Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Aelwydydd fesul awdurdod lleol a blwyddyn
None
[Lleihau]Mesur[Hidlwyd]
-
Mesur 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
Blwyddyn[Hidlwyd]
Ardal[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoli1991Cliciwch yma i ddidoli1996Cliciwch yma i ddidoli2001Cliciwch yma i ddidoli2007Cliciwch yma i ddidoli2008Cliciwch yma i ddidoli2009Cliciwch yma i ddidoli2010Cliciwch yma i ddidoli2011Cliciwch yma i ddidoli2012Cliciwch yma i ddidoli2013Cliciwch yma i ddidoli2014Cliciwch yma i ddidoli2015Cliciwch yma i ddidoli2016Cliciwch yma i ddidoli2017
Cymru1,112,9251,162,0321,212,5691,267,1931,278,5531,287,1931,295,1351,303,8261,311,5611,318,5711,326,4411,332,3501,341,5941,349,911
Ynys Môn26,89427,87028,78430,16730,37130,45430,53030,65530,77430,83430,95330,94530,90931,038
Gwynedd44,29547,24249,25951,14551,44351,78152,14652,41152,70752,70152,95153,31353,69954,010
Conwy43,08145,14748,12050,16650,53350,73150,88651,25051,43051,66452,00952,13052,41552,521
Sir Ddinbych35,88837,59839,93040,76740,88740,80440,71440,64540,80941,04741,21941,25441,36141,495
Sir y Fflint53,56856,64660,58462,32262,78263,19663,43863,85264,11364,45764,90165,17165,56065,924
Wrecsam48,02850,28953,22555,06955,67256,17556,59957,14157,49557,81558,03257,93058,09258,327
Powys46,70850,46653,89257,16157,72558,01758,15858,42958,66358,78659,00859,17359,22459,473
Ceredigion26,41728,66431,24431,42231,35631,24331,44531,41731,68231,68631,52131,25731,19331,102
Sir Benfro43,11045,14147,71351,27652,07152,41352,77653,23153,59653,89354,28354,40554,86555,264
Sir Gaerfyrddin66,27169,64773,46377,29377,92678,21978,44578,93679,25179,55779,89080,12980,45180,931
Abertawe89,78692,39994,50599,649100,655101,575102,569103,462104,073104,723105,468106,302107,441108,152
Castell-nedd Port Talbot54,19456,26157,54259,69559,97260,07860,21860,39660,58660,59960,91461,15261,50861,695
Pen-y-bont ar Ogwr49,20151,18153,35556,58657,22357,62458,08558,60158,88759,35559,84860,36060,98261,484
Bro Morgannwg44,43945,72648,74451,99352,58352,96653,28053,62053,98954,36954,80554,97755,51756,435
Rhondda Cynon Taf90,47893,15794,57697,92098,46898,91799,26899,628100,550101,234101,916102,528103,224104,032
Merthyr Tudful22,89923,14723,24823,54623,74423,95124,12224,28124,33224,37724,41524,49624,68424,780
Caerffili64,12565,91269,35372,26172,90873,45174,02274,46974,77175,04775,53975,76776,08776,400
Blaenau Gwent28,29729,32429,56929,97730,11730,24030,33130,42630,53530,58530,66030,71330,86730,969
Torfaen35,58736,65937,55538,11338,25938,38938,43538,58638,73338,83639,02639,20739,40539,586
Sir Fynwy30,47733,91035,23437,24037,53437,77938,02838,32738,54338,84939,07139,28439,59039,809
Casnewydd52,91554,18256,84158,99359,62660,16260,74261,26161,60261,92162,22162,65463,39464,292
Caerdydd116,267121,464125,834134,433136,701139,028140,898142,802144,441146,235147,793149,204151,125152,192

Metadata

Teitl
Amcangyfrifon aelwydydd Cymru - aelwydydd yn ôl math yn ôl awdurdod lleol, 1991 tan 2017

Diweddariad diwethaf
27 Medi 2018 27 Medi 2018

Diweddariad nesaf
Medi 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Amcanestyniadau Aelwydydd Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Amcangyfrifon Aelwydydd ar gyfer Cymru a gynhyrchwyd gan Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi, Llywodraeth Cymru. Mae'r fethodoleg wedi'i datblygu mewn cydweithrediad â Gweithgor Rhagamcaniadau Is-genedlaethol Cymru (WASP). Mae aelodau WASP yn cynnwys cynrychiolwyr â phrofiad o ddata demograffig a thai o awdurdodau lleol Cymru, yr Uned Ddata a Llywodraeth Cymru.

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r amcangyfrifon anheddau hyn yn seiliedig ar amcangyfrifon canol blwyddyn ar gyfer Cymru a gynhyrchwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol rhwng 1991 a 2017.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
1991 - 2017

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae'r ffigurau wedi'u talgrynnu i'r 1 agosaf

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Cafodd ffigurau ar gyfer 2001 tan 2010 eu diwygio ar 29 Ebrill 2014 i ystyried canlyniadau Cyfrifiad 2011.
Cyhoeddodd yr ONS amcangyfrifon diwygiedig o’r boblogaeth ar gyfer canol-2012 i ganol-2016 ar 22 Mawrth 2018 oherwydd gwelliannau methodolegol. Mae’r amcangyfrifon aelwydydd yn seiliedig ar yr amcangyfrifon poblogaeth diweddaraf felly mae’r ffigurau ar gyfer canol-2012 i ganol-2016 wedi eu diwygio.

Ansawdd ystadegol
Diffiniadau

Amcangyfrifon nifer yr aelwydydd a maint cyfartalog aelwydydd ar 30 Mehefin bob blwyddyn.

Poblogaeth Sylfaenol
Mae'r amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn ar gyfer 1991 tan 2010 wedi'u defnyddio fel y boblogaeth sylfaenol ar gyfer yr amcangyfrifon aelwydydd hyn. Mae'r rhain yn cael eu cynhyrchu gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Annedd
Gall annedd gynnwys un aelwyd (annedd nad yw'n cael ei rhannu) neu ddwy aelwyd neu fwy (annedd a rennir). O ganlyniad, gall ty gynnwys mwy nag un aelwyd.

Aelwyd
Mae aelwyd yn cynnwys un person yn byw ar ei ben ei hun neu grwp o bobl (nad ydynt o reidrwydd yn perthyn) yn byw yn yr un cyfeiriad gyda chyfleusterau cadw ty cyffredin - hynny yw, rhannu ystafell fyw neu o leiaf un pryd o fwyd y dydd. Nid yw aelwyd yr un fath â thy neu annedd. Mae'r diffiniad o annedd i'w weld uchod.

Daearyddiaeth a Ffiniau

Mae'r amcangyfrifon aelwydydd ar gyfer Cymru gyfan ac ardaloedd awdurdod lleol yng Nghymru, sy'n seiliedig ar y ffiniau a ddefnyddir ar gyfer yr amcangyfrifon poblogaeth diweddaraf. Mae data hanesyddol a ddefnyddir i gynhyrchu'r cyfraddau aelodaeth a ragdybir yn seiliedig ar wahanol ffiniau, nad ydynt yn cynnwys y newidiadau diweddaraf. Roedd data Cyfrifiad 1991 yn cynnwys newidiadau i ffiniau hyd at 1997. Roedd data Cyfrifiad 2001 yn cynnwys newidiadau i ffiniau hyd at 2002.

Mynychder

Mae'r amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn y mae'r amcangyfrifon aelwydydd hyn yn seiliedig arnynt yn cael eu cynhyrchu'n flynyddol. Y bwriad yw cynhyrchu amcangyfrifon aelwydydd ar yr un sail gan ddefnyddio'r fethodoleg bresennol.

Allweddeiriau
aelwydydd; amcangyfrif; poblogaeth; Maint Cyfartalog Aelwydydd