Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Plant a roddwyd ar y gofrestr amddiffyn plant yn ystod y flwyddyn, yn ôl awdurdod lleol, categori camdriniaeth ac oedran
None
Area Code[Hidlo]
[Lleihau]Awdurdod Lleol[Hidlwyd]
-
Awdurdod Lleol 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Oedran[Hidlo]
-
Oedran 1
[Lleihau]Categori[Hidlo]
-
-
Categori 1
[Lleihau]Cyfanswm OedranCliciwch yma i ddidoliCyfanswm Oedran
Cliciwch yma i ddidoliDan 1 oedCliciwch yma i ddidoli1-4 OedCliciwch yma i ddidoli5-9 OedCliciwch yma i ddidoli10-15 OedCliciwch yma i ddidoli16-18 Oed
[Lleihau]CH/023: Cyfanswm Categori6219961,0721,0231563,868
CH/023: Cyfanswm CategoriCH/023a: Esgeulustod271367369352511,410
CH/023b: Cam-drin corfforol8414813110224489
CH/023c: Cam-drin rhywiol1826416618169
CH/023d: Cam-drin emosiynol198406485440531,582
CH/023e: Cam-drin ariannol000000
CH/023f: Esgeulustod a cham-drin corfforol414034474166
CH/023g: Cam-drin corfforol a rhywiol400329
CH/023h: Esgeulustod a cham-drin rhywiol5589330
CH/023i: Esgeulustod, cam-drin corfforol a rhywiol0444113

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Cesglir yr wybodaeth er mwyn cofnodi nifer y plant ar y gofrestr amddiffyn plant yn ystod y flwyddyn. Mae casglu'r data hwn yn caniatáu i awdurdodau lleol fesur achosion o gamdriniaeth, esgeulustod neu niwed tybiedig, lle mae gan yr awdurdod lleol achos rhesymol i amau bod y plentyn mewn perygl.

Casgliad data a dull cyfrifo

Er bod ymdrechion mawr wedi bod i gasglu gwybodaeth gywir a dibynadwy o awdurdodau lleol, mae data ar gyfer 2020-21 dal i fod yn amherffaith.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2020-21.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Teitl

Plant ar y gofrestr amddiffyn plant, yn ôl awdurdod lleol, categori camdriniaeth ac oedran

Diweddariad diwethaf

2 Rhagfyr 2021 2 Rhagfyr 2021

Diweddariad nesaf

hydref 2022 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Fframwaith Perfformiad a Gwella Gwasanaethau Cymdeithasol

Cyswllt ebost

ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

Mesur Perfformiad, Plant, Risg, Amddiffyn Plant, Cofrestr Amddiffyn Plant

Ansawdd ystadegol

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.