Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Digartrefedd statudol: Atal a Lleddfu

Gwybodaeth ar nifer yr aelwydydd y derbynnir eu bod yn ddigartref a’r hesymau dros ddigartrefedd

Mae nifer o ffactorau wedi effeithio ar ansawdd a chywirdeb y data a gasglwyd ac a gyhoeddwyd ar ddigartref statudol ar gyfer 2015-16. Ceir gwybodaeth bellach am y pryderon ansawdd hyn, ac esboniad dros ddad-ddynodi’r adroddiad a’r data cysylltiedig dros dro o fod yn Ystadegau Gwladol yn yr adroddiad ‘Digartrefedd yng Nghymru, 2015-16' (gweler y ddolen isod).