Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Rhestr etholwyr: Cyrhaeddwyr yn ôl etholaeth y Cynulliad Cenedlaethol a blwyddyn
None
Mesur[Hidlwyd]
Measure1
Dyddiad[Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
Cod ardal[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoli1 Rhagfyr 2006Cliciwch yma i ddidoli1 Rhagfyr 2007Cliciwch yma i ddidoli1 Rhagfyr 2008Cliciwch yma i ddidoli1 Rhagfyr 2009Cliciwch yma i ddidoli1 Rhagfyr 2010Cliciwch yma i ddidoli1 Rhagfyr 2011Cliciwch yma i ddidoli16 Hydref 2012Cliciwch yma i ddidoli10 Mawrth 2014Cliciwch yma i ddidoli1 Rhagfyr 2014Cliciwch yma i ddidoli1 Rhagfyr 2015Cliciwch yma i ddidoli1 Rhagfyr 2016Cliciwch yma i ddidoli1 Rhagfyr 2017Cliciwch yma i ddidoli1 Rhagfyr 2018
[Lleihau]Cymru25,82825,83224,61523,75720,77020,47419,41818,80714,22312,46213,81013,00113,127
Cymru[Lleihau]Gogledd Cymru5,1084,8334,5434,4544,1093,9133,6934,2873,3053,1173,4503,2192,730
Gogledd Cymru[Lleihau]Ynys MônW0900000159555957547740638329228614229364283289
[Lleihau]ArfonW0900000251038348735630924621616617176231284218
[Lleihau]AberconwyW09000003545527492501427415413457367289284303281
[Lleihau]Gorllewin ClwydW09000004711676653618604542531663491348402408419
[Lleihau]Dyffryn ClwydW09000005585556629534527506461588536389393387313
[Lleihau]DelynW09000006512522543474460432385483452468467387300
[Lleihau]Alun a Glannau DyfrdwyW09000007633619588568575540471536527510509412356
[Lleihau]WrecsamW09000008483503275429358381428538472340394386259
[Lleihau]De ClwydW09000009534488301497443468496570429368406369295
[Lleihau]Canolbarth a Gorllewin Cymru5,8145,4245,0274,5144,4314,0173,7043,1962,6842,3162,5422,1142,751
Canolbarth a Gorllewin Cymru[Lleihau]Dwyfor MeirionnyddW0900001051545049938131929524520018182232248202
[Lleihau]Sir DrefaldwynW09000011617679565495519492544318276357404156527
[Lleihau]CeredigionW0900001259860043754653940332836127269242321228
[Lleihau]Brycheiniog a Sir FaesyfedW090000411,254761687554555589608373322334429165559
[Lleihau]Preseli Sir BenfroW09000014826880806686746570389517548233229249277
[Lleihau]Dwyrain Caerfyrddin a DinefwrW09000015574607589552548538515436467368357328338
[Lleihau]Gorllewin Caerfyrddin a De Sir BenfroW09000016783808807763673569537493508266246257257
[Lleihau]LlanelliW09000017647639637537532561538498518307403390363
[Lleihau]Gorllewin De Cymru4,3864,4764,6444,6253,8623,8204,1842,7641,4642,0832,4262,5182,329
Gorllewin De Cymru[Lleihau]GwyrW09000018597580579579573593676425272355445368348
[Lleihau]Gorllewin AbertaweW09000019503467473473487399510309190250308272260
[Lleihau]Dwyrain AbertaweW09000020601530553553577561534380265244394278321
[Lleihau]Castell-neddW0900002159967563958454655462540550342430395395
[Lleihau]AberafanW0900002252758156753952747153336233290321352311
[Lleihau]Pen-y-bont ar OgwrW090000238939061,0551,076625700750525359313284469357
[Lleihau]OgwrW09000045666737778821527542556358295289244384337
[Lleihau]Canol De Cymru4,4934,7745,3885,3914,2324,3414,3404,8933,7702,9382,9313,0883,075
Canol De Cymru[Lleihau]RhonddaW09000025227344189150155124192210188218188250231
[Lleihau]Cwm CynonW09000026241384202214169175187244196244205267246
[Lleihau]PontypriddW09000046306374305258237185216238188283229315278
[Lleihau]Bro MorgannwgW090000479221,0841,9821,6949961,0369751,007815468353433463
[Lleihau]Gorllewin CaerdyddW09000029747689680800683739741841650478534503534
[Lleihau]Gogledd CaerdyddW09000042741661636702738771744840633485551506484
[Lleihau]Canol CaerdyddW09000031468445379507467506464559415283347351316
[Lleihau]De Caerdydd a PhenarthW090000438417931,0151,066787805821954685479524463523
[Lleihau]Dwyrain De Cymru6,0276,3255,0134,7734,1364,3833,4973,6673,0002,0082,4612,0622,242
Dwyrain De Cymru[Lleihau]Merthyr Tudful a RhymniW09000044612561521567563561544447205223288234151
[Lleihau]MynwyW09000034978969897788684692614692430296363362298
[Lleihau]CaerffiliW09000035506582524469440535353345325246213207278
[Lleihau]IslwynW09000036435470454455374514271326312190162162277
[Lleihau]Tor-faenW090000371,4871,4321,280853656666631480622197351165297
[Lleihau]Blaenau GwentW09000038729816835828726728504384476183271139256
[Lleihau]Gorllewin CasnewyddW09000039651743196374320345274460332369450434365
[Lleihau]Dwyrain CasnewyddW09000040629752306439373342306533298304363359320

Metadata

Teitl
Rhestri etholwyr yn ôl ardaloedd etholaethol a rhanbarthau etholiadol Cynulliad Cymru

Diweddariad diwethaf
Ebrill 2019 Ebrill 2019

Diweddariad nesaf
Mawrth 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Ystadegau Etholiadol y DU, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost
ystadegau.poblogaeth@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Etholaethau Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae’r set ddata hon yn dangos nifer y bobl oedd wedi’u cofrestru ar y gofrestr etholwyr ar y dyddiad a ddangosir i bleidleisio mewn etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru, a nifer y cyrhaeddwyr (person sy’n cyrraedd 18 oed yn ystod y cyfnod mae’r gofrestr yn gyfredol, ac sydd â hawl i bleidleisio mewn etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar neu ar ôl ei ben-blwydd / phen-blwydd yn ddeunaw).

Er mwyn sicrhau bod y gofrestr etholwyr mor gyflawn a chywir ag oedd yn bosibl cyn cyflwyno Cofrestru Etholiadol Unigol yn haf 2014, ym Mhrydain Fawr, yn lle cyhoeddi cofrestri etholwyr blynyddol ar 1 Rhagfyr 2013, fe'u cyhoeddwyd yng ngwanwyn 2014. Cyhoeddwyd y cofrestri etholwyr ar 10 Mawrth 2014 yng Nghymru.

Mae’r data wedi’u seilio ar ffiniau etholaethau Cynulliad Cenedlaethol Cymru a ddaeth i rym yn yr etholiadau ar 3 Mai 2007 gyda newidiadau wedi hynny o ganlyniad i newidiadau i ffiniau llywodraeth leol mewn 7 ardal o dan Orchymyn Etholaethau Seneddol a Rhanbarthau Etholiadol y Cynulliad (Cymru) (Diwygio) 2011. Ni wnaeth y Gorchymyn yr un newidiadau i ffiniau etholaethau seneddol San Steffan a daeth i rym ar 14 Rhagfyr 2011 felly o’r adeg hon ymlaen mae rhai gwahaniaethau rhwng etholaethau seneddol San Steffan ac etholaethau Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae hyn hefyd yn golygu, ar gyfer rhai etholaethau, nad yw’r data ar gyfer 2012 ymlaen yn gyson â’r data ar gyfer blynyddoedd blaenorol. Nodir yr ardaloedd hyn yn y data.

Nodwch fod yr hawl i bleidleisio’n wahanol ar gyfer etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac etholiadau seneddol San Steffan. Mae gan ddinasyddion yr Undeb Ewropeaidd sy’n preswylio yng Nghymru hawl i bleidleisio yn etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru (a llywodraeth leol) ond nid yn etholiadau seneddol San Steffan.

Mae Hawlfraint y Goron ar y deunydd hwn a gellir ei ailddefnyddio (ac eithrio logos) yn ddi-dâl mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, o dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored.


Casgliad data a dull cyfrifo
Caiff y data eu casglu gan awdurdodau lleol fel rhan o ganfas blynyddol o etholwyr. Wedyn caiff y canlyniadau eu cydgasglu a'u cyhoeddi yn ôl ardal etholaethol gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Mae'r data'n cael eu cynhyrchu a'u hadrodd bob blwyddyn ac yn ymwneud â 1 Rhagfyr bob blwyddyn.

Yn 2012, cynhaliwyd y canfas blynyddol o etholwyr yn gynnar a chyhoeddwyd y rhestr etholwyr yn gynnar ar 16 Hydref er mwyn caniatáu ar gyfer etholiadau'r Comisiynwyr Heddlu a Throseddu yng Nghymru a Lloegr a gynhaliwyd ym mis Tachwedd 2012.

Er mwyn sicrhau bod y gofrestr etholwyr mor gyflawn a chywir ag oedd yn bosibl cyn cyflwyno Cofrestru Etholiadol Unigol yn haf 2014, ym Mhrydain Fawr, yn lle cyhoeddi cofrestri etholwyr blynyddol ar 1 Rhagfyr 2013, fe'u cyhoeddwyd yng ngwanwyn 2014. Cyhoeddwyd y cofrestri etholwyr ar 10 Mawrth 2014 yng Nghymru.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Defnyddir y data i amcangyfrif maint etholiadol pob un o etholaethau Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac i gynorthwyo ag unrhyw ymchwil a wneir cyn etholiadau perthnasol.

Prif ddefnyddwyr y data hyn fydd Gwasanaeth Ymchwil Aelodau Cynulliad Cenedlaethol Cymru (wrth gynorthwyo'r holl Aelodau Cynulliad neu ACau dros etholaethau a rhanbarthau); ACau unigol a'u hymchwilwyr; Gweinidogion Cymru a staff eu swyddfeydd preifat; y cyfryngau; swyddogion y wasg a pholisi yn Llywodraeth Cynulliad Cymru; myfyrwyr, academyddion a phrifysgolion; a dinasyddion, cwmnïau preifat, ac unigolion eraill sydd â buddiant.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Nid yw'r data wedi'u talgrynnu.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Diwygiwyd data 2016 a 201y ym mis Ebrill 2019 gan fod y data yn flaenorol wedi dangos etholwyr seneddol. Mae’r data bellach yn dangos etholwyr llywodraeth leol er mwyn bod yn gyson â’r blynyddoedd blaenorol.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Allweddeiriau
Rholiau etholiadol; cofrestr etholiadol cymru; pleidleiswyr; ystadegau cofrestr etholiadol; Etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru