Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Tenantiaethau ag ôl-ddyledion ar 31 Mawrth yn ôl ardal awdurdod lleol a hyd
None
[Lleihau]Darparwr[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Darparwr 1[Hidlo]
-
[Lleihau]Darparwr 2[Hidlo]
-
Darparwr 3[Hidlo]
Côd Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Hyd[Hidlo]
-
Hyd 1
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
Ardal 1
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliLlai na 13 wythnos o ôl-ddyledionCliciwch yma i ddidoli13 wythnos neu'n fwy o ôl-ddyledion
[Lleihau]Cymru(r) 69,183(r) 4,286(r) 73,469
CymruYnys Môn1,3611291,490
Gwynedd1,8011061,907
Conwy1,6541371,791
Sir Ddinbych1,421951,516
Sir y Fflint3,4532383,691
Wrecsam2,8381653,003
Powys1,6071001,707
Ceredigion1,441421,483
Sir Benfro3,365863,451
Sir Gaerfyrddin3,6372403,877
Abertawe6,4311866,617
Castell-nedd Port Talbot3,6811063,787
Pen-y-bont ar Ogwr2,4791112,590
Bro Morgannwg2,214892,303
Caerdydd7,7771,2939,070
Rhondda Cynon Taf4,4612114,672
Merthyr Tudful2,0881212,209
Caerffili5,7062595,965
Blaenau Gwent(r) 3,317(r) 147(r) 3,464
Torfaen4,3011574,458
Sir Fynwy1,2401081,348
Casnewydd2,9101603,070

Metadata

Teitl
Ôl-ddyledion rhent tai cymdeithasol

Diweddariad diwethaf
12 Ebrill 2017 12 Ebrill 2017

Diweddariad nesaf
Mawrth 2018

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am ôl-ddyledion rhent tai cymdeithasol, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.tai@cymru.gsi.gov.uk

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn dangos lefel ôl-ddyledion rhent tai cymdeithasol ar 31 Mawrth. Mae'r wybodaeth hon yn cael ei chasglu er mwyn monitro tueddiadau dros amser yn lefel gyffredinol ôl-ddyledion rhent tai cymdeithasol.

Dangosir ôl-ddyledion ar gyfer tenantiaethau mewn unedau annibynnol ac unedau nad ydynt yn annibynnol. Nid yw data ar ôl-ddyledion yn cael ei gasglu ar gyfer daliadaethau a daliadaethau nad ydynt ar renti cymdeithasol. Mae data ar ôl-ddyledion rhent yn hepgor ôl-ddyledion ar gostau garej ac ôl-ddyledion ar gyfer costau llys neu atgyweiriadau.

Ystyr ôl-ddyledion presennol tenantiaid yw dyled gros y tenantiaid presennol mewn perthynas â rhent, ac eithrio ffioedd eraill y landlord, sydd wedi'u cynnwys yn y debyd gros ar ddiwedd y flwyddyn ariannol, heb ddidynnu taliad a dderbyniwyd ymlaen llaw ond gan ddidynnu'r symiau canlynol:
1)Symiau a dderbyniwyd ond na roddwyd ar gyfrifon tenantiaid, er enghraifft, budd-dal tai neu ad-daliadau.
2)Symiau sy'n dderbyniadwy heblaw gan denantiaid eraill, er enghraifft, gan yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP).
3)Addasiadau eraill, er enghraifft, symiau a ddebydir i gyfrifon tenantiaid ond nad oes rhaid i denantiaid eu talu o dan gytundeb.


Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cael ei chasglu trwy ffurflenni blynyddol gan Awdurdodau Lleol a Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig ar 31 Mawrth bob blwyddyn.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 1996-97 ymlaen.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Diwigiwyd y data 2015-16 ar gyfer 'Tai Cymunedol Tai Calon' ers cyhoeddi o'r blaen yn StatsCymru. Marciwyd y diwygiadau yn y data gyda (r).

Ansawdd ystadegol
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Allweddeiriau
Tai, Ôl-ddyledion, Rhenti