Neidio i'r cynnwys

Digartrefedd statudol: Atal a Lleddfu

Gwybodaeth ar nifer yr aelwydydd y derbynnir eu bod yn ddigartref a’r hesymau dros ddigartrefedd

Mae nifer o ffactorau wedi effeithio ar ansawdd a chywirdeb y data a gasglwyd ac a gyhoeddwyd ar ddigartref statudol ar gyfer 2015-16. Ceir gwybodaeth bellach am y pryderon ansawdd hyn, ac esboniad dros ddad-ddynodi’r adroddiad a’r data cysylltiedig dros dro o fod yn Ystadegau Gwladol yn yr adroddiad ‘Digartrefedd yng Nghymru, 2015-16' (gweler y ddolen isod).