Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Dangosyddion Strategol Cenedlaethol yn ôl awdurdod lleol a dangosydd
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod ardal[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Dangosydd[Hidlo]
-
Dangosydd 1
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod lleol 1
[Lleihau]EDU/002i: % yr holl ddisgyblion (yn cynnwys y rhai dan ofal ALl) mewn unrhyw ysgol a gynhelir gan ALl, sy'n 15 oed ar y 31 Awst blaenorol ac sy'n gadael addysg orfodol, hyfforddiant neu ddysgu seiliedig ar waith heb fod ganddynt gymhwyster allanol a gymerCliciwch yma i ddidoliEDU/002i: % yr holl ddisgyblion (yn cynnwys y rhai dan ofal ALl) mewn unrhyw ysgol a gynhelir gan ALl, sy'n 15 oed ar y 31 Awst blaenorol ac sy'n gadael addysg orfodol, hyfforddiant neu ddysgu seiliedig ar waith heb fod ganddynt gymhwyster allanol a gymer[Lleihau]EDU/002ii: Canran y disgyblion dan ofal ALl sydd mewn unrhyw ysgol a gynhelir gan ALl, sy'n 15 oed ar y 31 Awst blaenorol ac sy'n gadael addysg orfodol, hyfforddiant neu ddysgu seiliedig ar waith heb fod ganddynt gymhwyster allanol a gymeradwywydCliciwch yma i ddidoliEDU/002ii: Canran y disgyblion dan ofal ALl sydd mewn unrhyw ysgol a gynhelir gan ALl, sy'n 15 oed ar y 31 Awst blaenorol ac sy'n gadael addysg orfodol, hyfforddiant neu ddysgu seiliedig ar waith heb fod ganddynt gymhwyster allanol a gymeradwywyd[Lleihau]EDU/003: Canran y disgyblion a aseswyd ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 2, mewn ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol, ac sy'n cyrraedd y Dangosydd Pynciau Craidd, fel y penderfynir gan Asesiadau AthrawonCliciwch yma i ddidoliEDU/003: Canran y disgyblion a aseswyd ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 2, mewn ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol, ac sy'n cyrraedd y Dangosydd Pynciau Craidd, fel y penderfynir gan Asesiadau Athrawon[Lleihau]EDU/006ii: Canran y disgyblion a aseswyd mewn ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol, ac sy'n cael Asesiad Athrawon yn y Gymraeg (iaith gyntaf) ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 3Cliciwch yma i ddidoliEDU/006ii: Canran y disgyblion a aseswyd mewn ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol, ac sy'n cael Asesiad Athrawon yn y Gymraeg (iaith gyntaf) ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 3[Lleihau]EDU/011: Cyfartaledd y sgôr pwyntiau ar gyfer disgyblion sy'n 15 oed ar y 31 Awst blaenorol mewn ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleolCliciwch yma i ddidoliEDU/011: Cyfartaledd y sgôr pwyntiau ar gyfer disgyblion sy'n 15 oed ar y 31 Awst blaenorol mewn ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol[Lleihau]EDU/015a: Canran y datganiadau terfynol o anghenion addysgol arbennig a ddyroddir o fewn 26 o wythnosau, gan gynnwys eithriadauCliciwch yma i ddidoliEDU/015a: Canran y datganiadau terfynol o anghenion addysgol arbennig a ddyroddir o fewn 26 o wythnosau, gan gynnwys eithriadau[Lleihau]EDU/015b: Canran y datganiadau terfynol o anghenion addysgol arbennig a ddyroddir o fewn 26 o wythnosau, heb gynnwys eithriadauCliciwch yma i ddidoliEDU/015b: Canran y datganiadau terfynol o anghenion addysgol arbennig a ddyroddir o fewn 26 o wythnosau, heb gynnwys eithriadau[Lleihau]EDU/017: Canran y disgyblion 15 oed ar y 31ain Awst blaenorol, mewn ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol a gyflawnodd y trothwy Lefel 2 gan gynnwys gradd A*-C TGAU mewn Cymraeg mamiaith neu Saesneg a MathemategCliciwch yma i ddidoliEDU/017: Canran y disgyblion 15 oed ar y 31ain Awst blaenorol, mewn ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol a gyflawnodd y trothwy Lefel 2 gan gynnwys gradd A*-C TGAU mewn Cymraeg mamiaith neu Saesneg a Mathemateg[Lleihau]EEF/002: Canran y newid mewn allyriadau carbon deuocsid yn y stoc adeiladau cyhoeddus annomestigCliciwch yma i ddidoliEEF/002: Canran y newid mewn allyriadau carbon deuocsid yn y stoc adeiladau cyhoeddus annomestig[Lleihau]HHA/013: Canran yr holl aelwydydd a allai fod yn ddigartref ac yr ataliwyd iddynt fod yn ddigartref am 6 mis o leiafCliciwch yma i ddidoliHHA/013: Canran yr holl aelwydydd a allai fod yn ddigartref ac yr ataliwyd iddynt fod yn ddigartref am 6 mis o leiaf[Lleihau]LCL/001a: Nifer yr ymweliadau â llyfrgelloedd cyhoeddus yn ystod y flwyddyn fesul 1,000 o'r boblogaethCliciwch yma i ddidoliLCL/001a: Nifer yr ymweliadau â llyfrgelloedd cyhoeddus yn ystod y flwyddyn fesul 1,000 o'r boblogaeth[Lleihau]LCL/001b: Nifer yr ymweliadau â llyfrgelloedd cyhoeddus yn ystod y flwyddyn fesul 1,000 o'r boblogaethCliciwch yma i ddidoliLCL/001b: Nifer yr ymweliadau â llyfrgelloedd cyhoeddus yn ystod y flwyddyn fesul 1,000 o'r boblogaeth[Lleihau]LCS/002a: Nifer yr ymweliadau â chanolfannau chwaraeon a hamdden awdurdodau lleol yn ystod y flwyddyn fesul 1,000 o'r boblogaeth, pan fydd yr ymwelydd yn cymryd rhan mewn gweithgarwch corfforolCliciwch yma i ddidoliLCS/002a: Nifer yr ymweliadau â chanolfannau chwaraeon a hamdden awdurdodau lleol yn ystod y flwyddyn fesul 1,000 o'r boblogaeth, pan fydd yr ymwelydd yn cymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol[Lleihau]LCS/002b: Nifer yr ymweliadau â chanolfannau chwaraeon a hamdden awdurdodau lleol yn ystod y flwyddyn fesul 1,000 o'r boblogaeth, pan fydd yr ymwelydd yn cymryd rhan mewn gweithgarwch corfforolCliciwch yma i ddidoliLCS/002b: Nifer yr ymweliadau â chanolfannau chwaraeon a hamdden awdurdodau lleol yn ystod y flwyddyn fesul 1,000 o'r boblogaeth, pan fydd yr ymwelydd yn cymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol[Lleihau]PLA/006a: Nifer yr unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarparwyd yn ystod y flwyddyn fel canran yr holl unedau tai ychwanegol a ddarparwyd yn ystod y flwyddynCliciwch yma i ddidoliPLA/006a: Nifer yr unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarparwyd yn ystod y flwyddyn fel canran yr holl unedau tai ychwanegol a ddarparwyd yn ystod y flwyddyn[Lleihau]PLA/006b: Nifer yr unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarparwyd yn ystod y flwyddyn fel canran yr holl unedau tai ychwanegol a ddarparwyd yn ystod y flwyddynCliciwch yma i ddidoliPLA/006b: Nifer yr unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarparwyd yn ystod y flwyddyn fel canran yr holl unedau tai ychwanegol a ddarparwyd yn ystod y flwyddyn[Lleihau]PSR/002: Y nifer o ddiwrnodau calendr ar gyfartaledd a gymerwyd i roi Grant Cyfleusterau i’r AnablCliciwch yma i ddidoliPSR/002: Y nifer o ddiwrnodau calendr ar gyfartaledd a gymerwyd i roi Grant Cyfleusterau i’r Anabl[Lleihau]PSR/004: Canran yr anheddau sector preifat a oedd wedi bod yn wag am fwy na 6 mis ar 1 Ebrill ac a feddiannwyd eto yn ystod y flwyddyn o ganlyniad i weithredu uniongyrchol gan yr awdurdod lleolCliciwch yma i ddidoliPSR/004: Canran yr anheddau sector preifat a oedd wedi bod yn wag am fwy na 6 mis ar 1 Ebrill ac a feddiannwyd eto yn ystod y flwyddyn o ganlyniad i weithredu uniongyrchol gan yr awdurdod lleol[Lleihau]SCA/001: Cyfradd yr oedi wrth drosglwyddo gofal am resymau gofal cymdeithasol fesul 1,000 o'r boblogaeth sy'n 75 oed neu drosoddCliciwch yma i ddidoliSCA/001: Cyfradd yr oedi wrth drosglwyddo gofal am resymau gofal cymdeithasol fesul 1,000 o'r boblogaeth sy'n 75 oed neu drosodd[Lleihau]SCA/002a: Cyfradd pobl hyn (sy'n 65 oed neu drosodd) y rhoddir cymorth iddynt yn y gymuned fesul 1,000 o'r boblogaeth sy'n 65 oed neu drosodd ar 31 MawrthCliciwch yma i ddidoliSCA/002a: Cyfradd pobl hyn (sy'n 65 oed neu drosodd) y rhoddir cymorth iddynt yn y gymuned fesul 1,000 o'r boblogaeth sy'n 65 oed neu drosodd ar 31 Mawrth[Lleihau]SCA/002b: Cyfradd pobl hyn (sy'n 65 oed neu drosodd) y mae'r awdurdod yn rhoi cymorth iddynt mewn cartrefi gofal fesul 1,000 o'r boblogaeth sy'n 65 oed neu drosodd ar 31 MawrthCliciwch yma i ddidoliSCA/002b: Cyfradd pobl hyn (sy'n 65 oed neu drosodd) y mae'r awdurdod yn rhoi cymorth iddynt mewn cartrefi gofal fesul 1,000 o'r boblogaeth sy'n 65 oed neu drosodd ar 31 Mawrth[Lleihau]SCA/019: Canran y cyfeiriadau diogelu oedolion wedi eu cwblhau yn ystod y flwyddyn lle’r mae’r risg wedi ei reoliCliciwch yma i ddidoliSCA/019: Canran y cyfeiriadau diogelu oedolion wedi eu cwblhau yn ystod y flwyddyn lle’r mae’r risg wedi ei reoli[Lleihau]SCC/002: Canran y plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth a chanddynt brofiad o symud ysgol unwaith neu ragor, yn ystod cyfnod neu gyfnodau o dderbyn gofal, ac nad oedd y symud hwnnw oherwydd trefniadau trosiannol, yn y 12 mis hyd at 31 MawrthCliciwch yma i ddidoliSCC/002: Canran y plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth a chanddynt brofiad o symud ysgol unwaith neu ragor, yn ystod cyfnod neu gyfnodau o dderbyn gofal, ac nad oedd y symud hwnnw oherwydd trefniadau trosiannol, yn y 12 mis hyd at 31 Mawrth[Lleihau]SCC/004: Canran y plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth sydd wedi cael tri lleoliad neu’n fwy yn ystod y flwyddynCliciwch yma i ddidoliSCC/004: Canran y plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth sydd wedi cael tri lleoliad neu’n fwy yn ystod y flwyddyn[Lleihau]SCC/011b: Canran yr asesiadau cychwynnol wedi eu cwblhau yn ystod y flwyddyn lle mae yna dystiolaeth bod Gweithiwr Cymdeithasol wedi gweld y plentyn ar ben ei hunCliciwch yma i ddidoliSCC/011b: Canran yr asesiadau cychwynnol wedi eu cwblhau yn ystod y flwyddyn lle mae yna dystiolaeth bod Gweithiwr Cymdeithasol wedi gweld y plentyn ar ben ei hun[Lleihau]SCC/033a: Canran y bobl ifanc a oedd yn derbyn gofal y flaenorol ac y mae'r awdurdod mewn cysylltiad â hwy a hwythau'n 19 oedCliciwch yma i ddidoliSCC/033a: Canran y bobl ifanc a oedd yn derbyn gofal y flaenorol ac y mae'r awdurdod mewn cysylltiad â hwy a hwythau'n 19 oed[Lleihau]SCC/033d: Canran y bobl ifanc a oedd yn derbyn gofal y flaenorol ac y mae'r awdurdod mewn cysylltiad â hwy a hwythau'n 19 oedCliciwch yma i ddidoliSCC/033d: Canran y bobl ifanc a oedd yn derbyn gofal y flaenorol ac y mae'r awdurdod mewn cysylltiad â hwy a hwythau'n 19 oed[Lleihau]SCC/033b: Canran y bobl ifanc a oedd yn derbyn gofal yn flaenorol ac y mae'r awdurdod mewn cysylltiad â hwy, ac y gwyddys eu bod mewn llety addas, nad yw'n llety argyfwng a hwythau'n 19 oedCliciwch yma i ddidoliSCC/033b: Canran y bobl ifanc a oedd yn derbyn gofal yn flaenorol ac y mae'r awdurdod mewn cysylltiad â hwy, ac y gwyddys eu bod mewn llety addas, nad yw'n llety argyfwng a hwythau'n 19 oed[Lleihau]SCC/033e: Canran y bobl ifanc a oedd yn derbyn gofal yn flaenorol ac y mae'r awdurdod mewn cysylltiad â hwy, ac y gwyddys eu bod mewn llety addas, nad yw'n llety argyfwng a hwythau'n 19 oedCliciwch yma i ddidoliSCC/033e: Canran y bobl ifanc a oedd yn derbyn gofal yn flaenorol ac y mae'r awdurdod mewn cysylltiad â hwy, ac y gwyddys eu bod mewn llety addas, nad yw'n llety argyfwng a hwythau'n 19 oed[Lleihau]SCC/033c: Canran y bobl ifanc a oedd yn derbyn gofal yn flaenorol ac y mae’r awdurdod mewn cysylltiad â hwy, ac y gwyddys eu bod yn ymgymryd ag addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth a hwythau’n 19 oedCliciwch yma i ddidoliSCC/033c: Canran y bobl ifanc a oedd yn derbyn gofal yn flaenorol ac y mae’r awdurdod mewn cysylltiad â hwy, ac y gwyddys eu bod yn ymgymryd ag addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth a hwythau’n 19 oed[Lleihau]SCC/033f: Canran y bobl ifanc a oedd yn derbyn gofal yn flaenorol ac y mae’r awdurdod mewn cysylltiad â hwy, ac y gwyddys eu bod yn ymgymryd ag addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth a hwythau’n 19 oedCliciwch yma i ddidoliSCC/033f: Canran y bobl ifanc a oedd yn derbyn gofal yn flaenorol ac y mae’r awdurdod mewn cysylltiad â hwy, ac y gwyddys eu bod yn ymgymryd ag addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth a hwythau’n 19 oed[Lleihau]SCC/037: Cyfartaledd y sgôr pwyntiau mewn cysylltiad â chymwysterau allanol plant 16 oed sy'n derbyn gofal mewn unrhyw sefyllfa ddysgu a gynhelir gan awdurdod lleolCliciwch yma i ddidoliSCC/037: Cyfartaledd y sgôr pwyntiau mewn cysylltiad â chymwysterau allanol plant 16 oed sy'n derbyn gofal mewn unrhyw sefyllfa ddysgu a gynhelir gan awdurdod lleol[Lleihau]SCC/041a: Canran y plant cymwys, perthnasol a phlant a fu’n berthnasol sydd â chynlluniau llwybr yn ôl yr angenCliciwch yma i ddidoliSCC/041a: Canran y plant cymwys, perthnasol a phlant a fu’n berthnasol sydd â chynlluniau llwybr yn ôl yr angen[Lleihau]STS/006: Canran yr achosion o dipio gwastraff yn anghyfreithlon y rhoddwyd gwybod amdanynt ac y cliriwyd y gwastraff o fewn 5 niwrnod gwaithCliciwch yma i ddidoliSTS/006: Canran yr achosion o dipio gwastraff yn anghyfreithlon y rhoddwyd gwybod amdanynt ac y cliriwyd y gwastraff o fewn 5 niwrnod gwaith[Lleihau]THS/007: Canran yr oedolion sy'n 60 oed neu drosodd sy’n ddeiliaid tocynnau teithio rhatach ar y bwsCliciwch yma i ddidoliTHS/007: Canran yr oedolion sy'n 60 oed neu drosodd sy’n ddeiliaid tocynnau teithio rhatach ar y bws[Lleihau]WMT/004a: Canran y gwastraff trefol a gesglir gan awdurdodau lleol ac a anfonir i safle tirlenwiCliciwch yma i ddidoliWMT/004a: Canran y gwastraff trefol a gesglir gan awdurdodau lleol ac a anfonir i safle tirlenwi[Lleihau]WMT/004b: Canran y gwastraff trefol a gesglir gan awdurdodau lleol ac a anfonir i safle tirlenwiCliciwch yma i ddidoliWMT/004b: Canran y gwastraff trefol a gesglir gan awdurdodau lleol ac a anfonir i safle tirlenwi[Lleihau]WMT/009a: Canran y gwastraff trefol a gesglir gan ALl a'i baratoi ar gyfer ei ailddefnyddio ac/neu ei ailgylchu, gan gynnwys deunyddiau biowastraff wedi eu gwahanu yn eu tarddle ac a gompostir neu a drinnir yn fiolegol mewn ffordd arallCliciwch yma i ddidoliWMT/009a: Canran y gwastraff trefol a gesglir gan ALl a'i baratoi ar gyfer ei ailddefnyddio ac/neu ei ailgylchu, gan gynnwys deunyddiau biowastraff wedi eu gwahanu yn eu tarddle ac a gompostir neu a drinnir yn fiolegol mewn ffordd arall[Lleihau]WMT/009b: Canran y gwastraff trefol a gesglir gan ALl a'i baratoi ar gyfer ei ailddefnyddio ac/neu ei ailgylchu, gan gynnwys deunyddiau biowastraff wedi eu gwahanu yn eu tarddle ac a gompostir neu a drinnir yn fiolegol mewn ffordd arallCliciwch yma i ddidoliWMT/009b: Canran y gwastraff trefol a gesglir gan ALl a'i baratoi ar gyfer ei ailddefnyddio ac/neu ei ailgylchu, gan gynnwys deunyddiau biowastraff wedi eu gwahanu yn eu tarddle ac a gompostir neu a drinnir yn fiolegol mewn ffordd arall
Cliciwch yma i ddidoliEDU/002i: Disgyblion 15 oed ar 31 Awst, ac ar restr ysgol a gynhelir gan ALl yn ystod arholiadau allanol yr haf, sy’n gadael addysg orfodol heb gymhwyster allanol wedi’i gymeradwyo, ac nad ydynt yn parhau ag addysg, hyfforddiant na dysgu seiliedig ar waitCliciwch yma i ddidoliEDU/002i: Cyfanswm nifer y disgyblion 15 oed ar 31 Awst ac ar restr unrhyw ysgol wedi’i chynnal gan awdurdod lleol yn ystod cyfrifiad blynyddol yr ysgol yn IonawrCliciwch yma i ddidoliEDU/002ii: Disgyblion dan ofal ALl, s’yn 15 oed 31 Awst,ar restr ysgol a gynhelir gan ALl yn ystod arholiadau allanol yr haf, sy’n gadael addysg orfodol heb gymhwyster allanol wedi’i gymeradwyo, nad ydynt yn parhau ag addysg, hyfforddiant na dysgu seiliedCliciwch yma i ddidoliEDU/002ii: Cyfanswm nifer y disgyblion yn derbyn gofal gan awdurdod lleol, yn 15 oed ar 31 Awst ac ar restr unrhyw ysgol wedi’i chynnal gan awdurdod lleol yn ystod cyfrifiad blynyddol yr ysgol yn IonawrCliciwch yma i ddidoliEDU/003: Nifer y disgyblion wedi’u hasesu ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 2, mewn ysgolion wedi’u cynnal gan yr awdurdod lleol, yn ennill y Dangosydd Pwnc Craidd, yn ôl penderfyniad Asesiad AthroCliciwch yma i ddidoliEDU/003: Cyfanswm nifer y disgyblion wedi’u hasesu ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 2, mewn ysgolion wedi’u cynnal gan yr awdurdod lleolCliciwch yma i ddidoliEDU/006ii: Nifer y disgyblion, ym mhob ysgol wedi’i chynnal gan yr awdurdod lleol, yn derbyn Asesiad Athro yn y Gymraeg (iaith gyntaf) ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 3Cliciwch yma i ddidoliEDU/006ii: Nifer y disgyblion wedi’u hasesu, ym mhob ysgol wedi’i chynnal gan yr awdurdod lleol ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 3Cliciwch yma i ddidoliEDU/011: Cyfanswm nifer y pwyntiau wedi’u sgorio mewn cymwysterau allanol cymeradwy gan yr holl ddisgyblion yn 15 oed ar 31 AwstCliciwch yma i ddidoliEDU/011: Cyfanswm nifer y disgyblion 15 oed ar 31 Awst ac ar restr unrhyw ysgol wedi’i chynnal gan awdurdod lleol yn ystod cyfrifiad blynyddol yr ysgol yn IonawrCliciwch yma i ddidoliEDU/015a: Nifer y disgyblion a wnaeth cael datganiadau anghenion addysgol arbennig wedi’u rhoi iddynt am y tro cyntaf ac o fewn 26 wythnos yn ystod y flwyddyn calendr, gan gynnwys eithriadauCliciwch yma i ddidoliEDU/015a: Cyfanswm nifer y disgyblion â datganiadau anghenion addysgol arbennig wedi’u rhoi iddynt am y tro cyntaf yn ystod y flwyddyn, gan gynnwys eithriadauCliciwch yma i ddidoliEDU/015b: Nifer y disgyblion a wnaeth cael datganiadau anghenion addysgol arbennig wedi’u rhoi iddynt am y tro cyntaf ac o fewn 26 wythnos yn ystod y flwyddyn calendr, ac eithrio eithriadauCliciwch yma i ddidoliEDU/015b: Cyfanswm nifer y disgyblion â datganiadau anghenion addysgol arbennig wedi’u rhoi iddynt am y tro cyntaf yn ystod y flwyddyn, ac eithrio eithriadauCliciwch yma i ddidoliEDU/017: Nifer y disgyblion 15 oed ar 31 Awst ac ar y gofrestr mewn unrhyw ysgol a gynhelir gan yr awdurdod lleol ar adeg Cyfrifiad blynyddol yr ysgol yn Ionawr a gyflawnodd y trothwy Lefel 2 gan gynnwys gradd A*-C TGAU mewn Saesneg neu Gymraeg iaith gyntCliciwch yma i ddidoliEDU/017: Cyfanswm nifer y disgyblion 15 oed ar 31 Awst ac ar y gofrestr mewn unrhyw ysgol a gynhelir gan yr awdurdod lleol ar adeg Cyfrifiad blynyddol yr ysgol yn IonawrCliciwch yma i ddidoliEEF/002: Y gwahaniaeth yn y swm o allyriadau carbon deuocsid yn stoc adeiladau cyhoeddus annomestig rhwng y flwyddyn gynt a’r flwyddyn gyfoes (kg)Cliciwch yma i ddidoliEEF/002: Y swm o allyriadau carbon deuocsid yn y stoc adeiladau cyhoeddus annomestig y flwyddyn gynt (kg)Cliciwch yma i ddidoliHHA/013: Nifer y cartrefi lle cafodd y potensial o ddigartrefedd ei gadarnhau a lle’r ataliwyd digartrefedd yn ystod y flwyddynCliciwch yma i ddidoliHHA/013: Y nifer o gartrefi lle cafodd y potensial o ddigartrefedd ei gadarnhauCliciwch yma i ddidoliLCL/001a: Nifer yr ymweliadau â Llyfrgelloedd Cyhoeddus yn ystod y flwyddynCliciwch yma i ddidoliLCL/001a: Cyfanswm y boblogaethCliciwch yma i ddidoliLCL/001b: Nifer yr ymweliadau â Llyfrgelloedd Cyhoeddus yn ystod y flwyddynCliciwch yma i ddidoliLCL/001b: Cyfanswm y boblogaethCliciwch yma i ddidoliLCS/002a: Nifer yr ymweliadau â chanolfannau chwaraeon a hamdden yn ystod y flwyddyn lle bydd yr ymwelydd yn cymryd rhan mewn gweithgaredd corfforolCliciwch yma i ddidoliLCS/002a: Cyfanswm y boblogaethCliciwch yma i ddidoliLCS/002b: Nifer yr ymweliadau â chanolfannau chwaraeon a hamdden yn ystod y flwyddyn lle bydd yr ymwelydd yn cymryd rhan mewn gweithgaredd corfforolCliciwch yma i ddidoliLCS/002b: Cyfanswm y boblogaethCliciwch yma i ddidoliPLA/006a: Nifer yr unedau o dai fforddiadwy ychwanegol wedi’u darparu yn ystod y flwyddynCliciwch yma i ddidoliPLA/006a: Cyfanswm y nifer o unedau o dai ychwanegol wedi’u darparu yn ystod y flwyddynCliciwch yma i ddidoliPLA/006b: Nifer yr unedau o dai fforddiadwy ychwanegol wedi’u darparu yn ystod y flwyddynCliciwch yma i ddidoliPLA/006b: Cyfanswm y nifer o unedau o dai ychwanegol wedi’u darparu yn ystod y flwyddynCliciwch yma i ddidoliPSR/002: Cyfanswm y nifer o ddiwrnodau y mae’n cymryd i roi’r holl DFGsCliciwch yma i ddidoliPSR/002: Y nifer o DFGs a gafodd eu rhoi yn ystod y flwyddyn ariannolCliciwch yma i ddidoliPSR/004: Y nifer o anheddau sector preifat sydd wedi bod yn wag am fwy na 6 mis at 1 Ebrill, a wnaeth cael eu haneddu unwaith eto drwy gamau uniongyrchol gan yr awdurdod lleol yn ystod y flwyddynCliciwch yma i ddidoliPSR/004: Cyfanswm y nifer o anheddau sector preifat a oedd wedi bod yn wag am fwy na 6 mis at 1 EbrillCliciwch yma i ddidoliSCA/001: Cyfanswm nifer y preswylwyr awdurdod lleol (18+ oed) sy’n profi oedi wrth drosglwyddo gofal yn ystod y flwyddyn am resymau gofal cymdeithasolCliciwch yma i ddidoliSCA/001: Cyfanswm y boblogaeth 75+ oedCliciwch yma i ddidoliSCA/002a: Nifer y bobl 65 oed neu drosodd sy’n derbyn cymorth i fyw yn y gymunedCliciwch yma i ddidoliSCA/002a: Cyfanswm y boblogaeth 65 oed neu drosoddCliciwch yma i ddidoliSCA/002b: Nifer y bobl sy’n derbyn cymorth mewn cartrefi gofalCliciwch yma i ddidoliSCA/002b: Cyfanswm y boblogaeth 65 oed neu drosoddCliciwch yma i ddidoliSCA/019: Nifer y cyfeiriadau diogelu oedolion wedi eu cwblhau yn ystod y flwyddyn lle mae’r risg wedi ei reoliCliciwch yma i ddidoliSCA/019: Cyfanswm nifer y cyfeiriadau diogelu oedolion wedi eu cwblhau yn ystod y flwyddyn (ac eithrio’r rheiny â’u canlyniad yn “heb gymryd cam” neu “ddim yn gymwys”)Cliciwch yma i ddidoliSCC/002: Nifer y plant sy’n oedran addysg orfodol sy’n derbyn gofal ar 31 Mawrth, sydd wedi profi un newidiad ysgol neu’n fwy nid o ganlyniad trefniadau trosiannol, yn y 12 mis hyd at 31 MawrthCliciwch yma i ddidoliSCC/002: Nifer y plant sy’n oedran addysg orfodol sy’n derbyn gofal ar 31 MawrthCliciwch yma i ddidoliSCC/004: Nifer y plant sy’n derbyn gofal sydd â 3 lleoliad ar wahân neu’n fwy yn ystod y flwyddyn ariannolCliciwch yma i ddidoliSCC/004: Cyfanswm y nifer o blant sy’n derbyn gofal ar 31 MawrthCliciwch yma i ddidoliSCC/011b: Nifer yr asesiadau cychwynnol wedi eu cwblhau yn ystod y flwyddyn lle mae’r gweithiwr cymdeithasol wedi gweld y plentyn ar ei ben ei hunCliciwch yma i ddidoliSCC/011b: Nifer yr asesiadau cychwynnol wedi eu cwblhau yn ystod y flwyddynCliciwch yma i ddidoliSCC/033a: Nifer y bobl ifanc â’u pen-blwydd yn 19 oed yn cwympo o fewn y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth, a oedd yn derbyn gofal gan yr awdurdod lleol ar Ebrill 1af o'i 17eg flwyddyn, ac mae’r awdurdod mewn cysylltiad â nhw yn 19 oedCliciwch yma i ddidoliSCC/033a: Nifer y bobl ifanc â’u pen-blwydd yn 19 oed yn cwympo o fewn y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth, a oedd yn derbyn gofal gan yr awdurdod lleol ar Ebrill 1af o'i 17eg flwyddynCliciwch yma i ddidoliSCC/033d: Nifer y bobl ifanc â’u pen-blwydd yn 19 oed yn cwympo o fewn y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth, a oedd yn derbyn gofal gan yr awdurdod lleol ar Ebrill 1af o'i 17eg flwyddyn, ac mae’r awdurdod mewn cysylltiad â nhw yn 19 oedCliciwch yma i ddidoliSCC/033d: Nifer y bobl ifanc â’u pen-blwydd yn 19 oed yn cwympo o fewn y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth, a oedd yn derbyn gofal gan yr awdurdod lleol ar Ebrill 1af o'i 17eg flwyddynCliciwch yma i ddidoliSCC/033b: Nifer y bobl ifanc â’u pen-blwydd yn 19 oed o fewn y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth, a oedd dan ofal ALl ar Ebrill 1af o'u 17eg flwyddyn, ac mae’r ALl mewn cysylltiad â nhw yn 19 oed ac mae’r ALl yn gwybod eu bod mewn llety addas difrysCliciwch yma i ddidoliSCC/033b: Nifer y bobl ifanc â’u pen-blwydd yn 19 oed yn cwympo o fewn y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth, a oedd yn derbyn gofal gan yr awdurdod lleol ar Ebrill 1af o'i 17eg flwyddyn, ac mae’r awdurdod mewn cysylltiad â nhw yn 19 oedCliciwch yma i ddidoliSCC/033e: Nifer y bobl ifanc â’u pen-blwydd yn 19 oed o fewn y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth, a oedd dan ofal ALl ar Ebrill 1af o'u 17eg flwyddyn, ac mae’r ALl mewn cysylltiad â nhw yn 19 oed ac mae’r ALl yn gwybod eu bod mewn llety addas difrysCliciwch yma i ddidoliSCC/033e: Nifer y bobl ifanc â’u pen-blwydd yn 19 oed yn cwympo o fewn y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth, a oedd yn derbyn gofal gan yr awdurdod lleol ar Ebrill 1af o'i 17eg flwyddyn, ac mae’r awdurdod mewn cysylltiad â nhw yn 19 oedCliciwch yma i ddidoliSCC/033c: Nifer y bobl ifanc â’u pen-blwydd yn 19 oed o fewn y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth, a oedd dan ofal ALl ar Ebrill 1af o'i 16eg flwyddyn, ac mae’r ALl mewn cysylltiad â nhw yn 19 oed ac mae’r ALl yn gwybod eu bod mewn addysg, hyfforddiant neu’n gCliciwch yma i ddidoliSCC/033c: Nifer y bobl ifanc â’u pen-blwydd yn 19 oed yn cwympo o fewn y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth, a oedd yn derbyn gofal gan yr awdurdod lleol ar Ebrill 1af o'i 17eg flwyddyn, ac mae’r awdurdod mewn cysylltiad â nhw yn 19 oedCliciwch yma i ddidoliSCC/033f: Nifer y bobl ifanc â’u pen-blwydd yn 19 oed o fewn y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth, a oedd dan ofal ALl ar Ebrill 1af o'i 16eg flwyddyn, ac mae’r ALl mewn cysylltiad â nhw yn 19 oed ac mae’r ALl yn gwybod eu bod mewn addysg, hyfforddiant neu’n gCliciwch yma i ddidoliSCC/033f: Nifer y bobl ifanc â’u pen-blwydd yn 19 oed yn cwympo o fewn y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth, a oedd yn derbyn gofal gan yr awdurdod lleol ar Ebrill 1af o'i 17eg flwyddyn, ac mae’r awdurdod mewn cysylltiad â nhw yn 19 oedCliciwch yma i ddidoliSCC/037: Cyfanswm y nifer o bwyntiau wedi’u sgorio mewn cymwysterau allanol cymeradwy gan blant sy’n derbyn gofal ac yn 15 oed ar 31 Awst o'r flwyddyn ariannol flaenorolCliciwch yma i ddidoliSCC/037: Cyfanswm nifer y plant sy’n derbyn gofal a wnaeth derbyn gofal am fwy na 12 mis cyn 31 Awst o'r flwyddyn ariannol gyfredol ac yn 15 oed cyn 31 o'r flwyddyn ariannol flaenorolCliciwch yma i ddidoliSCC/041a: Nifer y plant sy’n gymwys, perthnasol a phlant a fu’n berthnasol sydd â chynllun llwybr ar 31 Mawrth fel sy’n ofynnolCliciwch yma i ddidoliSCC/041a: Nifer y plant sy’n gymwys, perthnasol a phlant a fu’n berthnasol a ddylai cael cynllun llwybr ar 31 MawrthCliciwch yma i ddidoliSTS/006: Nifer y digwyddiadau tipio anghyfreithlon a gafodd eu a’u clirio o fewn 5 diwrnod gwaithCliciwch yma i ddidoliSTS/006: Cyfanswm y nifer o ddigwyddiadau tipio anghyfreithlon a gafodd eu cofnodi gan yr awdurdod lleol yn ystod y flwyddynCliciwch yma i ddidoliTHS/007: Cyfanswm y nifer o oedolion 60+ oed sy’n dal tocyn bwsCliciwch yma i ddidoliTHS/007: Cyfanswm y boblogaeth 60+ oedCliciwch yma i ddidoliWMT/004a: Y tunelledd o wastraff dinesig a gesglir gan yr awdurdod lleol wedi’i anfon at dirlenwi gan yr awdurdod lleolCliciwch yma i ddidoliWMT/004a: Y tunelledd o wastraff wedi’i gasglu gan yr awdurdod lleolCliciwch yma i ddidoliWMT/004b: Y tunelledd o wastraff dinesig a gesglir gan yr awdurdod lleol wedi’i anfon at dirlenwi gan yr awdurdod lleolCliciwch yma i ddidoliWMT/004b: Y tunelledd o wastraff wedi’i gasglu gan yr awdurdod lleolCliciwch yma i ddidoliWMT/009a: Y tunelledd o wastraff trefol a gesglir gan yr ALl wedi’i baratoi i’w ailddefnyddio, ail-gychu ac/neu ei gasglu fel ffynhonnell wastraff fiolegol wedi ei gasglu ar wahân a’i gompostio neu ei drin mewn modd biolegol arall gan yr AllCliciwch yma i ddidoliWMT/009a: Y tunelledd o wastraff wedi’i gasglu gan yr awdurdod lleolCliciwch yma i ddidoliWMT/009b: Y tunelledd o wastraff trefol a gesglir gan yr ALl wedi’i baratoi i’w ailddefnyddio, ail-gychu ac/neu ei gasglu fel ffynhonnell wastraff fiolegol wedi ei gasglu ar wahân a’i gompostio neu ei drin mewn modd biolegol arall gan yr AllCliciwch yma i ddidoliWMT/009b: Y tunelledd o wastraff wedi’i gasglu gan yr awdurdod lleol
[Lleihau]Pob awdurdod lleol yng Nghymru(r) 16667,057(r) 0.578171.755,67763,808174.511,17863,91335.035,833,95367,0571,068.91,9342,914132.61,5161,595190.138,14567,057113.8...10,31715,78165.4...33,648,8586,174,44810,900...(r) 52,684,1496,174,448(r) 17,066...4,63412,013771,915,8838,1214726,02752,78822.842,652546,9419.7079,7551,214,108131.41(r) 22,3651,214,108(r) 36.857,2457,522192.609197,25425.31,06111,27918.825,22853,57994.2...868931186.5...810868186.6...522868120.2193,5207105454,5574,936184.7(r) 64,149(r) 68,074(r) 188.311,365,1741,592,981171.4...742,3173,135,53547.52...1,826,3053,135,535116.43
Pob awdurdod lleol yng NghymruYnys Môn**0.3**14.31,2201,357179.68461,282132.1780,6171,3351,170.0236671.01417159.67391,335110.6...15723068.3...576,426140,2608,219...1,114,366140,26015,891...681598542,1641804681951,61224.136314,8828.401,55933,54293.0373633,54243.92173187185.102212335.91319612.7682994138.0...59107.1...55200.0...45175.02,788105583345146.43,5583,660194.3831,62943,422145.7...23,90879,89360.06...45,81379,893114.65
Gwynedd**0.2**0.02,0432,329175.52,1022,557164.51,626,9552,6391,233.0418099.92525200.01,6412,639124.4...18241943.4...1,038,706244,1848,507...(r) 2,688,503244,184(r) 22,022...24732014651,5541755871292,38310.834325,0103.432,37853,95788.171,26353,95746.83386393196.704625036.82840113.91,1652,128109.7...3340165.0...3033182.0...2133127.97,44717884194194200.01,1501,193192.8155,03069,109159.3...57,377146,35478.42...83,308146,354113.84
Conwy**0.5**0.01,8232,143170.14242,32936.41,193,4122,3561,012.97077181.27070200.01,2922,356109.6...67074290.3...1,160,981232,12210,004...1,920,254232,12216,546...23644210443,0512653231963,14912.422229,1811.513,73060,199123.821,04260,19934.62501508197.6892547.13632722.0471904101.9...3841183.5...3438180.4...2238118.54,79425392247253195.21,8811,977190.5262,85576,044165.3...40,087127,85662.70...75,906127,856118.74
Sir Ddinbych**0.0**0.01,7802,040174.54792,30641.51,379,8042,4941,106.43754139.32020200.01,3932,494111.7...12712998.4...1,019,758189,30110,775...1,572,815189,30116,616...901968134,7682213123141,34046.763719,0223.881,57142,90173.4179042,90136.85172172200.004120340.43033717.95671,029110.2...1919200.0...1819188.9...1319135.63,411136231618175.03,6363,723195.3645,54555,732163.5...13,23984,30631.40...54,07284,306128.29
Sir y Flint**0.1**0.02,8643,290174.01653,26510.11,859,7313,4141,089.4134151177.4134135198.62,0913,414122.5...9361,09985.2...1,462,314307,0449,526...2,991,080307,04419,483...2348186056,028176636611,12812.637124,8625.693,06659,647102.8087059,64729.22299300199.334429130.63443115.76051,107109.6...2425188.9...2324187.5...2124175.04,38315606148148200.01,6061,643195.5062,57579,202158.0...57,143169,99767.32...96,481169,997113.49
Wrecsam**0.7**0.02,4632,865171.92352,53118.61,333,1462,5751,035.6110114192.5110110200.01,3272,575103.1...36859162.3...1,193,521273,1138,740...3,482,421273,11325,503...1884907348,3322164467751729.933721,8413.393,21750,259128.0390350,25935.92475480198.122622723.33637219.21,4793,09495.4...2327168.3...2123181.7...1623130.25,86924491181198182.81,7731,983178.6058,21066,599174.8...41,414163,36751.14...97,080163,367118.74
Powys**0.2**0.02,3562,637178.73022,63123.01,562,3062,9151,071.96095132.15252200.01,8002,915123.5......33338187.4......1,618,155265,38012,195......1,913,756265,38014,423......1424117337,431231322553,2343.4137829,52225.614,40865,436134.73(r) 1,25065,436(r) 38.21567613185.073221529.72528417.61,0781,835117.1......2526192.9......2425192.3......2025160.36,18522560154157196.21,6601,826181.6558,51786,147135.8......43,397140,83461.41......78,194140,834111.20
Ceredigion**0.4**0.01,2061,344179.48991,370131.3782,6811,4971,045.666200.066200.09291,497124.1...44649789.7...684,046151,3899,041...1,069,898151,38914,135...372243458,109228509481,5626.193415,0624.511,71033,452102.2471633,45242.81100100200.0099818.61515619.25421,059103.2...1818200.0...1718190.9...1318144.21,914103839999200.0968972199.1734,02843,917155.0...9,28369,30526.84...44,97969,305129.70
Sir Benfro**0.2**0.02,2242,508177.43572,40729.61,440,6602,6221,098.797146139.52224185.71,4082,622107.4...22926985.1...1,129,976246,9279,154...2,460,390246,92719,929...23855584100,868300674582,8244.192126,1781.593,49358,257120.0789258,25730.62261261200.001816022.92424020.11,6672,057162.4...3333200.0...3133187.8...1733104.43,09310730156157199.01,7151,776193.2956,29375,707148.7...20,852137,88230.25...89,835137,882130.31
Sir Gaerfyrddin**0.0**0.03,2663,718175.71,6083,91182.22,310,3563,9831,160.14015157.64052155.02,3863,983119.8...16417096.5...2,588,624369,57914,008...2,574,669369,57913,933...871,05017103,3504294842885,15011.1720036,83210.874,91582,095119.791,60982,09539.22408427191.59153239.26045426.61,3652,90893.8...3636200.0...3336183.0...2536138.49,77230649180180200.01,9122,060185.9486,598106,844162.1...18,217156,36523.36...96,281156,365123.13
Abertawe**0.2**0.04,4064,993176.54914,88320.12,800,7804,9231,138.4273322169.9273280195.13,0264,923123.1...1,4692,78352.8...2,247,708481,6299,334...4,144,282481,62917,209...35477391186,8906066178964,37041.1022242,87310.356,29391,627137.391,81491,62739.61610656186.119563130.11041,02120.41,2372,83588.0...7081173.1...6870194.3...3870108.613,73238708423436194.09,86110,478187.88113,430119,006190.6...92,258228,35181.00...132,813228,351116.22
Castell-nedd Port Talbot**0.3**0.02,3382,793167.43232,99121.61,804,5653,2091,126.52817233.92828200.01,8303,209114.2...94498895.5...1,605,686280,38811,453...1,556,884280,38811,106...19053672158,4086614801,9203,589108.799525,0647.576,15255,639221.161,21555,63943.67216216200.005251720.06381115.61,7313,236107.1...4649188.1...4346186.2...2446101.518,105615945360177.01,7242,467139.7367,45673,824182.7...17,893141,85125.17...82,575141,851116.42
Pen-y-bont ar Ogwr**0.1**0.02,5962,988173.82113,17313.31,669,5173,2971,013.576100131.73030100.01,8863,297114.5...11317664.2...1,240,971281,6948,811...2,698,839281,69419,161...2589225699,3573745041232,34010.512423,6872.034,26154,008157.7385354,00831.61382399191.435647523.69877025.51,4952,900103.0...5455194.7...5354197.2...3454125.013,54050546285285200.01,4121,460193.4264,76871,181182.0...19,000141,27326.86...82,086141,273116.10
Bro Morgannwg**0.0**0.02,6502,903182.62612,95117.71,828,6333,1501,161.18383200.07979200.02,0023,150127.1...29237378.3...1,521,662254,84411,943...1,565,208254,84412,284...2244569258,8443133764511,68057.8410522,6999.252,08950,51382.7176650,51330.34251251200.003124225.63238116.83381,34450.5...3535200.0...3435192.9...2135119.010,71642529262262200.01,5521,602194.2857,88566,316174.5...21,641120,84335.11...72,675120,843120.53
Caerdydd**1.7**6.35,9876,927172.97606,60223.03,332,6516,849973.8269432124.5173177194.63,8766,849113.3...2,2444,33951.7...6,014,066706,00417,036...(r) 5,919,734706,004(r) 16,772...713892157324,2691,4414441302,8449.2351746,78922.104,13696,61585.641,72096,61535.61165176187.0210275426.91321,29420.42,1077,60355.6...120130184.5...106120176.9...65120108.520,91095448595888133.7(r) 9,310(r) 10,119(r) 180.52126,881129,161196.5...68,939348,17140.09...194,362348,171111.55
Rhondda Cynon Taf**0.3**0.04,4415,224170.19955,22138.13,002,1545,5431,083.3200289137.9200233171.32,9115,543105.1...53055895.0...2,127,593473,0028,997...3,684,467473,00215,580...21982753173,5058843912586,1668.5430437,49916.237,82686,477181.072,05786,47747.59386387199.5012376432.2731,24411.72,4205,73883.5...8995187.5...8489188.7...5989132.418,89667565510529192.77,3087,475195.53104,824114,266183.5...65,391228,80257.58...131,022228,802114.30
Merthyr Tudful**(r) 0.0**0.01,0951,277171.601,1910.0679,7091,2281,107.06565200.06565200.06191,228100.8...949895.9...538,160118,0869,115...1,053,254118,08617,839...502055232,881191344821,36212.00459,2329.751,77020,907169.3641720,90739.90142148192.063221230.32330415.45761,30587.0...3236177.1...3132194.7...2032124.77,93827604145150193.42,4152,571187.1625,33928,039180.7...20,95662,53667.25...35,34562,536112.67
Caerffili**1.5**5.73,5254,070173.24464,00022.31,995,5334,129968.0149167178.77878200.02,1164,129102.6...32936290.9...2,177,236359,18812,124...2,759,511359,18815,366...34369499107,187373573791,8908.3711927,2508.746,68564,517207.371,04964,51732.52421466182.222943113.56654824.11,2933,42575.6...5858200.0...5858200.0...3158106.512,97845560196196200.04,3514,528191.5776,49186,305177.3...37,144199,40637.83...116,314199,406116.44
Blaenau Gwent**1.1**0.01,2131,423170.301,2840.0662,6431,422930.35354196.84242200.06341,42289.5...13650926.7...573,257139,4638,221...2,107,183139,46330,220...541905758,398212548411,0897.533111,3105.503,03326,471229.3050226,47137.94179195183.643521132.94632928.49021,820101.2...1820180.0...1718188.9...1118122.22,876134443434200.0......30,66534,792176.3...7,41061,48024.09...30,43561,48099.01
Tor-faen**0.5**9.11,6521,885175.52742,18125.11,201,4552,485966.92232156.52224186.71,3682,485110.2...8911676.7...694,783183,0167,592...1,434,330183,01615,673...20239910133,41319136534270998.9511715,88314.732,19035,120124.7170535,12040.16260290183.052636814.25856320.61,3642,630102.5...2930194.1...2629179.8...112974.58,63535501207207200.01,5961,649193.4143,58146,429187.8...9,37587,70421.41...48,33387,704110.13
Sir Fynwy**0.3**0.01,6381,800182.001,5370.0822,4981,5791,042.02639139.51515200.01,0461,579132.5...30264546.8...1,375,110184,43614,911...1,484,509184,43616,097...2125137835,2891534641581,28624.455519,0745.742,23941,941106.7546241,94122.03437438199.593014342.01323710.4370669110.1...1317151.4...1113167.5...41365.04,324165499899198.0590607194.3943,54754,991158.4...15,45699,18031.22...62,01899,180125.08
Casnewydd**0.6**0.02,8913,294175.503,3100.01,764,1473,4131,033.67221965.6183397.51,8253,413107.0...16330753.1...1,060,119293,3997,227...2,487,797293,39916,959...2489415371,7873014771262,5649.7511223,1899.663,03450,528120.1273450,52829.05454459197.784636225.45257917.91,7742,959119.1...5051196.6...4350172.1...3250128.911,21445501341341200.03,5063,640192.6259,02765,948179.0...41,937139,78160.29...76,379139,781109.17

Metadata

Teitl
Dangosyddion Strategol Genedlaethol

Diweddariad diwethaf
7 Medi 2016 7 Medi 2016

Diweddariad nesaf
Mae’r casgliad data Dangosyddion Strategol Cenedlaethol (DSC) wedi dod i ben.

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am Ddangosyddion Strategol Cenedlaethol (NSI), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.gwascymdeithasol@cymru.gsi.gov.uk

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Caiff Dangosyddion Strategol Cenedlaethol eu defnyddio i fesur perfformiad awdurdodau lleol yn genedlaethol ac i dynnu sylw at flaenoriaethau strategol allweddol. Cânt eu casglu gan bob awdurdod lleol a chaiff sampl o'r dangosyddion eu harchwilio gan Swyddfa Archwilio Cymru hyd at 2012-13. Mae pob dangosydd yn gysylltiedig ag un neu fwy o flaenoriaethau strategol Llywodraeth Cymru, ac fe'u dewiswyd oherwydd eu bod yn canolbwyntio ddeillianau.

Mae awdurdodau lleol dan rwymedigaeth gyfreithiol i gasglu a chyhoeddi data ar gyfer pob un o'r Dangosyddion Strategol Cenedlaethol. Mae gan Weinidogion Cymru'r pwer i osod dangosyddion perfformiad a safonau perfformiad ar gyfer awdurdodau lleol yng Nghymru - mae'r set gyfredol wedi'i hamlinellu yng Ngorchymyn Llywodraeth Leol (Dangosyddion Perfformiad a Safonau Perfformiad) (Cymru) 2012.

Mae awdurdodau lleol hefyd yn defnyddio'r dangosyddion perfformiad hyn, ynghyd â dangosyddion eraill y maent yn dewis eu defnyddio ac ystod ehangach o wybodaeth, er mwyn cynllunio a darparu gwell gwasanaethau.


Casgliad data a dull cyfrifo
Mae’r data wedi'i gasglu gan dîm Casglu Data Lywodraeth Cymru o’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru ar y ffurflen NSI. Mae’r ffurflen yn ymgymryd cyfres helaeth o wiriadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth yn gywir ac yn gyson.
Ers 2010-11 mae set ddata'r Dangosyddion Strategol Cenedlaethol wedi'i chasglu'n uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru. Roedd data ar gyfer 2009-10, a'r blynyddoedd cyn hynny, wedi'u casglu gan Uned Ddata Cymru ar ran Llywodraeth Cymru, ac mae'r set ddata hanesyddol ar gael oddi wrth wefan Uned Ddata Cymru. Ar adegau, am wahanol resymau, ni ystyrir bod y data'n ddigon cadarn, ac felly rhaid iddynt gael eu hawdurdodi gan Swyddfa Archwilio Cymru. Caiff y data hwn eu cynnwys yn y tabl. Ond, fe'u labelir yn glir, a dylai defnyddwyr fod yn ymwybodol o hynny wrth ddefnyddio'r data.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangoswyd data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2009-10 hyd at 2015-16.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r wybodaeth yma ar gael yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen we a roddwyd

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae'r mesurau canlynol wedi cael eu cymryd i leihau'r risg o ddatgelu data personol:
Rhifiaduron ac enwaduron pob awdurdod lleol ar gyfer EDU/002 wedi’u hatal a’u disodli gyda’r symbol *.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Dim

Ansawdd ystadegol
Mae gwybodaeth bellach ar ansawdd a dulliau ar gael yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen we a roddwyd

Allweddeiriau
Dangosyddion Strategol Cenedlaethol