Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Aelwydydd am gymorth wedi cael ei ddarparu yn ystod y flwyddyn, yn ôl grŵp ethnig yr ymgeisydd
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Côd Ardal[Hidlo]
Ardal[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Ethnigrwydd[Hidlo]
-
Ethnigrwydd 1
[Lleihau]Canlyniadau[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Canlyniadau 1
-
-
Canlyniadau 2
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliGwynCliciwch yma i ddidoliCymysg / mwy nag un grwp ethnicCliciwch yma i ddidoliAsiaidd neu Asiaidd PrydeinigCliciwch yma i ddidoliDu / Affricanaidd / Caribiaidd / Prydeinig DuCliciwch yma i ddidoliGrwp ethnig arallCliciwch yma i ddidoliTras anhysbus
[Lleihau]Cyfanswm y canlyniadau26,1814385768168252,33731,170
Cyfanswm y canlyniadau[Lleihau]Cartrefi anghymwysCartrefi anghymwys2401515365742408
[Lleihau]Cymwys, ond ddim yn ddigartref neu dan fygythiad o ddigartrefeddCymwys, ond ddim yn ddigartref neu dan fygythiad o ddigartrefedd3,195363966963873,819
[Lleihau]Nifer y canlyniadau - Cymwys, dan fygythiad o fod yn ddigartref, cymorth atal a ddarperir (Adran 66)9,07214718026424383110,737
Nifer y canlyniadau - Cymwys, dan fygythiad o fod yn ddigartref, cymorth atal a ddarperir (Adran 66)Atal llwyddiannus - Cymwys, dan fygythiad o fod yn ddigartref, cymorth atal a ddarperir (Adran 66)6,102961021681566667,290
Atal Aflwyddiannus - Cymwys, dan fygythiad o fod yn ddigartref, cymorth atal a ddarperir (Adran 66)1,38027606963721,671
Cymorth Gwrthod - Cymwys, dan fygythiad o fod yn ddigartref, cymorth atal a ddarperir (Adran 66)219*3**6237
Diffyg cydweithrediad - Cymwys, dan fygythiad o fod yn ddigartref, cymorth atal a ddarperir (Adran 66)30033**27336
Tynnu cais yn ôl- Cymwys, dan fygythiad o fod yn ddigartref, cymorth atal a ddarperir (Adran 66)315336615348
O’r rhain sydd oherwydd colli cyswllt - Cymwys, dan fygythiad o fod yn ddigartref, cymorth atal a ddarperir (Adran 66)693129121542780
Rhesymau eraill - Cymwys, dan fygythiad o fod yn ddigartref, cymorth atal a ddarperir (Adran 66)663*3*378
[Lleihau]Llwyddo i ryddhad - Cymwys, digartref, yn ddarostwngedig i'r ddyletswydd i helpu i sicrhau llety (Adran 73)10,12815317729726469611,715
Llwyddo i ryddhad - Cymwys, digartref, yn ddarostwngedig i'r ddyletswydd i helpu i sicrhau llety (Adran 73)Llwyddo i ryddhad - Cymwys, digartref, yn ddarostwngedig i'r ddyletswydd i helpu i sicrhau llety (Adran 73)4,191606999752824,779
Aflwyddiannus i ryddhad - Cymwys, digartref, yn ddarostwngedig i'r ddyletswydd i helpu i sicrhau llety (Adran 73)3,73557781411562584,428
Cymorth Gwrthod - Cymwys, digartref, yn ddarostwngedig i'r ddyletswydd i helpu i sicrhau llety (Adran 73)114****3123
Diffyg cydweithrediad - Cymwys, digartref, yn ddarostwngedig i'r ddyletswydd i helpu i sicrhau llety (Adran 73)558***318585
Tynnu cais yn ôl - Cymwys, digartref, yn ddarostwngedig i'r ddyletswydd i helpu i sicrhau llety (Adran 73)5229361239591
O’r rhain sydd oherwydd colli cyswllt -Cymwys, digartref, yn ddarostwngedig i'r ddyletswydd i helpu i sicrhau llety (Adran 73)87624184218841,062
Rhesymau eraill - Cymwys, digartref, yn ddarostwngedig i'r ddyletswydd i helpu i sicrhau llety (Adran 73)129**339147
[Ehangu]Llwyddo i ryddhad - Cymwys, yn ddigartref ond nid yn flaenoriaeth1,293363336601981,659
[Ehangu]Llwyddo i ryddhad - Cymwys, yn ddigartref ac yn flaenoriaeth - ond yn anfwriadol153618*615201
[Lleihau]Llwyddo i ryddhad - Cymwys, yn ddigartref yn anfwriadol ac yn flaenoriaeth (Adran 75)2,09445114114961682,631
Llwyddo i ryddhad - Cymwys, yn ddigartref yn anfwriadol ac yn flaenoriaeth (Adran 75)Rhyddhawyd yn gadarnhaol - Cymwys, yn ddigartref yn anfwriadol ac yn flaenoriaeth (Adran 75)1,662368799871232,091
Cymorth Gwrthod - Cymwys, yn ddigartref yn anfwriadol ac yn flaenoriaeth (Adran 75)111*12969147
Diffyg cydweithrediad - Cymwys, yn ddigartref yn anfwriadol ac yn flaenoriaeth (Adran 75)693***681
Tynnu cais yn ôl - Cymwys, yn ddigartref yn anfwriadol ac yn flaenoriaeth (Adran 75)87****999
O’r rhain sydd oherwydd colli cyswllt - Cymwys, yn ddigartref yn anfwriadol ac yn flaenoriaeth (Adran 75)36****345
Rhesymau eraill - Cymwys, yn ddigartref yn anfwriadol ac yn flaenoriaeth (Adran 75)132*9*618168
[Ehangu]Cyfanswm atal / rhyddhad11,9551922613663181,07114,160

Metadata

Teitl
Aelwydydd am gymorth wedi cael ei ddarparu yn ystod y flwyddyn, yn ôl grwp ethnig yr ymgeisydd

Diweddariad diwethaf
25 Gorffennaf 2019 25 Gorffennaf 2019

Diweddariad nesaf
Gorffennaf 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am ddigartrefedd, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r wybodaeth yn seiliedig ar ffurflen ystadegol blynyddol a gwblhawyd gan awdurdodau lleol yng Nghymru. Defnyddir y data hwn gan Lywodraeth Cymru, asiantaethau digartrefedd a sefydliadau tai eraill, er mwyn helpu monitro’r tueddiadau yn y lefel gyffredinol o ddigartrefedd statudol ledled Cymru.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Ar gael o 2015-16

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae'r holl ffigurau'n cael eu talgrynnu'n annibynnol i'r 3 agosaf i warchod unigolion rhag cael eu hadnabod

Ansawdd ystadegol
Mae yna nifer o ffactorau (gan gynnwys materion amseru, cofnodi deilliannau lluosog a systemau cofnodi awdurdodau lleol), wedi effeithio ar ansawdd a chywirdeb y data a gasglwyd ac a gyhoeddwyd ar ddigartref statudol ar gyfer 2015-16. Mae'r rhain yn bennaf oherwydd y newidiadau deddfwriaethol a gyflwynwyd ym mis Ebrill 2015 a’r amser oedd ei angen ar ddarparwyr data yn yr awdurdodau lleol i weithredu effaith y newidiadau hyn yn llawn ac i addasu eu systemau a phrosesau mewnol yn unol â hynny. Ceir rhagor o wybodaeth yn Adran 2.2 o'r datganiad ystadegol blynyddol cysylltiedig.

Er ein bod wedi gweithio'n agos gydag awdurdodau lleol i wella ansawdd y data mae terfyn ar y gwelliannau y gellir eu gwneud yn ôl-weithredol i'r data 2015-16 ac mae rhai pryderon ynghylch ansawdd a chywirdeb y data yn parhau. Er bod yr ystadegau digartrefedd statudol ar gyfer y cyfnod cyn-Ebrill 2015 wedi’u dynodi'n Ystadegau Gwladol, o ystyried y pryderon ynghylch ansawdd y data, cytunwyd gydag Awdurdod Ystadegau y Deyrnas Unedig I ddad-ddynodi’r data dros dro. Felly, nid yw'r data 2015-16 ar wefan Ystadegau Cymru nac o fewn y datganiad sy'n cyd-fynd â hyn wedi’u dynode yn Ystadegau Gwladol.

Allweddeiriau
Tai, Digartrefedd, Grwp ethnigrwydd