Cliciwch yma i ddidoli2009-10Cliciwch yma i ddidoli2010-11Cliciwch yma i ddidoli2011-12Cliciwch yma i ddidoli2012-13Cliciwch yma i ddidoli2013-14Cliciwch yma i ddidoli2014-15Cliciwch yma i ddidoli2015-16Cliciwch yma i ddidoli2016-17Cliciwch yma i ddidoli2017-18
[Lleihau]Cyfanswm y staff (STF)19,83119,93620,47120,22520,17320,12519,54318,69718,47118,04616,99616,46515,75915,707
Cyfanswm y staff (STF)[Lleihau]Cyfanswm y staff Rheolaeth Canolog a Gwasanaethau Cymorth, Gwaith Cymdeithasol a Gwasanaethau Gofal Cartref (STF1)12,73412,84813,01413,12913,29513,17812,87612,58512,43812,20411,65111,34410,97210,949
Cyfanswm y staff Rheolaeth Canolog a Gwasanaethau Cymorth, Gwaith Cymdeithasol a Gwasanaethau Gofal Cartref (STF1)Cyfanswm rheolaeth ganolog a gwasanaethau cynnal (RhGGC)4,5984,6274,8974,7954,9014,7674,6054,4544,4124,1882,3862,3712,3052,258
Cyfanswm gwasanaethau gwaith cymdeithasol i oedolion (GGCO)1,5511,5741,6551,7211,7241,7781,8061,8191,7991,8182,6372,5122,5482,614
Cyfanswm gwasanaethau gwaith cymdeithasol i blant a phobl ifanc (GGCBPhI)1,7701,8801,9861,9672,1212,1052,2422,3712,4872,4853,2593,1913,2303,265
Cyfanswm lleoliadau ysbytai / clinigau (LY/C)229223221192214208196195190162161163126136
Cyfanswm gwasanaethau i oedolion yn y cartref (GOC)4,2544,2494,0004,1754,0674,0263,7363,4963,2643,3413,0402,9602,5952,541
Cyfanswm gwasanaethau i blant yn y cartref (GBC)332295256279269293291250286210168145168135
[Lleihau]Cyfanswm y staff Gwasanaethau Preswyl (SFT2)4,4734,4464,6464,3224,1474,1173,8593,4853,4153,2562,9972,9042,7052,704
Cyfanswm y staff Gwasanaethau Preswyl (SFT2)Cyfanswm gwasanaethau preswyl yr henoed a dryswch henaint (GPHDH)3,2503,3083,4123,1693,1073,0632,8402,5082,4372,2992,2002,0741,9491,931
Cyfanswm gwasanaethau preswyl i oedolion sydd ag anabledd y corff neu’r synhwyrau (GPOACS)7864585035393233343222242421
Cyfanswm gwasanaethau preswyl i oedolion sydd ag anableddau dysgu (GPOAD)615557612563528541505474464452350366336334
Cyfanswm gwasanaethau preswyl i oedolion sydd ag anawsterau iechyd y meddwl (GPOAIM)7377817950494850576445453131
Cyfanswm gwasanaethau preswyl i blant a phobl ifanc (GPBPhI)458440482460427425434421422409379396364386
Cyfanswm canolfannau preswyl i deuluoedd..........0010
[Lleihau]Cyfanswm y staff Gwasanaethau Dydd/Cymunedol (STF3)2,6232,6422,8112,7742,7302,8312,8072,6282,6182,5872,3472,2182,0822,055
Cyfanswm y staff Gwasanaethau Dydd/Cymunedol (STF3)Cyfanswm gwasanaethau Dydd/Cymunedol ar gyfer yr henoed a henoed eiddil eu meddwl (GD/CHHEM)559468467505443519491435425411302289257259
Cyfanswm gwasanaethau Dydd/Cymunedol i oedolion sydd ag anableddau corfforol ac anableddau ar y synhwyrau (GD/COACAS)264277302313313294298236195193212157172167
Cyfanswm gwasanaethau Dydd/Cymunedol i oedolion sydd ag anableddau dysgu (GD/COAD)1,4061,4651,5341,4881,5151,5091,5041,4491,4201,3881,2821,2991,2421,230
Cyfanswm gwasanaethau Dydd/Cymunedol i oedolion sydd â phroblemau iechyd y meddwl (GD/COPhIM)163208212217225230241242247237199178181182
Cyfanswm gwasanaethau Dydd/Cymunedol i blant a theuluoedd canolfannau gofal teulu (GD/CBThCGT)232224296251234279273266330358353295230216

Metadata

Teitl
Staff cyfwerth ag amser llawn adrannau gwasanaethau cymdeithasol awdurdod lleol (pob blwyddyn)

Diweddariad diwethaf
6 Rhagfyr 2018 6 Rhagfyr 2018

Diweddariad nesaf
Tachwedd 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am staffio gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol (STF), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r tabl hwn yn crynhoi gwybodaeth am y staff a gyflogir yn uniongyrchol mewn adrannau gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru. Mae Awdurdodau Lleol hefyd yn darparu gwasanaethau gan ddefnyddio'r sector annibynnol, ac nid yw'r staff hyn wedi eu cynnwys yn y ffigyrau hyn.

Casgliad data a dull cyfrifo
Darparwyd y data i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan y 22 awdurdod lleol yng Nghymru ar ffurflen casglu data am staffio. Mae'r ffurflen yn defnyddio cyfres eang o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn gywir ac yn gyson.

Mae niferoedd staff cyfwerth ag amser llawn wedi'u seilio ar oriau dan gontract yn hytrach na'r oriau a weithiwyd mewn gwirionedd ar ddiwrnod y cyfrifiad. Dylid cyfrifo nifer y staff cyfwerth ag amser llawn ar sail 39 o oriau'r wythnos (dan gontract) ar gyfer cynorthwywyr gofal, gweithwyr llaw a staff domestig, a 37 awr ar gyfer yr holl staff eraill. Cyfrifir oriau cyfwerth ag amser llawn staff rhan-amser trwy rannu'r oriau dan gontract â 39 neu 37 fel sy'n briodol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2004-05

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae nifer y gweithwyr cymdeithasol amser llawn yn Sir Benfro yn 2017-18 wedi ei ddiwygio ers ei gyhoeddi’n flaenorol. Mae hyn wedi effeithio ar gyfanswm Cymru.

Ansawdd ystadegol
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, neu gyda gwybodaeth ychwanegol ynglyn ag ansawdd a dulliau gwaith yn yr Adroddiad Ansawdd, yn y dolenni i'r we a roddir.

Allweddeiriau
Staffio, Gwasanaethau cymdeithasol