Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Pobl sy'n Cysgu ar y Stryd yn ôl ardal awdurdod lleol
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Côd Ardal[Hidlo]
Measure2
Mesur[Hidlo]
Ardal[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm cyfrif o bobl sy'n cysgu allanCliciwch yma i ddidoliCyfanswm nifer y gwelyau mewn argyfwngCliciwch yma i ddidoliNifer a oedd ar gael ar y noson y cyfrifCliciwch yma i ddidoliAmcangyfrif o nifer y rhai sy'n cysgu allan
Cymru33439449752
Ynys Môn40011
Gwynedd30052
Conwy112031
Sir Ddinbych31655
Sir y Fflint70013
Wrecsam4532488
Powys1446
Ceredigion1111040
Sir Benfro7242024
Sir Gaerfyrddin0003
Abertawe378170
Castell-nedd Port Talbot90019
Pen-y-bont ar Ogwr1220721
Bro Morgannwg2002
Caerdydd1212158192
Rhondda Cynon Taf10010
Merthyr Tudful1009
Caerffili100070
Blaenau Gwent1000
Torfaen50012
Sir Fynwy5009
Casnewydd3862065

Metadata

Teitl
Pobl sy'n Cysgu ar y Stryd yn ôl ardal awdurdod lleol

Diweddariad diwethaf
Chwefror 2020 Chwefror 2020

Diweddariad nesaf
Chwefror 2021

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cyfrif Cenedlaethol o Gysgu Allan, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau
sy'n cysgu allan , i'r di-gartref , Tai

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r wybodaeth hon yn dangos nifer y bobl sy'n cysgu allan mewn ardaloedd awdurdodau lleol . Mae'r data yn cael ei gasglu i gael gwell dealltwriaeth o raddfa a thueddiadau mewn cysgu ar y stryd dros gyfnod o amser i lywio polisi lleol a chenedlaethol.

Mae cyfanswm y cyfrif o bobl sy'n cysgu allan yn gipluniau nos sengl. Y cyfrif Amcangyfrifir yn seiliedig ar ddata a gasglwyd dros gyfnod o bythefnos gyda chymorth gan y sector gwirfoddol, grwpiau ffydd , asiantaethau busnesau / preswylwyr, iechyd a chamddefnyddio sylweddau.

Yn 2015-16, cynhaliwyd y cyfrif un noson rhwng 11yh ar 25 Tachwedd a 3yb ar 26 Tachwedd 2015.
Yn 2016-17, cynhaliwyd y cyfrif un noson rhwng 10yh ar 3 Tachwedd a 5yb ar 4 Tachwedd 2016.
Yn 2017-18, cynhaliwyd y cyfrif un noson rhwng 10yh ar 8 Tachwedd a 5yb ar 9 Tachwedd 2017.
Yn 2018-19, cynhaliwyd y cyfrif un noson rhwng 10yh ar 9 Tachwedd a 5yb ar 10 Tachwedd 2018.

Casglwyd y data dros gyfnod o bythefnos.

Yn 2015-16, casglwyd y data rhwng 2 Tachwedd a 15 Tachwedd 2015.
Yn 2016-17, casglwyd y data rhwng 10 Hydref a 23 Hydref 2016.
Yn 2017-18, casglwyd y data rhwng 15 Hydref a 28 Hydref 2017.
Yn 2018-19, casglwyd y data rhwng 16 Hydref a 29 Hydref 2018.


Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cael ei gasglu trwy ffurflenni blynyddol gan Awdurdodau Lleol.

Felly, nid oes modd cymharu data 2017-18 yn uniongyrchol gyda data 2016-17 a nid oes modd cymharu data 2016-17 yn uniongyrchol gyda data 2015-16 oherwydd y gwahaniaethau amseru.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
2015-16 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Os gwelwch yn dda ddod o hyd i wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig, yn unol â'r ddolen we a roddir

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae data cyn y cyfnod diwethaf sydd wedi'i ddiwygio ers y cyhoeddiad diwethaf wedi'i nodi gydag (r).

Ansawdd ystadegol
Os gwelwch yn dda ddod o hyd i wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig, yn unol â'r ddolen we a roddir