Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Rheoli Gwybodaeth Nifer yr achosion positif sy'n gymwys i gael eu dilyn gan dimau olrhain cysylltiadau lleol, yn ôl Bwrdd Iechyd Lleol

Mae'r data'n cynrychioli'r nifer wythnosol o achosion cymwys a gyflwynwyd i'r system olrhain cysylltiadau, wedi'u grwpio yn ôl Bwrdd Iechyd Lleol. At ddibenion y dadansoddiad hwn, ystyrir mai’r cyfnod o ddydd Sul tan ddydd Sadwrn yw wythnos. Mae'r mwyafrif o achosion anghymwys i'w holrhain gan swyddogion olrhain cysylltiadau lleol yn digwydd mewn lleoliadau caeedig megis ysbytai, cartrefi gofal a charchardai. Nid yw achosion positif a chysylltiadau agos sy'n byw y tu allan i Gymru yn gymwys i gael eu dilyn ychwaith, ac fe'u cyfeirir at yr asiantaeth iechyd y cyhoedd berthnasol i'w holrhain ymhellach. Gall nifer y achosion sy'n gymwys amrywio ychydig o wythnos i wythnos oherwydd bod achosion yn cael eu nodi fel rhai nad ydynt yn gymwys yn dilyn ymchwil pellach gan dimau olrhain cysylltiadau.

None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure2
[Lleihau]Bwrdd Iechyd lleolRoedd nifer fach iawn o achosion nad oeddem yn gallu eu clustnodi i unrhyw fwrdd iechyd lleol. Felly ni fydd swm y byrddau iechyd lleol bob amser yn cyfateb i\'r ffigurau Cymru gyfan a gyflwynir yn y tabl hwn.[Hidlo]
-
Bwrdd Iechyd lleol 1
Wythnos yn diweddu[Hidlwyd]
[Lleihau]CymruCliciwch yma i ddidoliCymru
Cliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin BevanCliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Prifysgol Betsi CadwaladrCliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r FroCliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf MorgannwgCliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Prifysgol Hywel DdaCliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Addysgu PowysCliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
28 Mai 20226447334554864991085033,428
04 Mehefin 2022696664(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.50847645672476(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.3,349
11 Mehefin 20221,3011,3161,0398887972037296,273
18 Mehefin 2022(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.1,7851,7811,572(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.1,359(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.1,166(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.323(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.1,051(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.9,037
25 Mehefin 2022(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.2,790(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.2,641(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.2,303(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.2,245(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.1,872(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.421(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.1,744(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.14,017
02 Gorffennaf 20222,7722,9961,9051,9751,4053231,63313,009

Metadata

Teitl

Nifer yr achosion positif sy'n gymwys i gael eu dilyn gan dimau olrhain cysylltiadau lleol, yn ôl Bwrdd Iechyd Lleol

Diweddariad diwethaf

7 Gorffennaf 2022 7 Gorffennaf 2022

Diweddariad nesaf

-

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC)

Cyswllt ebost

kas.covid19@llyw.cymru

Dynodiad

Gwybodaeth reolaethol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r data'n cynrychioli'r nifer wythnosol o achosion cymwys a gyflwynwyd i'r system olrhain cysylltiadau, wedi'u grwpio yn ôl Bwrdd Iechyd Lleol.
At ddibenion y dadansoddiad hwn, ystyrir mai’r cyfnod o ddydd Sul tan ddydd Sadwrn yw wythnos.
Mae'r mwyafrif o achosion anghymwys i'w holrhain gan swyddogion olrhain cysylltiadau lleol yn digwydd mewn lleoliadau caeedig megis ysbytai, cartrefi gofal a charchardai.
Nid yw achosion positif a chysylltiadau agos sy'n byw y tu allan i Gymru yn gymwys i gael eu dilyn ychwaith, ac fe'u cyfeirir at yr asiantaeth iechyd y cyhoedd berthnasol i'w holrhain ymhellach.
Gall nifer y achosion sy'n gymwys amrywio ychydig o wythnos i wythnos oherwydd bod achosion yn cael eu nodi fel rhai nad ydynt yn gymwys yn dilyn ymchwil pellach gan dimau olrhain cysylltiadau.


Casgliad data a dull cyfrifo

Gwybodaeth reoli a gesglir fel rhan o'r broses olrhain cysylltiadau yw’r data yn y datganiad hwn. Nid yw'r data wedi'u casglu at ddibenion ystadegau swyddogol sy'n golygu nad ydynt wedi bod yn destun yr un lefel o wiriadau sicrhau ansawdd ag ystadegau swyddogol a gallant gael eu diwygio yn y dyfodol.

Amlder cyhoeddi

Wythnosol

Cyfnodau data dan sylw

Mehefin 2020 ymlaen

Allweddeiriau

GIG, COVID-19, Coronafeirws, Olrhain cysylltiadau

Ansawdd ystadegol

At ddibenion y dadansoddiad hwn, ystyrir mai’r cyfnod o ddydd Sul tan ddydd Sadwrn yw wythnos.

Mae'r mwyafrif o achosion anghymwys i'w holrhain gan swyddogion olrhain cysylltiadau lleol yn digwydd mewn lleoliadau caeedig megis ysbytai, cartrefi gofal a charchardai. Nid yw achosion positif a chysylltiadau agos sy'n byw y tu allan i Gymru yn gymwys i gael eu dilyn ychwaith, ac fe'u cyfeirir at yr asiantaeth iechyd y cyhoedd berthnasol i'w holrhain ymhellach.

Gall nifer y achosion sy'n gymwys amrywio ychydig o wythnos i wythnos oherwydd bod achosion yn cael eu nodi fel rhai nad ydynt yn gymwys yn dilyn ymchwil pellach gan dimau olrhain cysylltiadau.

Roedd nifer fach iawn o achosion nad oeddem yn gallu eu clustnodi i unrhyw fwrdd iechyd lleol. Felly ni fydd swm y byrddau iechyd lleol bob amser yn cyfateb i'r ffigurau Cymru gyfan a gyflwynir yn y tabl hwn.