Skip to content

Ôl-ddyledion rhent tai cymdeithasol

Gwybodaeth ar nifer y tenantiaethau tai cymdeithasol sydd ag ôl-ddyledion rhent.

Nodyn
Yn dilyn ymholiad diweddar ynghylch data ôl-ddyledion rhent, credwn y gall y data a roddwyd i ni ar ôl-ddyledion rhent gan rai landlordiaid cymdeithasol fod yn anghyson. Ar hyn o bryd rydym yn gweithio gyda darparwyr y data i ddeall yr anghysonderau hyn, ac i gasglu data diwygiedig, cyson. Tra bod yr ymchwiliadau hyn yn parhau, rydym wedi penderfynu tynnu'r tablau data ôl-ddyledion rhent presennol o StatsCymru dros dro, ac i gael gwared ar yr adrannau ar ôl-ddyledion rhent o fewn y datganiad ystadegol ar Lefydd Gwag, Gosodiadau ac ôl-ddyledion Tai Cymdeithasol.