Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Rhestr etholwyr: Etholwyr a chyrhaeddwyr, yn ôl etholaeth Cynulliad Cenedlaethol Cymru
None
Dyddiad[Hidlwyd]
Measure1
Mesur[Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
Cod ardal[Hidlwyd]
Cliciwch yma i ddidoliTotal electorsCliciwch yma i ddidoliTotal attainers
[Lleihau]Cymru2,264,71913,127
Cymru[Lleihau]Gogledd Cymru471,9822,730
Gogledd Cymru[Lleihau]Ynys MônW0900000150,551289
[Lleihau]ArfonW0900000239,349218
[Lleihau]AberconwyW0900000344,444281
[Lleihau]Gorllewin ClwydW0900000456,845419
[Lleihau]Dyffryn ClwydW0900000555,925313
[Lleihau]DelynW0900000654,262300
[Lleihau]Alun a Glannau DyfrdwyW0900000763,914356
[Lleihau]WrecsamW0900000852,404259
[Lleihau]De ClwydW0900000954,288295
[Lleihau]Canolbarth a Gorllewin Cymru426,6372,751
Canolbarth a Gorllewin Cymru[Lleihau]Dwyfor MeirionnyddW0900001043,321202
[Lleihau]Sir DrefaldwynW0900001147,692527
[Lleihau]CeredigionW0900001251,999228
[Lleihau]Brycheiniog a Sir FaesyfedW0900004153,045559
[Lleihau]Preseli Sir BenfroW0900001456,978277
[Lleihau]Dwyrain Caerfyrddin a DinefwrW0900001556,221338
[Lleihau]Gorllewin Caerfyrddin a De Sir BenfroW0900001656,984257
[Lleihau]LlanelliW0900001760,397363
[Lleihau]Gorllewin De Cymru396,7912,329
Gorllewin De Cymru[Lleihau]GwyrW0900001860,526348
[Lleihau]Gorllewin AbertaweW0900001954,868260
[Lleihau]Dwyrain AbertaweW0900002057,813321
[Lleihau]Castell-neddW0900002155,734395
[Lleihau]AberafanW0900002249,995311
[Lleihau]Pen-y-bont ar OgwrW0900002361,637357
[Lleihau]OgwrW0900004556,218337
[Lleihau]Canol De Cymru496,3073,075
Canol De Cymru[Lleihau]RhonddaW0900002549,020231
[Lleihau]Cwm CynonW0900002650,146246
[Lleihau]PontypriddW0900004658,600278
[Lleihau]Bro MorgannwgW0900004774,015463
[Lleihau]Gorllewin CaerdyddW0900002966,320534
[Lleihau]Gogledd CaerdyddW0900004265,859484
[Lleihau]Canol CaerdyddW0900003155,424316
[Lleihau]De Caerdydd a PhenarthW0900004376,923523
[Lleihau]Dwyrain De Cymru473,0022,242
Dwyrain De Cymru[Lleihau]Merthyr Tudful a RhymniW0900004454,889151
[Lleihau]MynwyW0900003465,076298
[Lleihau]CaerffiliW0900003563,184278
[Lleihau]IslwynW0900003655,432277
[Lleihau]Tor-faenW0900003761,365297
[Lleihau]Blaenau GwentW0900003850,567256
[Lleihau]Gorllewin CasnewyddW0900003964,778365
[Lleihau]Dwyrain CasnewyddW0900004057,711320

Metadata

Teitl
Rhestri etholwyr yn ôl ardaloedd etholaethol a rhanbarthau etholiadol Cynulliad Cymru

Diweddariad diwethaf
Ebrill 2019 Ebrill 2019

Diweddariad nesaf
Mawrth 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Ystadegau Etholiadol y DU, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost
ystadegau.poblogaeth@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Etholaethau Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae’r set ddata hon yn dangos nifer y bobl oedd wedi’u cofrestru ar y gofrestr etholwyr ar y dyddiad a ddangosir i bleidleisio mewn etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru, a nifer y cyrhaeddwyr (person sy’n cyrraedd 18 oed yn ystod y cyfnod mae’r gofrestr yn gyfredol, ac sydd â hawl i bleidleisio mewn etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar neu ar ôl ei ben-blwydd / phen-blwydd yn ddeunaw).

Er mwyn sicrhau bod y gofrestr etholwyr mor gyflawn a chywir ag oedd yn bosibl cyn cyflwyno Cofrestru Etholiadol Unigol yn haf 2014, ym Mhrydain Fawr, yn lle cyhoeddi cofrestri etholwyr blynyddol ar 1 Rhagfyr 2013, fe'u cyhoeddwyd yng ngwanwyn 2014. Cyhoeddwyd y cofrestri etholwyr ar 10 Mawrth 2014 yng Nghymru.

Mae’r data wedi’u seilio ar ffiniau etholaethau Cynulliad Cenedlaethol Cymru a ddaeth i rym yn yr etholiadau ar 3 Mai 2007 gyda newidiadau wedi hynny o ganlyniad i newidiadau i ffiniau llywodraeth leol mewn 7 ardal o dan Orchymyn Etholaethau Seneddol a Rhanbarthau Etholiadol y Cynulliad (Cymru) (Diwygio) 2011. Ni wnaeth y Gorchymyn yr un newidiadau i ffiniau etholaethau seneddol San Steffan a daeth i rym ar 14 Rhagfyr 2011 felly o’r adeg hon ymlaen mae rhai gwahaniaethau rhwng etholaethau seneddol San Steffan ac etholaethau Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae hyn hefyd yn golygu, ar gyfer rhai etholaethau, nad yw’r data ar gyfer 2012 ymlaen yn gyson â’r data ar gyfer blynyddoedd blaenorol. Nodir yr ardaloedd hyn yn y data.

Nodwch fod yr hawl i bleidleisio’n wahanol ar gyfer etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac etholiadau seneddol San Steffan. Mae gan ddinasyddion yr Undeb Ewropeaidd sy’n preswylio yng Nghymru hawl i bleidleisio yn etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru (a llywodraeth leol) ond nid yn etholiadau seneddol San Steffan.

Mae Hawlfraint y Goron ar y deunydd hwn a gellir ei ailddefnyddio (ac eithrio logos) yn ddi-dâl mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, o dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored.


Casgliad data a dull cyfrifo
Caiff y data eu casglu gan awdurdodau lleol fel rhan o ganfas blynyddol o etholwyr. Wedyn caiff y canlyniadau eu cydgasglu a'u cyhoeddi yn ôl ardal etholaethol gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Mae'r data'n cael eu cynhyrchu a'u hadrodd bob blwyddyn ac yn ymwneud â 1 Rhagfyr bob blwyddyn.

Yn 2012, cynhaliwyd y canfas blynyddol o etholwyr yn gynnar a chyhoeddwyd y rhestr etholwyr yn gynnar ar 16 Hydref er mwyn caniatáu ar gyfer etholiadau'r Comisiynwyr Heddlu a Throseddu yng Nghymru a Lloegr a gynhaliwyd ym mis Tachwedd 2012.

Er mwyn sicrhau bod y gofrestr etholwyr mor gyflawn a chywir ag oedd yn bosibl cyn cyflwyno Cofrestru Etholiadol Unigol yn haf 2014, ym Mhrydain Fawr, yn lle cyhoeddi cofrestri etholwyr blynyddol ar 1 Rhagfyr 2013, fe'u cyhoeddwyd yng ngwanwyn 2014. Cyhoeddwyd y cofrestri etholwyr ar 10 Mawrth 2014 yng Nghymru.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Defnyddir y data i amcangyfrif maint etholiadol pob un o etholaethau Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac i gynorthwyo ag unrhyw ymchwil a wneir cyn etholiadau perthnasol.

Prif ddefnyddwyr y data hyn fydd Gwasanaeth Ymchwil Aelodau Cynulliad Cenedlaethol Cymru (wrth gynorthwyo'r holl Aelodau Cynulliad neu ACau dros etholaethau a rhanbarthau); ACau unigol a'u hymchwilwyr; Gweinidogion Cymru a staff eu swyddfeydd preifat; y cyfryngau; swyddogion y wasg a pholisi yn Llywodraeth Cynulliad Cymru; myfyrwyr, academyddion a phrifysgolion; a dinasyddion, cwmnïau preifat, ac unigolion eraill sydd â buddiant.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Nid yw'r data wedi'u talgrynnu.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Diwygiwyd data 2016 a 201y ym mis Ebrill 2019 gan fod y data yn flaenorol wedi dangos etholwyr seneddol. Mae’r data bellach yn dangos etholwyr llywodraeth leol er mwyn bod yn gyson â’r blynyddoedd blaenorol.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Allweddeiriau
Rholiau etholiadol; cofrestr etholiadol cymru; pleidleiswyr; ystadegau cofrestr etholiadol; Etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru