Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Pobl sy'n Cysgu ar y Stryd yn ôl ardal awdurdod lleol
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Côd Ardal[Hidlo]
Measure2
Mesur[Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
Ardal 1
Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm cyfrif o bobl sy'n cysgu allanCliciwch yma i ddidoliCyfanswm nifer y gwelyau mewn argyfwngCliciwch yma i ddidoliNifer a oedd ar gael ar y noson y cyfrifCliciwch yma i ddidoliAmcangyfrif o nifer y rhai sy'n cysgu allan
[Lleihau]Cymru18823342345
CymruYnys Môn4004
Gwynedd30033
Conwy108820
Sir Ddinbych0703
Sir y Fflint1002
Wrecsam4416045
Powys0223
Ceredigion1325012
Sir Benfro2998
Sir Gaerfyrddin1424
Abertawe211026
Castell-nedd Port Talbot31115
Pen-y-bont ar Ogwr46614
Bro Morgannwg0000
Caerdydd53881492
Rhondda Cynon Taf22309
Merthyr Tudful82008
Caerffili10019
Blaenau Gwent0000
Torfaen0000
Sir Fynwy0006
Casnewydd1823022

Metadata

Teitl
Pobl sy'n Cysgu ar y Stryd yn ôl ardal awdurdod lleol

Diweddariad diwethaf
1 Chwefror 2018 1 Chwefror 2018

Diweddariad nesaf
Chwefror 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cyfrif Cenedlaethol o Gysgu Allan, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau
sy'n cysgu allan , i'r di-gartref , Tai

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r wybodaeth hon yn dangos nifer y bobl sy'n cysgu allan mewn ardaloedd awdurdodau lleol . Mae'r data yn cael ei gasglu i gael gwell dealltwriaeth o raddfa a thueddiadau mewn cysgu ar y stryd dros gyfnod o amser i lywio polisi lleol a chenedlaethol.

Mae cyfanswm y cyfrif o bobl sy'n cysgu allan yn gipluniau nos sengl. Y cyfrif Amcangyfrifir yn seiliedig ar ddata a gasglwyd dros gyfnod o bythefnos gyda chymorth gan y sector gwirfoddol, grwpiau ffydd , asiantaethau busnesau / preswylwyr, iechyd a chamddefnyddio sylweddau


Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cael ei gasglu trwy ffurflenni blynyddol gan Awdurdodau Lleol.

Felly, nid oes modd cymharu data 2017-18 yn uniongyrchol gyda data 2016-17 a nid oes modd cymharu data 2016-17 yn uniongyrchol gyda data 2015-16 oherwydd y gwahaniaethau amseru.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
2015-16 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Os gwelwch yn dda ddod o hyd i wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig, yn unol â'r ddolen we a roddir

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae data cyn y cyfnod diwethaf sydd wedi'i ddiwygio ers y cyhoeddiad diwethaf wedi'i nodi gydag (r).

Ansawdd ystadegol
Os gwelwch yn dda ddod o hyd i wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig, yn unol â'r ddolen we a roddir