Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Aelwydydd a ganfuwyd sy'n gymwys, yn ddigartref ond nid mewn angen blaenoriaethol nac yn ddigartref, mewn angen blaenoriaethol ond yn fwriadol felly yn ystod y flwyddyn. Y prif reswm dros golli'r cartref sefydlog diwethaf yn ôl math o aelwyd
None
Côd Ardal[Hidlo]
Ardal[Hidlwyd]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Aelwydydd[Hidlo]
-
[Lleihau]Aelwydydd 1
-
[Lleihau]Aelwydydd 2
-
Aelwydydd 3
[Lleihau]Rheswm[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Rheswm 1
-
-
Rheswm 2
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
[Lleihau]Cartrefi â phlant dibynnolCliciwch yma i ddidoliCartrefi â phlant dibynnol[Lleihau]Cartref un person, CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCartref un person, Cyfanswm[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliPob math arall o gartref
[Lleihau]Pâr â phlant dibynnol[Lleihau]Cartref rhiant sengl â phlant dibynnol, CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCartref rhiant sengl â phlant dibynnol, Cyfanswm[Lleihau]Cartref un person, Ymgeisydd gwryw[Lleihau]Cartref un person, Ymgeisydd benyw
Cliciwch yma i ddidoliPâr â phlant dibynnolCliciwch yma i ddidoliCartref rhiant sengl â phlant dibynnol, Ymgeisydd gwrywCliciwch yma i ddidoliCartref rhiant sengl â phlant dibynnol, Ymgeisydd benywCliciwch yma i ddidoliCartref un person, Ymgeisydd gwrywCliciwch yma i ddidoliCartref un person, Ymgeisydd benyw
[Lleihau]Cyfanswm y cartrefi30244566961,3443211,665961,860
Cyfanswm y cartrefi[Lleihau]Rhiant ddim yn fodlon neu ddim yn gallu cynnig llochesRhiant ddim yn fodlon neu ddim yn gallu cynnig lloches*33692497833015354
[Lleihau]Perthynasau neu ffrindiau ddim yn fodlon neu ddim yn gallu cynnig llochesPerthynasau neu ffrindiau ddim yn fodlon neu ddim yn gallu cynnig lloches*33992227830024333
[Lleihau]Perthynas â phartner wedi dod i ben, Cyfanswm*3366219572766291
Perthynas â phartner wedi dod i ben, CyfanswmPerthynas â phartner wedi dod i ben, Ddim yn dreisgar*3*66201422436255
Perthynas â phartner wedi dod i ben, Treisgar*****181533*36
[Lleihau]Trais ac aflonyddwch*****9*9*12
Trais ac aflonyddwchTrais neu aflonyddwch sydd: â chymhelliad hiliol**********
Trais neu aflonyddwch sydd: oherwydd crefydd/crêd**********
Trais neu aflonyddwch sydd: oherwydd ailgyfeiriad rhyw (hunaniaeth rhyw)**********
Trais neu aflonyddwch sydd: oherwydd hunaniaeth/cyfeiriadedd rhywiol**********
Trais neu aflonyddwch sydd: oherwydd anabledd**********
Trais neu aflonyddwch sydd: oherwydd rheswm arall*****6*6*9
[Lleihau]Ôl-ddyledion morgeisi (ailfeddiannu neu golli cartref)Ôl-ddyledion morgeisi (ailfeddiannu neu golli cartref)*****15*18*21
[Lleihau]Ôl-ddyledion, cyfanswm153121530421254690
Ôl-ddyledion, cyfanswmÔl-ddyledion rhent ar anheddau yn y sector cymdeithasol3*991527936654
Ôl-ddyledion ar anheddau yn y sector preifat12*361815318*36
[Ehangu]Colli lle i fyw roedden nhw'n berchen arno ar y cyd neu'n ei rentu931821301714821927279
[Ehangu]Pobl sy'n gadael carchar*****21618234*237
[Ehangu]Mewn sefydliad neu o dan ofal (e.e. ysbyty, cartref preswyl, byddin ac ati)*****18*21*24
[Ehangu]Eiddo presenol yn anfforddiadwy*****12*12*15
[Ehangu]Eiddo presenol yn anaddas*****24627*30
[Ehangu]Arall (gan gynnwys bod yn ddigartref mewn argyfwng, wedi dychwelyd o dramor, yn cysgu ar y stryd neu mewn hostel)****3144211659177

Metadata

Teitl
Aelwydydd a ganfuwyd sy'n gymwys, yn ddigartref ond nid mewn angen blaenoriaethol nac yn ddigartref, mewn angen blaenoriaethol ond yn fwriadol felly yn ystod y flwyddyn. Y prif reswm dros golli'r cartref sefydlog diwethaf yn ôl math o aelwyd.

Diweddariad diwethaf
25 Gorffennaf 2019 25 Gorffennaf 2019

Diweddariad nesaf
Gorffennaf 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am ddigartrefedd, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r wybodaeth yn seiliedig ar ffurflen ystadegol blynyddol a gwblhawyd gan awdurdodau lleol yng Nghymru. Defnyddir y data hwn gan Lywodraeth Cymru, asiantaethau digartrefedd a sefydliadau tai eraill, er mwyn helpu monitro’r tueddiadau yn y lefel gyffredinol o ddigartrefedd statudol ledled Cymru.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Ar gael o 2015-16

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae'r holl ffigurau'n cael eu talgrynnu'n annibynnol i'r 3 agosaf i warchod unigolion rhag cael eu hadnabod

Ansawdd ystadegol
Mae yna nifer o ffactorau (gan gynnwys materion amseru, cofnodi deilliannau lluosog a systemau cofnodi awdurdodau lleol), wedi effeithio ar ansawdd a chywirdeb y data a gasglwyd ac a gyhoeddwyd ar ddigartref statudol ar gyfer 2015-16. Mae'r rhain yn bennaf oherwydd y newidiadau deddfwriaethol a gyflwynwyd ym mis Ebrill 2015 a’r amser oedd ei angen ar ddarparwyr data yn yr awdurdodau lleol i weithredu effaith y newidiadau hyn yn llawn ac i addasu eu systemau a phrosesau mewnol yn unol â hynny. Ceir rhagor o wybodaeth yn Adran 2.2 o'r datganiad ystadegol blynyddol cysylltiedig.

Er ein bod wedi gweithio'n agos gydag awdurdodau lleol i wella ansawdd y data mae terfyn ar y gwelliannau y gellir eu gwneud yn ôl-weithredol i'r data 2015-16 ac mae rhai pryderon ynghylch ansawdd a chywirdeb y data yn parhau. Er bod yr ystadegau digartrefedd statudol ar gyfer y cyfnod cyn-Ebrill 2015 wedi’u dynodi'n Ystadegau Gwladol, o ystyried y pryderon ynghylch ansawdd y data, cytunwyd gydag Awdurdod Ystadegau y Deyrnas Unedig I ddad-ddynodi’r data dros dro. Felly, nid yw'r data 2015-16 ar wefan Ystadegau Cymru nac o fewn y datganiad sy'n cyd-fynd â hyn wedi’u dynode yn Ystadegau Gwladol.

Allweddeiriau
Tai, Digartrefedd