Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Aelwydydd a ganfuwyd yn gymwys, yn anfwriadol ddigartref ac mewn angen blaenoriaethol yn ystod y flwyddyn. Y prif reswm dros golli'r cartref sefydlog diwethaf yn ôl math o aelwyd (Adran 75)
None
Côd Ardal[Hidlo]
ArdalOherwydd mân anghysondebau rhwng y ffigurau pennawd a swm y dadansoddiadau manwl ar gyfer Castell-nedd Port Talbot yn 2016-17, mae rhai o\'u ffigurau wedi\'u haddasu ychydig;  Mae\’r dadansoddiadau manwl wedi\'u hailgalibradu i\'r cyfansymiau pennawd er mwyn sicrhau cysondeb.[Hidlwyd]
BlwyddynMae data heb eu casglu ar gyfer 2019-20 oherwydd effaith y pandemig COVID-19.[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Aelwydydd[Hidlo]
-
[Lleihau]Aelwydydd 1
-
[Lleihau]Aelwydydd 2
-
Aelwydydd 3
[Lleihau]Rheswm[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Rheswm 1
-
-
Rheswm 2
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
[Lleihau]Cartrefi â phlant dibynnolYn cynnwys cartrefi gyda phlant dibynnol sy\'n derbyn gofal gan deidiau a neiniau neu warcheidwaid nad ydynt yn rhieni.Cliciwch yma i ddidoliCartrefi â phlant dibynnolYn cynnwys cartrefi gyda phlant dibynnol sy\'n derbyn gofal gan deidiau a neiniau neu warcheidwaid nad ydynt yn rhieni.[Lleihau]Cartref un person, CyfanswmMae’r data’n cynnwys ‘aelwydydd un person - rhyw yn anhysbys’ yn ogystal ag ‘aelwydydd un person – ymgeiswyr gwrywaidd’ ac ‘aelwydydd un person – ymgeiswyr benywaidd’.Cliciwch yma i ddidoliCartref un person, CyfanswmMae’r data’n cynnwys ‘aelwydydd un person - rhyw yn anhysbys’ yn ogystal ag ‘aelwydydd un person – ymgeiswyr gwrywaidd’ ac ‘aelwydydd un person – ymgeiswyr benywaidd’.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliPob math arall o gartref
[Lleihau]Pâr â phlant dibynnolYn cynnwys cartrefi gyda phlant dibynnol sy\'n derbyn gofal gan deidiau a neiniau neu warcheidwaid nad ydynt yn rhieni.[Lleihau]Cartref rhiant sengl â phlant dibynnol, CyfanswmYn cynnwys cartrefi gyda phlant dibynnol sy\'n derbyn gofal gan deidiau a neiniau neu warcheidwaid nad ydynt yn rhieni.Cliciwch yma i ddidoliCartref rhiant sengl â phlant dibynnol, CyfanswmYn cynnwys cartrefi gyda phlant dibynnol sy\'n derbyn gofal gan deidiau a neiniau neu warcheidwaid nad ydynt yn rhieni.[Lleihau]Cartref un person, Ymgeisydd gwryw[Lleihau]Cartref un person, Ymgeisydd benyw
Cliciwch yma i ddidoliPâr â phlant dibynnolYn cynnwys cartrefi gyda phlant dibynnol sy\'n derbyn gofal gan deidiau a neiniau neu warcheidwaid nad ydynt yn rhieni.Cliciwch yma i ddidoliCartref rhiant sengl â phlant dibynnol, Ymgeisydd gwrywYn cynnwys cartrefi gyda phlant dibynnol sy\'n derbyn gofal gan deidiau a neiniau neu warcheidwaid nad ydynt yn rhieni.Cliciwch yma i ddidoliCartref rhiant sengl â phlant dibynnol, Ymgeisydd benywYn cynnwys cartrefi gyda phlant dibynnol sy\'n derbyn gofal gan deidiau a neiniau neu warcheidwaid nad ydynt yn rhieni.Cliciwch yma i ddidoliCartref un person, Ymgeisydd gwrywCliciwch yma i ddidoliCartref un person, Ymgeisydd benyw
[Lleihau]Cyfanswm y cartrefi270817688491,1197506121,3621472,631
Cyfanswm y cartrefi[Ehangu]Rhiant ddim yn fodlon neu ddim yn gallu cynnig lloches42121201321741269321933429
[Ehangu]Perthynasau neu ffrindiau ddim yn fodlon neu ddim yn gallu cynnig lloches241275871111118419818327
[Lleihau]Perthynas â phartner wedi dod i ben, Cyfanswm930243273282991832829573
Perthynas â phartner wedi dod i ben, CyfanswmPerthynas â phartner wedi dod i ben, Ddim yn dreisgar32466909366361053198
Perthynas â phartner wedi dod i ben, Treisgar66180183192331441776375
[Lleihau]Trais ac aflonyddwchMae trais ac aflonyddwch yn cynnwys trais neu aflonyddwch hiliol a math arall o drais neu aflonyddwch. Nid yw\'n cynnwys perthynas â phartner wedi dod i ben oherwydd trais.6*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication2730332448729114
Trais ac aflonyddwchMae trais ac aflonyddwch yn cynnwys trais neu aflonyddwch hiliol a math arall o drais neu aflonyddwch. Nid yw\'n cynnwys perthynas â phartner wedi dod i ben oherwydd trais.Trais neu aflonyddwch sydd: â chymhelliad hiliol*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication
Trais neu aflonyddwch sydd: oherwydd crefydd/crêd*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication
Trais neu aflonyddwch sydd: oherwydd ailgyfeiriad rhyw (hunaniaeth rhyw)*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication
Trais neu aflonyddwch sydd: oherwydd hunaniaeth/cyfeiriadedd rhywiol*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication
Trais neu aflonyddwch sydd: oherwydd anabledd*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication
Trais neu aflonyddwch sydd: oherwydd rheswm arall3*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication2727302448699111
[Ehangu]Ôl-ddyledion morgeisi (ailfeddiannu neu golli cartref)3*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication9912369324
[Lleihau]Ôl-ddyledion, cyfanswm9*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication272736129181266
Ôl-ddyledion, cyfanswmÔl-ddyledion rhent ar anheddau sector cymdeithasol: amhenodol3*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication69126*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication9*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication21
Ôl-ddyledion ar anheddau yn y sector preifat6*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication182127369945
[Ehangu]Colli lle i fyw roedden nhw'n berchen arno ar y cyd neu'n ei rentu13218213231360997517439573
[Ehangu]Eiddo presenol yn anfforddiadwy*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication666336*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication15
[Ehangu]Eiddo presenol yn anaddas3032427572121426105
[Ehangu]Arall (gan gynnwys bod yn ddigartref mewn argyfwng, wedi dychwelyd o dramor, yn cysgu ar y stryd neu mewn hostel)Mae Arall yn cynnwys digartref mewn argyfwng (er enghraifft ar ôl tân neu llif); wedi dychwelyd o dramor; cysgu ar y stryd; mewn hostel neu loches; pryder am iechyd (corfforol neu feddyliol); mae\'n afresymol aros yn yr eiddo oherwydd un neu fwy o\'r rhesymau canlynol: i) Gorlenwi; ii) Amodau corfforol; iii) Fforddiadwyedd; iv) Y math o eiddo yn anaddas.12621273963421059153
[Ehangu]Pobl sy'n gadael carchar*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication147211683174
[Ehangu]Mewn sefydliad neu o dan ofal (e.e. ysbyty, cartref preswyl, byddin ac ati)3*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication369392466375

Metadata

Teitl

Aelwydydd a ganfuwyd yn gymwys, yn anfwriadol ddigartref ac mewn angen blaenoriaethol yn ystod y flwyddyn. Y prif reswm dros golli'r cartref sefydlog diwethaf yn ôl math o aelwyd (Adran 75)

Diweddariad diwethaf

25 Gorffennaf 2019 25 Gorffennaf 2019

Diweddariad nesaf

Gorffennaf 2020

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad

Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r wybodaeth yn seiliedig ar ffurflen ystadegol blynyddol a gwblhawyd gan awdurdodau lleol yng Nghymru. Defnyddir y data hwn gan Lywodraeth Cymru, asiantaethau digartrefedd a sefydliadau tai eraill, er mwyn helpu monitro’r tueddiadau yn y lefel gyffredinol o ddigartrefedd statudol ledled Cymru.

Casgliad data a dull cyfrifo

Oherwydd mân anghysondebau rhwng y ffigurau pennawd a swm y dadansoddiadau manwl ar gyfer Castell-nedd Port Talbot yn 2016-17, mae rhai o'u ffigurau wedi'u haddasu ychydig; Mae’r dadansoddiadau manwl wedi'u hailgalibradu i'r cyfansymiau pennawd er mwyn sicrhau cysondeb.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Ar gael o 2015-16. Mae data heb eu casglu ar gyfer 2019-20 oherwydd effaith y pandemig COVID-19.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

All the figures are rounded independently to the nearest 3 to protect the identity of individuals

Ansawdd ystadegol

Mae yna nifer o ffactorau (gan gynnwys materion amseru, cofnodi deilliannau lluosog a systemau cofnodi awdurdodau lleol), wedi effeithio ar ansawdd a chywirdeb y data a gasglwyd ac a gyhoeddwyd ar ddigartref statudol ar gyfer 2015-16. Mae'r rhain yn bennaf oherwydd y newidiadau deddfwriaethol a gyflwynwyd ym mis Ebrill 2015 a’r amser oedd ei angen ar ddarparwyr data yn yr awdurdodau lleol i weithredu effaith y newidiadau hyn yn llawn ac i addasu eu systemau a phrosesau mewnol yn unol â hynny. Ceir rhagor o wybodaeth yn Adran 2.2 o'r datganiad ystadegol blynyddol cysylltiedig.

Er ein bod wedi gweithio'n agos gydag awdurdodau lleol i wella ansawdd y data mae terfyn ar y gwelliannau y gellir eu gwneud yn ôl-weithredol i'r data 2015-16 ac mae rhai pryderon ynghylch ansawdd a chywirdeb y data yn parhau. Er bod yr ystadegau digartrefedd statudol ar gyfer y cyfnod cyn-Ebrill 2015 wedi’u dynodi'n Ystadegau Gwladol, o ystyried y pryderon ynghylch ansawdd y data, cytunwyd gydag Awdurdod Ystadegau y Deyrnas Unedig I ddad-ddynodi’r data dros dro. Felly, nid yw'r data 2015-16 ar wefan Ystadegau Cymru nac o fewn y datganiad sy'n cyd-fynd â hyn wedi’u dynode yn Ystadegau Gwladol.

Allweddeiriau

Tai, Digartrefedd