Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Staff cyfwerth ag amser llawn adrannau gwasanaethau cymdeithasol awdurdod lleol (pob blwyddyn)
None
Cod ardal[Hidlo]
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlwyd]
-
Awdurdod lleol 1[Hidlo]
Staff[Hidlwyd]
Measure2
Blwyddyn[Hidlo]
[Lleihau]Gwasanaeth[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Gwasanaeth 1
-
-
Gwasanaeth 2
Cliciwch yma i ddidoli2004-05Cliciwch yma i ddidoli2005-06Cliciwch yma i ddidoli2006-07Cliciwch yma i ddidoli2007-08Cliciwch yma i ddidoli2008-09Cliciwch yma i ddidoli2009-10Cliciwch yma i ddidoli2010-11Cliciwch yma i ddidoli2011-12Cliciwch yma i ddidoli2012-13Cliciwch yma i ddidoli2013-14Cliciwch yma i ddidoli2014-15Cliciwch yma i ddidoli2015-16Cliciwch yma i ddidoli2016-17Cliciwch yma i ddidoli2017-18Cliciwch yma i ddidoli2018-19
[Lleihau]Cyfanswm y staff (STF)19,83119,93620,47120,22520,17320,12519,54318,69718,47118,04616,99616,46515,75915,70716,426
Cyfanswm y staff (STF)[Lleihau]Cyfanswm y staff Rheolaeth Canolog a Gwasanaethau Cymorth, Gwaith Cymdeithasol a Gwasanaethau Gofal Cartref (STF1)12,73412,84813,01413,12913,29513,17812,87612,58512,43812,20411,65111,34410,97210,94911,581
Cyfanswm y staff Rheolaeth Canolog a Gwasanaethau Cymorth, Gwaith Cymdeithasol a Gwasanaethau Gofal Cartref (STF1)Cyfanswm rheolaeth ganolog a gwasanaethau cynnal (RhGGC)4,5984,6274,8974,7954,9014,7674,6054,4544,4124,1882,3862,3712,3052,2582,264
Cyfanswm gwasanaethau gwaith cymdeithasol i oedolion (GGCO)1,5511,5741,6551,7211,7241,7781,8061,8191,7991,8182,6372,5122,5482,6142,763
Cyfanswm gwasanaethau gwaith cymdeithasol i blant a phobl ifanc (GGCBPhI)1,7701,8801,9861,9672,1212,1052,2422,3712,4872,4853,2593,1913,2303,2653,509
Cyfanswm lleoliadau ysbytai / clinigau (LY/C)229223221192214208196195190162161163126136144
Cyfanswm gwasanaethau i oedolion yn y cartref (GOC)4,2544,2494,0004,1754,0674,0263,7363,4963,2643,3413,0402,9602,5952,5412,725
Cyfanswm gwasanaethau i blant yn y cartref (GBC)332295256279269293291250286210168145168135176
[Lleihau]Cyfanswm y staff Gwasanaethau Preswyl (SFT2)4,4734,4464,6464,3224,1474,1173,8593,4853,4153,2562,9972,9042,7052,7042,813
Cyfanswm y staff Gwasanaethau Preswyl (SFT2)Cyfanswm gwasanaethau preswyl yr henoed a dryswch henaint (GPHDH)3,2503,3083,4123,1693,1073,0632,8402,5082,4372,2992,2002,0741,9491,9311,996
Cyfanswm gwasanaethau preswyl i oedolion sydd ag anabledd y corff neu’r synhwyrau (GPOACS)786458503539323334322224242120
Cyfanswm gwasanaethau preswyl i oedolion sydd ag anableddau dysgu (GPOAD)615557612563528541505474464452350366336334359
Cyfanswm gwasanaethau preswyl i oedolion sydd ag anawsterau iechyd y meddwl (GPOAIM)737781795049485057644545313131
Cyfanswm gwasanaethau preswyl i blant a phobl ifanc (GPBPhI)458440482460427425434421422409379396364386407
Cyfanswm canolfannau preswyl i deuluoedd..........00100
[Lleihau]Cyfanswm y staff Gwasanaethau Dydd/Cymunedol (STF3)2,6232,6422,8112,7742,7302,8312,8072,6282,6182,5872,3472,2182,0822,0552,031
Cyfanswm y staff Gwasanaethau Dydd/Cymunedol (STF3)Cyfanswm gwasanaethau Dydd/Cymunedol ar gyfer yr henoed a henoed eiddil eu meddwl (GD/CHHEM)559468467505443519491435425411302289257259254
Cyfanswm gwasanaethau Dydd/Cymunedol i oedolion sydd ag anableddau corfforol ac anableddau ar y synhwyrau (GD/COACAS)264277302313313294298236195193212157172167164
Cyfanswm gwasanaethau Dydd/Cymunedol i oedolion sydd ag anableddau dysgu (GD/COAD)1,4061,4651,5341,4881,5151,5091,5041,4491,4201,3881,2821,2991,2421,2301,196
Cyfanswm gwasanaethau Dydd/Cymunedol i oedolion sydd â phroblemau iechyd y meddwl (GD/COPhIM)163208212217225230241242247237199178181182183
Cyfanswm gwasanaethau Dydd/Cymunedol i blant a theuluoedd canolfannau gofal teulu (GD/CBThCGT)232224296251234279273266330358353295230216235

Metadata

Teitl
Staff cyfwerth ag amser llawn adrannau gwasanaethau cymdeithasol awdurdod lleol (pob blwyddyn)

Diweddariad diwethaf
30 Hydref 2019 30 Hydref 2019

Diweddariad nesaf
Hydref 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am staffio gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol (STF), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r tabl hwn yn crynhoi gwybodaeth am y staff a gyflogir yn uniongyrchol mewn adrannau gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru. Mae Awdurdodau Lleol hefyd yn darparu gwasanaethau gan ddefnyddio'r sector annibynnol, ac nid yw'r staff hyn wedi eu cynnwys yn y ffigyrau hyn.

Casgliad data a dull cyfrifo
Darparwyd y data i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan y 22 awdurdod lleol yng Nghymru ar ffurflen casglu data am staffio. Mae'r ffurflen yn defnyddio cyfres eang o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn gywir ac yn gyson.

Mae niferoedd staff cyfwerth ag amser llawn wedi'u seilio ar oriau dan gontract yn hytrach na'r oriau a weithiwyd mewn gwirionedd ar ddiwrnod y cyfrifiad. Dylid cyfrifo nifer y staff cyfwerth ag amser llawn ar sail 39 o oriau'r wythnos (dan gontract) ar gyfer cynorthwywyr gofal, gweithwyr llaw a staff domestig, a 37 awr ar gyfer yr holl staff eraill. Cyfrifir oriau cyfwerth ag amser llawn staff rhan-amser trwy rannu'r oriau dan gontract â 39 neu 37 fel sy'n briodol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2004-05

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Dim

Ansawdd ystadegol
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, neu gyda gwybodaeth ychwanegol ynglyn ag ansawdd a dulliau gwaith yn yr Adroddiad Ansawdd, yn y dolenni i'r we a roddir.

Allweddeiriau
Staffio, Gwasanaethau cymdeithasol