Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Aelwydydd fesul awdurdod lleol a blwyddyn
None
[Lleihau]Mesur[Hidlwyd]
-
Mesur 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
Blwyddyn[Hidlwyd]
Ardal[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoli1991Cliciwch yma i ddidoli1996Cliciwch yma i ddidoli2001Cliciwch yma i ddidoli2006Cliciwch yma i ddidoli2011Cliciwch yma i ddidoli2012Cliciwch yma i ddidoli2013Cliciwch yma i ddidoli2014Cliciwch yma i ddidoli2015Cliciwch yma i ddidoli2016Cliciwch yma i ddidoli2017Cliciwch yma i ddidoli2018Cliciwch yma i ddidoli2019Cliciwch yma i ddidoli2020
Cymru1,112,9251,162,0321,212,5691,255,7591,303,8261,311,5611,318,5711,326,4411,332,3501,341,5941,349,9111,358,7551,368,7081,378,226
Ynys Môn26,89427,87028,78429,92330,65530,77430,83430,95330,94530,90931,03831,17031,30931,555
Gwynedd44,29547,24249,25950,88152,41152,70752,70152,95153,31353,69954,01054,34154,71155,123
Conwy43,08145,14748,12049,78051,25051,43051,66452,00952,13052,41552,52152,75352,90253,351
Sir Ddinbych35,88837,59839,93040,50240,64540,80941,04741,21941,25441,36141,49541,63941,85542,220
Sir y Fflint53,56856,64660,58461,89063,85264,11364,45764,90165,17165,56065,92466,23166,57566,973
Wrecsam48,02850,28953,22554,55457,14157,49557,81558,03257,93058,09258,32758,74658,87559,058
Powys46,70850,46653,89256,54658,42958,66358,78659,00859,17359,22459,47359,66459,86260,240
Ceredigion26,41728,66431,24431,39731,41731,68231,68631,52131,25731,19331,10231,19031,24631,413
Sir Benfro43,11045,14147,71350,56353,23153,59653,89354,28354,40554,86555,26455,61856,12756,647
Sir Gaerfyrddin66,27169,64773,46376,42878,93679,25179,55779,89080,12980,45180,93181,50582,19082,897
Abertawe89,78692,39994,50598,701103,462104,073104,723105,468106,302107,441108,152108,874109,524109,714
Castell-nedd Port Talbot54,19456,26157,54259,36160,39660,58660,59960,91461,15261,50861,69562,05462,31762,768
Pen-y-bont ar Ogwr49,20151,18153,35555,76158,60158,88759,35559,84860,36060,98261,48461,84262,81463,152
Bro Morgannwg44,43945,72648,74451,36453,62053,98954,36954,80554,97755,51756,43557,23058,03658,879
Rhondda Cynon Taf90,47893,15794,57697,51199,628100,550101,234101,916102,528103,224104,032104,865105,773106,316
Merthyr Tudful22,89923,14723,24823,34424,28124,33224,37724,41524,49624,68424,78024,86924,94324,974
Caerffili64,12565,91269,35371,57474,46974,77175,04775,53975,76776,08776,40076,65876,89477,242
Blaenau Gwent28,29729,32429,56929,85330,42630,53530,58530,66030,71330,86730,96931,07431,25931,371
Torfaen35,58736,65937,55537,96838,58638,73338,83639,02639,20739,40539,58639,95840,40440,813
Sir Fynwy30,47733,91035,23436,98438,32738,54338,84939,07139,28439,59039,80940,11440,40740,712
Casnewydd52,91554,18256,84158,55361,26161,60261,92162,22162,65463,39464,29265,15765,80866,543
Caerdydd116,267121,464125,834132,321142,802144,441146,235147,793149,204151,125152,192153,204154,874156,264

Metadata

Teitl

Amcangyfrifon aelwydydd Cymru - aelwydydd yn ôl math yn ôl awdurdod lleol, 1991 tan 2020

Diweddariad diwethaf

23 Medi 2021 23 Medi 2021

Diweddariad nesaf

Rhagfyr 2022 (Dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Amcanestyniadau Aelwydydd Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.poblogaeth@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Amcangyfrifon Aelwydydd ar gyfer Cymru a gynhyrchwyd gan Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi, Llywodraeth Cymru. Mae'r fethodoleg wedi'i datblygu mewn cydweithrediad â Gweithgor Rhagamcaniadau Is-genedlaethol Cymru (WASP). Mae aelodau WASP yn cynnwys cynrychiolwyr â phrofiad o ddata demograffig a thai o awdurdodau lleol Cymru, yr Uned Ddata a Llywodraeth Cymru.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r amcangyfrifon anheddau hyn yn seiliedig ar amcangyfrifon canol blwyddyn ar gyfer Cymru a gynhyrchwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol rhwng 1991 a 2020.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

1991 - 2020

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Cafodd ffigurau ar gyfer 2001 tan 2010 eu diwygio ar 29 Ebrill 2014 i ystyried canlyniadau Cyfrifiad 2011.
Cyhoeddodd yr ONS amcangyfrifon diwygiedig o’r boblogaeth ar gyfer canol-2012 i ganol-2016 ar 22 Mawrth 2018 oherwydd gwelliannau methodolegol. Mae’r amcangyfrifon aelwydydd yn seiliedig ar yr amcangyfrifon poblogaeth diweddaraf felly mae’r ffigurau ar gyfer canol-2012 i ganol-2016 wedi eu diwygio.

Allweddeiriau

aelwydydd; amcangyfrif; poblogaeth; Maint Cyfartalog Aelwydydd

Ansawdd ystadegol

Diffiniadau

Amcangyfrifon nifer yr aelwydydd a maint cyfartalog aelwydydd ar 30 Mehefin bob blwyddyn.

Poblogaeth Sylfaenol
Mae'r amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn ar gyfer 1991 tan 2020 wedi'u defnyddio fel y boblogaeth sylfaenol ar gyfer yr amcangyfrifon aelwydydd hyn. Mae'r rhain yn cael eu cynhyrchu gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Annedd
Gall annedd gynnwys un aelwyd (annedd nad yw'n cael ei rhannu) neu ddwy aelwyd neu fwy (annedd a rennir). O ganlyniad, gall ty gynnwys mwy nag un aelwyd.

Aelwyd
Mae aelwyd yn cynnwys un person yn byw ar ei ben ei hun neu grwp o bobl (nad ydynt o reidrwydd yn perthyn) yn byw yn yr un cyfeiriad gyda chyfleusterau cadw ty cyffredin - hynny yw, rhannu ystafell fyw neu o leiaf un pryd o fwyd y dydd. Nid yw aelwyd yr un fath â thy neu annedd. Mae'r diffiniad o annedd i'w weld uchod.

Daearyddiaeth a Ffiniau

Mae'r amcangyfrifon aelwydydd ar gyfer Cymru gyfan ac ardaloedd awdurdod lleol yng Nghymru, sy'n seiliedig ar y ffiniau a ddefnyddir ar gyfer yr amcangyfrifon poblogaeth diweddaraf. Mae data hanesyddol a ddefnyddir i gynhyrchu'r cyfraddau aelodaeth a ragdybir yn seiliedig ar wahanol ffiniau, nad ydynt yn cynnwys y newidiadau diweddaraf. Roedd data Cyfrifiad 1991 yn cynnwys newidiadau i ffiniau hyd at 1997. Roedd data Cyfrifiad 2001 yn cynnwys newidiadau i ffiniau hyd at 2002.Roedd data Cyfrifiad 2011 yn cynnwys newidiadau i ffiniau hyd at 2012.

Mynychder

Mae'r amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn y mae'r amcangyfrifon aelwydydd hyn yn seiliedig arnynt yn cael eu cynhyrchu'n flynyddol. Y bwriad yw cynhyrchu amcangyfrifon aelwydydd ar yr un sail gan ddefnyddio'r fethodoleg bresennol.