Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Y Cyfrif Cysgu Allan

Gwybodaeth am y nifer o bobl sy'n cysgu allan ar un cyfrif nos, ac amcangyfrif o nifer y bobl sy'n cysgu allan dros gyfnod o amser yn ystod y cyfrif.