Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Llifoedd mudo yng Nghymru a gyda gwledydd DU, yn ôl tarddiad a chyrchfan
None
[Lleihau]Grwp oedran[Hidlwyd]
-
Grwp oedran 1[Hidlo]
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Cod Cyrchfan[Hidlo]
Cyfnod[Hidlwyd]
Cod Cyrchfan[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Cyrchfan[Hidlo]
-
[Lleihau]Cyrchfan 1
-
Cyrchfan 2
[Lleihau]Cyrchfan[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Cyrchfan 1
-
-
Cyrchfan 2
[Lleihau]Y Deyrnas UnedigCliciwch yma i ddidoliY Deyrnas Unedig
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliLloegr[Lleihau]CymruCliciwch yma i ddidoliCymru[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliYr Alban[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGogledd Iwerddon
Cliciwch yma i ddidoliYnys MônCliciwch yma i ddidoliGwyneddCliciwch yma i ddidoliConwyCliciwch yma i ddidoliSir DdinbychCliciwch yma i ddidoliSir y FflintCliciwch yma i ddidoliWrecsamCliciwch yma i ddidoliPowysCliciwch yma i ddidoliCeredigionCliciwch yma i ddidoliSir BenfroCliciwch yma i ddidoliSir GaerfyrddinCliciwch yma i ddidoliAbertaweCliciwch yma i ddidoliCastell-nedd Port TalbotCliciwch yma i ddidoliPen-y-bont ar OgwrCliciwch yma i ddidoliBro MorgannwgCliciwch yma i ddidoliCaerdyddCliciwch yma i ddidoliRhondda Cynon TafCliciwch yma i ddidoliMerthyr TudfulCliciwch yma i ddidoliCaerffiliCliciwch yma i ddidoliBlaenau GwentCliciwch yma i ddidoliTor-faenCliciwch yma i ddidoliSir FynwyCliciwch yma i ddidoliCasnewydd
[Lleihau]Y Deyrnas Unedig.9,32522,49319,16317,79419,83415,75121,74620,88216,64326,23739,76818,60217,91420,64381,84127,6206,21119,1007,20210,44118,21623,345241,351...
Y Deyrnas Unedig[Ehangu]Lloegr.5,23314,47310,9469,05313,25710,11614,69912,1708,56510,32619,8135,7375,4916,78347,1239,1081,5644,8812,1063,23510,5079,398234,584...
[Lleihau]Cymru221,3513,9097,6207,9058,5166,2895,3696,6428,3777,82815,49919,46212,65012,25513,60233,38018,2284,55514,0285,0317,1107,52113,644.6,7801,450229,582
CymruYnys Môn4,717.2,313924272151152421242835431316626626712.1016214,477198409,433
Gwynedd13,2912,281.1,812709569583507549581291953943517591211261202946718,6443989722,431
Conwy9,2695821,293.3,375732399851164342791522143213911242787,1913153716,813
Sir Ddinbych8,5011896513,219.2,0401,1597612229326323202827237913282988,0312663616,833
Sir y Fflint12,5881474756972,413.1,88373118224054123126245382410153106,3283267819,320
Wrecsam11,1771474784201,0852,029.268144424010219253534955123131625465,3642628816,891
Powys13,49354485738280269.93026259460177393119958262168130151905671136,8533553420,734
Ceredigion13,258109481139155169193799.1,3042,7226302322162071,38037963188691041501669,85841410323,633
Sir Benfro7,515226745252640143980.1,8817072331962131,343366271474558791686,8122992714,653
Sir Gaerfyrddin8,38142157513443725132,3602,358.3,7401,3725052482,265571104239529015819315,1663497823,973
Abertawe18,841521787645641065293885944,258.5,0631,1485963,4831,11729264433032035666720,3055769939,821
Castell-nedd Port Talbot4,2257687206129502392251,4364,534.1,7172101,12471113519567968118012,0202303316,508
Pen-y-bont ar Ogwr4,822545121620131181912154491,2011,846.1,3141,8441,8571073517611310524010,1381774715,184
Bro Morgannwg7,041164715527221231772122455912241,679.4,6111,331934518312019946410,7353025218,130
Caerdydd45,9701895612992151932688157271,2201,7112,7951,0562,3637,638.6,6256684,2005009031,2784,35938,5841,10835886,020
Rhondda Cynon Taf8,63221110422348683063814617821,2458642,8191,5345,072.1,2741,79635632231867218,5142926527,503
Merthyr Tudful1,532414111451695554128353150138826251,239.91330164751364,52068136,133
Caerffili4,874135623.22301862562243207272885174952,8791,8921,018.1,4117305042,11513,7061734918,802
Blaenau Gwent1,791.272284198935710232290144916103452791,457.6236694075,5326267,392
Tor-faen3,034422736169798831393238012112486232185785486.1,1641,9296,754101119,900
Sir Fynwy9,0338352312193254214313819040772901831,14627765367714980.1,6717,1142344116,422
Casnewydd9,3641757182423461021841972237511843523862,9676181232,0343502,4271,690.12,7722766022,472
[Ehangu]Yr Alban.1722792811892492093352232023513521771491898392297516262801662305,200...
[Ehangu]Gogledd Iwerddon.121203235405771112486114138196849955182931522741,567...

Metadata

Teitl
Llifoedd ymfudo mewnol rhwng awdurdodau lleol yng Nghymru a hefyd llifoedd i neu o rannau eraill o'r DU

Diweddariad diwethaf
Hydref 2018 Hydref 2018

Diweddariad nesaf
Gorffennaf 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Ystadegau ymfudo mewnol, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost
ystadegau.poblogaeth@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Y Deyrnas Unedig

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r set ddata hon yn cynnwys gwybodaeth o ddata'r Swyddfa Ystadegau Gwladol ar ymfudo mewnol ar gyfer Cymru, sy'n dangos tarddiad a chyrchfan pob llif ymfudo yn ôl rhyw a grwp oedran eang rhwng pob un o'r awdurdodau lleol yng Nghymru a hefyd y gwledydd yn y DU.
Nid yw data ar lifoedd i ac o'r Alban a Gogledd Iwerddon (ac felly'r DU yn gyfan) cyn 2011-2012 ar gael fesul tarddiad a chyrchfan fel hyn, er eu bod ar gael ar gyfer y DU gyfan o 2011-2012 ymlaen. Mae'r data ar gael wedi'u rhannu yn ôl rhyw ar gyfer 2011-2012 ymlaen yn unig; cyn hynny mae'r data ar gael ar gyfer personau yn unig.
Nodwch na fydd y data ar gyfer Cymru yn gyfan yn swm data awdurdodau lleol unigol gan na fydd symudiadau rhwng awdurdodau lleol yng Nghymru'n cyfrannu at y llifoedd i mewn i ac allan o Gymru.


Casgliad data a dull cyfrifo
Mae ymfudo mewnol yn cyfeirio at lifoedd pobl o fewn y DU. Nodwch nad cyfanrifau yw’r rhifau. Mae’r amcangyfrifon hyn wedi eu seilio ar nifer o ffynonellau data a phrosesau amcangyfrifo, ac nid cyfrifon cymwys ydynt . Mae yna ddisgrifiad mwy manwl yn y ddogfen fethodolegol fwyaf diweddar o’r SYG. Gweler y ddolen yn yr adran dolenni’r-we. Mae'r data a ddangosir yn darlunio'r symudiadau o bob awdurdod lleol yng Nghymru i awdurdod lleol arall yng Nghymru neu i wlad arall yn y DU yn ôl tarddiad-cyrchfan. Nodwch fod symudiadau o fewn un awdurdod lleol wedi'u heithrio, ac felly hefyd symudiadau rhyngwladol i neu o'r DU.
Mae pob Bwrdd Iechyd/Awdurdod Iechyd yn cadw cofrestr o'r cleifion sydd wedi'u cofrestru gyda'i ymarferwyr cyffredinol, a elwir y Gofrestr Cleifion. Mae cyfuno pob Cofrestr Cleifion yng Nghymru a Lloegr a'u cymharu â'r gofrestr o'r flwyddyn flaenorol yn canfod y bobl sydd wedi newid eu cod post. At hynny, fel rhan o raglen y Swyddfa Ystadegau Gwladol i wella amcangyfrifon poblogaeth ac ymfudo, defnyddiwyd data ar gyfeiriadau myfyrwyr yn ystod y tymor o'r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch i wella'r amcangyfrif o ymfudo ymysg myfyrwyr yng Nghymru a Lloegr. Mae symudiadau i'r Alban a Gogledd Iwerddon yn cael eu cynnwys gan ddefnyddio manylion o gofrestr ganolog y GIG a chofnodion cardiau iechyd Gogledd Iwerddon. At hynny, ni fydd y data ar gyfer Cymru yn swm data awdurdodau lleol unigol gan na fydd symudiadau rhwng awdurdodau lleol yng Nghymru'n cyfrannu at y llifoedd i mewn i ac allan o Gymru.
I gael mwy o wybodaeth dilynwch y dolenni gwe.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Caiff y data eu cyhoeddi bob blwyddyn, ac yma ceir y data o 2001-2002, gyda data pob cyfnod yn ymdrin â'r newid o 30 Mehefin yn y flwyddyn flaenorol i 30 Mehefin yn y flwyddyn wedyn.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Defnyddir ystadegau ymfudo mewnol at amrywiaeth o ddibenion ar draws y sector cyhoeddus a'r tu hwnt. Er enghraifft, mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn eu defnyddio mewn amcangyfrifon ac amcanestyniadau poblogaeth, ac mae'r llywodraeth ganolog yn ehangach yn eu defnyddio i lywio'r gwaith o lunio polisïau a dyrannu adnoddau i awdurdodau lleol, sydd yn eu tro'n defnyddio'r ystadegau i helpu i amcangyfrif y galw am eu gwasanaethau - er enghraifft, nifer y lleoedd ysgol y bydd eu hangen. Mae'r defnyddwyr eraill yn cynnwys cyrff iechyd sy'n eu defnyddio i'w helpu i ragweld y galw am wasanaethau iechyd, yn arbennig gwasanaethau mamolaeth a geriatrig, a darparwyr eraill gwasanaethau ar draws y sectorau cyhoeddus a phreifat fel landlordiaid cymdeithasol cofrestredig a chymdeithasau tai, datblygwyr a chwmnïau cyfleustodau, a fydd o bosibl yn defnyddio ystadegau ymfudo mewnol i ragweld y galw am eu gwasanaethau priodol hwy yn eu hardal. Mae'r defnyddwyr eraill yn cynnwys y byd academaidd, sy'n defnyddio'r data ar gyfer ymchwil, a'r cyfryngau, a fydd yn defnyddio'r ystadegau ar gyfer erthyglau a thrafodaeth am ymfudo a phynciau cysylltiedig.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae'r data ar gyfer blynyddoedd cynharach wedi cael eu diwygio er mwyn cymryd i ystyriaeth ganlyniadau Cyfrifiad 2011 a'r addasiad myfyrwyr a wnaethpwyd yn 2010 y cyfeirir ato yn rhai o'r dogfennau sydd ar gael trwy ddilyn y dolenni gwe.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we.

Allweddeiriau
Ymfudo mewnol; Ymfudo; Tarddiad; Cyrchfan