Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Aelwydydd am gymorth wedi cael ei ddarparu yn ystod yn ol canlyniadau a'r math o aelwyd
None
Côd Ardal[Hidlo]
CyfnodNid oedd Sir Fynwy yn darparu data am gartrefi un person ar gyfer Ebrill-Medi 2023-24. Nid oedd Castell-nedd Port Talbot yn darparu data ar gyfer chwarter 1 2017-18. Nid oedd Torfaen a Sir Fynwy yn gallu casglu data am gartrefi un person yn 2015-16, ar gyfer deilliannau Adran 66 ac Adran 73,  oherwydd problemau technegol gyda\’u systemau TG.[Hidlwyd]
Ardal[Hidlwyd]
Measure2
CartrefNid oedd Torfaen a Sir Fynwy yn gallu casglu data am gartrefi un person yn 2015-16, ar gyfer deilliannau Adran 66 ac Adran 73,  oherwydd problemau technegol gyda\’u systemau TG.<br />(Disgynnol)[Hidlo]
[Lleihau]Canlyniadau[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Canlyniadau 1
-
-
Canlyniadau 2
Cliciwch yma i ddidoliCyfanswmCliciwch yma i ddidoliCartref un person
[Lleihau]Cyfanswm y canlyniadau175,893111,843
Cyfanswm y canlyniadau[Lleihau]Cartrefi anghymwysCartrefi anghymwys2,0761,506
[Lleihau]Cymwys, ond ddim yn ddigartref neu dan fygythiad o ddigartrefeddCymwys, ond ddim yn ddigartref neu dan fygythiad o ddigartrefedd21,69013,575
[Lleihau]Nifer y canlyniadau - Cymwys, dan fygythiad o fod yn ddigartref, cymorth atal a ddarperir (Adran 66)53,08526,613
Nifer y canlyniadau - Cymwys, dan fygythiad o fod yn ddigartref, cymorth atal a ddarperir (Adran 66)Atal llwyddiannus - Cymwys, dan fygythiad o fod yn ddigartref, cymorth atal a ddarperir (Adran 66)34,30216,485
Atal Aflwyddiannus - Cymwys, dan fygythiad o fod yn ddigartref, cymorth atal a ddarperir (Adran 66)10,4885,289
Cymorth Gwrthod - Cymwys, dan fygythiad o fod yn ddigartref, cymorth atal a ddarperir (Adran 66)795333
Diffyg cydweithrediad - Cymwys, dan fygythiad o fod yn ddigartref, cymorth atal a ddarperir (Adran 66)1,269705
Tynnu cais yn ôl- Cymwys, dan fygythiad o fod yn ddigartref, cymorth atal a ddarperir (Adran 66)Mae’r data ar gyfer yr agwedd hon dim ond ar gael o 2016-171,9861,110
O’r rhain sydd oherwydd colli cyswllt - Cymwys, dan fygythiad o fod yn ddigartref, cymorth atal a ddarperir (Adran 66)Mae’r data ar gyfer yr agwedd hon dim ond ar gael o 2016-173,8732,493
Rhesymau eraill - Cymwys, dan fygythiad o fod yn ddigartref, cymorth atal a ddarperir (Adran 66)357207
[Lleihau]Nifer y canlyniadau - Cymwys, digartref, yn ddarostwngedig i'r ddyletswydd i helpu i sicrhau llety (Adran 73)71,77252,329
Nifer y canlyniadau - Cymwys, digartref, yn ddarostwngedig i'r ddyletswydd i helpu i sicrhau llety (Adran 73)Llwyddo i ryddhad - Cymwys, digartref, yn ddarostwngedig i'r ddyletswydd i helpu i sicrhau llety (Adran 73)26,16018,789
Aflwyddiannus i ryddhad - Cymwys, digartref, yn ddarostwngedig i'r ddyletswydd i helpu i sicrhau llety (Adran 73)29,85020,124
Cymorth Gwrthod - Cymwys, digartref, yn ddarostwngedig i'r ddyletswydd i helpu i sicrhau llety (Adran 73)726516
Diffyg cydweithrediad - Cymwys, digartref, yn ddarostwngedig i'r ddyletswydd i helpu i sicrhau llety (Adran 73)2,7992,328
Tynnu cais yn ôl - Cymwys, digartref, yn ddarostwngedig i'r ddyletswydd i helpu i sicrhau llety (Adran 73)Mae’r data ar gyfer yr agwedd hon dim ond ar gael o 2016-174,2273,357
O’r rhain sydd oherwydd colli cyswllt -Cymwys, digartref, yn ddarostwngedig i'r ddyletswydd i helpu i sicrhau llety (Adran 73)Mae’r data ar gyfer yr agwedd hon dim ond ar gael o 2016-176,8886,234
Rhesymau eraill - Cymwys, digartref, yn ddarostwngedig i'r ddyletswydd i helpu i sicrhau llety (Adran 73)1,131975
[Lleihau]Llwyddo i ryddhad - Cymwys, yn ddigartref ond nid yn flaenoriaethLlwyddo i ryddhad - Cymwys, yn ddigartref ond nid yn flaenoriaeth4,1583,831
[Lleihau]Llwyddo i ryddhad - Cymwys, yn ddigartref ac yn flaenoriaeth - ond yn anfwriadolLlwyddo i ryddhad - Cymwys, yn ddigartref ac yn flaenoriaeth - ond yn anfwriadol594390
[Lleihau]Llwyddo i ryddhad - Cymwys, yn ddigartref yn anfwriadol ac yn flaenoriaeth (Adran 75)22,51213,593
Llwyddo i ryddhad - Cymwys, yn ddigartref yn anfwriadol ac yn flaenoriaeth (Adran 75)Rhyddhawyd yn gadarnhaol - Cymwys, yn ddigartref yn anfwriadol ac yn flaenoriaeth (Adran 75)16,5069,021
Cymorth Gwrthod - Cymwys, yn ddigartref yn anfwriadol ac yn flaenoriaeth (Adran 75)1,002597
Diffyg cydweithrediad - Cymwys, yn ddigartref yn anfwriadol ac yn flaenoriaeth (Adran 75)687468
Tynnu cais yn ôl - Cymwys, yn ddigartref yn anfwriadol ac yn flaenoriaeth (Adran 75)Mae’r data ar gyfer yr agwedd hon dim ond ar gael o 2016-171,236990
O’r rhain sydd oherwydd colli cyswllt - Cymwys, yn ddigartref yn anfwriadol ac yn flaenoriaeth (Adran 75)Mae’r data ar gyfer yr agwedd hon dim ond ar gael o 2016-17834675
Rhesymau eraill - Cymwys, yn ddigartref yn anfwriadol ac yn flaenoriaeth (Adran 75)2,2411,836
[Ehangu]Cyfanswm atal / rhyddhad76,97144,292

Metadata

Teitl

Aelwydydd am gymorth wedi cael ei ddarparu yn ystod yn ol canlyniadau a'r math o aelwyd

Diweddariad diwethaf

16 Ebrill 2024 16 Ebrill 2024

Diweddariad nesaf

Gorffennaf 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data am ddigartrefedd, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad

Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Mae yna nifer o ffactorau (gan gynnwys materion amseru, cofnodi deilliannau lluosog a systemau cofnodi awdurdodau lleol), wedi effeithio ar ansawdd a chywirdeb y data a gasglwyd ac a gyhoeddwyd ar ddigartref statudol ar gyfer 2015-16. Mae'r rhain yn bennaf oherwydd y newidiadau deddfwriaethol a gyflwynwyd ym mis Ebrill 2015 a’r amser oedd ei angen ar ddarparwyr data yn yr awdurdodau lleol i weithredu effaith y newidiadau hyn yn llawn ac i addasu eu systemau a phrosesau mewnol yn unol â hynny. Ceir rhagor o wybodaeth yn Adran 2.2 o'r datganiad ystadegol blynyddol cysylltiedig.

Er ein bod wedi gweithio'n agos gydag awdurdodau lleol i wella ansawdd y data mae terfyn ar y gwelliannau y gellir eu gwneud yn ôl-weithredol i'r data 2015-16 ac mae rhai pryderon ynghylch ansawdd a chywirdeb y data yn parhau. Er bod yr ystadegau digartrefedd statudol ar gyfer y cyfnod cyn-Ebrill 2015 wedi’u dynodi'n Ystadegau Gwladol, o ystyried y pryderon ynghylch ansawdd y data, cytunwyd gydag Awdurdod Ystadegau y Deyrnas Unedig I ddad-ddynodi’r data dros dro. Felly, nid yw'r data 2015-16 ar wefan Ystadegau Cymru nac o fewn y datganiad sy'n cyd-fynd â hyn wedi’u dynode yn Ystadegau Gwladol.

Disgrifiad cyffredinol

The information is based on a quarterly statistical return completed by local authorities in Wales. From April 2015 onwards the return was revised and extended to collect information about prevention and relief
The information is collected in order to establish the number and type of households that were provided with assistance during the period. It is also used to establish the number of homeless households in temporary accommodation and the types of accommodation provided. This data is used by the Welsh Government, homelessness agencies and other housing organisations, in order to help monitor trends in the overall level of statutory homelessness across Wales.


Amlder cyhoeddi

Chwarterol

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae proses rheoli datgelu wedi ei gymhwyso i’r data. Mae pob ffigwr llai na 3 wedi ei atal, ac fe’I dangosir a ‘*’. Mae’r holl ffigyrau eraill wedi eu talgrynnu yn annibynnol i’r 3 agosaf. O ganlyniad, efallai bydd gwahaniaeth rhwng swm yr eitemau unigol a’r cyfanswm.

Allweddeiriau

Tai, Digartrefedd, Canlyniadau, Ceisiadau, Oed, Rhyw