Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Tenantiaethau ag ôl-ddyledion ar 31 Mawrth yn ôl blwyddyn, darparwr a hyd
None
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
Ardal 1[Hidlo]
Côd Ardal[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Hyd[Hidlo]
-
Hyd 1
Blwyddyn[Hidlo]
[Lleihau]Darparwr[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Darparwr 1
-
-
[Lleihau]Darparwr 2
-
-
Darparwr 3
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliLlai na 13 wythnos o ôl-ddyledionCliciwch yma i ddidoli13 wythnos neu'n fwy o ôl-ddyledion
1996-97[Lleihau]Cymru58,5398,01866,557
Cymru[Ehangu]Cyfanswm Awdurdodau Lleol58,5398,01866,557
[Ehangu]Cyfanswm Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig...
1997-98[Lleihau]Cymru46,6417,62554,266
Cymru[Ehangu]Cyfanswm Awdurdodau Lleol46,6417,62554,266
[Ehangu]Cyfanswm Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig...
1998-99[Lleihau]Cymru59,2488,37267,620
Cymru[Ehangu]Cyfanswm Awdurdodau Lleol59,2488,37267,620
[Ehangu]Cyfanswm Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig...
1999-00[Lleihau]Cymru58,5877,41265,999
Cymru[Ehangu]Cyfanswm Awdurdodau Lleol58,5877,41265,999
[Ehangu]Cyfanswm Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig...
2000-01[Lleihau]Cymru51,01610,98762,003
Cymru[Ehangu]Cyfanswm Awdurdodau Lleol51,01610,98762,003
[Ehangu]Cyfanswm Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig...
2001-02[Lleihau]Cymru49,10312,18361,286
Cymru[Ehangu]Cyfanswm Awdurdodau Lleol49,10312,18361,286
[Ehangu]Cyfanswm Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig...
2002-03[Lleihau]Cymru49,7699,88359,652
Cymru[Ehangu]Cyfanswm Awdurdodau Lleol49,7699,88359,652
[Ehangu]Cyfanswm Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig...
2003-04[Lleihau]Cymru43,6389,13152,769
Cymru[Ehangu]Cyfanswm Awdurdodau Lleol43,6389,13152,769
[Ehangu]Cyfanswm Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig...
2004-05[Lleihau]Cymru46,0796,97653,055
Cymru[Ehangu]Cyfanswm Awdurdodau Lleol46,0796,97653,055
[Ehangu]Cyfanswm Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig...
2005-06[Lleihau]Cymru40,8504,52745,377
Cymru[Ehangu]Cyfanswm Awdurdodau Lleol40,8504,52745,377
[Ehangu]Cyfanswm Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig...
2006-07[Lleihau]Cymru42,1955,31047,505
Cymru[Ehangu]Cyfanswm Awdurdodau Lleol42,1955,31047,505
[Ehangu]Cyfanswm Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig...
2007-08[Lleihau]Cymru35,0484,12639,174
Cymru[Ehangu]Cyfanswm Awdurdodau Lleol35,0484,12639,174
[Ehangu]Cyfanswm Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig...
2008-09[Lleihau]Cymru68,3475,14173,488
Cymru[Ehangu]Cyfanswm Awdurdodau Lleol32,0582,74134,799
[Ehangu]Cyfanswm Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig36,2892,40038,689
2009-10[Lleihau]Cymru68,7974,51873,315
Cymru[Ehangu]Cyfanswm Awdurdodau Lleol31,2692,17333,442
[Ehangu]Cyfanswm Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig37,5282,34539,873
2010-11[Lleihau]Cymru66,3825,13171,513
Cymru[Ehangu]Cyfanswm Awdurdodau Lleol25,0741,73026,804
[Ehangu]Cyfanswm Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig41,3083,40144,709
2011-12[Lleihau]Cymru65,9733,80469,777
Cymru[Ehangu]Cyfanswm Awdurdodau Lleol25,3401,64626,986
[Ehangu]Cyfanswm Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig40,6332,15842,791
2012-13[Lleihau]Cymru(r) 66,112(r) 3,738(r) 69,850
Cymru[Ehangu]Cyfanswm Awdurdodau Lleol25,5601,24026,800
[Ehangu]Cyfanswm Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig(r) 40,552(r) 2,498(r) 43,050
2013-14[Lleihau]Cymru(r) 68,257(r) 4,802(r) 73,059
Cymru[Ehangu]Cyfanswm Awdurdodau Lleol27,3631,94529,308
[Ehangu]Cyfanswm Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig(r) 40,894(r) 2,857(r) 43,751
2014-15[Lleihau]Cymru(r) 69,168(r) 3,933(r) 73,101
Cymru[Ehangu]Cyfanswm Awdurdodau Lleol28,1361,44829,584
[Ehangu]Cyfanswm Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig(r) 41,032(r) 2,485(r) 43,517
2015-16[Lleihau]Cymru(r) 67,150(r) 4,283(r) 71,433
Cymru[Ehangu]Cyfanswm Awdurdodau Lleol26,9242,14729,071
[Ehangu]Cyfanswm Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig(r) 40,226(r) 2,136(r) 42,362
2016-17[Lleihau]Cymru(r) 66,242(r) 4,210(r) 70,452
Cymru[Ehangu]Cyfanswm Awdurdodau Lleol25,9822,11728,099
[Ehangu]Cyfanswm Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig(r) 40,260(r) 2,093(r) 42,353

Metadata

Teitl
Ôl-ddyledion rhent tai cymdeithasol

Diweddariad diwethaf
11 Gorffennaf 2018 11 Gorffennaf 2018

Diweddariad nesaf
Mawrth 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am ôl-ddyledion rhent tai cymdeithasol, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn dangos lefel ôl-ddyledion rhent tai cymdeithasol ar 31 Mawrth. Mae'r wybodaeth hon yn cael ei chasglu er mwyn monitro tueddiadau dros amser yn lefel gyffredinol ôl-ddyledion rhent tai cymdeithasol.

Dangosir ôl-ddyledion ar gyfer tenantiaethau mewn unedau annibynnol ac unedau nad ydynt yn annibynnol. Nid yw data ar ôl-ddyledion yn cael ei gasglu ar gyfer daliadaethau a daliadaethau nad ydynt ar renti cymdeithasol. Mae data ar ôl-ddyledion rhent yn hepgor ôl-ddyledion ar gostau garej ac ôl-ddyledion ar gyfer costau llys neu atgyweiriadau.

Ystyr ôl-ddyledion presennol tenantiaid yw dyled gros y tenantiaid presennol mewn perthynas â rhent, ac eithrio ffioedd eraill y landlord, sydd wedi'u cynnwys yn y debyd gros ar ddiwedd y flwyddyn ariannol, heb ddidynnu taliad a dderbyniwyd ymlaen llaw ond gan ddidynnu'r symiau canlynol:
1)Symiau a dderbyniwyd ond na roddwyd ar gyfrifon tenantiaid, er enghraifft, budd-dal tai neu ad-daliadau.
2)Symiau sy'n dderbyniadwy heblaw gan denantiaid eraill, er enghraifft, gan yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP).
3)Addasiadau eraill, er enghraifft, symiau a ddebydir i gyfrifon tenantiaid ond nad oes rhaid i denantiaid eu talu o dan gytundeb.


Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cael ei chasglu trwy ffurflenni blynyddol gan Awdurdodau Lleol a Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig ar 31 Mawrth bob blwyddyn.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 1996-97 ymlaen.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Diwigiwyd y data 2015-16 ar gyfer 'Tai Cymunedol Tai Calon' ers cyhoeddi o'r blaen yn StatsCymru. Marciwyd y diwygiadau yn y data gyda (r).

Ansawdd ystadegol
Mae'r data hwn wedi'i ddiwygio yn 11 Gorffennaf 2018 ar ôl derbyn ffigurau diwygiedig ar gyfer tenantiaethau tai cymdeithasol mewn ôl-ddyledion ar 31 Mawrth 2017 a blynyddoedd cynharach gan nifer o landlordiaid cymdeithasol.

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Allweddeiriau
Tai, Ôl-ddyledion, Rhenti