Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Dangosyddion Strategol Cenedlaethol yn ôl dangosydd a blwyddyn
None
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlwyd]
-
Awdurdod lleol 1[Hidlo]
Cod ardal[Hidlo]
Measure2
Blwyddyn[Hidlo]
[Lleihau]Dangosydd[Hidlo]
-
-
Dangosydd 1
Cliciwch yma i ddidoli2009-10Cliciwch yma i ddidoli2010-11Cliciwch yma i ddidoli2011-12Cliciwch yma i ddidoli2012-13Cliciwch yma i ddidoli2013-14Cliciwch yma i ddidoli2014-15Cliciwch yma i ddidoli2015-16
[Lleihau]EDU/002i: % yr holl ddisgyblion (yn cynnwys y rhai dan ofal ALl) mewn unrhyw ysgol a gynhelir gan ALl, sy'n 15 oed ar y 31 Awst blaenorol ac sy'n gadael addysg orfodol, hyfforddiant neu ddysgu seiliedig ar waith heb fod ganddynt gymhwyster allanol a gymerMae data yn ymwneud â\'r flwyddyn academaidd flaenorol.0.90.80.50.40.3(r) Data wedi diwygio ers cyhoeddiad blaenorol0.30.2
EDU/002i: % yr holl ddisgyblion (yn cynnwys y rhai dan ofal ALl) mewn unrhyw ysgol a gynhelir gan ALl, sy'n 15 oed ar y 31 Awst blaenorol ac sy'n gadael addysg orfodol, hyfforddiant neu ddysgu seiliedig ar waith heb fod ganddynt gymhwyster allanol a gymerMae data yn ymwneud â\'r flwyddyn academaidd flaenorol.EDU/002i: Disgyblion 15 oed ar 31 Awst, ac ar restr ysgol a gynhelir gan ALl yn ystod arholiadau allanol yr haf, sy’n gadael addysg orfodol heb gymhwyster allanol wedi’i gymeradwyo, ac nad ydynt yn parhau ag addysg, hyfforddiant na dysgu seiliedig ar waitMae data yn ymwneud â\'r flwyddyn academaidd flaenorol.316270188140111(r) Data wedi diwygio ers cyhoeddiad blaenorol11056
EDU/002i: Cyfanswm nifer y disgyblion 15 oed ar 31 Awst ac ar restr unrhyw ysgol wedi’i chynnal gan awdurdod lleol yn ystod cyfrifiad blynyddol yr ysgol yn IonawrMae data yn ymwneud â\'r flwyddyn academaidd flaenorol.36,58035,98535,00234,32535,61334,14432,913
[Lleihau]EDU/002ii: Canran y disgyblion dan ofal ALl sydd mewn unrhyw ysgol a gynhelir gan ALl, sy'n 15 oed ar y 31 Awst blaenorol ac sy'n gadael addysg orfodol, hyfforddiant neu ddysgu seiliedig ar waith heb fod ganddynt gymhwyster allanol a gymeradwywydMae data yn ymwneud â\'r flwyddyn academaidd flaenorol.6.46.53.55.7(r) Data wedi diwygio ers cyhoeddiad blaenorol2.91.20.5
EDU/002ii: Canran y disgyblion dan ofal ALl sydd mewn unrhyw ysgol a gynhelir gan ALl, sy'n 15 oed ar y 31 Awst blaenorol ac sy'n gadael addysg orfodol, hyfforddiant neu ddysgu seiliedig ar waith heb fod ganddynt gymhwyster allanol a gymeradwywydMae data yn ymwneud â\'r flwyddyn academaidd flaenorol.EDU/002ii: Disgyblion dan ofal ALl, s’yn 15 oed 31 Awst,ar restr ysgol a gynhelir gan ALl yn ystod arholiadau allanol yr haf, sy’n gadael addysg orfodol heb gymhwyster allanol wedi’i gymeradwyo, nad ydynt yn parhau ag addysg, hyfforddiant na dysgu seiliedMae data yn ymwneud â\'r flwyddyn academaidd flaenorol.25251425(r) Data wedi diwygio ers cyhoeddiad blaenorol1352
EDU/002ii: Cyfanswm nifer y disgyblion yn derbyn gofal gan awdurdod lleol, yn 15 oed ar 31 Awst ac ar restr unrhyw ysgol wedi’i chynnal gan awdurdod lleol yn ystod cyfrifiad blynyddol yr ysgol yn IonawrMae data yn ymwneud â\'r flwyddyn academaidd flaenorol.393386402437(r) Data wedi diwygio ers cyhoeddiad blaenorol454410407
[Lleihau]EDU/003: Canran y disgyblion a aseswyd ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 2, mewn ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol, ac sy'n cyrraedd y Dangosydd Pynciau Craidd, fel y penderfynir gan Asesiadau AthrawonMae data yn ymwneud â\'r flwyddyn academaidd flaenorol..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol82.884.686.488.1
EDU/003: Canran y disgyblion a aseswyd ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 2, mewn ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol, ac sy'n cyrraedd y Dangosydd Pynciau Craidd, fel y penderfynir gan Asesiadau AthrawonMae data yn ymwneud â\'r flwyddyn academaidd flaenorol.EDU/003: Nifer y disgyblion wedi’u hasesu ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 2, mewn ysgolion wedi’u cynnal gan yr awdurdod lleol, yn ennill y Dangosydd Pwnc Craidd, yn ôl penderfyniad Asesiad AthroMae data yn ymwneud â\'r flwyddyn academaidd flaenorol..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol26,38226,15727,37428,303
EDU/003: Cyfanswm nifer y disgyblion wedi’u hasesu ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 2, mewn ysgolion wedi’u cynnal gan yr awdurdod lleolMae data yn ymwneud â\'r flwyddyn academaidd flaenorol..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol31,84930,91731,67232,136
[Lleihau]EDU/006ii: Canran y disgyblion a aseswyd mewn ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol, ac sy'n cael Asesiad Athrawon yn y Gymraeg (iaith gyntaf) ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 3Mae data yn ymwneud â\'r flwyddyn academaidd flaenorol..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol16.817.017.217.8
EDU/006ii: Canran y disgyblion a aseswyd mewn ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol, ac sy'n cael Asesiad Athrawon yn y Gymraeg (iaith gyntaf) ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 3Mae data yn ymwneud â\'r flwyddyn academaidd flaenorol.EDU/006ii: Nifer y disgyblion, ym mhob ysgol wedi’i chynnal gan yr awdurdod lleol, yn derbyn Asesiad Athro yn y Gymraeg (iaith gyntaf) ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 3Mae data yn ymwneud â\'r flwyddyn academaidd flaenorol..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5,7875,6685,5405,638
EDU/006ii: Nifer y disgyblion wedi’u hasesu, ym mhob ysgol wedi’i chynnal gan yr awdurdod lleol ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 3Mae data yn ymwneud â\'r flwyddyn academaidd flaenorol..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol34,41433,31232,25831,655
[Lleihau]EDU/011: Cyfartaledd y sgôr pwyntiau ar gyfer disgyblion sy'n 15 oed ar y 31 Awst blaenorol mewn ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleolMae data yn ymwneud â\'r flwyddyn academaidd flaenorol.378.6394.1424.4468.3505.3530.4538.6
EDU/011: Cyfartaledd y sgôr pwyntiau ar gyfer disgyblion sy'n 15 oed ar y 31 Awst blaenorol mewn ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleolMae data yn ymwneud â\'r flwyddyn academaidd flaenorol.EDU/011: Cyfanswm nifer y pwyntiau wedi’u sgorio mewn cymwysterau allanol cymeradwy gan yr holl ddisgyblion yn 15 oed ar 31 AwstMae data yn ymwneud â\'r flwyddyn academaidd flaenorol.13,848,86514,182,67114,853,21616,075,02217,995,09918,108,44417,725,510
EDU/011: Cyfanswm nifer y disgyblion 15 oed ar 31 Awst ac ar restr unrhyw ysgol wedi’i chynnal gan awdurdod lleol yn ystod cyfrifiad blynyddol yr ysgol yn IonawrMae data yn ymwneud â\'r flwyddyn academaidd flaenorol.36,58035,98535,00234,32535,61334,14432,913
[Lleihau]EDU/015a: Canran y datganiadau terfynol o anghenion addysgol arbennig a ddyroddir o fewn 26 o wythnosau, gan gynnwys eithriadau74.075.373.3(r) Data wedi diwygio ers cyhoeddiad blaenorol69.969.664.568.1
EDU/015a: Canran y datganiadau terfynol o anghenion addysgol arbennig a ddyroddir o fewn 26 o wythnosau, gan gynnwys eithriadauEDU/015a: Nifer y disgyblion a wnaeth cael datganiadau anghenion addysgol arbennig wedi’u rhoi iddynt am y tro cyntaf ac o fewn 26 wythnos yn ystod y flwyddyn calendr, gan gynnwys eithriadau1,035972986(r) Data wedi diwygio ers cyhoeddiad blaenorol9109899051,029
EDU/015a: Cyfanswm nifer y disgyblion â datganiadau anghenion addysgol arbennig wedi’u rhoi iddynt am y tro cyntaf yn ystod y flwyddyn, gan gynnwys eithriadau1,3981,2911,3451,3011,4201,4031,511
[Lleihau]EDU/015b: Canran y datganiadau terfynol o anghenion addysgol arbennig a ddyroddir o fewn 26 o wythnosau, heb gynnwys eithriadau90.891.994.495.996.695.694.5
EDU/015b: Canran y datganiadau terfynol o anghenion addysgol arbennig a ddyroddir o fewn 26 o wythnosau, heb gynnwys eithriadauEDU/015b: Nifer y disgyblion a wnaeth cael datganiadau anghenion addysgol arbennig wedi’u rhoi iddynt am y tro cyntaf ac o fewn 26 wythnos yn ystod y flwyddyn calendr, ac eithrio eithriadau828764754(r) Data wedi diwygio ers cyhoeddiad blaenorol696770743773
EDU/015b: Cyfanswm nifer y disgyblion â datganiadau anghenion addysgol arbennig wedi’u rhoi iddynt am y tro cyntaf yn ystod y flwyddyn, ac eithrio eithriadau912831799(r) Data wedi diwygio ers cyhoeddiad blaenorol726797777818
[Lleihau]EDU/017: Canran y disgyblion 15 oed ar y 31ain Awst blaenorol, mewn ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol a gyflawnodd y trothwy Lefel 2 gan gynnwys gradd A*-C TGAU mewn Cymraeg mamiaith neu Saesneg a MathemategMae data yn ymwneud â\'r flwyddyn academaidd flaenorol. Mae’r ffigur Cymru yn swm o awdurdodau lleol ac mae’n eithrio plant o ysgolion annibynnol ac NEWBES (disgyblion o gefndir addysgol di-Gymreig/Seisnig)..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol50.752.555.558.3
EDU/017: Canran y disgyblion 15 oed ar y 31ain Awst blaenorol, mewn ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol a gyflawnodd y trothwy Lefel 2 gan gynnwys gradd A*-C TGAU mewn Cymraeg mamiaith neu Saesneg a MathemategMae data yn ymwneud â\'r flwyddyn academaidd flaenorol. Mae’r ffigur Cymru yn swm o awdurdodau lleol ac mae’n eithrio plant o ysgolion annibynnol ac NEWBES (disgyblion o gefndir addysgol di-Gymreig/Seisnig).EDU/017: Nifer y disgyblion 15 oed ar 31 Awst ac ar y gofrestr mewn unrhyw ysgol a gynhelir gan yr awdurdod lleol ar adeg Cyfrifiad blynyddol yr ysgol yn Ionawr a gyflawnodd y trothwy Lefel 2 gan gynnwys gradd A*-C TGAU mewn Saesneg neu Gymraeg iaith gyntMae data yn ymwneud â\'r flwyddyn academaidd flaenorol. Mae’r ffigur Cymru yn swm o awdurdodau lleol ac mae’n eithrio plant o ysgolion annibynnol ac NEWBES (disgyblion o gefndir addysgol di-Gymreig/Seisnig)..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol17,39718,69318,94619,199
EDU/017: Cyfanswm nifer y disgyblion 15 oed ar 31 Awst ac ar y gofrestr mewn unrhyw ysgol a gynhelir gan yr awdurdod lleol ar adeg Cyfrifiad blynyddol yr ysgol yn IonawrMae data yn ymwneud â\'r flwyddyn academaidd flaenorol. Mae’r ffigur Cymru yn swm o awdurdodau lleol ac mae’n eithrio plant o ysgolion annibynnol ac NEWBES (disgyblion o gefndir addysgol di-Gymreig/Seisnig)..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol34,32535,61334,14432,913
[Lleihau]EEF/002: Canran y newid mewn allyriadau carbon deuocsid yn y stoc adeiladau cyhoeddus annomestigNodwch fod mewn defnydd ynni ac allyriadau carbon deuocsid yn cael eu cyflwyno fel ffigur positif er mwyn dynodi gwelliant2.195.444.21.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
EEF/002: Canran y newid mewn allyriadau carbon deuocsid yn y stoc adeiladau cyhoeddus annomestigNodwch fod mewn defnydd ynni ac allyriadau carbon deuocsid yn cael eu cyflwyno fel ffigur positif er mwyn dynodi gwelliantEEF/002: Y gwahaniaeth yn y swm o allyriadau carbon deuocsid yn stoc adeiladau cyhoeddus annomestig rhwng y flwyddyn gynt a’r flwyddyn gyfoes (kg)Nodwch fod mewn defnydd ynni ac allyriadau carbon deuocsid yn cael eu cyflwyno fel ffigur positif er mwyn dynodi gwelliant255645.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
EEF/002: Y swm o allyriadau carbon deuocsid yn y stoc adeiladau cyhoeddus annomestig y flwyddyn gynt (kg)Nodwch fod mewn defnydd ynni ac allyriadau carbon deuocsid yn cael eu cyflwyno fel ffigur positif er mwyn dynodi gwelliant1,1211,0341,060.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]HHA/013: Canran yr holl aelwydydd a allai fod yn ddigartref ac yr ataliwyd iddynt fod yn ddigartref am 6 mis o leiafNi ddylai’r dangosydd hwn gael ei gymharu yn ôl awdurdod lleol oherwydd amheuon am gysondeb y data a ddarperir. Gellir gwneud cymariaethau dros gyfnod ar gyfer awdurdodau lleol unigol.59.658.460.562.666.465.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
HHA/013: Canran yr holl aelwydydd a allai fod yn ddigartref ac yr ataliwyd iddynt fod yn ddigartref am 6 mis o leiafNi ddylai’r dangosydd hwn gael ei gymharu yn ôl awdurdod lleol oherwydd amheuon am gysondeb y data a ddarperir. Gellir gwneud cymariaethau dros gyfnod ar gyfer awdurdodau lleol unigol.HHA/013: Nifer y cartrefi lle cafodd y potensial o ddigartrefedd ei gadarnhau a lle’r ataliwyd digartrefedd yn ystod y flwyddynNi ddylai’r dangosydd hwn gael ei gymharu yn ôl awdurdod lleol oherwydd amheuon am gysondeb y data a ddarperir. Gellir gwneud cymariaethau dros gyfnod ar gyfer awdurdodau lleol unigol.7,1497,1708,1568,87110,44110,317.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
HHA/013: Y nifer o gartrefi lle cafodd y potensial o ddigartrefedd ei gadarnhauNi ddylai’r dangosydd hwn gael ei gymharu yn ôl awdurdod lleol oherwydd amheuon am gysondeb y data a ddarperir. Gellir gwneud cymariaethau dros gyfnod ar gyfer awdurdodau lleol unigol.12,00412,27213,49014,16315,71815,781.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]LCL/001a: Nifer yr ymweliadau â llyfrgelloedd cyhoeddus yn ystod y flwyddyn fesul 1,000 o'r boblogaethSeilir hyn ar sampl ar gyfer wythnos(au), ac wedyn caiff y cyfan eu crynhoi i greu cyfanswm blynyddol ar gyfer 52 wythnos.5,9066,038.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
LCL/001a: Nifer yr ymweliadau â llyfrgelloedd cyhoeddus yn ystod y flwyddyn fesul 1,000 o'r boblogaethSeilir hyn ar sampl ar gyfer wythnos(au), ac wedyn caiff y cyfan eu crynhoi i greu cyfanswm blynyddol ar gyfer 52 wythnos.LCL/001a: Nifer yr ymweliadau â Llyfrgelloedd Cyhoeddus yn ystod y flwyddynSeilir hyn ar sampl ar gyfer wythnos(au), ac wedyn caiff y cyfan eu crynhoi i greu cyfanswm blynyddol ar gyfer 52 wythnos.17,677,89418,109,593.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
LCL/001a: Cyfanswm y boblogaethSeilir hyn ar sampl ar gyfer wythnos(au), ac wedyn caiff y cyfan eu crynhoi i greu cyfanswm blynyddol ar gyfer 52 wythnos.2,993,4262,999,319.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]LCL/001b: Nifer yr ymweliadau â llyfrgelloedd cyhoeddus yn ystod y flwyddyn fesul 1,000 o'r boblogaethSeilir hyn ar sampl ar gyfer wythnos(au), ac wedyn caiff y cyfan eu crynhoi i greu cyfanswm blynyddol ar gyfer 50 wythnos.  Mae ffigurau ar gyfer rhai awdurdodau lleol yn cynnwys ymweliadau at Ganolfannau. Mae Canolfannau yn darparu gwasanaethau eraill yn.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol6,0485,9685,8515,5265,374
LCL/001b: Nifer yr ymweliadau â llyfrgelloedd cyhoeddus yn ystod y flwyddyn fesul 1,000 o'r boblogaethSeilir hyn ar sampl ar gyfer wythnos(au), ac wedyn caiff y cyfan eu crynhoi i greu cyfanswm blynyddol ar gyfer 50 wythnos.  Mae ffigurau ar gyfer rhai awdurdodau lleol yn cynnwys ymweliadau at Ganolfannau. Mae Canolfannau yn darparu gwasanaethau eraill ynLCL/001b: Nifer yr ymweliadau â Llyfrgelloedd Cyhoeddus yn ystod y flwyddynSeilir hyn ar sampl ar gyfer wythnos(au), ac wedyn caiff y cyfan eu crynhoi i greu cyfanswm blynyddol ar gyfer 50 wythnos.  Mae ffigurau ar gyfer rhai awdurdodau lleol yn cynnwys ymweliadau at Ganolfannau. Mae Canolfannau yn darparu gwasanaethau eraill yn.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol18,181,60618,284,70717,987,29817,033,00116,615,857
LCL/001b: Cyfanswm y boblogaethSeilir hyn ar sampl ar gyfer wythnos(au), ac wedyn caiff y cyfan eu crynhoi i greu cyfanswm blynyddol ar gyfer 50 wythnos.  Mae ffigurau ar gyfer rhai awdurdodau lleol yn cynnwys ymweliadau at Ganolfannau. Mae Canolfannau yn darparu gwasanaethau eraill yn.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3,006,4303,063,7583,074,0673,082,4123,092,036
[Lleihau]LCS/002a: Nifer yr ymweliadau â chanolfannau chwaraeon a hamdden awdurdodau lleol yn ystod y flwyddyn fesul 1,000 o'r boblogaeth, pan fydd yr ymwelydd yn cymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol8,6268,5248,761.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
LCS/002a: Nifer yr ymweliadau â chanolfannau chwaraeon a hamdden awdurdodau lleol yn ystod y flwyddyn fesul 1,000 o'r boblogaeth, pan fydd yr ymwelydd yn cymryd rhan mewn gweithgarwch corfforolLCS/002a: Nifer yr ymweliadau â chanolfannau chwaraeon a hamdden yn ystod y flwyddyn lle bydd yr ymwelydd yn cymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol25,821,20725,564,75226,338,915.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
LCS/002a: Cyfanswm y boblogaeth2,993,4262,999,3193,006,430.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]LCS/002b: Nifer yr ymweliadau â chanolfannau chwaraeon a hamdden awdurdodau lleol yn ystod y flwyddyn fesul 1,000 o'r boblogaeth, pan fydd yr ymwelydd yn cymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(r) Data wedi diwygio ers cyhoeddiad blaenorol8,8568,954(r) Data wedi diwygio ers cyhoeddiad blaenorol8,6578,409
LCS/002b: Nifer yr ymweliadau â chanolfannau chwaraeon a hamdden awdurdodau lleol yn ystod y flwyddyn fesul 1,000 o'r boblogaeth, pan fydd yr ymwelydd yn cymryd rhan mewn gweithgarwch corfforolLCS/002b: Nifer yr ymweliadau â chanolfannau chwaraeon a hamdden yn ystod y flwyddyn lle bydd yr ymwelydd yn cymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(r) Data wedi diwygio ers cyhoeddiad blaenorol27,133,60527,523,939(r) Data wedi diwygio ers cyhoeddiad blaenorol26,683,35926,000,790
LCS/002b: Cyfanswm y boblogaeth.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3,063,7583,074,0673,082,4123,092,036
[Lleihau]PLA/006a: Nifer yr unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarparwyd yn ystod y flwyddyn fel canran yr holl unedau tai ychwanegol a ddarparwyd yn ystod y flwyddynMae data yn ymwneud â\'r flwyddyn flaenorol.232626.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
PLA/006a: Nifer yr unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarparwyd yn ystod y flwyddyn fel canran yr holl unedau tai ychwanegol a ddarparwyd yn ystod y flwyddynMae data yn ymwneud â\'r flwyddyn flaenorol.PLA/006a: Nifer yr unedau o dai fforddiadwy ychwanegol wedi’u darparu yn ystod y flwyddynMae data yn ymwneud â\'r flwyddyn flaenorol.1,6071,5301,633.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
PLA/006a: Cyfanswm y nifer o unedau o dai ychwanegol wedi’u darparu yn ystod y flwyddynMae data yn ymwneud â\'r flwyddyn flaenorol.7,0325,9606,233.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]PLA/006b: Nifer yr unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarparwyd yn ystod y flwyddyn fel canran yr holl unedau tai ychwanegol a ddarparwyd yn ystod y flwyddynMae data yn ymwneud â\'r flwyddyn flaenorol. Mae’r archwilydd wedi rhoi barn amodol ar ddata 2012-13. Defnyddiwyd ffigurau’r Cyngor Cenedlaethol Adeiladu Tai wrth gyfrifo’r dangosydd hwn ac nid oedd modd i’r archwilydd gael sicrwydd ynglyn â’u cywirdeb..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol44374136
PLA/006b: Nifer yr unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarparwyd yn ystod y flwyddyn fel canran yr holl unedau tai ychwanegol a ddarparwyd yn ystod y flwyddynMae data yn ymwneud â\'r flwyddyn flaenorol. Mae’r archwilydd wedi rhoi barn amodol ar ddata 2012-13. Defnyddiwyd ffigurau’r Cyngor Cenedlaethol Adeiladu Tai wrth gyfrifo’r dangosydd hwn ac nid oedd modd i’r archwilydd gael sicrwydd ynglyn â’u cywirdeb.PLA/006b: Nifer yr unedau o dai fforddiadwy ychwanegol wedi’u darparu yn ystod y flwyddynMae data yn ymwneud â\'r flwyddyn flaenorol. Mae’r archwilydd wedi rhoi barn amodol ar ddata 2012-13. Defnyddiwyd ffigurau’r Cyngor Cenedlaethol Adeiladu Tai wrth gyfrifo’r dangosydd hwn ac nid oedd modd i’r archwilydd gael sicrwydd ynglyn â’u cywirdeb..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2,4292,0422,4162,218
PLA/006b: Cyfanswm y nifer o unedau o dai ychwanegol wedi’u darparu yn ystod y flwyddynMae data yn ymwneud â\'r flwyddyn flaenorol. Mae’r archwilydd wedi rhoi barn amodol ar ddata 2012-13. Defnyddiwyd ffigurau’r Cyngor Cenedlaethol Adeiladu Tai wrth gyfrifo’r dangosydd hwn ac nid oedd modd i’r archwilydd gael sicrwydd ynglyn â’u cywirdeb..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5,5705,4515,8436,170
[Lleihau]PSR/002: Y nifer o ddiwrnodau calendr ar gyfartaledd a gymerwyd i roi Grant Cyfleusterau i’r Anabl349387325271(r) Data wedi diwygio ers cyhoeddiad blaenorol238231241
PSR/002: Y nifer o ddiwrnodau calendr ar gyfartaledd a gymerwyd i roi Grant Cyfleusterau i’r AnablPSR/002: Cyfanswm y nifer o ddiwrnodau y mae’n cymryd i roi’r holl DFGs1,327,4081,708,5981,410,2641,122,558(r) Data wedi diwygio ers cyhoeddiad blaenorol998,335932,444983,439
PSR/002: Y nifer o DFGs a gafodd eu rhoi yn ystod y flwyddyn ariannol3,8034,4194,3354,136(r) Data wedi diwygio ers cyhoeddiad blaenorol4,1874,0344,087
[Lleihau]PSR/004: Canran yr anheddau sector preifat a oedd wedi bod yn wag am fwy na 6 mis ar 1 Ebrill ac a feddiannwyd eto yn ystod y flwyddyn o ganlyniad i weithredu uniongyrchol gan yr awdurdod lleol3.144.354.625.119.2311.7611.08
PSR/004: Canran yr anheddau sector preifat a oedd wedi bod yn wag am fwy na 6 mis ar 1 Ebrill ac a feddiannwyd eto yn ystod y flwyddyn o ganlyniad i weithredu uniongyrchol gan yr awdurdod lleolPSR/004: Y nifer o anheddau sector preifat sydd wedi bod yn wag am fwy na 6 mis at 1 Ebrill, a wnaeth cael eu haneddu unwaith eto drwy gamau uniongyrchol gan yr awdurdod lleol yn ystod y flwyddyn5969551,0761,1022,2933,0892,938
PSR/004: Cyfanswm y nifer o anheddau sector preifat a oedd wedi bod yn wag am fwy na 6 mis at 1 Ebrill18,98021,96623,28721,55124,85326,26026,528
[Lleihau]SCA/001: Cyfradd yr oedi wrth drosglwyddo gofal am resymau gofal cymdeithasol fesul 1,000 o'r boblogaeth sy'n 75 oed neu drosoddMae’r archwilydd wedi rhoi barn amodol ar ddata 2012-13. Defnyddiwyd ffigurau’r Byrddau Iechyd Lleol wrth gyfrifo’r dangosydd hwn ac nid oedd modd i’r archwilydd gael sicrwydd ynglyn â’u cywirdeb.6.135.765.034.574.694.834.87
SCA/001: Cyfradd yr oedi wrth drosglwyddo gofal am resymau gofal cymdeithasol fesul 1,000 o'r boblogaeth sy'n 75 oed neu drosoddMae’r archwilydd wedi rhoi barn amodol ar ddata 2012-13. Defnyddiwyd ffigurau’r Byrddau Iechyd Lleol wrth gyfrifo’r dangosydd hwn ac nid oedd modd i’r archwilydd gael sicrwydd ynglyn â’u cywirdeb.SCA/001: Cyfanswm nifer y preswylwyr awdurdod lleol (18+ oed) sy’n profi oedi wrth drosglwyddo gofal yn ystod y flwyddyn am resymau gofal cymdeithasolMae’r archwilydd wedi rhoi barn amodol ar ddata 2012-13. Defnyddiwyd ffigurau’r Byrddau Iechyd Lleol wrt1,5761,4941,3201,2061,2551,3091,343
SCA/001: Cyfanswm y boblogaeth 75+ oedMae’r archwilydd wedi rhoi barn amodol ar ddata 2012-13. Defnyddiwyd ffigurau’r Byrddau Iechyd Lleol wrth gyfrifo’r dangosydd hwn ac nid oedd modd i’r archwilydd gael sicrwydd ynglyn â’u cywirdeb.257,080259,181262,637263,690267,738271,137275,804
[Lleihau]SCA/002a: Cyfradd pobl hyn (sy'n 65 oed neu drosodd) y rhoddir cymorth iddynt yn y gymuned fesul 1,000 o'r boblogaeth sy'n 65 oed neu drosodd ar 31 MawrthNi ddylai’r dangosydd hwn gael ei gymharu yn ôl awdurdod lleol oherwydd amheuon am gysondeb y data a ddarperir. Gellir gwneud cymariaethau dros gyfnod ar gyfer awdurdodau lleol unigol.86.6981.4078.6077.5374.4867.3064.12
SCA/002a: Cyfradd pobl hyn (sy'n 65 oed neu drosodd) y rhoddir cymorth iddynt yn y gymuned fesul 1,000 o'r boblogaeth sy'n 65 oed neu drosodd ar 31 MawrthNi ddylai’r dangosydd hwn gael ei gymharu yn ôl awdurdod lleol oherwydd amheuon am gysondeb y data a ddarperir. Gellir gwneud cymariaethau dros gyfnod ar gyfer awdurdodau lleol unigol.SCA/002a: Nifer y bobl 65 oed neu drosodd sy’n derbyn cymorth i fyw yn y gymunedNi ddylai’r dangosydd hwn gael ei gymharu yn ôl awdurdod lleol oherwydd amheuon am gysondeb y data a ddarperir. Gellir gwneud cymariaethau dros gyfnod ar gyfer awdurdodau lleol unigol.46,76344,62943,86843,91143,63840,42139,334
SCA/002a: Cyfanswm y boblogaeth 65 oed neu drosoddNi ddylai’r dangosydd hwn gael ei gymharu yn ôl awdurdod lleol oherwydd amheuon am gysondeb y data a ddarperir. Gellir gwneud cymariaethau dros gyfnod ar gyfer awdurdodau lleol unigol.539,439548,270558,115566,393585,878600,630613,478
[Lleihau]SCA/002b: Cyfradd pobl hyn (sy'n 65 oed neu drosodd) y mae'r awdurdod yn rhoi cymorth iddynt mewn cartrefi gofal fesul 1,000 o'r boblogaeth sy'n 65 oed neu drosodd ar 31 Mawrth(r) Data wedi diwygio ers cyhoeddiad blaenorol22.05(r) Data wedi diwygio ers cyhoeddiad blaenorol21.97(r) Data wedi diwygio ers cyhoeddiad blaenorol21.59(r) Data wedi diwygio ers cyhoeddiad blaenorol20.79(r) Data wedi diwygio ers cyhoeddiad blaenorol20.04(r) Data wedi diwygio ers cyhoeddiad blaenorol18.8418.02
SCA/002b: Cyfradd pobl hyn (sy'n 65 oed neu drosodd) y mae'r awdurdod yn rhoi cymorth iddynt mewn cartrefi gofal fesul 1,000 o'r boblogaeth sy'n 65 oed neu drosodd ar 31 MawrthSCA/002b: Nifer y bobl sy’n derbyn cymorth mewn cartrefi gofal(r) Data wedi diwygio ers cyhoeddiad blaenorol11,894(r) Data wedi diwygio ers cyhoeddiad blaenorol12,047(r) Data wedi diwygio ers cyhoeddiad blaenorol12,050(r) Data wedi diwygio ers cyhoeddiad blaenorol11,778(r) Data wedi diwygio ers cyhoeddiad blaenorol11,741(r) Data wedi diwygio ers cyhoeddiad blaenorol11,31311,052
SCA/002b: Cyfanswm y boblogaeth 65 oed neu drosodd539,439548,270558,115566,393585,878600,630613,478
[Lleihau]SCA/019: Canran y cyfeiriadau diogelu oedolion wedi eu cwblhau yn ystod y flwyddyn lle’r mae’r risg wedi ei reoli.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol91.8494.4595.6097.00
SCA/019: Canran y cyfeiriadau diogelu oedolion wedi eu cwblhau yn ystod y flwyddyn lle’r mae’r risg wedi ei reoliSCA/019: Nifer y cyfeiriadau diogelu oedolion wedi eu cwblhau yn ystod y flwyddyn lle mae’r risg wedi ei reoli.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3,0073,7413,4983,747
SCA/019: Cyfanswm nifer y cyfeiriadau diogelu oedolion wedi eu cwblhau yn ystod y flwyddyn (ac eithrio’r rheiny â’u canlyniad yn “heb gymryd cam” neu “ddim yn gymwys”).Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3,2743,9613,6593,863
[Lleihau]SCC/002: Canran y plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth a chanddynt brofiad o symud ysgol unwaith neu ragor, yn ystod cyfnod neu gyfnodau o dderbyn gofal, ac nad oedd y symud hwnnw oherwydd trefniadau trosiannol, yn y 12 mis hyd at 31 Mawrth13.114.212.213.713.813.511.9
SCC/002: Canran y plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth a chanddynt brofiad o symud ysgol unwaith neu ragor, yn ystod cyfnod neu gyfnodau o dderbyn gofal, ac nad oedd y symud hwnnw oherwydd trefniadau trosiannol, yn y 12 mis hyd at 31 MawrthSCC/002: Nifer y plant sy’n oedran addysg orfodol sy’n derbyn gofal ar 31 Mawrth, sydd wedi profi un newidiad ysgol neu’n fwy nid o ganlyniad trefniadau trosiannol, yn y 12 mis hyd at 31 Mawrth437496444496495486433
SCC/002: Nifer y plant sy’n oedran addysg orfodol sy’n derbyn gofal ar 31 Mawrth3,3413,5033,6433,6283,5753,6063,648
[Lleihau]SCC/004: Canran y plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth sydd wedi cael tri lleoliad neu’n fwy yn ystod y flwyddynMae lleoliadau dros dro a phlant sydd ar goll o ofal wedi’u hepgor o’r cyfrifiadau ar gyfer y dangosydd hwn. Fodd bynnag, maent wedi’u cynnwys yn y Datganiad Ystadegol Mabwysiadau, Canlyniadau a Lleoliadau ar gyfer Plant sy’n Derbyn Gofal fesul Awdurdod l.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol9.48.39.09.8
SCC/004: Canran y plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth sydd wedi cael tri lleoliad neu’n fwy yn ystod y flwyddynMae lleoliadau dros dro a phlant sydd ar goll o ofal wedi’u hepgor o’r cyfrifiadau ar gyfer y dangosydd hwn. Fodd bynnag, maent wedi’u cynnwys yn y Datganiad Ystadegol Mabwysiadau, Canlyniadau a Lleoliadau ar gyfer Plant sy’n Derbyn Gofal fesul Awdurdod lSCC/004: Nifer y plant sy’n derbyn gofal sydd â 3 lleoliad ar wahân neu’n fwy yn ystod y flwyddyn ariannolMae lleoliadau dros dro a phlant sydd ar goll o ofal wedi’u hepgor o’r cyfrifiadau ar gyfer y dangosydd hwn. Fodd bynnag, maent wedi’u cynnwys yn y Datganiad Ystadegol Mabwysiadau, Canlyniadau a Lleoliadau ar gyfer Plant sy’n Derbyn Gofal fesul Awdurdod l.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol542476507554
SCC/004: Cyfanswm y nifer o blant sy’n derbyn gofal ar 31 MawrthMae lleoliadau dros dro a phlant sydd ar goll o ofal wedi’u hepgor o’r cyfrifiadau ar gyfer y dangosydd hwn. Fodd bynnag, maent wedi’u cynnwys yn y Datganiad Ystadegol Mabwysiadau, Canlyniadau a Lleoliadau ar gyfer Plant sy’n Derbyn Gofal fesul Awdurdod l.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5,7695,7565,6175,662
[Lleihau]SCC/011b: Canran yr asesiadau cychwynnol wedi eu cwblhau yn ystod y flwyddyn lle mae yna dystiolaeth bod Gweithiwr Cymdeithasol wedi gweld y plentyn ar ben ei hun.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol37.542.944.849.5
SCC/011b: Canran yr asesiadau cychwynnol wedi eu cwblhau yn ystod y flwyddyn lle mae yna dystiolaeth bod Gweithiwr Cymdeithasol wedi gweld y plentyn ar ben ei hunSCC/011b: Nifer yr asesiadau cychwynnol wedi eu cwblhau yn ystod y flwyddyn lle mae’r gweithiwr cymdeithasol wedi gweld y plentyn ar ei ben ei hun.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol10,11411,90212,17513,053
SCC/011b: Nifer yr asesiadau cychwynnol wedi eu cwblhau yn ystod y flwyddyn.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol26,98427,76727,18626,393
[Lleihau]SCC/033a: Canran y bobl ifanc a oedd yn derbyn gofal y flaenorol ac y mae'r awdurdod mewn cysylltiad â hwy a hwythau'n 19 oedMae ffurflen casglu data PM1 wedi\'i defnyddio fel ffynhonnell ar gyfer y dangosydd hwn, er mwyn darparu gwybodaeth fwy amserol. Efallai y bydd y data hyn ychydig yn wahanol i\'r hyn a gaiff ei ddarparu yn hwyrach yn y flwyddyn ar ffurflen casglu data OC3.95.193.192.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
SCC/033a: Canran y bobl ifanc a oedd yn derbyn gofal y flaenorol ac y mae'r awdurdod mewn cysylltiad â hwy a hwythau'n 19 oedMae ffurflen casglu data PM1 wedi\'i defnyddio fel ffynhonnell ar gyfer y dangosydd hwn, er mwyn darparu gwybodaeth fwy amserol. Efallai y bydd y data hyn ychydig yn wahanol i\'r hyn a gaiff ei ddarparu yn hwyrach yn y flwyddyn ar ffurflen casglu data OC3.SCC/033a: Nifer y bobl ifanc â’u pen-blwydd yn 19 oed yn cwympo o fewn y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth, a oedd yn derbyn gofal gan yr awdurdod lleol ar Ebrill 1af o'i 17eg flwyddyn, ac mae’r awdurdod mewn cysylltiad â nhw yn 19 oedMae ffurflen casglu data PM1 wedi\'i defnyddio fel ffynhonnell ar gyfer y dangosydd hwn, er mwyn darparu gwybodaeth fwy amserol. Efallai y bydd y data hyn ychydig yn wahanol i\'r hyn a gaiff ei ddarparu yn hwyrach yn y flwyddyn ar ffurflen casglu data OC3.372337362.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
SCC/033a: Nifer y bobl ifanc â’u pen-blwydd yn 19 oed yn cwympo o fewn y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth, a oedd yn derbyn gofal gan yr awdurdod lleol ar Ebrill 1af o'i 17eg flwyddynMae ffurflen casglu data PM1 wedi\'i defnyddio fel ffynhonnell ar gyfer y dangosydd hwn, er mwyn darparu gwybodaeth fwy amserol. Efallai y bydd y data hyn ychydig yn wahanol i\'r hyn a gaiff ei ddarparu yn hwyrach yn y flwyddyn ar ffurflen casglu data OC3.391362391.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]SCC/033d: Canran y bobl ifanc a oedd yn derbyn gofal y flaenorol ac y mae'r awdurdod mewn cysylltiad â hwy a hwythau'n 19 oedMae plant sy’n derbyn gofal am lai nag 13 wythnos wedi’u hepgor o’r cyfrifiadau ar gyfer y dangosydd hwn. Fodd bynnag, maent wedi’u cynnwys yn y Datganiad Ystadegol Mabwysiadau, Canlyniadau a Lleoliadau ar gyfer Plant sy’n Derbyn Gofal fesul Awdurdod Lleo.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol93.493.493.393.2
SCC/033d: Canran y bobl ifanc a oedd yn derbyn gofal y flaenorol ac y mae'r awdurdod mewn cysylltiad â hwy a hwythau'n 19 oedMae plant sy’n derbyn gofal am lai nag 13 wythnos wedi’u hepgor o’r cyfrifiadau ar gyfer y dangosydd hwn. Fodd bynnag, maent wedi’u cynnwys yn y Datganiad Ystadegol Mabwysiadau, Canlyniadau a Lleoliadau ar gyfer Plant sy’n Derbyn Gofal fesul Awdurdod LleoSCC/033d: Nifer y bobl ifanc â’u pen-blwydd yn 19 oed yn cwympo o fewn y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth, a oedd yn derbyn gofal gan yr awdurdod lleol ar Ebrill 1af o'i 17eg flwyddyn, ac mae’r awdurdod mewn cysylltiad â nhw yn 19 oedMae plant sy’n derbyn gofal am lai nag 13 wythnos wedi’u hepgor o’r cyfrifiadau ar gyfer y dangosydd hwn. Fodd bynnag, maent wedi’u cynnwys yn y Datganiad Ystadegol Mabwysiadau, Canlyniadau a Lleoliadau ar gyfer Plant sy’n Derbyn Gofal fesul Awdurdod Lleo.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol353427405463
SCC/033d: Nifer y bobl ifanc â’u pen-blwydd yn 19 oed yn cwympo o fewn y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth, a oedd yn derbyn gofal gan yr awdurdod lleol ar Ebrill 1af o'i 17eg flwyddynMae plant sy’n derbyn gofal am lai nag 13 wythnos wedi’u hepgor o’r cyfrifiadau ar gyfer y dangosydd hwn. Fodd bynnag, maent wedi’u cynnwys yn y Datganiad Ystadegol Mabwysiadau, Canlyniadau a Lleoliadau ar gyfer Plant sy’n Derbyn Gofal fesul Awdurdod Lleo.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol378457434497
[Lleihau]SCC/033b: Canran y bobl ifanc a oedd yn derbyn gofal yn flaenorol ac y mae'r awdurdod mewn cysylltiad â hwy, ac y gwyddys eu bod mewn llety addas, nad yw'n llety argyfwng a hwythau'n 19 oedMae ffurflen casglu data PM1 wedi\'i defnyddio fel ffynhonnell ar gyfer y dangosydd hwn, er mwyn darparu gwybodaeth fwy amserol. Efallai y bydd y data hyn ychydig yn wahanol i\'r hyn a gaiff ei ddarparu yn hwyrach yn y flwyddyn ar ffurflen casglu data OC3.92.790.890.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
SCC/033b: Canran y bobl ifanc a oedd yn derbyn gofal yn flaenorol ac y mae'r awdurdod mewn cysylltiad â hwy, ac y gwyddys eu bod mewn llety addas, nad yw'n llety argyfwng a hwythau'n 19 oedMae ffurflen casglu data PM1 wedi\'i defnyddio fel ffynhonnell ar gyfer y dangosydd hwn, er mwyn darparu gwybodaeth fwy amserol. Efallai y bydd y data hyn ychydig yn wahanol i\'r hyn a gaiff ei ddarparu yn hwyrach yn y flwyddyn ar ffurflen casglu data OC3.SCC/033b: Nifer y bobl ifanc â’u pen-blwydd yn 19 oed o fewn y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth, a oedd dan ofal ALl ar Ebrill 1af o'u 17eg flwyddyn, ac mae’r ALl mewn cysylltiad â nhw yn 19 oed ac mae’r ALl yn gwybod eu bod mewn llety addas difrysMae ffurflen casglu data PM1 wedi\'i defnyddio fel ffynhonnell ar gyfer y dangosydd hwn, er mwyn darparu gwybodaeth fwy amserol. Efallai y bydd y data hyn ychydig yn wahanol i\'r hyn a gaiff ei ddarparu yn hwyrach yn y flwyddyn ar ffurflen casglu data OC3.345306329.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
SCC/033b: Nifer y bobl ifanc â’u pen-blwydd yn 19 oed yn cwympo o fewn y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth, a oedd yn derbyn gofal gan yr awdurdod lleol ar Ebrill 1af o'i 17eg flwyddyn, ac mae’r awdurdod mewn cysylltiad â nhw yn 19 oedMae ffurflen casglu data PM1 wedi\'i defnyddio fel ffynhonnell ar gyfer y dangosydd hwn, er mwyn darparu gwybodaeth fwy amserol. Efallai y bydd y data hyn ychydig yn wahanol i\'r hyn a gaiff ei ddarparu yn hwyrach yn y flwyddyn ar ffurflen casglu data OC3.372337362.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]SCC/033e: Canran y bobl ifanc a oedd yn derbyn gofal yn flaenorol ac y mae'r awdurdod mewn cysylltiad â hwy, ac y gwyddys eu bod mewn llety addas, nad yw'n llety argyfwng a hwythau'n 19 oed.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol93.292.793.193.5
SCC/033e: Canran y bobl ifanc a oedd yn derbyn gofal yn flaenorol ac y mae'r awdurdod mewn cysylltiad â hwy, ac y gwyddys eu bod mewn llety addas, nad yw'n llety argyfwng a hwythau'n 19 oedSCC/033e: Nifer y bobl ifanc â’u pen-blwydd yn 19 oed o fewn y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth, a oedd dan ofal ALl ar Ebrill 1af o'u 17eg flwyddyn, ac mae’r ALl mewn cysylltiad â nhw yn 19 oed ac mae’r ALl yn gwybod eu bod mewn llety addas difrys.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol329396377433
SCC/033e: Nifer y bobl ifanc â’u pen-blwydd yn 19 oed yn cwympo o fewn y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth, a oedd yn derbyn gofal gan yr awdurdod lleol ar Ebrill 1af o'i 17eg flwyddyn, ac mae’r awdurdod mewn cysylltiad â nhw yn 19 oed.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol353427405463
[Lleihau]SCC/033c: Canran y bobl ifanc a oedd yn derbyn gofal yn flaenorol ac y mae’r awdurdod mewn cysylltiad â hwy, ac y gwyddys eu bod yn ymgymryd ag addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth a hwythau’n 19 oedMae ffurflen casglu data PM1 wedi\'i defnyddio fel ffynhonnell ar gyfer y dangosydd hwn, er mwyn darparu gwybodaeth fwy amserol. Efallai y bydd y data hyn ychydig yn wahanol i\'r hyn a gaiff ei ddarparu yn hwyrach yn y flwyddyn ar ffurflen casglu data OC3.49.252.252.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
SCC/033c: Canran y bobl ifanc a oedd yn derbyn gofal yn flaenorol ac y mae’r awdurdod mewn cysylltiad â hwy, ac y gwyddys eu bod yn ymgymryd ag addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth a hwythau’n 19 oedMae ffurflen casglu data PM1 wedi\'i defnyddio fel ffynhonnell ar gyfer y dangosydd hwn, er mwyn darparu gwybodaeth fwy amserol. Efallai y bydd y data hyn ychydig yn wahanol i\'r hyn a gaiff ei ddarparu yn hwyrach yn y flwyddyn ar ffurflen casglu data OC3.SCC/033c: Nifer y bobl ifanc â’u pen-blwydd yn 19 oed o fewn y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth, a oedd dan ofal ALl ar Ebrill 1af o'i 16eg flwyddyn, ac mae’r ALl mewn cysylltiad â nhw yn 19 oed ac mae’r ALl yn gwybod eu bod mewn addysg, hyfforddiant neu’n gMae ffurflen casglu data PM1 wedi\'i defnyddio fel ffynhonnell ar gyfer y dangosydd hwn, er mwyn darparu gwybodaeth fwy amserol. Efallai y bydd y data hyn ychydig yn wahanol i\'r hyn a gaiff ei ddarparu yn hwyrach yn y flwyddyn ar ffurflen casglu data OC3.183176189.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
SCC/033c: Nifer y bobl ifanc â’u pen-blwydd yn 19 oed yn cwympo o fewn y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth, a oedd yn derbyn gofal gan yr awdurdod lleol ar Ebrill 1af o'i 17eg flwyddyn, ac mae’r awdurdod mewn cysylltiad â nhw yn 19 oedMae ffurflen casglu data PM1 wedi\'i defnyddio fel ffynhonnell ar gyfer y dangosydd hwn, er mwyn darparu gwybodaeth fwy amserol. Efallai y bydd y data hyn ychydig yn wahanol i\'r hyn a gaiff ei ddarparu yn hwyrach yn y flwyddyn ar ffurflen casglu data OC3.372337362.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]SCC/033f: Canran y bobl ifanc a oedd yn derbyn gofal yn flaenorol ac y mae’r awdurdod mewn cysylltiad â hwy, ac y gwyddys eu bod yn ymgymryd ag addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth a hwythau’n 19 oed.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol56.454.859.560.7
SCC/033f: Canran y bobl ifanc a oedd yn derbyn gofal yn flaenorol ac y mae’r awdurdod mewn cysylltiad â hwy, ac y gwyddys eu bod yn ymgymryd ag addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth a hwythau’n 19 oedSCC/033f: Nifer y bobl ifanc â’u pen-blwydd yn 19 oed o fewn y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth, a oedd dan ofal ALl ar Ebrill 1af o'i 16eg flwyddyn, ac mae’r ALl mewn cysylltiad â nhw yn 19 oed ac mae’r ALl yn gwybod eu bod mewn addysg, hyfforddiant neu’n g.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol199234241281
SCC/033f: Nifer y bobl ifanc â’u pen-blwydd yn 19 oed yn cwympo o fewn y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth, a oedd yn derbyn gofal gan yr awdurdod lleol ar Ebrill 1af o'i 17eg flwyddyn, ac mae’r awdurdod mewn cysylltiad â nhw yn 19 oed.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol353427405463
[Lleihau]SCC/037: Cyfartaledd y sgôr pwyntiau mewn cysylltiad â chymwysterau allanol plant 16 oed sy'n derbyn gofal mewn unrhyw sefyllfa ddysgu a gynhelir gan awdurdod lleolMae data yn ymwneud â\'r flwyddyn academaidd flaenorol.152183197221262276269
SCC/037: Cyfartaledd y sgôr pwyntiau mewn cysylltiad â chymwysterau allanol plant 16 oed sy'n derbyn gofal mewn unrhyw sefyllfa ddysgu a gynhelir gan awdurdod lleolMae data yn ymwneud â\'r flwyddyn academaidd flaenorol.SCC/037: Cyfanswm y nifer o bwyntiau wedi’u sgorio mewn cymwysterau allanol cymeradwy gan blant sy’n derbyn gofal ac yn 15 oed ar 31 Awst o'r flwyddyn ariannol flaenorolMae data yn ymwneud â\'r flwyddyn academaidd flaenorol.48,37858,08668,02981,591106,905103,02790,492
SCC/037: Cyfanswm nifer y plant sy’n derbyn gofal a wnaeth derbyn gofal am fwy na 12 mis cyn 31 Awst o'r flwyddyn ariannol gyfredol ac yn 15 oed cyn 31 o'r flwyddyn ariannol flaenorolMae data yn ymwneud â\'r flwyddyn academaidd flaenorol.319317345369408373337
[Lleihau]SCC/041a: Canran y plant cymwys, perthnasol a phlant a fu’n berthnasol sydd â chynlluniau llwybr yn ôl yr angen.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol89.589.291.293.5
SCC/041a: Canran y plant cymwys, perthnasol a phlant a fu’n berthnasol sydd â chynlluniau llwybr yn ôl yr angenSCC/041a: Nifer y plant sy’n gymwys, perthnasol a phlant a fu’n berthnasol sydd â chynllun llwybr ar 31 Mawrth fel sy’n ofynnol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2,0092,0912,2722,285
SCC/041a: Nifer y plant sy’n gymwys, perthnasol a phlant a fu’n berthnasol a ddylai cael cynllun llwybr ar 31 Mawrth.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2,2442,3432,4912,445
[Lleihau]STS/006: Canran yr achosion o dipio gwastraff yn anghyfreithlon y rhoddwyd gwybod amdanynt ac y cliriwyd y gwastraff o fewn 5 niwrnod gwaith94.3395.5391.3692.1695.03(r) Data wedi diwygio ers cyhoeddiad blaenorol93.0595.26
STS/006: Canran yr achosion o dipio gwastraff yn anghyfreithlon y rhoddwyd gwybod amdanynt ac y cliriwyd y gwastraff o fewn 5 niwrnod gwaithSTS/006: Nifer y digwyddiadau tipio anghyfreithlon a gafodd eu a’u clirio o fewn 5 diwrnod gwaith41,41839,75932,72931,02529,744(r) Data wedi diwygio ers cyhoeddiad blaenorol29,37434,775
STS/006: Cyfanswm y nifer o ddigwyddiadau tipio anghyfreithlon a gafodd eu cofnodi gan yr awdurdod lleol yn ystod y flwyddyn43,90741,62035,82533,66431,301(r) Data wedi diwygio ers cyhoeddiad blaenorol31,56736,507
[Lleihau]THS/007: Canran yr oedolion sy'n 60 oed neu drosodd sy’n ddeiliaid tocynnau teithio rhatach ar y bws82.883.382.684.884.385.885.6
THS/007: Canran yr oedolion sy'n 60 oed neu drosodd sy’n ddeiliaid tocynnau teithio rhatach ar y bwsTHS/007: Cyfanswm y nifer o oedolion 60+ oed sy’n dal tocyn bws609,591593,227628,746653,468658,776678,262686,912
THS/007: Cyfanswm y boblogaeth 60+ oed735,974712,281760,877770,874781,338790,701802,280
[Lleihau]WMT/004a: Canran y gwastraff trefol a gesglir gan awdurdodau lleol ac a anfonir i safle tirlenwiMae data ar gyfer y dangosydd hwn yn defnyddio ffigurau dros dro o’r system WasteDataFlow55.7550.8844.73.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
WMT/004a: Canran y gwastraff trefol a gesglir gan awdurdodau lleol ac a anfonir i safle tirlenwiMae data ar gyfer y dangosydd hwn yn defnyddio ffigurau dros dro o’r system WasteDataFlowWMT/004a: Y tunelledd o wastraff dinesig a gesglir gan yr awdurdod lleol wedi’i anfon at dirlenwi gan yr awdurdod lleolMae data ar gyfer y dangosydd hwn yn defnyddio ffigurau dros dro o’r system WasteDataFlow931,428824,861701,085.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
WMT/004a: Y tunelledd o wastraff wedi’i gasglu gan yr awdurdod lleolMae data ar gyfer y dangosydd hwn yn defnyddio ffigurau dros dro o’r system WasteDataFlow1,670,6201,621,2431,567,407.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]WMT/004b: Canran y gwastraff trefol a gesglir gan awdurdodau lleol ac a anfonir i safle tirlenwiMae data ar gyfer y dangosydd hwn yn defnyddio ffigurau dros dro o’r system WasteDataFlow.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol41.0337.7229.3818.14
WMT/004b: Canran y gwastraff trefol a gesglir gan awdurdodau lleol ac a anfonir i safle tirlenwiMae data ar gyfer y dangosydd hwn yn defnyddio ffigurau dros dro o’r system WasteDataFlowWMT/004b: Y tunelledd o wastraff dinesig a gesglir gan yr awdurdod lleol wedi’i anfon at dirlenwi gan yr awdurdod lleolMae data ar gyfer y dangosydd hwn yn defnyddio ffigurau dros dro o’r system WasteDataFlow.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol637,404587,390453,497288,820
WMT/004b: Y tunelledd o wastraff wedi’i gasglu gan yr awdurdod lleolMae data ar gyfer y dangosydd hwn yn defnyddio ffigurau dros dro o’r system WasteDataFlow.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,553,5121,557,2291,543,3571,592,178
[Lleihau]WMT/009a: Canran y gwastraff trefol a gesglir gan ALl a'i baratoi ar gyfer ei ailddefnyddio ac/neu ei ailgylchu, gan gynnwys deunyddiau biowastraff wedi eu gwahanu yn eu tarddle ac a gompostir neu a drinnir yn fiolegol mewn ffordd arallMae data ar gyfer y dangosydd hwn yn defnyddio ffigurau dros dro o’r system WasteDataFlow.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol43.6548.53.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
WMT/009a: Canran y gwastraff trefol a gesglir gan ALl a'i baratoi ar gyfer ei ailddefnyddio ac/neu ei ailgylchu, gan gynnwys deunyddiau biowastraff wedi eu gwahanu yn eu tarddle ac a gompostir neu a drinnir yn fiolegol mewn ffordd arallMae data ar gyfer y dangosydd hwn yn defnyddio ffigurau dros dro o’r system WasteDataFlowWMT/009a: Y tunelledd o wastraff trefol a gesglir gan yr ALl wedi’i baratoi i’w ailddefnyddio, ail-gychu ac/neu ei gasglu fel ffynhonnell wastraff fiolegol wedi ei gasglu ar wahân a’i gompostio neu ei drin mewn modd biolegol arall gan yr AllMae data ar gyfer y dangosydd hwn yn defnyddio ffigurau dros dro o’r system WasteDataFlow.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol672,191719,916.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
WMT/009a: Y tunelledd o wastraff wedi’i gasglu gan yr awdurdod lleolMae data ar gyfer y dangosydd hwn yn defnyddio ffigurau dros dro o’r system WasteDataFlow.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,540,0081,483,430.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]WMT/009b: Canran y gwastraff trefol a gesglir gan ALl a'i baratoi ar gyfer ei ailddefnyddio ac/neu ei ailgylchu, gan gynnwys deunyddiau biowastraff wedi eu gwahanu yn eu tarddle ac a gompostir neu a drinnir yn fiolegol mewn ffordd arallMae data ar gyfer y dangosydd hwn yn defnyddio ffigurau dros dro o’r system WasteDataFlow.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol52.2654.3356.2460.19
WMT/009b: Canran y gwastraff trefol a gesglir gan ALl a'i baratoi ar gyfer ei ailddefnyddio ac/neu ei ailgylchu, gan gynnwys deunyddiau biowastraff wedi eu gwahanu yn eu tarddle ac a gompostir neu a drinnir yn fiolegol mewn ffordd arallMae data ar gyfer y dangosydd hwn yn defnyddio ffigurau dros dro o’r system WasteDataFlowWMT/009b: Y tunelledd o wastraff trefol a gesglir gan yr ALl wedi’i baratoi i’w ailddefnyddio, ail-gychu ac/neu ei gasglu fel ffynhonnell wastraff fiolegol wedi ei gasglu ar wahân a’i gompostio neu ei drin mewn modd biolegol arall gan yr AllMae data ar gyfer y dangosydd hwn yn defnyddio ffigurau dros dro o’r system WasteDataFlow.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol811,866846,091868,046958,259
WMT/009b: Y tunelledd o wastraff wedi’i gasglu gan yr awdurdod lleolMae data ar gyfer y dangosydd hwn yn defnyddio ffigurau dros dro o’r system WasteDataFlow.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,553,5121,557,2291,543,3571,592,178

Metadata

Teitl

Dangosyddion Strategol Genedlaethol

Diweddariad diwethaf

7 Medi 2016 7 Medi 2016

Diweddariad nesaf

Mae’r casgliad data Dangosyddion Strategol Cenedlaethol (DSC) wedi dod i ben.

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data am Ddangosyddion Strategol Cenedlaethol (NSI), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.gwascymdeithasol@cymru.gsi.gov.uk

Dynodiad

Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Caiff Dangosyddion Strategol Cenedlaethol eu defnyddio i fesur perfformiad awdurdodau lleol yn genedlaethol ac i dynnu sylw at flaenoriaethau strategol allweddol. Cânt eu casglu gan bob awdurdod lleol a chaiff sampl o'r dangosyddion eu harchwilio gan Swyddfa Archwilio Cymru hyd at 2012-13. Mae pob dangosydd yn gysylltiedig ag un neu fwy o flaenoriaethau strategol Llywodraeth Cymru, ac fe'u dewiswyd oherwydd eu bod yn canolbwyntio ddeillianau.

Mae awdurdodau lleol dan rwymedigaeth gyfreithiol i gasglu a chyhoeddi data ar gyfer pob un o'r Dangosyddion Strategol Cenedlaethol. Mae gan Weinidogion Cymru'r pwer i osod dangosyddion perfformiad a safonau perfformiad ar gyfer awdurdodau lleol yng Nghymru - mae'r set gyfredol wedi'i hamlinellu yng Ngorchymyn Llywodraeth Leol (Dangosyddion Perfformiad a Safonau Perfformiad) (Cymru) 2012.

Mae awdurdodau lleol hefyd yn defnyddio'r dangosyddion perfformiad hyn, ynghyd â dangosyddion eraill y maent yn dewis eu defnyddio ac ystod ehangach o wybodaeth, er mwyn cynllunio a darparu gwell gwasanaethau.


Casgliad data a dull cyfrifo

Mae’r data wedi'i gasglu gan dîm Casglu Data Lywodraeth Cymru o’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru ar y ffurflen NSI. Mae’r ffurflen yn ymgymryd cyfres helaeth o wiriadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth yn gywir ac yn gyson.
Ers 2010-11 mae set ddata'r Dangosyddion Strategol Cenedlaethol wedi'i chasglu'n uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru. Roedd data ar gyfer 2009-10, a'r blynyddoedd cyn hynny, wedi'u casglu gan Uned Ddata Cymru ar ran Llywodraeth Cymru, ac mae'r set ddata hanesyddol ar gael oddi wrth wefan Uned Ddata Cymru. Ar adegau, am wahanol resymau, ni ystyrir bod y data'n ddigon cadarn, ac felly rhaid iddynt gael eu hawdurdodi gan Swyddfa Archwilio Cymru. Caiff y data hwn eu cynnwys yn y tabl. Ond, fe'u labelir yn glir, a dylai defnyddwyr fod yn ymwybodol o hynny wrth ddefnyddio'r data.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangoswyd data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2009-10 hyd at 2015-16.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r wybodaeth yma ar gael yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen we a roddwyd

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r mesurau canlynol wedi cael eu cymryd i leihau'r risg o ddatgelu data personol:
Rhifiaduron ac enwaduron pob awdurdod lleol ar gyfer EDU/002 wedi’u hatal a’u disodli gyda’r symbol *.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Dim

Ansawdd ystadegol

Mae gwybodaeth bellach ar ansawdd a dulliau ar gael yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen we a roddwyd

Allweddeiriau

Dangosyddion Strategol Cenedlaethol