Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Graddfa Llesiant Meddwl Warwick–Caeredin (GLlMWC) yn ôl awdurdod lleol a bwrdd iechyd
None
Cod yr ardal[Hidlo]
Mesur[Hidlwyd]
Safoni[Hidlwyd]
Newidyn[Hidlwyd]
Measure1
Blwyddyn[Hidlo]
Ardal[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoli2016-17Cliciwch yma i ddidoli2018-19
Cymru50.951.4
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr51.652.4
Bwrdd Iechyd Addysgu Powys52.351.7
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda50.750.4
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe49.851.0
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg50.350.8
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan50.350.5
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro51.652.5
Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg50.251.1
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf50.050.4
Ynys Môn52.651.8
Gwynedd51.652.9
Conwy50.953.3
Sir Ddinbych51.951.6
Sir y Fflint51.953.5
Wrecsam51.550.9
Powys52.351.7
Ceredigion51.750.2
Sir Benfro50.849.7
Sir Gaerfyrddin50.251.1
Abertawe50.150.3
Castell-nedd Port Talbot49.252.1
Pen-y-bont ar Ogwr51.351.6
Bro Morgannwg51.050.0
Caerdydd51.853.2
Rhondda Cynon Taf50.150.3
Merthyr Tudful49.250.5
Caerffili50.450.2
Blaenau Gwent49.048.9
Tor-faen49.749.8
Sir Fynwy51.351.7
Casnewydd50.551.1

Metadata

Teitl
Arolwg Cenedlaethol Cymru - Graddfa Llesiant Meddwl Warwick–Caeredin (GLlMWC) yn ôl awdurdod lleol a bwrdd iechyd

Diweddariad diwethaf
Medi 2019 Medi 2019

Diweddariad nesaf
Medi 2021 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Arolwg Cenedlaethol Cymru, Llywodraeth Cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Gwybodaeth am Graddfa Llesiant Meddwl Warwick–Caeredin (GLlMWC) oedolion yng Nghymru yn ôl awdurdod lleol a bwrdd iechyd

Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir gwybodaeth drwy Arolwg Cenedlaethol Cymru. Yn seiliedig ar arolwg sampl. Mae maint samplau rhai grwpiau'n gymharol fach, ac fe ddylid trin y canlyniadau â gofal. Dangosir lwfans ansicrwydd 95% a meintiau'r samplau hefyd i roi arwydd o ba mor fanwl gywir y mae'r canlyniadau.
Gweler y dolenni i'r we.

Amlder cyhoeddi
Bob dwy flynedd

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data o 2016-17 ymlaen.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gweler y dolenni i'r we.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Gweler y dolenni i'r we.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we.

Allweddeiriau
Arolwg Cenedlaethol Cymru; Arolwg Cenedlaethol; Llesiant; Iechyd