Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Tenantiaethau ag ôl-ddyledion ar 31 Mawrth yn ôl ardal awdurdod lleol a hyd
None
[Lleihau]Provider2014-15 data for ‘Cynon Taf Community Housing Group\’ has been revised. Revisions are marked in the data with an (r). Data from Registered Social Landlords is available from 2008-09 onwards. [Hidlwyd]
-
[Lleihau]Provider 1[Hidlo]
-
[Lleihau]Provider 2[Hidlo]
-
Provider 3[Hidlo]
Côd ardal[Hidlo]
BlwyddynData from Registered Social Landlords is available from 2008-09 onwards. [Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]DurationThe arrears amount for each account at the end of the year is divided by the weekly gross rent for that account to give the number of weeks in arrears. [Hidlo]
-
Duration 1
Ardal[Hidlo]
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliLlai na 13 wythnos o ôl-ddyledionCliciwch yma i ddidoli13 wythnos neu'n fwy o ôl-ddyledion
Cymru(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.244,105(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.20,076(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.264,181
Ynys Môn(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.4,773(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.362(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.5,135
Gwynedd6,6345827,216
Conwy5,8705916,461
Sir Ddinbych4,9336405,573
Sir y Fflint9,9691,54011,509
Wrecsam10,15364810,801
Powys6,1093986,507
Ceredigion3,3321783,510
Sir Benfro10,14799911,146
Sir Gaerfyrddin10,50381811,321
Abertawe26,5752,06828,643
Castell-nedd Port Talbot13,95281014,762
Pen-y-bont ar Ogwr7,3635327,895
Bro Morgannwg7,4735638,036
Caerdydd28,8343,99832,832
Rhondda Cynon Taf16,75091017,660
Merthyr Tudful(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.7,966(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.4598,425
Caerffili17,0991,59318,692
Blaenau Gwent7,9594268,385
Torfaen14,08164614,727
Sir Fynwy7,4301947,624
Casnewydd16,2001,12117,321

Metadata

Teitl

Ôl-ddyledion rhent tai cymdeithasol

Diweddariad diwethaf

8 Mehefin 2023 8 Mehefin 2023

Diweddariad nesaf

Mawrth 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data am ôl-ddyledion rhent tai cymdeithasol, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn dangos lefel ôl-ddyledion rhent tai cymdeithasol ar 31 Mawrth. Mae'r wybodaeth hon yn cael ei chasglu er mwyn monitro tueddiadau dros amser yn lefel gyffredinol ôl-ddyledion rhent tai cymdeithasol.

Dangosir ôl-ddyledion ar gyfer tenantiaethau mewn unedau annibynnol ac unedau nad ydynt yn annibynnol. Nid yw data ar ôl-ddyledion yn cael ei gasglu ar gyfer daliadaethau a daliadaethau nad ydynt ar renti cymdeithasol. Mae data ar ôl-ddyledion rhent yn hepgor ôl-ddyledion ar gostau garej ac ôl-ddyledion ar gyfer costau llys neu atgyweiriadau.

Ystyr ôl-ddyledion presennol tenantiaid yw dyled gros y tenantiaid presennol mewn perthynas â rhent, ac eithrio ffioedd eraill y landlord, sydd wedi'u cynnwys yn y debyd gros ar ddiwedd y flwyddyn ariannol, heb ddidynnu taliad a dderbyniwyd ymlaen llaw ond gan ddidynnu'r symiau canlynol:
1)Symiau a dderbyniwyd ond na roddwyd ar gyfrifon tenantiaid, er enghraifft, budd-dal tai neu ad-daliadau.
2)Symiau sy'n dderbyniadwy heblaw gan denantiaid eraill, er enghraifft, gan yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP).
3)Addasiadau eraill, er enghraifft, symiau a ddebydir i gyfrifon tenantiaid ond nad oes rhaid i denantiaid eu talu o dan gytundeb.


Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cael ei chasglu trwy ffurflenni blynyddol gan Awdurdodau Lleol a Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig ar 31 Mawrth bob blwyddyn.

Yn 2018-19 nid oedd Cymdeithas Tai Benisel yn gallu cyflwyno data. Felly defnyddiwyd gwybodaeth a ddarparwyd gan Gymdeithas Tai Baneswell ar gyfer 2017-18 ar gyfer 2018-19 er mwyn darparu cyfanswm awdurdod lleol a Chymru fwy cywir.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 1996-97 ymlaen.

Nodwch, oherwydd y pandemig Coronafeirws (COVID-19) yn 2020, ni chasglwyd data ar ôl-ddyledion rhent tai cymdeithasol ar gyfer 2019-20.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Diwigiwyd y data 2015-16 ar gyfer 'Tai Cymunedol Tai Calon' ers cyhoeddi o'r blaen yn StatsCymru. Marciwyd y diwygiadau yn y data gyda (r).

Ansawdd ystadegol

Mae'r data hwn wedi'i ddiwygio yn 11 Gorffennaf 2018 ar ôl derbyn ffigurau diwygiedig ar gyfer tenantiaethau tai cymdeithasol mewn ôl-ddyledion ar 31 Mawrth 2017 a blynyddoedd cynharach gan nifer o landlordiaid cymdeithasol.

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Allweddeiriau

Tai, Ôl-ddyledion, Rhenti