Neidio i'r cynnwys

Coronafeirws (COVID-19)

Mae data ar coronafeirws (COVID-19) yn rhoi gwybodaeth gryno am ystadegau iechyd sy'n gysylltiedig â COVID-19 gan gynnwys profion ar gyfer y coronafeirws. Gellir ffeindio gwybodaeth ar weithgarwch a chapasiti'r GIG yn ystod pandemig y coronafeirws a Nifer Wythnosol yr eitemau PPE a ddarparwyd yn ôl dyddiad o dan 'Gweithgaredd ysbytai'r GIG' (linc isod)