Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Rheoli Gwybodaeth Nifer yr achosion positif a chysylltiadau agos sy'n gymwys i gael eu dilyn gan dimau olrhain cysylltiadau lleol

Mae'r data hyn wedi'u cyhoeddi i ddarparu crynodeb wythnosol o'r data ar olrhain cysylltiadau ar gyfer y coronafeirws yng Nghymru. Mae'r ffigurau'n dangos nifer yr achosion positif a'r cysylltiadau agos sy'n gymwys i’w holrhain gan dimau olrhain cysylltiadau lleol. Mae'r data'n cynrychioli nifer yr achosion cymwys a gyflwynir i'r system olrhain cysylltiadau fesul diwrnod. Gall nifer yr achosion cymwys amrywio ychydig o wythnos i wythnos oherwydd bod achosion yn cael eu nodi fel rhai nad ydynt yn gymwys i gael ymchwiliad pellach gan dimau olrhain cysylltiadau.

None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure2
Yn gymwys i'w holrhain[Hidlo]
Dyddiad[Hidlwyd]
Cliciwch yma i ddidoliAchosion positifCliciwch yma i ddidoliCysylltiadau agos
05 Mehefin 2022691728
06 Mehefin 20221,031935
07 Mehefin 20229201,097
08 Mehefin 20229691,122
09 Mehefin 20229441,024
10 Mehefin 2022896946
11 Mehefin 2022822847
12 Mehefin 20229711,016
13 Mehefin 20221,511(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.1,433
14 Mehefin 2022(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.1,368(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.1,540
15 Mehefin 2022(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.1,3901,553
16 Mehefin 2022(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.1,354(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.1,459
17 Mehefin 2022(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.1,292(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.1,427
18 Mehefin 2022(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.1,151(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.1,289
19 Mehefin 2022(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.1,5621,409
20 Mehefin 2022(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.2,073(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.2,065
21 Mehefin 20222,0981,989
22 Mehefin 20222,1882,259
23 Mehefin 20222,0741,947
24 Mehefin 20222,2492,172
25 Mehefin 20221,7731,665
26 Mehefin 20222,1811,808
27 Mehefin 20221,8072,072
28 Mehefin 20223,7072,657
29 Mehefin 20222,4232,221
30 Mehefin 20221,2931,172
01 Gorffennaf 2022680243
02 Gorffennaf 2022918183

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r data hyn wedi'u cyhoeddi i ddarparu crynodeb wythnosol o'r data ar olrhain cysylltiadau ar gyfer y coronafeirws yng Nghymru. Mae'r ffigurau'n dangos nifer yr achosion positif a'r cysylltiadau agos sy'n gymwys i’w holrhain gan dimau olrhain cysylltiadau lleol. Mae'r data'n cynrychioli nifer yr achosion cymwys a gyflwynir i'r system olrhain cysylltiadau fesul diwrnod. Gall nifer yr achosion cymwys amrywio ychydig o wythnos i wythnos oherwydd bod achosion yn cael eu nodi fel rhai nad ydynt yn gymwys i gael ymchwiliad pellach gan dimau olrhain cysylltiadau.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mewn lleoliadau caeedig fel ysbytai, cartrefi gofal a charchardai y ceir y rhan fwyaf o achosion nad ydynt yn gymwys i gael eu holrhain gan swyddogion olrhain cysylltiadau lleol. Nid yw achosion positif a chysylltiadau agos sy'n preswylio y tu allan i Gymru yn gymwys i gael eu holrhain ychwaith ac fe'u cyfeirir at yr asiantaeth iechyd y cyhoedd berthnasol i barhau i’w holrhain.

Gall nifer yr achosion sy'n gymwys amrywio ychydig o wythnos i wythnos oherwydd bod achosion yn cael eu nodi fel rhai nad ydynt yn gymwys yn dilyn ymchwiliad pellach gan dimau olrhain cysylltiadau. Adlewyrcha'r amrywiadau rhwng y naill ddiwrnod a’r llall wahaniaeth yn y galw sydd ar y system (er enghraifft, nifer y profion a gynhelir). Bydd mwy o achosion yn cael eu cyfeirio at dimau olrhain cysylltiadau ar rai diwrnodau, a gan ddibynnu ar y galw, efallai y bydd ôl-groniad o achosion o’r diwrnodau blaenorol hefyd.

Amlder cyhoeddi

Wythnosol

Cyfnodau data dan sylw

Mehefin 2020 ymlaen

Teitl

Nifer yr achosion positif a chysylltiadau agos sy'n gymwys i gael eu dilyn gan dimau olrhain cysylltiadau lleol

Diweddariad diwethaf

7 Gorffennaf 2022 7 Gorffennaf 2022

Diweddariad nesaf

-

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC)

Cyswllt ebost

kas.covid19@llyw.cymru

Dynodiad

Gwybodaeth reolaethol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Gwybodaeth reoli a gesglir fel rhan o'r broses olrhain cysylltiadau yw’r data yn y datganiad hwn. Nid yw'r data wedi'u casglu at ddibenion ystadegau swyddogol sy'n golygu nad ydynt wedi bod yn destun yr un lefel o wiriadau sicrhau ansawdd ag ystadegau swyddogol a gallant gael eu diwygio yn y dyfodol.

Allweddeiriau

GIG, COVID-19, Coronafeirws, Olrhain cysylltiadau