Neidio i'r cynnwys

Poblogaeth ac ymfudo

Mae'n cynnwys pycniau fel amcangyfrifon ac amcanestyniadau o'r boblogaeth ac amcangyfrifon yn ymwneud รข mudo.