Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Sgôr gymedrig llesiant meddyliol plant yng Nghymru – Mesurau iechyd a llesiant ar gyfer plant mewn perthynas â’r Dangosyddion Cenedlaethol
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure1
Mesur[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlo]
Ardal[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliCyfwng Hyder IsafCliciwch yma i ddidoliCymedrCliciwch yma i ddidoliCyfwng Hyder Uchaf
[Lleihau]2009/10Cymru9.810.410.9
Y Deyrnas Unedig10.911.011.2
[Lleihau]2011/12Cymru9.910.410.9
Y Deyrnas Unedig10.410.610.7
[Lleihau]2013/14Cymru10.210.911.5
Y Deyrnas Unedig10.610.710.9
[Lleihau]2015/16Cymru9.610.311.0
Y Deyrnas Unedig10.911.111.3
[Lleihau]2017/18Cymru10.311.512.7
Y Deyrnas Unedig11.211.411.6

Metadata

Teitl

Sgôr gymedrig llesiant meddyliol plant yng Nghymru – Mesurau iechyd a llesiant ar gyfer plant mewn perthynas â’r Dangosyddion Cenedlaethol

Diweddariad diwethaf

Medi 2021 Medi 2021

Diweddariad nesaf

Anhysbys

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Arolwg Deall Cymdeithas (USOC)

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Y Deyrnas Unedig

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Diben Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yw gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru. Mae’r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol yn gyfreithiol i Weinidogion Cymru osod dangosyddion cenedlaethol i fesur cynnydd o ran cyflawni’r nodau llesiant.
Mae’r sgôr gymedrig ar gyfer llesiant meddyliol sydd i’w gweld yn y tabl data wedi cael ei gosod fel un o ddangosyddion cenedlaethol Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Mae wedi’i chymryd o’r Holiadur Cryfderau ac Anawsterau (gwybodaeth o’r arolwg Deall Cymdeithas).


Casgliad data a dull cyfrifo

Mae Deall Cymdeithas, Astudiaeth Hydredol o Aelwydydd y DU, yn arolwg hydredol o aelodau o aelwydydd yn y Deyrnas Unedig, hy yr ardal ddaearyddol o wledydd Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon.
Gofynnir i aelodau’r aelwydydd sydd rhwng 10-15 oed lenwi holiadur byr i bobl ifanc. Dim ond ym mhob yn ail don y mae’r cwestiynau cryfderau ac anawsterau i bobl ifanc yn cael eu cynnwys. Cynhelir y cyfweliadau wyneb yn wyneb fel arfer gan gyfwelwyr hyfforddedig yng nghartrefi’r rhai sy’n ateb.

Cyfnodau data dan sylw

2009/10 hyd at 2017/18

Allweddeiriau

Dangosydd Cenedlaethol, Holiadur Cryfderau ac Anawsterau, Deall Cymdeithas, Iechyd Meddwl Plant

Ansawdd ystadegol

Mae rhagor o wybodaeth ynghylch casglu a chyfrifo data i’w gweld yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol drwy ddilyn y ddolen.