Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Oedolion y credir eu bod yn wynebu risg, yn ôl awdurdod lleol
None
Côd Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
Mesur[Hidlo]
[Lleihau]Awdurdod Lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod Lleol 1
Cliciwch yma i ddidoliAS/001: Nifer yr oedolion y credir eu bod yn wynebu risg o gael eu cam-drin neu eu hesgeuluso a adroddwyd yn ystod y flwyddynCliciwch yma i ddidoliAS/002: Nifer yr oedolion a adroddwyd fwy nag unwaith ar gyfer yr un categori o gamdriniaeth neu esgeulustod yn ystod y flwyddynCliciwch yma i ddidoliAS/003: Nifer yr oedolion a adroddwyd ar gyfer gwahanol gategorïau o gamdriniaeth neu esgeulustod yn ystod y flwyddyn
[Lleihau]Cymru15,3012,2683,024
CymruYnys Môn2413974
Gwynedd48467175
Conwy50536129
Sir Ddinbych2824284
Sir y Flint42474156
Wrecsam749143
Powys6514763
Ceredigion45164172
Sir Benfro788105346
Sir Gaerfyrddin973133190
Abertawe87096222
Castell-nedd Port Talbot6349769
Pen-y-bont ar Ogwr3162869
Bro Morgannwg52953476
Caerdydd1,06412656
Rhondda Cynon Taf2,835706180
Merthyr Tudful66813455
Caerffili91384176
Blaenau Gwent3945554
Torfaen39476122
Sir Fynwy46310082
Casnewydd6739271

Metadata

Teitl

Oedolion y credir eu bod yn wynebu risg, yn ôl awdurdod lleol

Diweddariad diwethaf

2 Rhagfyr 2021 2 Rhagfyr 2021

Diweddariad nesaf

hydref 2022 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Fframwaith Perfformiad a Gwella Gwasanaethau Cymdeithasol

Cyswllt ebost

ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Allweddeiriau

Mesur Perfformiad, Oedolion, Risg

Disgrifiad cyffredinol

Cesglir yr wybodaeth i fonitro nifer yr oedolion yr amheuir y gallent fod mewn perygl o gael eu cam-drin neu eu hesgeuluso yn ystod y flwyddyn.

Casgliad data a dull cyfrifo

Er bod ymdrechion mawr wedi bod i gasglu gwybodaeth gywir a dibynadwy o awdurdodau lleol, mae data ar gyfer 2020-21 dal i fod yn amherffaith.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2020-21.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.