Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Nifer yr asesiadau newydd y gofynnodd yr oedolyn neu’r teulu amdanynt yn ystod y flwyddyn lle’r oedd asesiad blaenorol wedi’i gwblhau yn ystod y 12 mis blaenorol, yn ôl awdurdod lleol a chanlyniad
None
BlwyddynYn 2021-22, nid oedd Abertawe na Sir Fynwy yn gallu darparu data.<br /><br />Yn 2020-21, cafodd sawl awdurdod lleol anawsterau wrth gasglu\’r data oherwydd problemau gyda\’u system TGCh.[Hidlwyd]
Côd Ardal[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Mesur[Hidlo]
-
Mesur 1
[Lleihau]Awdurdod Lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod Lleol 1
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAD/008: Nifer yr asesiadau newydd a gwblhawyd, lle gofynnodd yr oedolyn neu'r teulu am yr asesiad yn ystod y flwyddyn ac roedd asesiad blaenorol wedi'i gwblhau yn ystod y 12 mis blaenorol[Lleihau]AD/009: Cyfanswm nifer yr asesiadau newyddCliciwch yma i ddidoliAD/009: Cyfanswm nifer yr asesiadau newydd
Cliciwch yma i ddidoliAD/009a: Lle nad oedd modd diwallu’r anghenion heblaw drwy gynllun gofal a chymorthCliciwch yma i ddidoliAD/009b: Lle'r oedd modd diwallu’r anghenion drwy unrhyw ddull arallCliciwch yma i ddidoliAD/009c: Nid oedd unrhyw anghenion cymwys i’w diwallu
[Lleihau]Cymru2,2517881,0484152,251
CymruYnys Môn32236332
Gwynedd123911517123
Conwy15150015
Sir Ddinbych68711049087687
Sir y Flint54105
Wrecsam9627432696
Powys43104
Ceredigion2557414437255
Sir Benfro16014497160
Sir Gaerfyrddin32103
Abertawe..|The data item is not available..|The data item is not available..|The data item is not available..|The data item is not available..|The data item is not available
Castell-nedd Port Talbot16133016
Pen-y-bont ar Ogwr26620026
Bro Morgannwg22002
Caerdydd20164020
Rhondda Cynon Taf25519125
Merthyr Tudful49346049
Caerffili520170211139520
Blaenau Gwent19118019
Torfaen25123125
Sir Fynwy..|The data item is not available..|The data item is not available..|The data item is not available..|The data item is not available..|The data item is not available
Casnewydd16968497169

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r metrig wedi'i gynllunio i gasglu gwybodaeth am nifer yr oedolion sy'n dychwelyd i'r gwasanaethau cymdeithasol ac yn gofyn i'w hanghenion gael eu hasesu eto.

Casgliad data a dull cyfrifo

Er bod ymdrechion mawr wedi bod i gasglu gwybodaeth gywir a dibynadwy o awdurdodau lleol, mae data dal i fod yn amherffaith.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2020-21.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Teitl

Nifer yr asesiadau newydd y gofynnodd yr oedolyn neu’r teulu amdanynt yn ystod y flwyddyn lle’r oedd asesiad blaenorol wedi’i gwblhau yn ystod y 12 mis blaenorol, yn ôl awdurdod lleol a chanlyniad

Diweddariad diwethaf

21 Rhagfyr 2022 21 Rhagfyr 2022

Diweddariad nesaf

hydref 2023 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Fframwaith Perfformiad a Gwella Gwasanaethau Cymdeithasol

Cyswllt ebost

ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Allweddeiriau

Oedolion, Asesiadau newydd, Canlyniad