Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Rheoli Gwybodaeth Nifer yr chysylltiadau agos sy'n gymwys i gael eu dilyn gan dimau olrhain cysylltiadau lleol, yn ôl bwrdd iechyd lleol

Mae'r data'n cynrychioli'r nifer wythnosol o gysylltiadau agos sy'n gymwys i gael eu dilyn gan Fwrdd Iechyd Lleol. At ddibenion y dadansoddiad hwn, ystyrir mai’r cyfnod o ddydd Sul tan ddydd Sadwrn yw wythnos. Mae'r mwyafrif o achosion anghymwys i'w holrhain gan swyddogion olrhain cysylltiadau lleol yn digwydd mewn lleoliadau caeedig megis ysbytai, cartrefi gofal a charchardai. Nid yw achosion positif a chysylltiadau agos sy'n byw y tu allan i Gymru yn gymwys i gael eu dilyn ychwaith, ac fe'u cyfeirir at yr asiantaeth iechyd y cyhoedd berthnasol i'w holrhain ymhellach. Gall nifer y cysylltiadau agos sy'n gymwys amrywio ychydig o wythnos i wythnos oherwydd bod cysylltiadau agos yn cael eu nodi fel rhai nad ydynt yn gymwys yn dilyn ymchwil pellach gan dimau olrhain cysylltiadau.

None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure2
[Lleihau]Bwrdd Iechyd lleolAm rai wythnosau nid oedd yn bosibl clustnodi nifer fach iawn o gysylltiadau i fwrdd iechyd lleol. Felly ni fydd swm y byrddau iechyd lleol yn cyfateb i\’r ffigurau ar gyfer Cymru gyfan a gyflwynir yn y tabl hwn. [Hidlo]
-
Bwrdd Iechyd lleol 1
Wythnos yn diweddu[Hidlwyd]
[Lleihau]CymruCliciwch yma i ddidoliCymru
Cliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin BevanCliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Prifysgol Betsi CadwaladrCliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r FroCliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf MorgannwgCliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Prifysgol Hywel DdaCliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Addysgu PowysCliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
28 Awst 20214,4196,1102,6013,3842,6921,3753,59024,172
04 Medi 20214,7886,0782,8243,9363,0381,7453,46125,871
11 Medi 20214,8667,7892,9513,8923,5143,4213,79730,230
18 Medi 20214,8858,3113,5554,4823,7082,3293,96331,233
25 Medi 20215,5997,6473,7505,5454,6531,8393,83932,872
02 Hydref 20216,3428,4224,3675,2044,8102,0893,60634,841
09 Hydref 20216,1117,6803,3384,3653,9642,4092,81730,684
16 Hydref 20215,9707,5323,6414,2424,3332,4603,11831,301

Metadata

Teitl

Nifer yr chysylltiadau agos sy'n gymwys i gael eu dilyn gan dimau olrhain cysylltiadau lleol, yn ôl Bwrdd Iechyd Lleol

Diweddariad diwethaf

21 Hydref 2021 21 Hydref 2021

Diweddariad nesaf

28 Hydref 2021

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC)

Cyswllt ebost

kas.covid19@llyw.cymru

Dynodiad

Gwybodaeth reolaethol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r data'n cynrychioli'r nifer wythnosol o gysylltiadau agos sy'n gymwys i gael eu dilyn gan fwrdd iechyd lleol.
At ddibenion y dadansoddiad hwn, ystyrir mai’r cyfnod o ddydd Sul tan ddydd Sadwrn yw wythnos.
Mae'r mwyafrif o achosion anghymwys i'w holrhain gan swyddogion olrhain cysylltiadau lleol yn digwydd mewn lleoliadau caeedig megis ysbytai, cartrefi gofal a charchardai. Nid yw achosion positif a chysylltiadau agos sy'n byw y tu allan i Gymru yn gymwys i gael eu dilyn ychwaith, ac fe'u cyfeirir at yr asiantaeth iechyd y cyhoedd berthnasol i'w holrhain ymhellach.
Gall nifer y cysylltiadau agos sy'n gymwys amrywio ychydig o wythnos i wythnos oherwydd bod cysylltiadau agos yn cael eu nodi fel rhai nad ydynt yn gymwys yn dilyn ymchwil pellach gan dimau olrhain cysylltiadau.


Casgliad data a dull cyfrifo

Gwybodaeth reoli a gesglir fel rhan o'r broses olrhain cysylltiadau yw’r data yn y datganiad hwn. Nid yw'r data wedi'u casglu at ddibenion ystadegau swyddogol sy'n golygu nad ydynt wedi bod yn destun yr un lefel o wiriadau sicrhau ansawdd ag ystadegau swyddogol a gallant gael eu diwygio yn y dyfodol.

Amlder cyhoeddi

Wythnosol

Cyfnodau data dan sylw

Mehefin 2020 ymlaen

Allweddeiriau

GIG, COVID-19, Coronafeirws, Olrhain cysylltiadau

Ansawdd ystadegol

At ddibenion y dadansoddiad hwn, ystyrir mai’r cyfnod o ddydd Sul tan ddydd Sadwrn yw wythnos.

Mae'r mwyafrif o achosion anghymwys i'w holrhain gan swyddogion olrhain cysylltiadau lleol yn digwydd mewn lleoliadau caeedig megis ysbytai, cartrefi gofal a charchardai. Nid yw achosion positif a chysylltiadau agos sy'n byw y tu allan i Gymru yn gymwys i gael eu dilyn ychwaith, ac fe'u cyfeirir at yr asiantaeth iechyd y cyhoedd berthnasol i'w holrhain ymhellach.

Gall nifer y cysylltiadau agos sy'n gymwys amrywio ychydig o wythnos i wythnos oherwydd bod cysylltiadau agos yn cael eu nodi fel rhai nad ydynt yn gymwys yn dilyn ymchwil pellach gan dimau olrhain cysylltiadau.

Roedd nifer fach iawn o gysylltiadau nad oeddem yn gallu eu clustnodi i unrhyw fwrdd iechyd lleol. Felly ni fydd swm y byrddau iechyd lleol bob amser yn cyfateb i'r ffigurau Cymru gyfan a gyflwynir yn y tabl hwn.