Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Rheoli Gwybodaeth Rhaglen frechu COVID-19 - lefelau stoc a dosbarthiad, yn ôl dyddiad

Mae'r data hyn wedi cael eu cyhoeddi er mwyn darparu crynodeb wythnosol ar raglen frechu coronafeirws (COVID-19) yng Nghymru. Mae'r ffigurau'n dangos nifer cronnol y dosau a ddyrannwyd i Gymru a nifer cronnol y dosau a gyflenwyd erbyn y dyddiad. Mae nifer y dosau yn cynnwys dosau Pfizer/BioNTech ac Prifysgol Rhydychen/AstraZeneca. Mae'r ffigurau ar gyfer dosau a ddyrannwyd ac a gyflenwyd yn cyfeirio at un dos o frechlyn, ond mae cwrs o frechlyn yn cynnwys dau ddos. Mae hyn yr un fath ar gyfer y tri fath o frechlyn. Daw'r data o wybodaeth reoli ac maent yn destun newid. Ni fuont yn destun i’r un prosesau dilysu a gynhaliwyd ar gyfer datganiadau ystadegau swyddogol.

None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure2
Lefelau stoc a dosbarthiad[Hidlo]
Dyddiad[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliNifer cronnol y dosau a ddyrannwyd i GymruMae nifer y dosau a ddyrannwyd yn cyfeirio at nifer y dosau sydd naill ai wedi bod ar gael gan Public Health England i Lywodraeth Cymru eu harchebu (hyd at 11:55 ar y diwrnod a restrir) neu, yn achos brechlyn Pfizer/BioNtech, sydd wedi\'u cyflenwi\'n uniongyrchol i Gymru gan y gwneuthurwr (hyd at ddiwedd y dydd).Cliciwch yma i ddidoliNifer cronnol y dosau a gyflenwydMae nifer y dosau a gyflenwyd yn cyfeirio at nifer y dosau sydd naill ai wedi\'u darparu gan Public Health England i berchnogaeth Llywodraeth Cymru neu, yn achos brechlyn Pfizer/BioNtech, sydd wedi\'u cyflenwi gan ddosbarthwr Llywodraeth Cymru i\'r GIG yng Nghymru, a dyma\'r swm cronnol a gyflenwyd erbyn 23:59 ar y diwrnod cynt.
15 Chwefror 2021933,630811,980
22 Chwefror 20211,015,530911,910
01 Mawrth 20211,236,0001,015,970
08 Mawrth 20211,670,1401,179,780
15 Mawrth 20211,857,5901,523,290
22 Mawrth 20212,010,7501,742,440
29 Mawrth 20212,163,5501,887,360
05 Ebrill 20212,198,1102,058,050
12 Ebrill 20212,378,8402,220,800
19 Ebrill 20212,551,8902,375,310
26 Ebrill 20212,729,6602,511,700
04 Mai 20212,900,3902,667,620
10 Mai 20213,081,1102,837,490
17 Mai 20213,255,1103,011,100
24 Mai 20213,432,8003,187,140
31 Mai 20213,677,4203,387,660
07 Mehefin 20213,775,5103,543,230
14 Mehefin 20213,953,3703,690,290
21 Mehefin 20214,021,7703,770,710
28 Mehefin 20214,186,0703,861,830
05 Gorffennaf 20214,288,0703,934,690
12 Gorffennaf 20214,452,4704,031,920
19 Gorffennaf 20214,581,1704,148,400
26 Gorffennaf 20214,618,5704,223,280
02 Awst 20214,747,2704,274,760
09 Awst 20214,747,2704,307,520
16 Awst 20214,804,7604,354,320
23 Awst 20214,804,8404,389,420
31 Awst 2021Oherwydd y dydd Llun gwyl y banc ar 30 Awst 2021, adroddwyd data hyd at 31 Awst 2021 yn hytrach na hyd at 30 Awst 2021.4,804,8404,415,490
06 Medi 20214,804,8404,421,340
13 Medi 2021Mae nifer cronnol y dosau o frechlyn COVID-19 sydd wedi\'u dyrannu i Gymru wedi gostwng o\'i gymharu ag wythnosau blaenorol. Mae hyn o ganlyniad i ailddyraniad o frechlynnau a ddyrannwyd i Gymru yn wreiddiol, o fewn rhaglen frechu ehangach y DU.4,796,8404,426,180
20 Medi 20215,025,3404,446,310
27 Medi 20215,165,5804,551,240
04 Hydref 2021O 4 Hydref 2021, mae nifer y brechlynnau a ddyrannwyd i Gymru yn cynnwys stoc a ohiriwyd yn flaenorol ar gyfer y rhaglen atgyfnerthu COVID-19 sy’n dechrau yn Hydref 2021.5,635,0304,659,790
11 Hydref 20215,711,0804,773,280
18 Hydref 20215,945,6804,860,180

Metadata

Teitl

Rhaglen frechu COVID-19 - lefelau stoc a dosbarthiad

Diweddariad diwethaf

20 Hydref 2021 20 Hydref 2021

Diweddariad nesaf

27 Hydref 2021

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Cyswllt ebost

kas.covid19@llyw.cymru

Dynodiad

Gwybodaeth reolaethol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

GIG, COVID-19, Coronafeirws, Rhaglen frechu

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r data hyn wedi cael eu cyhoeddi er mwyn darparu crynodeb wythnosol ar raglen frechu coronafeirws (COVID-19) yng Nghymru.

Mae'r ffigurau'n dangos nifer cronnol y dosau a ddyrannwyd i Gymru a nifer cronnol y dosau a gyflenwyd erbyn y dyddiad.

Mae nifer y dosau yn cynnwys dosau Pfizer/BioNTech ac Prifysgol Rhydychen/AstraZeneca. Mae'r ffigurau ar gyfer dosau a ddyrannwyd ac a gyflenwyd yn cyfeirio at un dos o frechlyn, ond mae cwrs o frechlyn yn cynnwys dau ddos. Mae hyn yr un fath ar gyfer y tri fath o frechlyn.

Daw'r data o wybodaeth reoli ac maent yn destun newid. Ni fuont yn destun i’r un prosesau dilysu a gynhaliwyd ar gyfer datganiadau ystadegau swyddogol.

Llywodraeth y DU sydd â'r contractau ar gyfer nifer y brechlynnau a'r ffordd y'u dosberthir ledled y DU. Caiff Cymru gyfran ar sail poblogaeth o'r holl frechlynnau a gaffaelir gan Lywodraeth y DU. Dyrennir brechlynnau i fyrddau iechyd ar sail meintiau o'r boblogaeth yng ngrwpiau blaenoriaeth y Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu (JCVI) yn dilyn dyraniadau i Iechyd Cyhoeddus Cymru (ICC) ac Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre.Casgliad data a dull cyfrifo

Daw'r data ar ddyrannu a cyflenwi brechlynnau o wybodaeth a ddarparwyd gan Public Health England (PHE) a Llywodraeth Cymru. Cesglir y data o wybodaeth reoli a gynhyrchir wrth weithredu'r Rhaglen Frechu ac a gaiff ei choladu'n anolog gan PHE ac, ar gyfer brechlyn Pfizer/BioNTech, gan Lywodraeth Cymru.

Mae cyfanswm nifer y dosau a ddyrannwyd yn cyfeirio at nifer y dosau sydd, yn achos brechlynnau Prifysgol Rhydychen / AstraZeneca a Moderna wedi bod ar gael gan Public Health England i Lywodraeth Cymru eu harchebu (hyd at 11:55 ar y diwrnod a restrir) neu, yn achos brechlyn Pfizer/BioNtech, sydd wedi'u cyflenwi'n uniongyrchol i Gymru gan y gwneuthurwr (hyd at ddiwedd y dydd).

Mae cyfanswm nifer y dosau a gyflenwyd yn cyfeirio at nifer y dosau sydd naill ai wedi'u darparu gan ddosbarthwr Public Health England i’r GIG yng Nghymru neu, yn achos brechlyn Pfizer/BioNtech, sydd wedi'u cyflenwi gan ddosbarthwr Llywodraeth Cymru i'r GIG yng Nghymru, a dyma'r swm cronnol a gyflenwyd erbyn 23:59 ar y diwrnod cynt.

Mae'r gwahaniaeth rhwng y brechlyn a ddyrannwyd i Gymru a'r brechlyn a gyflenwyd i Gymru yn cynnwys brechlynnau a ddyrannwyd ond nad ydynt wedi'u cyflenwi eto.

Amlder cyhoeddi

Wythnosol

Cyfnodau data dan sylw

15 Chwefror 2021 ymlaen

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Gall data hanesyddol gael eu diwygio ar unrhyw adeg, gan bod modd i ysbytai ailgyflwyno datganiad, ac felly gall fod yn wahanol i'r hyn a gyhoeddwyd o'r blaen.

Ansawdd ystadegol

Cyn 26 Ionawr 2021, roedd y wybodaeth cynnyrch ar gyfer y brechlyn Pfizer yn nodi bod pob ffiol yn cynnwys 5 dos; ond mewn rhai achosion efallai y bydd yn bosibl tynnu chweched dos o rai ffiolau. Cefnogir y defnydd o'r dos ychwanegol hwn gan yr Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd (MHRA). O 26 Ionawr 2021, diweddarodd yr MHRA eu rheoliadau i nodi bod ffiol Pfizer yn cynnwys 6 dos yn swyddogol. Mae nifer y dosau o frechlyn Pfizer wedi’i gyfrifo ar sail y dyddiad y derbyniwyd y brechlyn yng Nghymru.

Mae’r holl ddata ar frechlynnau a ddyrannwyd ac a gyflenwyd i Gymru wedi’u cymeradwyo gan Lywodraeth y DU.

Ar 13 Medi 2021, roedd nifer cronnol y dosau o frechlyn COVID-19 a ddyrannwyd i Gymru wedi gostwng o'i gymharu ag wythnosau blaenorol. Y rheswm am hyn oedd bod brechlynnau a ddyrannwyd i Gymru i ddechrau wedi’u hailddyrannu o fewn rhaglen frechu ehangach y DU.

O 4 Hydref 2021, mae nifer y brechlynnau a ddyrannwyd i Gymru yn cynnwys stoc a ohiriwyd yn flaenorol ar gyfer y rhaglen atgyfnerthu COVID-19 sy’n dechrau yn Hydref 2021.