Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Gofyniad cyllideb awdurdod yr heddlu yn ôl yr heddlu (£ mil ac eithrio lle y'i nodir)
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
Disgrifiad[Hidlo]
[Lleihau]Awdurdod[Hidlo]
-
-
Awdurdod 1
Cliciwch yma i ddidoliGofynion y gyllidebCliciwch yma i ddidoliArdrethi annomestig wedi'u hailddosbarthuCliciwch yma i ddidoliGrant cynnal refeniwCliciwch yma i ddidoliGrant yr heddluCliciwch yma i ddidoliCywiriad i'r Grant Cynnal RefeniwCliciwch yma i ddidoliGrant arbennigCliciwch yma i ddidoliSwm i'w gasglu o'r dreth gyngorCliciwch yma i ddidoliSylfaen y dreth gyngor ar gyfer yr ardal heddlu (nifer cyfwerth â band D)Cliciwch yma i ddidoliTreth gyngor yr heddlu (£)
[Lleihau]Cyfanswm Heddlu640,07352,50088,400209,034..290,1401,215,499238.70
Cyfanswm HeddluHeddlu Dyfed Powys99,0998,8234,27836,212..49,787221,708224.56
Heddlu Gwent123,5229,75021,33340,404..52,035217,867238.84
Heddlu Gogledd Cymru146,46711,75810,36449,606..74,739289,553258.12
Heddlu De Cymru270,98422,16952,42582,812..113,578486,370233.52

Metadata

Teitl
Gofynion cyllideb ar gyfer awdurdodau heddlu

Diweddariad diwethaf
Mawrth 2018 Mawrth 2018

Diweddariad nesaf
Mawrth 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data Gofynion Cyllideb (Heddlu) (BR2), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg yn unig

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Llywodraeth Cynulliad Cymru sy'n cynnal yr arolwg gofynion cyllideb. Mae data ar gael ynglyn â gwariant refeniw, yn net o werth grantiau penodol ac unrhyw drosglwyddo i/o gronfeydd, a gyllidebwyd gan bob cyngor sir ac awdurdod yr heddlu ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf. Mae'r data hefyd yn cynnwys dadansoddiad eang o'r modd o ariannu'r gwariant hwnnw, gan gynnwys lefelau'r dreth gyngor a osodir gan bob awdurdod.

Mae'r data yn cwmpasu Cymru ar gyfer pob blwyddyn ers 1996-97. Mae data ar gyfer blynyddoedd cynt ar gael ar gyfer dosbarthau a siroedd blaenorol Cymru, a ad-drefnwyd ar 1 Ebrill 1996. Mae data ar gyfer awdurdodau heddlu unigol ar gael ar gyfer pob blwyddyn ers 1995-96, pan ddaeth y cyrff hyn yn rhai â'r pwerau i osod eu treth gyngor eu hunain.

Mae'r arolwg wedi ei gynnal bob mis Chwefror ers 1993-94. Mae'r canlyniadau ar gael yn hwyr ym mis Mawrth, tua un wythnos cyn dechrau'r flwyddyn ariannol gyfeirio.


Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 1996-97 ymlaen.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we
Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/?topic=Local+government&lang=cy;
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/council-tax-dwellings/?lang=en#/statistics-and-research/council-tax-dwellings/local-government-finance-statistics-quality-report/?lang=cy


Allweddeiriau
Cyllid Llywodraeth Leol, gofynion cyllideb, heddlu