Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Pob achos lle mae gweithredu cadarnhaol llwyddo yn llwyddo i atal digartrefedd / lleddfu
None
Côd Ardal[Hidlo]
Ardal[Hidlwyd]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Cymhwyster[Hidlo]
-
Cymhwyster 1
[Lleihau]Achosion Llwyddiannus[Hidlo]
-
-
Achosion Llwyddiannus 1
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliAtal digartrefeddCliciwch yma i ddidoliLleddfu digartrefedd
[Lleihau]Cyfanswm achosion sy'n gallu aros yn y cartref presennol2,370.2,370
Cyfanswm achosion sy'n gallu aros yn y cartref presennolCyfryngu a chymodi330.330
Sydd ar gyfer person ifanc (16-25)159.159
Taliadau ariannol345.345
Cyngor ar Ddyledion a Materion Ariannol213.213
Datrys problemau Budd-daliadau Tai a Lles213.213
Datrys ôl-ddyledion rhent neu daliadau gwasanaeth381.381
Mesurau i atal cam-drin domestig30.30
Negodi neu eiriolaeth gyfreithiol i sicrhau bod rhywun yn gallu aros mewn llety yn y sector rhentu preifat141.141
Ymyriadau ôl-ddyledion morgeisi neu achub morgeisi150.150
Darparu cymorth arall neu gymorth arbenigol ar gyfer problemau564.564
[Lleihau]Cyfanswm achosion wedi cynorthwyo i gael llety arall4,9174,7799,696
Cyfanswm achosion wedi cynorthwyo i gael llety arallUnrhyw fath o lety annibynnol â chymorth120696816
Llety yn y sector preifat rhentu gydag cynllun cymhelliant landlord (e.e. bond di-arian, ffi darganfyddwyr, talu blaendal, rhent ymlaen llaw, taliadau yswiriant landlord)9788341,812
Llety yn y sector preifat rhentu heb gynllun cymhelliant landlordiaid9937291,725
Llety a drefnwyd gyda ffrindiau neu berthnasau384459843
Llety â chymorth (yn cynnwys cynlluniau llety â chymorth, cyfeiriadau llwyddiannus i brosiectau tai â chefnogaeth)84363447
Tai Cymdeithasol - Awdurdod lleol1,1646421,806
Tai Cymdeithasol - LCC1,1168491,965
Cynllun perchnogaeth cartref cost isel, ateb y farchnad dai cost isel37581
Cymorth neu gefnogaeth arall72132207

Metadata

Teitl
Pob achos lle mae gweithredu cadarnhaol llwyddo yn llwyddo i atal digartrefedd /lleddfu

Diweddariad diwethaf
25 Gorffennaf 2019 25 Gorffennaf 2019

Diweddariad nesaf
Gorffennaf 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am ddigartrefedd, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r wybodaeth yn seiliedig ar ffurflen ystadegol blynyddol a gwblhawyd gan awdurdodau lleol yng Nghymru. Defnyddir y data hwn gan Lywodraeth Cymru, asiantaethau digartrefedd a sefydliadau tai eraill, er mwyn helpu monitro’r tueddiadau yn y lefel gyffredinol o ddigartrefedd statudol ledled Cymru.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Ar gael o 2015-16

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
All the figures are rounded independently to the nearest 3 to protect the identity of individuals

Ansawdd ystadegol
Mae yna nifer o ffactorau (gan gynnwys materion amseru, cofnodi deilliannau lluosog a systemau cofnodi awdurdodau lleol), wedi effeithio ar ansawdd a chywirdeb y data a gasglwyd ac a gyhoeddwyd ar ddigartref statudol ar gyfer 2015-16. Mae'r rhain yn bennaf oherwydd y newidiadau deddfwriaethol a gyflwynwyd ym mis Ebrill 2015 a’r amser oedd ei angen ar ddarparwyr data yn yr awdurdodau lleol i weithredu effaith y newidiadau hyn yn llawn ac i addasu eu systemau a phrosesau mewnol yn unol â hynny. Ceir rhagor o wybodaeth yn Adran 2.2 o'r datganiad ystadegol blynyddol cysylltiedig.

Er ein bod wedi gweithio'n agos gydag awdurdodau lleol i wella ansawdd y data mae terfyn ar y gwelliannau y gellir eu gwneud yn ôl-weithredol i'r data 2015-16 ac mae rhai pryderon ynghylch ansawdd a chywirdeb y data yn parhau. Er bod yr ystadegau digartrefedd statudol ar gyfer y cyfnod cyn-Ebrill 2015 wedi’u dynodi'n Ystadegau Gwladol, o ystyried y pryderon ynghylch ansawdd y data, cytunwyd gydag Awdurdod Ystadegau y Deyrnas Unedig I ddad-ddynodi’r data dros dro. Felly, nid yw'r data 2015-16 ar wefan Ystadegau Cymru nac o fewn y datganiad sy'n cyd-fynd â hyn wedi’u dynode yn Ystadegau Gwladol.

Allweddeiriau
Tai, Digartrefedd, Canlyniadau llwyddiannus, Digartrefedd wedi'i Atal, Digartrefedd wedi'i Leddfu

Enw
HOUS0422