Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Aelwydydd am gymorth wedi cael ei ddarparu yn ystod y flwyddyn, yn ôl grŵp ethnig yr ymgeisydd
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Côd Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
Ardal 1[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Ethnigrwydd[Hidlo]
-
Ethnigrwydd 1
[Lleihau]Canlyniadau[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Canlyniadau 1
-
-
Canlyniadau 2
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliGwynCliciwch yma i ddidoliCymysg / mwy nag un grwp ethnicCliciwch yma i ddidoliAsiaidd neu Asiaidd PrydeinigCliciwch yma i ddidoliDu / Affricanaidd / Caribiaidd / Prydeinig DuCliciwch yma i ddidoliGrwp ethnig arallCliciwch yma i ddidoliTras anhysbus
[Lleihau]Cyfanswm y canlyniadau24,5973394057267082,10628,881
Cyfanswm y canlyniadau[Lleihau]Cartrefi anghymwysCartrefi anghymwys2401212334248387
[Lleihau]Cymwys, ond ddim yn ddigartref neu dan fygythiad o ddigartrefeddCymwys, ond ddim yn ddigartref neu dan fygythiad o ddigartrefedd3,5403354571203904,194
[Lleihau]Nifer y canlyniadau - Cymwys, dan fygythiad o fod yn ddigartref, cymorth atal a ddarperir (Adran 66)7,590901322251838529,072
Nifer y canlyniadau - Cymwys, dan fygythiad o fod yn ddigartref, cymorth atal a ddarperir (Adran 66)Atal llwyddiannus - Cymwys, dan fygythiad o fod yn ddigartref, cymorth atal a ddarperir (Adran 66)4,98351721321026786,021
Atal Aflwyddiannus - Cymwys, dan fygythiad o fod yn ddigartref, cymorth atal a ddarperir (Adran 66)1,19424246033631,395
Cymorth Gwrthod - Cymwys, dan fygythiad o fod yn ddigartref, cymorth atal a ddarperir (Adran 66)180*6369207
Diffyg cydweithrediad - Cymwys, dan fygythiad o fod yn ddigartref, cymorth atal a ddarperir (Adran 66)285*63333330
Tynnu cais yn ôl- Cymwys, dan fygythiad o fod yn ddigartref, cymorth atal a ddarperir (Adran 66)246669315285
O’r rhain sydd oherwydd colli cyswllt - Cymwys, dan fygythiad o fod yn ddigartref, cymorth atal a ddarperir (Adran 66)666318153348783
Rhesymau eraill - Cymwys, dan fygythiad o fod yn ddigartref, cymorth atal a ddarperir (Adran 66)363***648
[Lleihau]Llwyddo i ryddhad - Cymwys, digartref, yn ddarostwngedig i'r ddyletswydd i helpu i sicrhau llety (Adran 73)9,86414714129424957911,277
Llwyddo i ryddhad - Cymwys, digartref, yn ddarostwngedig i'r ddyletswydd i helpu i sicrhau llety (Adran 73)Llwyddo i ryddhad - Cymwys, digartref, yn ddarostwngedig i'r ddyletswydd i helpu i sicrhau llety (Adran 73)4,1375448108872194,653
Aflwyddiannus i ryddhad - Cymwys, digartref, yn ddarostwngedig i'r ddyletswydd i helpu i sicrhau llety (Adran 73)3,56157661321052224,143
Cymorth Gwrthod - Cymwys, digartref, yn ddarostwngedig i'r ddyletswydd i helpu i sicrhau llety (Adran 73)144****3153
Diffyg cydweithrediad - Cymwys, digartref, yn ddarostwngedig i'r ddyletswydd i helpu i sicrhau llety (Adran 73)561636624606
Tynnu cais yn ôl - Cymwys, digartref, yn ddarostwngedig i'r ddyletswydd i helpu i sicrhau llety (Adran 73)49866121245579
O’r rhain sydd oherwydd colli cyswllt -Cymwys, digartref, yn ddarostwngedig i'r ddyletswydd i helpu i sicrhau llety (Adran 73)88521153333541,044
Rhesymau eraill - Cymwys, digartref, yn ddarostwngedig i'r ddyletswydd i helpu i sicrhau llety (Adran 73)81**3*999
[Ehangu]Llwyddo i ryddhad - Cymwys, yn ddigartref ond nid yn flaenoriaeth1,4131892727721,566
[Ehangu]Llwyddo i ryddhad - Cymwys, yn ddigartref ac yn flaenoriaeth - ond yn anfwriadol150****6159
[Lleihau]Llwyddo i ryddhad - Cymwys, yn ddigartref yn anfwriadol ac yn flaenoriaeth (Adran 75)1,800395187901592,229
Llwyddo i ryddhad - Cymwys, yn ddigartref yn anfwriadol ac yn flaenoriaeth (Adran 75)Rhyddhawyd yn gadarnhaol - Cymwys, yn ddigartref yn anfwriadol ac yn flaenoriaeth (Adran 75)1,395334281781141,746
Cymorth Gwrthod - Cymwys, yn ddigartref yn anfwriadol ac yn flaenoriaeth (Adran 75)108*6366129
Diffyg cydweithrediad - Cymwys, yn ddigartref yn anfwriadol ac yn flaenoriaeth (Adran 75)72****378
Tynnu cais yn ôl - Cymwys, yn ddigartref yn anfwriadol ac yn flaenoriaeth (Adran 75)75****987
O’r rhain sydd oherwydd colli cyswllt - Cymwys, yn ddigartref yn anfwriadol ac yn flaenoriaeth (Adran 75)39****345
Rhesymau eraill - Cymwys, yn ddigartref yn anfwriadol ac yn flaenoriaeth (Adran 75)111***324141
[Ehangu]Cyfanswm atal / rhyddhad10,5151381623212701,01412,420

Metadata

Teitl
Aelwydydd am gymorth wedi cael ei ddarparu yn ystod y flwyddyn, yn ôl grwp ethnig yr ymgeisydd

Diweddariad diwethaf
26 Gorffennaf 2018 26 Gorffennaf 2018

Diweddariad nesaf
Gorffennaf 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am ddigartrefedd, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r wybodaeth yn seiliedig ar ffurflen ystadegol blynyddol a gwblhawyd gan awdurdodau lleol yng Nghymru. Defnyddir y data hwn gan Lywodraeth Cymru, asiantaethau digartrefedd a sefydliadau tai eraill, er mwyn helpu monitro’r tueddiadau yn y lefel gyffredinol o ddigartrefedd statudol ledled Cymru.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Ar gael o 2015-16

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae'r holl ffigurau'n cael eu talgrynnu'n annibynnol i'r 3 agosaf i warchod unigolion rhag cael eu hadnabod

Ansawdd ystadegol
Mae yna nifer o ffactorau (gan gynnwys materion amseru, cofnodi deilliannau lluosog a systemau cofnodi awdurdodau lleol), wedi effeithio ar ansawdd a chywirdeb y data a gasglwyd ac a gyhoeddwyd ar ddigartref statudol ar gyfer 2015-16. Mae'r rhain yn bennaf oherwydd y newidiadau deddfwriaethol a gyflwynwyd ym mis Ebrill 2015 a’r amser oedd ei angen ar ddarparwyr data yn yr awdurdodau lleol i weithredu effaith y newidiadau hyn yn llawn ac i addasu eu systemau a phrosesau mewnol yn unol â hynny. Ceir rhagor o wybodaeth yn Adran 2.2 o'r datganiad ystadegol blynyddol cysylltiedig.

Er ein bod wedi gweithio'n agos gydag awdurdodau lleol i wella ansawdd y data mae terfyn ar y gwelliannau y gellir eu gwneud yn ôl-weithredol i'r data 2015-16 ac mae rhai pryderon ynghylch ansawdd a chywirdeb y data yn parhau. Er bod yr ystadegau digartrefedd statudol ar gyfer y cyfnod cyn-Ebrill 2015 wedi’u dynodi'n Ystadegau Gwladol, o ystyried y pryderon ynghylch ansawdd y data, cytunwyd gydag Awdurdod Ystadegau y Deyrnas Unedig I ddad-ddynodi’r data dros dro. Felly, nid yw'r data 2015-16 ar wefan Ystadegau Cymru nac o fewn y datganiad sy'n cyd-fynd â hyn wedi’u dynode yn Ystadegau Gwladol.

Allweddeiriau
Tai, Digartrefedd, Grwp ethnigrwydd