Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Dangosyddion Strategol Cenedlaethol yn ôl awdurdod lleol a dangosydd
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod ardal[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Dangosydd[Hidlo]
-
Dangosydd 1
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod lleol 1
[Lleihau]EDU/002i: % yr holl ddisgyblion (yn cynnwys y rhai dan ofal ALl) mewn unrhyw ysgol a gynhelir gan ALl, sy'n 15 oed ar y 31 Awst blaenorol ac sy'n gadael addysg orfodol, hyfforddiant neu ddysgu seiliedig ar waith heb fod ganddynt gymhwyster allanol a gymerMae data yn ymwneud â\'r flwyddyn academaidd flaenorol.Cliciwch yma i ddidoliEDU/002i: % yr holl ddisgyblion (yn cynnwys y rhai dan ofal ALl) mewn unrhyw ysgol a gynhelir gan ALl, sy'n 15 oed ar y 31 Awst blaenorol ac sy'n gadael addysg orfodol, hyfforddiant neu ddysgu seiliedig ar waith heb fod ganddynt gymhwyster allanol a gymerMae data yn ymwneud â\'r flwyddyn academaidd flaenorol.[Lleihau]EDU/002ii: Canran y disgyblion dan ofal ALl sydd mewn unrhyw ysgol a gynhelir gan ALl, sy'n 15 oed ar y 31 Awst blaenorol ac sy'n gadael addysg orfodol, hyfforddiant neu ddysgu seiliedig ar waith heb fod ganddynt gymhwyster allanol a gymeradwywydMae data yn ymwneud â\'r flwyddyn academaidd flaenorol.Cliciwch yma i ddidoliEDU/002ii: Canran y disgyblion dan ofal ALl sydd mewn unrhyw ysgol a gynhelir gan ALl, sy'n 15 oed ar y 31 Awst blaenorol ac sy'n gadael addysg orfodol, hyfforddiant neu ddysgu seiliedig ar waith heb fod ganddynt gymhwyster allanol a gymeradwywydMae data yn ymwneud â\'r flwyddyn academaidd flaenorol.[Lleihau]EDU/003: Canran y disgyblion a aseswyd ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 2, mewn ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol, ac sy'n cyrraedd y Dangosydd Pynciau Craidd, fel y penderfynir gan Asesiadau AthrawonMae data yn ymwneud â\'r flwyddyn academaidd flaenorol.Cliciwch yma i ddidoliEDU/003: Canran y disgyblion a aseswyd ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 2, mewn ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol, ac sy'n cyrraedd y Dangosydd Pynciau Craidd, fel y penderfynir gan Asesiadau AthrawonMae data yn ymwneud â\'r flwyddyn academaidd flaenorol.[Lleihau]EDU/006ii: Canran y disgyblion a aseswyd mewn ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol, ac sy'n cael Asesiad Athrawon yn y Gymraeg (iaith gyntaf) ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 3Mae data yn ymwneud â\'r flwyddyn academaidd flaenorol.Cliciwch yma i ddidoliEDU/006ii: Canran y disgyblion a aseswyd mewn ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol, ac sy'n cael Asesiad Athrawon yn y Gymraeg (iaith gyntaf) ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 3Mae data yn ymwneud â\'r flwyddyn academaidd flaenorol.[Lleihau]EDU/011: Cyfartaledd y sgôr pwyntiau ar gyfer disgyblion sy'n 15 oed ar y 31 Awst blaenorol mewn ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleolMae data yn ymwneud â\'r flwyddyn academaidd flaenorol.Cliciwch yma i ddidoliEDU/011: Cyfartaledd y sgôr pwyntiau ar gyfer disgyblion sy'n 15 oed ar y 31 Awst blaenorol mewn ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleolMae data yn ymwneud â\'r flwyddyn academaidd flaenorol.[Lleihau]EDU/015a: Canran y datganiadau terfynol o anghenion addysgol arbennig a ddyroddir o fewn 26 o wythnosau, gan gynnwys eithriadauCliciwch yma i ddidoliEDU/015a: Canran y datganiadau terfynol o anghenion addysgol arbennig a ddyroddir o fewn 26 o wythnosau, gan gynnwys eithriadau[Lleihau]EDU/015b: Canran y datganiadau terfynol o anghenion addysgol arbennig a ddyroddir o fewn 26 o wythnosau, heb gynnwys eithriadauCliciwch yma i ddidoliEDU/015b: Canran y datganiadau terfynol o anghenion addysgol arbennig a ddyroddir o fewn 26 o wythnosau, heb gynnwys eithriadau[Lleihau]EDU/017: Canran y disgyblion 15 oed ar y 31ain Awst blaenorol, mewn ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol a gyflawnodd y trothwy Lefel 2 gan gynnwys gradd A*-C TGAU mewn Cymraeg mamiaith neu Saesneg a MathemategMae data yn ymwneud â\'r flwyddyn academaidd flaenorol. Mae’r ffigur Cymru yn swm o awdurdodau lleol ac mae’n eithrio plant o ysgolion annibynnol ac NEWBES (disgyblion o gefndir addysgol di-Gymreig/Seisnig).Cliciwch yma i ddidoliEDU/017: Canran y disgyblion 15 oed ar y 31ain Awst blaenorol, mewn ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol a gyflawnodd y trothwy Lefel 2 gan gynnwys gradd A*-C TGAU mewn Cymraeg mamiaith neu Saesneg a MathemategMae data yn ymwneud â\'r flwyddyn academaidd flaenorol. Mae’r ffigur Cymru yn swm o awdurdodau lleol ac mae’n eithrio plant o ysgolion annibynnol ac NEWBES (disgyblion o gefndir addysgol di-Gymreig/Seisnig).[Lleihau]EEF/002: Canran y newid mewn allyriadau carbon deuocsid yn y stoc adeiladau cyhoeddus annomestigNodwch fod mewn defnydd ynni ac allyriadau carbon deuocsid yn cael eu cyflwyno fel ffigur positif er mwyn dynodi gwelliantCliciwch yma i ddidoliEEF/002: Canran y newid mewn allyriadau carbon deuocsid yn y stoc adeiladau cyhoeddus annomestigNodwch fod mewn defnydd ynni ac allyriadau carbon deuocsid yn cael eu cyflwyno fel ffigur positif er mwyn dynodi gwelliant[Lleihau]HHA/013: Canran yr holl aelwydydd a allai fod yn ddigartref ac yr ataliwyd iddynt fod yn ddigartref am 6 mis o leiafNi ddylai’r dangosydd hwn gael ei gymharu yn ôl awdurdod lleol oherwydd amheuon am gysondeb y data a ddarperir. Gellir gwneud cymariaethau dros gyfnod ar gyfer awdurdodau lleol unigol.Cliciwch yma i ddidoliHHA/013: Canran yr holl aelwydydd a allai fod yn ddigartref ac yr ataliwyd iddynt fod yn ddigartref am 6 mis o leiafNi ddylai’r dangosydd hwn gael ei gymharu yn ôl awdurdod lleol oherwydd amheuon am gysondeb y data a ddarperir. Gellir gwneud cymariaethau dros gyfnod ar gyfer awdurdodau lleol unigol.[Lleihau]LCL/001a: Nifer yr ymweliadau â llyfrgelloedd cyhoeddus yn ystod y flwyddyn fesul 1,000 o'r boblogaethSeilir hyn ar sampl ar gyfer wythnos(au), ac wedyn caiff y cyfan eu crynhoi i greu cyfanswm blynyddol ar gyfer 52 wythnos.Cliciwch yma i ddidoliLCL/001a: Nifer yr ymweliadau â llyfrgelloedd cyhoeddus yn ystod y flwyddyn fesul 1,000 o'r boblogaethSeilir hyn ar sampl ar gyfer wythnos(au), ac wedyn caiff y cyfan eu crynhoi i greu cyfanswm blynyddol ar gyfer 52 wythnos.[Lleihau]LCL/001b: Nifer yr ymweliadau â llyfrgelloedd cyhoeddus yn ystod y flwyddyn fesul 1,000 o'r boblogaethSeilir hyn ar sampl ar gyfer wythnos(au), ac wedyn caiff y cyfan eu crynhoi i greu cyfanswm blynyddol ar gyfer 50 wythnos.  Mae ffigurau ar gyfer rhai awdurdodau lleol yn cynnwys ymweliadau at Ganolfannau. Mae Canolfannau yn darparu gwasanaethau eraill ynCliciwch yma i ddidoliLCL/001b: Nifer yr ymweliadau â llyfrgelloedd cyhoeddus yn ystod y flwyddyn fesul 1,000 o'r boblogaethSeilir hyn ar sampl ar gyfer wythnos(au), ac wedyn caiff y cyfan eu crynhoi i greu cyfanswm blynyddol ar gyfer 50 wythnos.  Mae ffigurau ar gyfer rhai awdurdodau lleol yn cynnwys ymweliadau at Ganolfannau. Mae Canolfannau yn darparu gwasanaethau eraill yn[Lleihau]LCS/002a: Nifer yr ymweliadau â chanolfannau chwaraeon a hamdden awdurdodau lleol yn ystod y flwyddyn fesul 1,000 o'r boblogaeth, pan fydd yr ymwelydd yn cymryd rhan mewn gweithgarwch corfforolCliciwch yma i ddidoliLCS/002a: Nifer yr ymweliadau â chanolfannau chwaraeon a hamdden awdurdodau lleol yn ystod y flwyddyn fesul 1,000 o'r boblogaeth, pan fydd yr ymwelydd yn cymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol[Lleihau]LCS/002b: Nifer yr ymweliadau â chanolfannau chwaraeon a hamdden awdurdodau lleol yn ystod y flwyddyn fesul 1,000 o'r boblogaeth, pan fydd yr ymwelydd yn cymryd rhan mewn gweithgarwch corfforolCliciwch yma i ddidoliLCS/002b: Nifer yr ymweliadau â chanolfannau chwaraeon a hamdden awdurdodau lleol yn ystod y flwyddyn fesul 1,000 o'r boblogaeth, pan fydd yr ymwelydd yn cymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol[Lleihau]PLA/006a: Nifer yr unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarparwyd yn ystod y flwyddyn fel canran yr holl unedau tai ychwanegol a ddarparwyd yn ystod y flwyddynMae data yn ymwneud â\'r flwyddyn flaenorol.Cliciwch yma i ddidoliPLA/006a: Nifer yr unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarparwyd yn ystod y flwyddyn fel canran yr holl unedau tai ychwanegol a ddarparwyd yn ystod y flwyddynMae data yn ymwneud â\'r flwyddyn flaenorol.[Lleihau]PLA/006b: Nifer yr unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarparwyd yn ystod y flwyddyn fel canran yr holl unedau tai ychwanegol a ddarparwyd yn ystod y flwyddynMae data yn ymwneud â\'r flwyddyn flaenorol. Mae’r archwilydd wedi rhoi barn amodol ar ddata 2012-13. Defnyddiwyd ffigurau’r Cyngor Cenedlaethol Adeiladu Tai wrth gyfrifo’r dangosydd hwn ac nid oedd modd i’r archwilydd gael sicrwydd ynglyn â’u cywirdeb.Cliciwch yma i ddidoliPLA/006b: Nifer yr unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarparwyd yn ystod y flwyddyn fel canran yr holl unedau tai ychwanegol a ddarparwyd yn ystod y flwyddynMae data yn ymwneud â\'r flwyddyn flaenorol. Mae’r archwilydd wedi rhoi barn amodol ar ddata 2012-13. Defnyddiwyd ffigurau’r Cyngor Cenedlaethol Adeiladu Tai wrth gyfrifo’r dangosydd hwn ac nid oedd modd i’r archwilydd gael sicrwydd ynglyn â’u cywirdeb.[Lleihau]PSR/002: Y nifer o ddiwrnodau calendr ar gyfartaledd a gymerwyd i roi Grant Cyfleusterau i’r AnablCliciwch yma i ddidoliPSR/002: Y nifer o ddiwrnodau calendr ar gyfartaledd a gymerwyd i roi Grant Cyfleusterau i’r Anabl[Lleihau]PSR/004: Canran yr anheddau sector preifat a oedd wedi bod yn wag am fwy na 6 mis ar 1 Ebrill ac a feddiannwyd eto yn ystod y flwyddyn o ganlyniad i weithredu uniongyrchol gan yr awdurdod lleolCliciwch yma i ddidoliPSR/004: Canran yr anheddau sector preifat a oedd wedi bod yn wag am fwy na 6 mis ar 1 Ebrill ac a feddiannwyd eto yn ystod y flwyddyn o ganlyniad i weithredu uniongyrchol gan yr awdurdod lleol[Lleihau]SCA/001: Cyfradd yr oedi wrth drosglwyddo gofal am resymau gofal cymdeithasol fesul 1,000 o'r boblogaeth sy'n 75 oed neu drosoddMae’r archwilydd wedi rhoi barn amodol ar ddata 2012-13. Defnyddiwyd ffigurau’r Byrddau Iechyd Lleol wrth gyfrifo’r dangosydd hwn ac nid oedd modd i’r archwilydd gael sicrwydd ynglyn â’u cywirdeb.Cliciwch yma i ddidoliSCA/001: Cyfradd yr oedi wrth drosglwyddo gofal am resymau gofal cymdeithasol fesul 1,000 o'r boblogaeth sy'n 75 oed neu drosoddMae’r archwilydd wedi rhoi barn amodol ar ddata 2012-13. Defnyddiwyd ffigurau’r Byrddau Iechyd Lleol wrth gyfrifo’r dangosydd hwn ac nid oedd modd i’r archwilydd gael sicrwydd ynglyn â’u cywirdeb.[Lleihau]SCA/002a: Cyfradd pobl hyn (sy'n 65 oed neu drosodd) y rhoddir cymorth iddynt yn y gymuned fesul 1,000 o'r boblogaeth sy'n 65 oed neu drosodd ar 31 MawrthNi ddylai’r dangosydd hwn gael ei gymharu yn ôl awdurdod lleol oherwydd amheuon am gysondeb y data a ddarperir. Gellir gwneud cymariaethau dros gyfnod ar gyfer awdurdodau lleol unigol.Cliciwch yma i ddidoliSCA/002a: Cyfradd pobl hyn (sy'n 65 oed neu drosodd) y rhoddir cymorth iddynt yn y gymuned fesul 1,000 o'r boblogaeth sy'n 65 oed neu drosodd ar 31 MawrthNi ddylai’r dangosydd hwn gael ei gymharu yn ôl awdurdod lleol oherwydd amheuon am gysondeb y data a ddarperir. Gellir gwneud cymariaethau dros gyfnod ar gyfer awdurdodau lleol unigol.[Lleihau]SCA/002b: Cyfradd pobl hyn (sy'n 65 oed neu drosodd) y mae'r awdurdod yn rhoi cymorth iddynt mewn cartrefi gofal fesul 1,000 o'r boblogaeth sy'n 65 oed neu drosodd ar 31 MawrthCliciwch yma i ddidoliSCA/002b: Cyfradd pobl hyn (sy'n 65 oed neu drosodd) y mae'r awdurdod yn rhoi cymorth iddynt mewn cartrefi gofal fesul 1,000 o'r boblogaeth sy'n 65 oed neu drosodd ar 31 Mawrth[Lleihau]SCA/019: Canran y cyfeiriadau diogelu oedolion wedi eu cwblhau yn ystod y flwyddyn lle’r mae’r risg wedi ei reoliCliciwch yma i ddidoliSCA/019: Canran y cyfeiriadau diogelu oedolion wedi eu cwblhau yn ystod y flwyddyn lle’r mae’r risg wedi ei reoli[Lleihau]SCC/002: Canran y plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth a chanddynt brofiad o symud ysgol unwaith neu ragor, yn ystod cyfnod neu gyfnodau o dderbyn gofal, ac nad oedd y symud hwnnw oherwydd trefniadau trosiannol, yn y 12 mis hyd at 31 MawrthCliciwch yma i ddidoliSCC/002: Canran y plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth a chanddynt brofiad o symud ysgol unwaith neu ragor, yn ystod cyfnod neu gyfnodau o dderbyn gofal, ac nad oedd y symud hwnnw oherwydd trefniadau trosiannol, yn y 12 mis hyd at 31 Mawrth[Lleihau]SCC/004: Canran y plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth sydd wedi cael tri lleoliad neu’n fwy yn ystod y flwyddynMae lleoliadau dros dro a phlant sydd ar goll o ofal wedi’u hepgor o’r cyfrifiadau ar gyfer y dangosydd hwn. Fodd bynnag, maent wedi’u cynnwys yn y Datganiad Ystadegol Mabwysiadau, Canlyniadau a Lleoliadau ar gyfer Plant sy’n Derbyn Gofal fesul Awdurdod lCliciwch yma i ddidoliSCC/004: Canran y plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth sydd wedi cael tri lleoliad neu’n fwy yn ystod y flwyddynMae lleoliadau dros dro a phlant sydd ar goll o ofal wedi’u hepgor o’r cyfrifiadau ar gyfer y dangosydd hwn. Fodd bynnag, maent wedi’u cynnwys yn y Datganiad Ystadegol Mabwysiadau, Canlyniadau a Lleoliadau ar gyfer Plant sy’n Derbyn Gofal fesul Awdurdod l[Lleihau]SCC/011b: Canran yr asesiadau cychwynnol wedi eu cwblhau yn ystod y flwyddyn lle mae yna dystiolaeth bod Gweithiwr Cymdeithasol wedi gweld y plentyn ar ben ei hunCliciwch yma i ddidoliSCC/011b: Canran yr asesiadau cychwynnol wedi eu cwblhau yn ystod y flwyddyn lle mae yna dystiolaeth bod Gweithiwr Cymdeithasol wedi gweld y plentyn ar ben ei hun[Lleihau]SCC/033a: Canran y bobl ifanc a oedd yn derbyn gofal y flaenorol ac y mae'r awdurdod mewn cysylltiad â hwy a hwythau'n 19 oedMae ffurflen casglu data PM1 wedi\'i defnyddio fel ffynhonnell ar gyfer y dangosydd hwn, er mwyn darparu gwybodaeth fwy amserol. Efallai y bydd y data hyn ychydig yn wahanol i\'r hyn a gaiff ei ddarparu yn hwyrach yn y flwyddyn ar ffurflen casglu data OC3.Cliciwch yma i ddidoliSCC/033a: Canran y bobl ifanc a oedd yn derbyn gofal y flaenorol ac y mae'r awdurdod mewn cysylltiad â hwy a hwythau'n 19 oedMae ffurflen casglu data PM1 wedi\'i defnyddio fel ffynhonnell ar gyfer y dangosydd hwn, er mwyn darparu gwybodaeth fwy amserol. Efallai y bydd y data hyn ychydig yn wahanol i\'r hyn a gaiff ei ddarparu yn hwyrach yn y flwyddyn ar ffurflen casglu data OC3.[Lleihau]SCC/033d: Canran y bobl ifanc a oedd yn derbyn gofal y flaenorol ac y mae'r awdurdod mewn cysylltiad â hwy a hwythau'n 19 oedMae plant sy’n derbyn gofal am lai nag 13 wythnos wedi’u hepgor o’r cyfrifiadau ar gyfer y dangosydd hwn. Fodd bynnag, maent wedi’u cynnwys yn y Datganiad Ystadegol Mabwysiadau, Canlyniadau a Lleoliadau ar gyfer Plant sy’n Derbyn Gofal fesul Awdurdod LleoCliciwch yma i ddidoliSCC/033d: Canran y bobl ifanc a oedd yn derbyn gofal y flaenorol ac y mae'r awdurdod mewn cysylltiad â hwy a hwythau'n 19 oedMae plant sy’n derbyn gofal am lai nag 13 wythnos wedi’u hepgor o’r cyfrifiadau ar gyfer y dangosydd hwn. Fodd bynnag, maent wedi’u cynnwys yn y Datganiad Ystadegol Mabwysiadau, Canlyniadau a Lleoliadau ar gyfer Plant sy’n Derbyn Gofal fesul Awdurdod Lleo[Lleihau]SCC/033b: Canran y bobl ifanc a oedd yn derbyn gofal yn flaenorol ac y mae'r awdurdod mewn cysylltiad â hwy, ac y gwyddys eu bod mewn llety addas, nad yw'n llety argyfwng a hwythau'n 19 oedMae ffurflen casglu data PM1 wedi\'i defnyddio fel ffynhonnell ar gyfer y dangosydd hwn, er mwyn darparu gwybodaeth fwy amserol. Efallai y bydd y data hyn ychydig yn wahanol i\'r hyn a gaiff ei ddarparu yn hwyrach yn y flwyddyn ar ffurflen casglu data OC3.Cliciwch yma i ddidoliSCC/033b: Canran y bobl ifanc a oedd yn derbyn gofal yn flaenorol ac y mae'r awdurdod mewn cysylltiad â hwy, ac y gwyddys eu bod mewn llety addas, nad yw'n llety argyfwng a hwythau'n 19 oedMae ffurflen casglu data PM1 wedi\'i defnyddio fel ffynhonnell ar gyfer y dangosydd hwn, er mwyn darparu gwybodaeth fwy amserol. Efallai y bydd y data hyn ychydig yn wahanol i\'r hyn a gaiff ei ddarparu yn hwyrach yn y flwyddyn ar ffurflen casglu data OC3.[Lleihau]SCC/033e: Canran y bobl ifanc a oedd yn derbyn gofal yn flaenorol ac y mae'r awdurdod mewn cysylltiad â hwy, ac y gwyddys eu bod mewn llety addas, nad yw'n llety argyfwng a hwythau'n 19 oedCliciwch yma i ddidoliSCC/033e: Canran y bobl ifanc a oedd yn derbyn gofal yn flaenorol ac y mae'r awdurdod mewn cysylltiad â hwy, ac y gwyddys eu bod mewn llety addas, nad yw'n llety argyfwng a hwythau'n 19 oed[Lleihau]SCC/033c: Canran y bobl ifanc a oedd yn derbyn gofal yn flaenorol ac y mae’r awdurdod mewn cysylltiad â hwy, ac y gwyddys eu bod yn ymgymryd ag addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth a hwythau’n 19 oedMae ffurflen casglu data PM1 wedi\'i defnyddio fel ffynhonnell ar gyfer y dangosydd hwn, er mwyn darparu gwybodaeth fwy amserol. Efallai y bydd y data hyn ychydig yn wahanol i\'r hyn a gaiff ei ddarparu yn hwyrach yn y flwyddyn ar ffurflen casglu data OC3.Cliciwch yma i ddidoliSCC/033c: Canran y bobl ifanc a oedd yn derbyn gofal yn flaenorol ac y mae’r awdurdod mewn cysylltiad â hwy, ac y gwyddys eu bod yn ymgymryd ag addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth a hwythau’n 19 oedMae ffurflen casglu data PM1 wedi\'i defnyddio fel ffynhonnell ar gyfer y dangosydd hwn, er mwyn darparu gwybodaeth fwy amserol. Efallai y bydd y data hyn ychydig yn wahanol i\'r hyn a gaiff ei ddarparu yn hwyrach yn y flwyddyn ar ffurflen casglu data OC3.[Lleihau]SCC/033f: Canran y bobl ifanc a oedd yn derbyn gofal yn flaenorol ac y mae’r awdurdod mewn cysylltiad â hwy, ac y gwyddys eu bod yn ymgymryd ag addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth a hwythau’n 19 oedCliciwch yma i ddidoliSCC/033f: Canran y bobl ifanc a oedd yn derbyn gofal yn flaenorol ac y mae’r awdurdod mewn cysylltiad â hwy, ac y gwyddys eu bod yn ymgymryd ag addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth a hwythau’n 19 oed[Lleihau]SCC/037: Cyfartaledd y sgôr pwyntiau mewn cysylltiad â chymwysterau allanol plant 16 oed sy'n derbyn gofal mewn unrhyw sefyllfa ddysgu a gynhelir gan awdurdod lleolMae data yn ymwneud â\'r flwyddyn academaidd flaenorol.Cliciwch yma i ddidoliSCC/037: Cyfartaledd y sgôr pwyntiau mewn cysylltiad â chymwysterau allanol plant 16 oed sy'n derbyn gofal mewn unrhyw sefyllfa ddysgu a gynhelir gan awdurdod lleolMae data yn ymwneud â\'r flwyddyn academaidd flaenorol.[Lleihau]SCC/041a: Canran y plant cymwys, perthnasol a phlant a fu’n berthnasol sydd â chynlluniau llwybr yn ôl yr angenCliciwch yma i ddidoliSCC/041a: Canran y plant cymwys, perthnasol a phlant a fu’n berthnasol sydd â chynlluniau llwybr yn ôl yr angen[Lleihau]STS/006: Canran yr achosion o dipio gwastraff yn anghyfreithlon y rhoddwyd gwybod amdanynt ac y cliriwyd y gwastraff o fewn 5 niwrnod gwaithCliciwch yma i ddidoliSTS/006: Canran yr achosion o dipio gwastraff yn anghyfreithlon y rhoddwyd gwybod amdanynt ac y cliriwyd y gwastraff o fewn 5 niwrnod gwaith[Lleihau]THS/007: Canran yr oedolion sy'n 60 oed neu drosodd sy’n ddeiliaid tocynnau teithio rhatach ar y bwsCliciwch yma i ddidoliTHS/007: Canran yr oedolion sy'n 60 oed neu drosodd sy’n ddeiliaid tocynnau teithio rhatach ar y bws[Lleihau]WMT/004a: Canran y gwastraff trefol a gesglir gan awdurdodau lleol ac a anfonir i safle tirlenwiMae data ar gyfer y dangosydd hwn yn defnyddio ffigurau dros dro o’r system WasteDataFlowCliciwch yma i ddidoliWMT/004a: Canran y gwastraff trefol a gesglir gan awdurdodau lleol ac a anfonir i safle tirlenwiMae data ar gyfer y dangosydd hwn yn defnyddio ffigurau dros dro o’r system WasteDataFlow[Lleihau]WMT/004b: Canran y gwastraff trefol a gesglir gan awdurdodau lleol ac a anfonir i safle tirlenwiMae data ar gyfer y dangosydd hwn yn defnyddio ffigurau dros dro o’r system WasteDataFlowCliciwch yma i ddidoliWMT/004b: Canran y gwastraff trefol a gesglir gan awdurdodau lleol ac a anfonir i safle tirlenwiMae data ar gyfer y dangosydd hwn yn defnyddio ffigurau dros dro o’r system WasteDataFlow[Lleihau]WMT/009a: Canran y gwastraff trefol a gesglir gan ALl a'i baratoi ar gyfer ei ailddefnyddio ac/neu ei ailgylchu, gan gynnwys deunyddiau biowastraff wedi eu gwahanu yn eu tarddle ac a gompostir neu a drinnir yn fiolegol mewn ffordd arallMae data ar gyfer y dangosydd hwn yn defnyddio ffigurau dros dro o’r system WasteDataFlowCliciwch yma i ddidoliWMT/009a: Canran y gwastraff trefol a gesglir gan ALl a'i baratoi ar gyfer ei ailddefnyddio ac/neu ei ailgylchu, gan gynnwys deunyddiau biowastraff wedi eu gwahanu yn eu tarddle ac a gompostir neu a drinnir yn fiolegol mewn ffordd arallMae data ar gyfer y dangosydd hwn yn defnyddio ffigurau dros dro o’r system WasteDataFlow[Lleihau]WMT/009b: Canran y gwastraff trefol a gesglir gan ALl a'i baratoi ar gyfer ei ailddefnyddio ac/neu ei ailgylchu, gan gynnwys deunyddiau biowastraff wedi eu gwahanu yn eu tarddle ac a gompostir neu a drinnir yn fiolegol mewn ffordd arallMae data ar gyfer y dangosydd hwn yn defnyddio ffigurau dros dro o’r system WasteDataFlowCliciwch yma i ddidoliWMT/009b: Canran y gwastraff trefol a gesglir gan ALl a'i baratoi ar gyfer ei ailddefnyddio ac/neu ei ailgylchu, gan gynnwys deunyddiau biowastraff wedi eu gwahanu yn eu tarddle ac a gompostir neu a drinnir yn fiolegol mewn ffordd arallMae data ar gyfer y dangosydd hwn yn defnyddio ffigurau dros dro o’r system WasteDataFlow
Cliciwch yma i ddidoliEDU/002i: Disgyblion 15 oed ar 31 Awst, ac ar restr ysgol a gynhelir gan ALl yn ystod arholiadau allanol yr haf, sy’n gadael addysg orfodol heb gymhwyster allanol wedi’i gymeradwyo, ac nad ydynt yn parhau ag addysg, hyfforddiant na dysgu seiliedig ar waitMae data yn ymwneud â\'r flwyddyn academaidd flaenorol.Cliciwch yma i ddidoliEDU/002i: Cyfanswm nifer y disgyblion 15 oed ar 31 Awst ac ar restr unrhyw ysgol wedi’i chynnal gan awdurdod lleol yn ystod cyfrifiad blynyddol yr ysgol yn IonawrMae data yn ymwneud â\'r flwyddyn academaidd flaenorol.Cliciwch yma i ddidoliEDU/002ii: Disgyblion dan ofal ALl, s’yn 15 oed 31 Awst,ar restr ysgol a gynhelir gan ALl yn ystod arholiadau allanol yr haf, sy’n gadael addysg orfodol heb gymhwyster allanol wedi’i gymeradwyo, nad ydynt yn parhau ag addysg, hyfforddiant na dysgu seiliedMae data yn ymwneud â\'r flwyddyn academaidd flaenorol.Cliciwch yma i ddidoliEDU/002ii: Cyfanswm nifer y disgyblion yn derbyn gofal gan awdurdod lleol, yn 15 oed ar 31 Awst ac ar restr unrhyw ysgol wedi’i chynnal gan awdurdod lleol yn ystod cyfrifiad blynyddol yr ysgol yn IonawrMae data yn ymwneud â\'r flwyddyn academaidd flaenorol.Cliciwch yma i ddidoliEDU/003: Nifer y disgyblion wedi’u hasesu ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 2, mewn ysgolion wedi’u cynnal gan yr awdurdod lleol, yn ennill y Dangosydd Pwnc Craidd, yn ôl penderfyniad Asesiad AthroMae data yn ymwneud â\'r flwyddyn academaidd flaenorol.Cliciwch yma i ddidoliEDU/003: Cyfanswm nifer y disgyblion wedi’u hasesu ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 2, mewn ysgolion wedi’u cynnal gan yr awdurdod lleolMae data yn ymwneud â\'r flwyddyn academaidd flaenorol.Cliciwch yma i ddidoliEDU/006ii: Nifer y disgyblion, ym mhob ysgol wedi’i chynnal gan yr awdurdod lleol, yn derbyn Asesiad Athro yn y Gymraeg (iaith gyntaf) ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 3Mae data yn ymwneud â\'r flwyddyn academaidd flaenorol.Cliciwch yma i ddidoliEDU/006ii: Nifer y disgyblion wedi’u hasesu, ym mhob ysgol wedi’i chynnal gan yr awdurdod lleol ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 3Mae data yn ymwneud â\'r flwyddyn academaidd flaenorol.Cliciwch yma i ddidoliEDU/011: Cyfanswm nifer y pwyntiau wedi’u sgorio mewn cymwysterau allanol cymeradwy gan yr holl ddisgyblion yn 15 oed ar 31 AwstMae data yn ymwneud â\'r flwyddyn academaidd flaenorol.Cliciwch yma i ddidoliEDU/011: Cyfanswm nifer y disgyblion 15 oed ar 31 Awst ac ar restr unrhyw ysgol wedi’i chynnal gan awdurdod lleol yn ystod cyfrifiad blynyddol yr ysgol yn IonawrMae data yn ymwneud â\'r flwyddyn academaidd flaenorol.Cliciwch yma i ddidoliEDU/015a: Nifer y disgyblion a wnaeth cael datganiadau anghenion addysgol arbennig wedi’u rhoi iddynt am y tro cyntaf ac o fewn 26 wythnos yn ystod y flwyddyn calendr, gan gynnwys eithriadauCliciwch yma i ddidoliEDU/015a: Cyfanswm nifer y disgyblion â datganiadau anghenion addysgol arbennig wedi’u rhoi iddynt am y tro cyntaf yn ystod y flwyddyn, gan gynnwys eithriadauCliciwch yma i ddidoliEDU/015b: Nifer y disgyblion a wnaeth cael datganiadau anghenion addysgol arbennig wedi’u rhoi iddynt am y tro cyntaf ac o fewn 26 wythnos yn ystod y flwyddyn calendr, ac eithrio eithriadauCliciwch yma i ddidoliEDU/015b: Cyfanswm nifer y disgyblion â datganiadau anghenion addysgol arbennig wedi’u rhoi iddynt am y tro cyntaf yn ystod y flwyddyn, ac eithrio eithriadauCliciwch yma i ddidoliEDU/017: Nifer y disgyblion 15 oed ar 31 Awst ac ar y gofrestr mewn unrhyw ysgol a gynhelir gan yr awdurdod lleol ar adeg Cyfrifiad blynyddol yr ysgol yn Ionawr a gyflawnodd y trothwy Lefel 2 gan gynnwys gradd A*-C TGAU mewn Saesneg neu Gymraeg iaith gyntMae data yn ymwneud â\'r flwyddyn academaidd flaenorol. Mae’r ffigur Cymru yn swm o awdurdodau lleol ac mae’n eithrio plant o ysgolion annibynnol ac NEWBES (disgyblion o gefndir addysgol di-Gymreig/Seisnig).Cliciwch yma i ddidoliEDU/017: Cyfanswm nifer y disgyblion 15 oed ar 31 Awst ac ar y gofrestr mewn unrhyw ysgol a gynhelir gan yr awdurdod lleol ar adeg Cyfrifiad blynyddol yr ysgol yn IonawrMae data yn ymwneud â\'r flwyddyn academaidd flaenorol. Mae’r ffigur Cymru yn swm o awdurdodau lleol ac mae’n eithrio plant o ysgolion annibynnol ac NEWBES (disgyblion o gefndir addysgol di-Gymreig/Seisnig).Cliciwch yma i ddidoliEEF/002: Y gwahaniaeth yn y swm o allyriadau carbon deuocsid yn stoc adeiladau cyhoeddus annomestig rhwng y flwyddyn gynt a’r flwyddyn gyfoes (kg)Nodwch fod mewn defnydd ynni ac allyriadau carbon deuocsid yn cael eu cyflwyno fel ffigur positif er mwyn dynodi gwelliantCliciwch yma i ddidoliEEF/002: Y swm o allyriadau carbon deuocsid yn y stoc adeiladau cyhoeddus annomestig y flwyddyn gynt (kg)Nodwch fod mewn defnydd ynni ac allyriadau carbon deuocsid yn cael eu cyflwyno fel ffigur positif er mwyn dynodi gwelliantCliciwch yma i ddidoliHHA/013: Nifer y cartrefi lle cafodd y potensial o ddigartrefedd ei gadarnhau a lle’r ataliwyd digartrefedd yn ystod y flwyddynNi ddylai’r dangosydd hwn gael ei gymharu yn ôl awdurdod lleol oherwydd amheuon am gysondeb y data a ddarperir. Gellir gwneud cymariaethau dros gyfnod ar gyfer awdurdodau lleol unigol.Cliciwch yma i ddidoliHHA/013: Y nifer o gartrefi lle cafodd y potensial o ddigartrefedd ei gadarnhauNi ddylai’r dangosydd hwn gael ei gymharu yn ôl awdurdod lleol oherwydd amheuon am gysondeb y data a ddarperir. Gellir gwneud cymariaethau dros gyfnod ar gyfer awdurdodau lleol unigol.Cliciwch yma i ddidoliLCL/001a: Nifer yr ymweliadau â Llyfrgelloedd Cyhoeddus yn ystod y flwyddynSeilir hyn ar sampl ar gyfer wythnos(au), ac wedyn caiff y cyfan eu crynhoi i greu cyfanswm blynyddol ar gyfer 52 wythnos.Cliciwch yma i ddidoliLCL/001a: Cyfanswm y boblogaethSeilir hyn ar sampl ar gyfer wythnos(au), ac wedyn caiff y cyfan eu crynhoi i greu cyfanswm blynyddol ar gyfer 52 wythnos.Cliciwch yma i ddidoliLCL/001b: Nifer yr ymweliadau â Llyfrgelloedd Cyhoeddus yn ystod y flwyddynSeilir hyn ar sampl ar gyfer wythnos(au), ac wedyn caiff y cyfan eu crynhoi i greu cyfanswm blynyddol ar gyfer 50 wythnos.  Mae ffigurau ar gyfer rhai awdurdodau lleol yn cynnwys ymweliadau at Ganolfannau. Mae Canolfannau yn darparu gwasanaethau eraill ynCliciwch yma i ddidoliLCL/001b: Cyfanswm y boblogaethSeilir hyn ar sampl ar gyfer wythnos(au), ac wedyn caiff y cyfan eu crynhoi i greu cyfanswm blynyddol ar gyfer 50 wythnos.  Mae ffigurau ar gyfer rhai awdurdodau lleol yn cynnwys ymweliadau at Ganolfannau. Mae Canolfannau yn darparu gwasanaethau eraill ynCliciwch yma i ddidoliLCS/002a: Nifer yr ymweliadau â chanolfannau chwaraeon a hamdden yn ystod y flwyddyn lle bydd yr ymwelydd yn cymryd rhan mewn gweithgaredd corfforolCliciwch yma i ddidoliLCS/002a: Cyfanswm y boblogaethCliciwch yma i ddidoliLCS/002b: Nifer yr ymweliadau â chanolfannau chwaraeon a hamdden yn ystod y flwyddyn lle bydd yr ymwelydd yn cymryd rhan mewn gweithgaredd corfforolCliciwch yma i ddidoliLCS/002b: Cyfanswm y boblogaethCliciwch yma i ddidoliPLA/006a: Nifer yr unedau o dai fforddiadwy ychwanegol wedi’u darparu yn ystod y flwyddynMae data yn ymwneud â\'r flwyddyn flaenorol.Cliciwch yma i ddidoliPLA/006a: Cyfanswm y nifer o unedau o dai ychwanegol wedi’u darparu yn ystod y flwyddynMae data yn ymwneud â\'r flwyddyn flaenorol.Cliciwch yma i ddidoliPLA/006b: Nifer yr unedau o dai fforddiadwy ychwanegol wedi’u darparu yn ystod y flwyddynMae data yn ymwneud â\'r flwyddyn flaenorol. Mae’r archwilydd wedi rhoi barn amodol ar ddata 2012-13. Defnyddiwyd ffigurau’r Cyngor Cenedlaethol Adeiladu Tai wrth gyfrifo’r dangosydd hwn ac nid oedd modd i’r archwilydd gael sicrwydd ynglyn â’u cywirdeb.Cliciwch yma i ddidoliPLA/006b: Cyfanswm y nifer o unedau o dai ychwanegol wedi’u darparu yn ystod y flwyddynMae data yn ymwneud â\'r flwyddyn flaenorol. Mae’r archwilydd wedi rhoi barn amodol ar ddata 2012-13. Defnyddiwyd ffigurau’r Cyngor Cenedlaethol Adeiladu Tai wrth gyfrifo’r dangosydd hwn ac nid oedd modd i’r archwilydd gael sicrwydd ynglyn â’u cywirdeb.Cliciwch yma i ddidoliPSR/002: Cyfanswm y nifer o ddiwrnodau y mae’n cymryd i roi’r holl DFGsCliciwch yma i ddidoliPSR/002: Y nifer o DFGs a gafodd eu rhoi yn ystod y flwyddyn ariannolCliciwch yma i ddidoliPSR/004: Y nifer o anheddau sector preifat sydd wedi bod yn wag am fwy na 6 mis at 1 Ebrill, a wnaeth cael eu haneddu unwaith eto drwy gamau uniongyrchol gan yr awdurdod lleol yn ystod y flwyddynCliciwch yma i ddidoliPSR/004: Cyfanswm y nifer o anheddau sector preifat a oedd wedi bod yn wag am fwy na 6 mis at 1 EbrillCliciwch yma i ddidoliSCA/001: Cyfanswm nifer y preswylwyr awdurdod lleol (18+ oed) sy’n profi oedi wrth drosglwyddo gofal yn ystod y flwyddyn am resymau gofal cymdeithasolMae’r archwilydd wedi rhoi barn amodol ar ddata 2012-13. Defnyddiwyd ffigurau’r Byrddau Iechyd Lleol wrtCliciwch yma i ddidoliSCA/001: Cyfanswm y boblogaeth 75+ oedMae’r archwilydd wedi rhoi barn amodol ar ddata 2012-13. Defnyddiwyd ffigurau’r Byrddau Iechyd Lleol wrth gyfrifo’r dangosydd hwn ac nid oedd modd i’r archwilydd gael sicrwydd ynglyn â’u cywirdeb.Cliciwch yma i ddidoliSCA/002a: Nifer y bobl 65 oed neu drosodd sy’n derbyn cymorth i fyw yn y gymunedNi ddylai’r dangosydd hwn gael ei gymharu yn ôl awdurdod lleol oherwydd amheuon am gysondeb y data a ddarperir. Gellir gwneud cymariaethau dros gyfnod ar gyfer awdurdodau lleol unigol.Cliciwch yma i ddidoliSCA/002a: Cyfanswm y boblogaeth 65 oed neu drosoddNi ddylai’r dangosydd hwn gael ei gymharu yn ôl awdurdod lleol oherwydd amheuon am gysondeb y data a ddarperir. Gellir gwneud cymariaethau dros gyfnod ar gyfer awdurdodau lleol unigol.Cliciwch yma i ddidoliSCA/002b: Nifer y bobl sy’n derbyn cymorth mewn cartrefi gofalCliciwch yma i ddidoliSCA/002b: Cyfanswm y boblogaeth 65 oed neu drosoddCliciwch yma i ddidoliSCA/019: Nifer y cyfeiriadau diogelu oedolion wedi eu cwblhau yn ystod y flwyddyn lle mae’r risg wedi ei reoliCliciwch yma i ddidoliSCA/019: Cyfanswm nifer y cyfeiriadau diogelu oedolion wedi eu cwblhau yn ystod y flwyddyn (ac eithrio’r rheiny â’u canlyniad yn “heb gymryd cam” neu “ddim yn gymwys”)Cliciwch yma i ddidoliSCC/002: Nifer y plant sy’n oedran addysg orfodol sy’n derbyn gofal ar 31 Mawrth, sydd wedi profi un newidiad ysgol neu’n fwy nid o ganlyniad trefniadau trosiannol, yn y 12 mis hyd at 31 MawrthCliciwch yma i ddidoliSCC/002: Nifer y plant sy’n oedran addysg orfodol sy’n derbyn gofal ar 31 MawrthCliciwch yma i ddidoliSCC/004: Nifer y plant sy’n derbyn gofal sydd â 3 lleoliad ar wahân neu’n fwy yn ystod y flwyddyn ariannolMae lleoliadau dros dro a phlant sydd ar goll o ofal wedi’u hepgor o’r cyfrifiadau ar gyfer y dangosydd hwn. Fodd bynnag, maent wedi’u cynnwys yn y Datganiad Ystadegol Mabwysiadau, Canlyniadau a Lleoliadau ar gyfer Plant sy’n Derbyn Gofal fesul Awdurdod lCliciwch yma i ddidoliSCC/004: Cyfanswm y nifer o blant sy’n derbyn gofal ar 31 MawrthMae lleoliadau dros dro a phlant sydd ar goll o ofal wedi’u hepgor o’r cyfrifiadau ar gyfer y dangosydd hwn. Fodd bynnag, maent wedi’u cynnwys yn y Datganiad Ystadegol Mabwysiadau, Canlyniadau a Lleoliadau ar gyfer Plant sy’n Derbyn Gofal fesul Awdurdod lCliciwch yma i ddidoliSCC/011b: Nifer yr asesiadau cychwynnol wedi eu cwblhau yn ystod y flwyddyn lle mae’r gweithiwr cymdeithasol wedi gweld y plentyn ar ei ben ei hunCliciwch yma i ddidoliSCC/011b: Nifer yr asesiadau cychwynnol wedi eu cwblhau yn ystod y flwyddynCliciwch yma i ddidoliSCC/033a: Nifer y bobl ifanc â’u pen-blwydd yn 19 oed yn cwympo o fewn y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth, a oedd yn derbyn gofal gan yr awdurdod lleol ar Ebrill 1af o'i 17eg flwyddyn, ac mae’r awdurdod mewn cysylltiad â nhw yn 19 oedMae ffurflen casglu data PM1 wedi\'i defnyddio fel ffynhonnell ar gyfer y dangosydd hwn, er mwyn darparu gwybodaeth fwy amserol. Efallai y bydd y data hyn ychydig yn wahanol i\'r hyn a gaiff ei ddarparu yn hwyrach yn y flwyddyn ar ffurflen casglu data OC3.Cliciwch yma i ddidoliSCC/033a: Nifer y bobl ifanc â’u pen-blwydd yn 19 oed yn cwympo o fewn y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth, a oedd yn derbyn gofal gan yr awdurdod lleol ar Ebrill 1af o'i 17eg flwyddynMae ffurflen casglu data PM1 wedi\'i defnyddio fel ffynhonnell ar gyfer y dangosydd hwn, er mwyn darparu gwybodaeth fwy amserol. Efallai y bydd y data hyn ychydig yn wahanol i\'r hyn a gaiff ei ddarparu yn hwyrach yn y flwyddyn ar ffurflen casglu data OC3.Cliciwch yma i ddidoliSCC/033d: Nifer y bobl ifanc â’u pen-blwydd yn 19 oed yn cwympo o fewn y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth, a oedd yn derbyn gofal gan yr awdurdod lleol ar Ebrill 1af o'i 17eg flwyddyn, ac mae’r awdurdod mewn cysylltiad â nhw yn 19 oedMae plant sy’n derbyn gofal am lai nag 13 wythnos wedi’u hepgor o’r cyfrifiadau ar gyfer y dangosydd hwn. Fodd bynnag, maent wedi’u cynnwys yn y Datganiad Ystadegol Mabwysiadau, Canlyniadau a Lleoliadau ar gyfer Plant sy’n Derbyn Gofal fesul Awdurdod LleoCliciwch yma i ddidoliSCC/033d: Nifer y bobl ifanc â’u pen-blwydd yn 19 oed yn cwympo o fewn y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth, a oedd yn derbyn gofal gan yr awdurdod lleol ar Ebrill 1af o'i 17eg flwyddynMae plant sy’n derbyn gofal am lai nag 13 wythnos wedi’u hepgor o’r cyfrifiadau ar gyfer y dangosydd hwn. Fodd bynnag, maent wedi’u cynnwys yn y Datganiad Ystadegol Mabwysiadau, Canlyniadau a Lleoliadau ar gyfer Plant sy’n Derbyn Gofal fesul Awdurdod LleoCliciwch yma i ddidoliSCC/033b: Nifer y bobl ifanc â’u pen-blwydd yn 19 oed o fewn y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth, a oedd dan ofal ALl ar Ebrill 1af o'u 17eg flwyddyn, ac mae’r ALl mewn cysylltiad â nhw yn 19 oed ac mae’r ALl yn gwybod eu bod mewn llety addas difrysMae ffurflen casglu data PM1 wedi\'i defnyddio fel ffynhonnell ar gyfer y dangosydd hwn, er mwyn darparu gwybodaeth fwy amserol. Efallai y bydd y data hyn ychydig yn wahanol i\'r hyn a gaiff ei ddarparu yn hwyrach yn y flwyddyn ar ffurflen casglu data OC3.Cliciwch yma i ddidoliSCC/033b: Nifer y bobl ifanc â’u pen-blwydd yn 19 oed yn cwympo o fewn y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth, a oedd yn derbyn gofal gan yr awdurdod lleol ar Ebrill 1af o'i 17eg flwyddyn, ac mae’r awdurdod mewn cysylltiad â nhw yn 19 oedMae ffurflen casglu data PM1 wedi\'i defnyddio fel ffynhonnell ar gyfer y dangosydd hwn, er mwyn darparu gwybodaeth fwy amserol. Efallai y bydd y data hyn ychydig yn wahanol i\'r hyn a gaiff ei ddarparu yn hwyrach yn y flwyddyn ar ffurflen casglu data OC3.Cliciwch yma i ddidoliSCC/033e: Nifer y bobl ifanc â’u pen-blwydd yn 19 oed o fewn y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth, a oedd dan ofal ALl ar Ebrill 1af o'u 17eg flwyddyn, ac mae’r ALl mewn cysylltiad â nhw yn 19 oed ac mae’r ALl yn gwybod eu bod mewn llety addas difrysCliciwch yma i ddidoliSCC/033e: Nifer y bobl ifanc â’u pen-blwydd yn 19 oed yn cwympo o fewn y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth, a oedd yn derbyn gofal gan yr awdurdod lleol ar Ebrill 1af o'i 17eg flwyddyn, ac mae’r awdurdod mewn cysylltiad â nhw yn 19 oedCliciwch yma i ddidoliSCC/033c: Nifer y bobl ifanc â’u pen-blwydd yn 19 oed o fewn y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth, a oedd dan ofal ALl ar Ebrill 1af o'i 16eg flwyddyn, ac mae’r ALl mewn cysylltiad â nhw yn 19 oed ac mae’r ALl yn gwybod eu bod mewn addysg, hyfforddiant neu’n gMae ffurflen casglu data PM1 wedi\'i defnyddio fel ffynhonnell ar gyfer y dangosydd hwn, er mwyn darparu gwybodaeth fwy amserol. Efallai y bydd y data hyn ychydig yn wahanol i\'r hyn a gaiff ei ddarparu yn hwyrach yn y flwyddyn ar ffurflen casglu data OC3.Cliciwch yma i ddidoliSCC/033c: Nifer y bobl ifanc â’u pen-blwydd yn 19 oed yn cwympo o fewn y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth, a oedd yn derbyn gofal gan yr awdurdod lleol ar Ebrill 1af o'i 17eg flwyddyn, ac mae’r awdurdod mewn cysylltiad â nhw yn 19 oedMae ffurflen casglu data PM1 wedi\'i defnyddio fel ffynhonnell ar gyfer y dangosydd hwn, er mwyn darparu gwybodaeth fwy amserol. Efallai y bydd y data hyn ychydig yn wahanol i\'r hyn a gaiff ei ddarparu yn hwyrach yn y flwyddyn ar ffurflen casglu data OC3.Cliciwch yma i ddidoliSCC/033f: Nifer y bobl ifanc â’u pen-blwydd yn 19 oed o fewn y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth, a oedd dan ofal ALl ar Ebrill 1af o'i 16eg flwyddyn, ac mae’r ALl mewn cysylltiad â nhw yn 19 oed ac mae’r ALl yn gwybod eu bod mewn addysg, hyfforddiant neu’n gCliciwch yma i ddidoliSCC/033f: Nifer y bobl ifanc â’u pen-blwydd yn 19 oed yn cwympo o fewn y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth, a oedd yn derbyn gofal gan yr awdurdod lleol ar Ebrill 1af o'i 17eg flwyddyn, ac mae’r awdurdod mewn cysylltiad â nhw yn 19 oedCliciwch yma i ddidoliSCC/037: Cyfanswm y nifer o bwyntiau wedi’u sgorio mewn cymwysterau allanol cymeradwy gan blant sy’n derbyn gofal ac yn 15 oed ar 31 Awst o'r flwyddyn ariannol flaenorolMae data yn ymwneud â\'r flwyddyn academaidd flaenorol.Cliciwch yma i ddidoliSCC/037: Cyfanswm nifer y plant sy’n derbyn gofal a wnaeth derbyn gofal am fwy na 12 mis cyn 31 Awst o'r flwyddyn ariannol gyfredol ac yn 15 oed cyn 31 o'r flwyddyn ariannol flaenorolMae data yn ymwneud â\'r flwyddyn academaidd flaenorol.Cliciwch yma i ddidoliSCC/041a: Nifer y plant sy’n gymwys, perthnasol a phlant a fu’n berthnasol sydd â chynllun llwybr ar 31 Mawrth fel sy’n ofynnolCliciwch yma i ddidoliSCC/041a: Nifer y plant sy’n gymwys, perthnasol a phlant a fu’n berthnasol a ddylai cael cynllun llwybr ar 31 MawrthCliciwch yma i ddidoliSTS/006: Nifer y digwyddiadau tipio anghyfreithlon a gafodd eu a’u clirio o fewn 5 diwrnod gwaithCliciwch yma i ddidoliSTS/006: Cyfanswm y nifer o ddigwyddiadau tipio anghyfreithlon a gafodd eu cofnodi gan yr awdurdod lleol yn ystod y flwyddynCliciwch yma i ddidoliTHS/007: Cyfanswm y nifer o oedolion 60+ oed sy’n dal tocyn bwsCliciwch yma i ddidoliTHS/007: Cyfanswm y boblogaeth 60+ oedCliciwch yma i ddidoliWMT/004a: Y tunelledd o wastraff dinesig a gesglir gan yr awdurdod lleol wedi’i anfon at dirlenwi gan yr awdurdod lleolMae data ar gyfer y dangosydd hwn yn defnyddio ffigurau dros dro o’r system WasteDataFlowCliciwch yma i ddidoliWMT/004a: Y tunelledd o wastraff wedi’i gasglu gan yr awdurdod lleolMae data ar gyfer y dangosydd hwn yn defnyddio ffigurau dros dro o’r system WasteDataFlowCliciwch yma i ddidoliWMT/004b: Y tunelledd o wastraff dinesig a gesglir gan yr awdurdod lleol wedi’i anfon at dirlenwi gan yr awdurdod lleolMae data ar gyfer y dangosydd hwn yn defnyddio ffigurau dros dro o’r system WasteDataFlowCliciwch yma i ddidoliWMT/004b: Y tunelledd o wastraff wedi’i gasglu gan yr awdurdod lleolMae data ar gyfer y dangosydd hwn yn defnyddio ffigurau dros dro o’r system WasteDataFlowCliciwch yma i ddidoliWMT/009a: Y tunelledd o wastraff trefol a gesglir gan yr ALl wedi’i baratoi i’w ailddefnyddio, ail-gychu ac/neu ei gasglu fel ffynhonnell wastraff fiolegol wedi ei gasglu ar wahân a’i gompostio neu ei drin mewn modd biolegol arall gan yr AllMae data ar gyfer y dangosydd hwn yn defnyddio ffigurau dros dro o’r system WasteDataFlowCliciwch yma i ddidoliWMT/009a: Y tunelledd o wastraff wedi’i gasglu gan yr awdurdod lleolMae data ar gyfer y dangosydd hwn yn defnyddio ffigurau dros dro o’r system WasteDataFlowCliciwch yma i ddidoliWMT/009b: Y tunelledd o wastraff trefol a gesglir gan yr ALl wedi’i baratoi i’w ailddefnyddio, ail-gychu ac/neu ei gasglu fel ffynhonnell wastraff fiolegol wedi ei gasglu ar wahân a’i gompostio neu ei drin mewn modd biolegol arall gan yr AllMae data ar gyfer y dangosydd hwn yn defnyddio ffigurau dros dro o’r system WasteDataFlowCliciwch yma i ddidoliWMT/009b: Y tunelledd o wastraff wedi’i gasglu gan yr awdurdod lleolMae data ar gyfer y dangosydd hwn yn defnyddio ffigurau dros dro o’r system WasteDataFlow
[Lleihau]Pob awdurdod lleol yng Nghymru(r) Data wedi diwygio ers cyhoeddiad blaenorol16667,057(r) Data wedi diwygio ers cyhoeddiad blaenorol0.578171.755,67763,808174.511,17863,91335.035,833,95367,0571,068.91,9342,914132.61,5161,595190.138,14567,057113.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol10,31715,78165.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol33,648,8586,174,44810,900.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(r) Data wedi diwygio ers cyhoeddiad blaenorol52,684,1496,174,448(r) Data wedi diwygio ers cyhoeddiad blaenorol17,066.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4,63412,013771,915,8838,1214726,02752,78822.842,652546,9419.7079,7551,214,108131.41(r) Data wedi diwygio ers cyhoeddiad blaenorol22,3651,214,108(r) Data wedi diwygio ers cyhoeddiad blaenorol36.857,2457,522192.609197,25425.31,06111,27918.825,22853,57994.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol868931186.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol810868186.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol522868120.2193,5207105454,5574,936184.7(r) Data wedi diwygio ers cyhoeddiad blaenorol64,149(r) Data wedi diwygio ers cyhoeddiad blaenorol68,074(r) Data wedi diwygio ers cyhoeddiad blaenorol188.311,365,1741,592,981171.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol742,3173,135,53547.52.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,826,3053,135,535116.43
Pob awdurdod lleol yng NghymruYnys Môn*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi0.3*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi14.31,2201,357179.68461,282132.1780,6171,3351,170.0236671.01417159.67391,335110.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol15723068.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol576,426140,2608,219.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,114,366140,26015,891.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol681598542,1641804681951,61224.136314,8828.401,55933,54293.0373633,54243.92173187185.102212335.91319612.7682994138.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol59107.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol55200.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol45175.02,788105583345146.43,5583,660194.3831,62943,422145.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol23,90879,89360.06.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol45,81379,893114.65
Gwynedd*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi0.2*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi0.02,0432,329175.52,1022,557164.51,626,9552,6391,233.0418099.92525200.01,6412,639124.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol18241943.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,038,706244,1848,507.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(r) Data wedi diwygio ers cyhoeddiad blaenorol2,688,503244,184(r) Data wedi diwygio ers cyhoeddiad blaenorol22,022.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol24732014651,5541755871292,38310.834325,0103.432,37853,95788.171,26353,95746.83386393196.704625036.82840113.91,1652,128109.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3340165.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3033182.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2133127.97,44717884194194200.01,1501,193192.8155,03069,109159.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol57,377146,35478.42.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol83,308146,354113.84
Conwy*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi0.5*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi0.01,8232,143170.14242,32936.41,193,4122,3561,012.97077181.27070200.01,2922,356109.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol67074290.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,160,981232,12210,004.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,920,254232,12216,546.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol23644210443,0512653231963,14912.422229,1811.513,73060,199123.821,04260,19934.62501508197.6892547.13632722.0471904101.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3841183.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3438180.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2238118.54,79425392247253195.21,8811,977190.5262,85576,044165.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol40,087127,85662.70.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol75,906127,856118.74
Sir Ddinbych*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi0.0*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi0.01,7802,040174.54792,30641.51,379,8042,4941,106.43754139.32020200.01,3932,494111.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol12712998.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,019,758189,30110,775.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,572,815189,30116,616.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol901968134,7682213123141,34046.763719,0223.881,57142,90173.4179042,90136.85172172200.004120340.43033717.95671,029110.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1919200.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1819188.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1319135.63,411136231618175.03,6363,723195.3645,54555,732163.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol13,23984,30631.40.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol54,07284,306128.29
Sir y Flint*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi0.1*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi0.02,8643,290174.01653,26510.11,859,7313,4141,089.4134151177.4134135198.62,0913,414122.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol9361,09985.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,462,314307,0449,526.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2,991,080307,04419,483.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2348186056,028176636611,12812.637124,8625.693,06659,647102.8087059,64729.22299300199.334429130.63443115.76051,107109.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2425188.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2324187.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2124175.04,38315606148148200.01,6061,643195.5062,57579,202158.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol57,143169,99767.32.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol96,481169,997113.49
Wrecsam*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi0.7*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi0.02,4632,865171.92352,53118.61,333,1462,5751,035.6110114192.5110110200.01,3272,575103.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol36859162.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,193,521273,1138,740.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3,482,421273,11325,503.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1884907348,3322164467751729.933721,8413.393,21750,259128.0390350,25935.92475480198.122622723.33637219.21,4793,09495.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2327168.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2123181.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1623130.25,86924491181198182.81,7731,983178.6058,21066,599174.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol41,414163,36751.14.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol97,080163,367118.74
Powys*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi0.2*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi0.02,3562,637178.73022,63123.01,562,3062,9151,071.96095132.15252200.01,8002,915123.5..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael33338187.4..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael1,618,155265,38012,195..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael1,913,756265,38014,423..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael1424117337,431231322553,2343.4137829,52225.614,40865,436134.73(r) Data wedi diwygio ers cyhoeddiad blaenorol1,25065,436(r) Data wedi diwygio ers cyhoeddiad blaenorol38.21567613185.073221529.72528417.61,0781,835117.1..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael2526192.9..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael2425192.3..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael2025160.36,18522560154157196.21,6601,826181.6558,51786,147135.8..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael43,397140,83461.41..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael78,194140,834111.20
Ceredigion*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi0.4*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi0.01,2061,344179.48991,370131.3782,6811,4971,045.666200.066200.09291,497124.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol44649789.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol684,046151,3899,041.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,069,898151,38914,135.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol372243458,109228509481,5626.193415,0624.511,71033,452102.2471633,45242.81100100200.0099818.61515619.25421,059103.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1818200.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1718190.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1318144.21,914103839999200.0968972199.1734,02843,917155.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol9,28369,30526.84.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol44,97969,305129.70
Sir Benfro*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi0.2*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi0.02,2242,508177.43572,40729.61,440,6602,6221,098.797146139.52224185.71,4082,622107.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol22926985.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,129,976246,9279,154.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2,460,390246,92719,929.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol23855584100,868300674582,8244.192126,1781.593,49358,257120.0789258,25730.62261261200.001816022.92424020.11,6672,057162.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3333200.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3133187.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1733104.43,09310730156157199.01,7151,776193.2956,29375,707148.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol20,852137,88230.25.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol89,835137,882130.31
Sir Gaerfyrddin*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi0.0*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi0.03,2663,718175.71,6083,91182.22,310,3563,9831,160.14015157.64052155.02,3863,983119.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol16417096.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2,588,624369,57914,008.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2,574,669369,57913,933.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol871,05017103,3504294842885,15011.1720036,83210.874,91582,095119.791,60982,09539.22408427191.59153239.26045426.61,3652,90893.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3636200.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3336183.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2536138.49,77230649180180200.01,9122,060185.9486,598106,844162.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol18,217156,36523.36.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol96,281156,365123.13
Abertawe*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi0.2*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi0.04,4064,993176.54914,88320.12,800,7804,9231,138.4273322169.9273280195.13,0264,923123.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,4692,78352.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2,247,708481,6299,334.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4,144,282481,62917,209.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol35477391186,8906066178964,37041.1022242,87310.356,29391,627137.391,81491,62739.61610656186.119563130.11041,02120.41,2372,83588.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol7081173.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol6870194.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3870108.613,73238708423436194.09,86110,478187.88113,430119,006190.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol92,258228,35181.00.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol132,813228,351116.22
Castell-nedd Port Talbot*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi0.3*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi0.02,3382,793167.43232,99121.61,804,5653,2091,126.52817233.92828200.01,8303,209114.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol94498895.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,605,686280,38811,453.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,556,884280,38811,106.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol19053672158,4086614801,9203,589108.799525,0647.576,15255,639221.161,21555,63943.67216216200.005251720.06381115.61,7313,236107.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4649188.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4346186.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2446101.518,105615945360177.01,7242,467139.7367,45673,824182.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol17,893141,85125.17.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol82,575141,851116.42
Pen-y-bont ar Ogwr*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi0.1*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi0.02,5962,988173.82113,17313.31,669,5173,2971,013.576100131.73030100.01,8863,297114.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol11317664.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,240,971281,6948,811.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2,698,839281,69419,161.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2589225699,3573745041232,34010.512423,6872.034,26154,008157.7385354,00831.61382399191.435647523.69877025.51,4952,900103.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5455194.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5354197.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3454125.013,54050546285285200.01,4121,460193.4264,76871,181182.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol19,000141,27326.86.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol82,086141,273116.10
Bro Morgannwg*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi0.0*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi0.02,6502,903182.62612,95117.71,828,6333,1501,161.18383200.07979200.02,0023,150127.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol29237378.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,521,662254,84411,943.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,565,208254,84412,284.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2244569258,8443133764511,68057.8410522,6999.252,08950,51382.7176650,51330.34251251200.003124225.63238116.83381,34450.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3535200.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3435192.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2135119.010,71642529262262200.01,5521,602194.2857,88566,316174.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol21,641120,84335.11.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol72,675120,843120.53
Caerdydd*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi1.7*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi6.35,9876,927172.97606,60223.03,332,6516,849973.8269432124.5173177194.63,8766,849113.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2,2444,33951.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol6,014,066706,00417,036.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(r) Data wedi diwygio ers cyhoeddiad blaenorol5,919,734706,004(r) Data wedi diwygio ers cyhoeddiad blaenorol16,772.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol713892157324,2691,4414441302,8449.2351746,78922.104,13696,61585.641,72096,61535.61165176187.0210275426.91321,29420.42,1077,60355.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol120130184.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol106120176.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol65120108.520,91095448595888133.7(r) Data wedi diwygio ers cyhoeddiad blaenorol9,310(r) Data wedi diwygio ers cyhoeddiad blaenorol10,119(r) Data wedi diwygio ers cyhoeddiad blaenorol180.52126,881129,161196.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol68,939348,17140.09.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol194,362348,171111.55
Rhondda Cynon Taf*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi0.3*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi0.04,4415,224170.19955,22138.13,002,1545,5431,083.3200289137.9200233171.32,9115,543105.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol53055895.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2,127,593473,0028,997.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3,684,467473,00215,580.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol21982753173,5058843912586,1668.5430437,49916.237,82686,477181.072,05786,47747.59386387199.5012376432.2731,24411.72,4205,73883.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol8995187.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol8489188.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5989132.418,89667565510529192.77,3087,475195.53104,824114,266183.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol65,391228,80257.58.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol131,022228,802114.30
Merthyr Tudful*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi(r) Data wedi diwygio ers cyhoeddiad blaenorol0.0*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi0.01,0951,277171.601,1910.0679,7091,2281,107.06565200.06565200.06191,228100.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol949895.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol538,160118,0869,115.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,053,254118,08617,839.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol502055232,881191344821,36212.00459,2329.751,77020,907169.3641720,90739.90142148192.063221230.32330415.45761,30587.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3236177.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3132194.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2032124.77,93827604145150193.42,4152,571187.1625,33928,039180.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol20,95662,53667.25.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol35,34562,536112.67
Caerffili*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi1.5*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi5.73,5254,070173.24464,00022.31,995,5334,129968.0149167178.77878200.02,1164,129102.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol32936290.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2,177,236359,18812,124.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2,759,511359,18815,366.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol34369499107,187373573791,8908.3711927,2508.746,68564,517207.371,04964,51732.52421466182.222943113.56654824.11,2933,42575.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5858200.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5858200.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3158106.512,97845560196196200.04,3514,528191.5776,49186,305177.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol37,144199,40637.83.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol116,314199,406116.44
Blaenau Gwent*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi1.1*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi0.01,2131,423170.301,2840.0662,6431,422930.35354196.84242200.06341,42289.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol13650926.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol573,257139,4638,221.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2,107,183139,46330,220.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol541905758,398212548411,0897.533111,3105.503,03326,471229.3050226,47137.94179195183.643521132.94632928.49021,820101.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1820180.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1718188.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1118122.22,876134443434200.0..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael30,66534,792176.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol7,41061,48024.09.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol30,43561,48099.01
Tor-faen*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi0.5*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi9.11,6521,885175.52742,18125.11,201,4552,485966.92232156.52224186.71,3682,485110.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol8911676.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol694,783183,0167,592.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,434,330183,01615,673.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol20239910133,41319136534270998.9511715,88314.732,19035,120124.7170535,12040.16260290183.052636814.25856320.61,3642,630102.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2930194.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2629179.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol112974.58,63535501207207200.01,5961,649193.4143,58146,429187.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol9,37587,70421.41.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol48,33387,704110.13
Sir Fynwy*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi0.3*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi0.01,6381,800182.001,5370.0822,4981,5791,042.02639139.51515200.01,0461,579132.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol30264546.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,375,110184,43614,911.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,484,509184,43616,097.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2125137835,2891534641581,28624.455519,0745.742,23941,941106.7546241,94122.03437438199.593014342.01323710.4370669110.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1317151.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1113167.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol41365.04,324165499899198.0590607194.3943,54754,991158.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol15,45699,18031.22.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol62,01899,180125.08
Casnewydd*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi0.6*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi0.02,8913,294175.503,3100.01,764,1473,4131,033.67221965.6183397.51,8253,413107.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol16330753.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,060,119293,3997,227.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2,487,797293,39916,959.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2489415371,7873014771262,5649.7511223,1899.663,03450,528120.1273450,52829.05454459197.784636225.45257917.91,7742,959119.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5051196.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4350172.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3250128.911,21445501341341200.03,5063,640192.6259,02765,948179.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol41,937139,78160.29.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol76,379139,781109.17

Metadata

Teitl

Dangosyddion Strategol Genedlaethol

Diweddariad diwethaf

7 Medi 2016 7 Medi 2016

Diweddariad nesaf

Mae’r casgliad data Dangosyddion Strategol Cenedlaethol (DSC) wedi dod i ben.

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data am Ddangosyddion Strategol Cenedlaethol (NSI), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.gwascymdeithasol@cymru.gsi.gov.uk

Dynodiad

Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Caiff Dangosyddion Strategol Cenedlaethol eu defnyddio i fesur perfformiad awdurdodau lleol yn genedlaethol ac i dynnu sylw at flaenoriaethau strategol allweddol. Cânt eu casglu gan bob awdurdod lleol a chaiff sampl o'r dangosyddion eu harchwilio gan Swyddfa Archwilio Cymru hyd at 2012-13. Mae pob dangosydd yn gysylltiedig ag un neu fwy o flaenoriaethau strategol Llywodraeth Cymru, ac fe'u dewiswyd oherwydd eu bod yn canolbwyntio ddeillianau.

Mae awdurdodau lleol dan rwymedigaeth gyfreithiol i gasglu a chyhoeddi data ar gyfer pob un o'r Dangosyddion Strategol Cenedlaethol. Mae gan Weinidogion Cymru'r pwer i osod dangosyddion perfformiad a safonau perfformiad ar gyfer awdurdodau lleol yng Nghymru - mae'r set gyfredol wedi'i hamlinellu yng Ngorchymyn Llywodraeth Leol (Dangosyddion Perfformiad a Safonau Perfformiad) (Cymru) 2012.

Mae awdurdodau lleol hefyd yn defnyddio'r dangosyddion perfformiad hyn, ynghyd â dangosyddion eraill y maent yn dewis eu defnyddio ac ystod ehangach o wybodaeth, er mwyn cynllunio a darparu gwell gwasanaethau.


Casgliad data a dull cyfrifo

Mae’r data wedi'i gasglu gan dîm Casglu Data Lywodraeth Cymru o’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru ar y ffurflen NSI. Mae’r ffurflen yn ymgymryd cyfres helaeth o wiriadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth yn gywir ac yn gyson.
Ers 2010-11 mae set ddata'r Dangosyddion Strategol Cenedlaethol wedi'i chasglu'n uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru. Roedd data ar gyfer 2009-10, a'r blynyddoedd cyn hynny, wedi'u casglu gan Uned Ddata Cymru ar ran Llywodraeth Cymru, ac mae'r set ddata hanesyddol ar gael oddi wrth wefan Uned Ddata Cymru. Ar adegau, am wahanol resymau, ni ystyrir bod y data'n ddigon cadarn, ac felly rhaid iddynt gael eu hawdurdodi gan Swyddfa Archwilio Cymru. Caiff y data hwn eu cynnwys yn y tabl. Ond, fe'u labelir yn glir, a dylai defnyddwyr fod yn ymwybodol o hynny wrth ddefnyddio'r data.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangoswyd data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2009-10 hyd at 2015-16.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r wybodaeth yma ar gael yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen we a roddwyd

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r mesurau canlynol wedi cael eu cymryd i leihau'r risg o ddatgelu data personol:
Rhifiaduron ac enwaduron pob awdurdod lleol ar gyfer EDU/002 wedi’u hatal a’u disodli gyda’r symbol *.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Dim

Ansawdd ystadegol

Mae gwybodaeth bellach ar ansawdd a dulliau ar gael yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen we a roddwyd

Allweddeiriau

Dangosyddion Strategol Cenedlaethol