Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Rheoli Gwybodaeth Rhaglen frechu COVID-19 - lefelau stoc a dosbarthiad, yn ôl dyddiad

Mae'r data hyn wedi cael eu cyhoeddi er mwyn darparu crynodeb wythnosol ar raglen frechu coronafeirws (COVID-19) yng Nghymru. Mae'r ffigurau'n dangos nifer cronnol y dosau a ddyrannwyd i Gymru a nifer cronnol y dosau a gyflenwyd erbyn y dyddiad. Mae nifer y dosau yn cynnwys dosau Pfizer/BioNTech ac Prifysgol Rhydychen/AstraZeneca. Mae'r ffigurau ar gyfer dosau a ddyrannwyd ac a gyflenwyd yn cyfeirio at un dos o frechlyn, ond mae cwrs o frechlyn yn cynnwys dau ddos. Mae hyn yr un fath ar gyfer y tri fath o frechlyn. Daw'r data o wybodaeth reoli ac maent yn destun newid. Ni fuont yn destun i’r un prosesau dilysu a gynhaliwyd ar gyfer datganiadau ystadegau swyddogol.

None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure2
Lefelau stoc a dosbarthiad[Hidlo]
Dyddiadd[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliNifer cronnol y dosau a ddyrannwyd i GymruMae nifer y dosau a ddyrannwyd yn cyfeirio at nifer y dosau sydd naill ai wedi bod ar gael gan Public Health England i Lywodraeth Cymru eu harchebu (hyd at 11:55 ar y diwrnod a restrir) neu, yn achos brechlyn Pfizer/BioNtech, sydd wedi\'u cyflenwi\'n uniongyrchol i Gymru gan y gwneuthurwr (hyd at ddiwedd y dydd). O 12 Gorffennaf mae cyfanswm nifer y dosau wedi’u dyrannu yn cynnwys dosau sy’n cael eu cadw I baratoi ar gyfer rhaglen atgyfnerthu yn dechrau yn ddiweddarach yn 2021, pe bai rhaglen o’r fath yn cael ei hargymell.Cliciwch yma i ddidoliNifer cronnol y dosau a gyflenwydMae nifer y dosau a gyflenwyd yn cyfeirio at nifer y dosau sydd naill ai wedi\'u darparu gan Public Health England i berchnogaeth Llywodraeth Cymru neu, yn achos brechlyn Pfizer/BioNtech, sydd wedi\'u cyflenwi gan ddosbarthwr Llywodraeth Cymru i\'r GIG yng Nghymru, a dyma\'r swm cronnol a gyflenwyd erbyn 23:59 ar y diwrnod cynt.
15 Chwefror 2021933,630811,980
22 Chwefror 20211,015,530911,910
01 Mawrth 20211,236,0001,015,970
08 Mawrth 20211,670,1401,179,780
15 Mawrth 20211,857,5901,523,290
22 Mawrth 20212,010,7501,742,440
29 Mawrth 20212,163,5501,887,360
05 Ebrill 20212,198,1102,058,050
12 Ebrill 20212,378,8402,220,800
19 Ebrill 20212,551,8902,375,310
26 Ebrill 20212,729,6602,511,700
04 Mai 20212,900,3902,667,620
10 Mai 20213,081,1102,837,490
17 Mai 20213,255,1103,011,100
24 Mai 20213,432,8003,187,140
31 Mai 20213,677,4203,387,660
07 Mehefin 20213,775,5103,543,230
14 Mehefin 20213,953,3703,690,290
21 Mehefin 20214,021,7703,770,710
28 Mehefin 20214,186,0703,861,830
05 Gorffennaf 20214,288,0703,934,690
12 Gorffennaf 20214,452,4704,031,920
19 Gorffennaf 20214,581,1704,148,400

Metadata

Teitl

Rhaglen frechu COVID-19 - lefelau stoc a dosbarthiad

Diweddariad diwethaf

21 Gorffennaf 2021 21 Gorffennaf 2021

Diweddariad nesaf

28 Gorffennaf 2021

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Cyswllt ebost

kas.covid19@llyw.cymru

Dynodiad

Gwybodaeth reolaethol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r data hyn wedi cael eu cyhoeddi er mwyn darparu crynodeb wythnosol ar raglen frechu coronafeirws (COVID-19) yng Nghymru. Mae'r ffigurau'n dangos nifer cronnol y dosau a ddyrannwyd i Gymru a nifer cronnol y dosau a gyflenwyd erbyn y dyddiad. Mae nifer y dosau yn cynnwys dosau Pfizer/BioNTech ac Prifysgol Rhydychen/AstraZeneca. Mae'r ffigurau ar gyfer dosau a ddyrannwyd ac a gyflenwyd yn cyfeirio at un dos o frechlyn, ond mae cwrs o frechlyn yn cynnwys dau ddos. Mae hyn yr un fath ar gyfer y tri fath o frechlyn. Daw'r data o wybodaeth reoli ac maent yn destun newid. Ni fuont yn destun i’r un prosesau dilysu a gynhaliwyd ar gyfer datganiadau ystadegau swyddogol.

Casgliad data a dull cyfrifo

Daw'r data ar ddyrannu a cyflenwi brechlynnau o wybodaeth a ddarparwyd gan Public Health England (PHE) a Llywodraeth Cymru. Cesglir y data o wybodaeth reoli a gynhyrchir wrth weithredu'r Rhaglen Frechu ac a gaiff ei choladu'n anolog gan PHE ac, ar gyfer brechlyn Pfizer/BioNTech, gan Lywodraeth Cymru.

Amlder cyhoeddi

Wythnosol

Cyfnodau data dan sylw

Chwefror 2021 ymlaen

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Gall data hanesyddol gael eu diwygio ar unrhyw adeg, gan bod modd i ysbytai ailgyflwyno datganiad, ac felly gall fod yn wahanol i'r hyn a gyhoeddwyd o'r blaen.

Allweddeiriau

GIG, COVID-19, Coronafeirws, Rhaglen frechu

Ansawdd ystadegol

Cyn 26 Ionawr 2021, roedd y wybodaeth cynnyrch ar gyfer y brechlyn Pfizer yn nodi bod pob ffiol yn cynnwys 5 dos; ond mewn rhai achosion efallai y bydd yn bosibl tynnu chweched dos o rai ffiolau. Cefnogir y defnydd o'r dos ychwanegol hwn gan yr Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd (MHRA). O 26 Ionawr 2021, diweddarodd yr MHRA eu rheoliadau i nodi bod ffiol Pfizer yn cynnwys 6 dos yn swyddogol. Mae nifer y dosau o frechlyn Pfizer wedi’i gyfrifo ar sail y dyddiad y derbyniwyd y brechlyn yng Nghymru.

Mae’r holl ddata ar frechlynnau a ddyrannwyd ac a gyflenwyd i Gymru wedi’u cymeradwyo gan Lywodraeth y DU.