Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Rheoli Gwybodaeth Nifer yr achosion positif a chysylltiadau agos sy'n gymwys i gael eu dilyn gan dimau olrhain cysylltiadau lleol

Mae'r data hyn wedi'u cyhoeddi i ddarparu crynodeb wythnosol o'r data ar olrhain cysylltiadau ar gyfer y coronafeirws yng Nghymru. Mae'r ffigurau'n dangos nifer yr achosion positif a'r cysylltiadau agos sy'n gymwys i’w holrhain gan dimau olrhain cysylltiadau lleol. Mae'r data'n cynrychioli nifer yr achosion cymwys a gyflwynir i'r system olrhain cysylltiadau fesul diwrnod. Gall nifer yr achosion cymwys amrywio ychydig o wythnos i wythnos oherwydd bod achosion yn cael eu nodi fel rhai nad ydynt yn gymwys i gael ymchwiliad pellach gan dimau olrhain cysylltiadau.

None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure2
Yn gymwys i'w holrhain[Hidlo]
Dyddiad[Hidlwyd]
Cliciwch yma i ddidoliAchosion positifCliciwch yma i ddidoliCysylltiadau agos
19 Medi 20213,1643,585
20 Medi 20212,7944,976
21 Medi 20212,5555,225
22 Medi 20212,9625,280
23 Medi 20213,2465,351
24 Medi 20212,8344,527
25 Medi 20213,0443,928
26 Medi 20213,0173,774
27 Medi 20213,2865,929
28 Medi 20212,9105,598
29 Medi 20212,6525,325
30 Medi 20212,8175,416
01 Hydref 20213,0634,757
02 Hydref 20211,5964,042
03 Hydref 20212,1893,690
04 Hydref 20211,2974,882
05 Hydref 20212,6654,085
06 Hydref 20213,4124,523
07 Hydref 20213,9334,815
08 Hydref 20212,6165,293
09 Hydref 20212,1753,396
10 Hydref 20212,1983,119
11 Hydref 20212,4414,553
12 Hydref 20213,2514,901
13 Hydref 20212,6294,625
14 Hydref 20213,5185,489
15 Hydref 20213,4744,681
16 Hydref 20213,5633,933

Metadata

Teitl

Nifer yr achosion positif a chysylltiadau agos sy'n gymwys i gael eu dilyn gan dimau olrhain cysylltiadau lleol

Diweddariad diwethaf

21 Hydref 2021 21 Hydref 2021

Diweddariad nesaf

28 Hydref 2021

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC)

Cyswllt ebost

kas.covid19@llyw.cymru

Dynodiad

Gwybodaeth reolaethol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r data hyn wedi'u cyhoeddi i ddarparu crynodeb wythnosol o'r data ar olrhain cysylltiadau ar gyfer y coronafeirws yng Nghymru. Mae'r ffigurau'n dangos nifer yr achosion positif a'r cysylltiadau agos sy'n gymwys i’w holrhain gan dimau olrhain cysylltiadau lleol. Mae'r data'n cynrychioli nifer yr achosion cymwys a gyflwynir i'r system olrhain cysylltiadau fesul diwrnod. Gall nifer yr achosion cymwys amrywio ychydig o wythnos i wythnos oherwydd bod achosion yn cael eu nodi fel rhai nad ydynt yn gymwys i gael ymchwiliad pellach gan dimau olrhain cysylltiadau.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mewn lleoliadau caeedig fel ysbytai, cartrefi gofal a charchardai y ceir y rhan fwyaf o achosion nad ydynt yn gymwys i gael eu holrhain gan swyddogion olrhain cysylltiadau lleol. Nid yw achosion positif a chysylltiadau agos sy'n preswylio y tu allan i Gymru yn gymwys i gael eu holrhain ychwaith ac fe'u cyfeirir at yr asiantaeth iechyd y cyhoedd berthnasol i barhau i’w holrhain.

Gall nifer yr achosion sy'n gymwys amrywio ychydig o wythnos i wythnos oherwydd bod achosion yn cael eu nodi fel rhai nad ydynt yn gymwys yn dilyn ymchwiliad pellach gan dimau olrhain cysylltiadau. Adlewyrcha'r amrywiadau rhwng y naill ddiwrnod a’r llall wahaniaeth yn y galw sydd ar y system (er enghraifft, nifer y profion a gynhelir). Bydd mwy o achosion yn cael eu cyfeirio at dimau olrhain cysylltiadau ar rai diwrnodau, a gan ddibynnu ar y galw, efallai y bydd ôl-groniad o achosion o’r diwrnodau blaenorol hefyd.

Amlder cyhoeddi

Wythnosol

Cyfnodau data dan sylw

Mehefin 2020 ymlaen

Ansawdd ystadegol

Gwybodaeth reoli a gesglir fel rhan o'r broses olrhain cysylltiadau yw’r data yn y datganiad hwn. Nid yw'r data wedi'u casglu at ddibenion ystadegau swyddogol sy'n golygu nad ydynt wedi bod yn destun yr un lefel o wiriadau sicrhau ansawdd ag ystadegau swyddogol a gallant gael eu diwygio yn y dyfodol.

Allweddeiriau

GIG, COVID-19, Coronafeirws, Olrhain cysylltiadau