Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Aelwydydd a ganfuwyd yn gymwys, yn anfwriadol ddigartref ac mewn angen blaenoriaethol yn ystod y flwyddyn. Y prif reswm dros golli'r cartref sefydlog diwethaf yn ôl math o aelwyd (Adran 75)
None
Côd Ardal[Hidlo]
Ardal[Hidlwyd]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Aelwydydd[Hidlo]
-
[Lleihau]Aelwydydd 1
-
[Lleihau]Aelwydydd 2
-
Aelwydydd 3
[Lleihau]Rheswm[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Rheswm 1
-
-
Rheswm 2
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
[Lleihau]Cartrefi â phlant dibynnolCliciwch yma i ddidoliCartrefi â phlant dibynnol[Lleihau]Cartref un person, CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCartref un person, Cyfanswm[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliPob math arall o gartref
[Lleihau]Pâr â phlant dibynnol[Lleihau]Cartref rhiant sengl â phlant dibynnol, CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCartref rhiant sengl â phlant dibynnol, Cyfanswm[Lleihau]Cartref un person, Ymgeisydd gwryw[Lleihau]Cartref un person, Ymgeisydd benyw
Cliciwch yma i ddidoliPâr â phlant dibynnolCliciwch yma i ddidoliCartref rhiant sengl â phlant dibynnol, Ymgeisydd gwrywCliciwch yma i ddidoliCartref rhiant sengl â phlant dibynnol, Ymgeisydd benywCliciwch yma i ddidoliCartref un person, Ymgeisydd gwrywCliciwch yma i ddidoliCartref un person, Ymgeisydd benyw
[Lleihau]Cyfanswm y cartrefi270817688491,1197506121,3621472,631
Cyfanswm y cartrefi[Ehangu]Rhiant ddim yn fodlon neu ddim yn gallu cynnig lloches42121201321741269321933429
[Ehangu]Perthynasau neu ffrindiau ddim yn fodlon neu ddim yn gallu cynnig lloches241275871111118419818327
[Lleihau]Perthynas â phartner wedi dod i ben, Cyfanswm930243273282991832829573
Perthynas â phartner wedi dod i ben, CyfanswmPerthynas â phartner wedi dod i ben, Ddim yn dreisgar32466909366361053198
Perthynas â phartner wedi dod i ben, Treisgar66180183192331441776375
[Lleihau]Trais ac aflonyddwch6*2730332448729114
Trais ac aflonyddwchTrais neu aflonyddwch sydd: â chymhelliad hiliol**********
Trais neu aflonyddwch sydd: oherwydd crefydd/crêd**********
Trais neu aflonyddwch sydd: oherwydd ailgyfeiriad rhyw (hunaniaeth rhyw)**********
Trais neu aflonyddwch sydd: oherwydd hunaniaeth/cyfeiriadedd rhywiol**********
Trais neu aflonyddwch sydd: oherwydd anabledd**********
Trais neu aflonyddwch sydd: oherwydd rheswm arall3*2727302448699111
[Ehangu]Ôl-ddyledion morgeisi (ailfeddiannu neu golli cartref)3*9912369324
[Lleihau]Ôl-ddyledion, cyfanswm9*272736129181266
Ôl-ddyledion, cyfanswmÔl-ddyledion rhent ar anheddau sector cymdeithasol: amhenodol3*69126*9*21
Ôl-ddyledion ar anheddau yn y sector preifat6*182127369945
[Ehangu]Colli lle i fyw roedden nhw'n berchen arno ar y cyd neu'n ei rentu13218213231360997517439573
[Ehangu]Eiddo presenol yn anfforddiadwy**666336*15
[Ehangu]Eiddo presenol yn anaddas3032427572121426105
[Ehangu]Arall (gan gynnwys bod yn ddigartref mewn argyfwng, wedi dychwelyd o dramor, yn cysgu ar y stryd neu mewn hostel)12621273963421059153
[Ehangu]Pobl sy'n gadael carchar*****147211683174
[Ehangu]Mewn sefydliad neu o dan ofal (e.e. ysbyty, cartref preswyl, byddin ac ati)3*369392466375

Metadata

Teitl
Aelwydydd a ganfuwyd yn gymwys, yn anfwriadol ddigartref ac mewn angen blaenoriaethol yn ystod y flwyddyn. Y prif reswm dros golli'r cartref sefydlog diwethaf yn ôl math o aelwyd (Adran 75)

Diweddariad diwethaf
25 Gorffennaf 2019 25 Gorffennaf 2019

Diweddariad nesaf
Gorffennaf 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r wybodaeth yn seiliedig ar ffurflen ystadegol blynyddol a gwblhawyd gan awdurdodau lleol yng Nghymru. Defnyddir y data hwn gan Lywodraeth Cymru, asiantaethau digartrefedd a sefydliadau tai eraill, er mwyn helpu monitro’r tueddiadau yn y lefel gyffredinol o ddigartrefedd statudol ledled Cymru.

Casgliad data a dull cyfrifo
Oherwydd mân anghysondebau rhwng y ffigurau pennawd a swm y dadansoddiadau manwl ar gyfer Castell-nedd Port Talbot yn 2016-17, mae rhai o'u ffigurau wedi'u haddasu ychydig; Mae’r dadansoddiadau manwl wedi'u hailgalibradu i'r cyfansymiau pennawd er mwyn sicrhau cysondeb.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Ar gael o 2015-16

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
All the figures are rounded independently to the nearest 3 to protect the identity of individuals

Ansawdd ystadegol
Mae yna nifer o ffactorau (gan gynnwys materion amseru, cofnodi deilliannau lluosog a systemau cofnodi awdurdodau lleol), wedi effeithio ar ansawdd a chywirdeb y data a gasglwyd ac a gyhoeddwyd ar ddigartref statudol ar gyfer 2015-16. Mae'r rhain yn bennaf oherwydd y newidiadau deddfwriaethol a gyflwynwyd ym mis Ebrill 2015 a’r amser oedd ei angen ar ddarparwyr data yn yr awdurdodau lleol i weithredu effaith y newidiadau hyn yn llawn ac i addasu eu systemau a phrosesau mewnol yn unol â hynny. Ceir rhagor o wybodaeth yn Adran 2.2 o'r datganiad ystadegol blynyddol cysylltiedig.

Er ein bod wedi gweithio'n agos gydag awdurdodau lleol i wella ansawdd y data mae terfyn ar y gwelliannau y gellir eu gwneud yn ôl-weithredol i'r data 2015-16 ac mae rhai pryderon ynghylch ansawdd a chywirdeb y data yn parhau. Er bod yr ystadegau digartrefedd statudol ar gyfer y cyfnod cyn-Ebrill 2015 wedi’u dynodi'n Ystadegau Gwladol, o ystyried y pryderon ynghylch ansawdd y data, cytunwyd gydag Awdurdod Ystadegau y Deyrnas Unedig I ddad-ddynodi’r data dros dro. Felly, nid yw'r data 2015-16 ar wefan Ystadegau Cymru nac o fewn y datganiad sy'n cyd-fynd â hyn wedi’u dynode yn Ystadegau Gwladol.

Allweddeiriau
Tai, Digartrefedd