Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Tarddiad a chyrchfannau mudo rhwng awdurdodaulleol yng Nghymru (a gweddill o wledydd DU) yn ôl cyfnod newid, grŵp oedran a rhyw
None
[Lleihau]Cyrchfan[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Cyrchfan 1[Hidlwyd]
-
Cyrchfan 2[Hidlo]
Cod Cyrchfan[Hidlo]
[Lleihau]Cyrchfan[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Cyrchfan 1[Hidlwyd]
-
Cyrchfan 2[Hidlo]
Cod Cyrchfan[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Grwp oedran[Hidlo]
-
Grwp oedran 1
[Lleihau]Rhyw[Hidlo]
-
Rhyw 1
Cyfnod[Hidlo]
[Lleihau]Pob oedranCliciwch yma i ddidoliPob oedran
[Lleihau]0 i 15 oed[Lleihau]16 i 24 oed[Lleihau]25 i 44 oed[Lleihau]45 i 64 oed[Lleihau]Dros 65 oed
[Lleihau]PoblCliciwch yma i ddidoliPobl[Lleihau]PoblCliciwch yma i ddidoliPobl[Lleihau]PoblCliciwch yma i ddidoliPobl[Lleihau]PoblCliciwch yma i ddidoliPobl[Lleihau]PoblCliciwch yma i ddidoliPobl
Cliciwch yma i ddidoliDynionCliciwch yma i ddidoliMerchedCliciwch yma i ddidoliDynionCliciwch yma i ddidoliMerchedCliciwch yma i ddidoliDynionCliciwch yma i ddidoliMerchedCliciwch yma i ddidoliDynionCliciwch yma i ddidoliMerchedCliciwch yma i ddidoliDynionCliciwch yma i ddidoliMerched
2001 i 2002..6,900..21,780..16,230..5,020..2,84052,770
2002 i 2003..6,280..21,510..15,500..4,980..2,78051,040
2003 i 2004..6,060..21,550..15,570..5,320..2,93051,440
2004 i 2005..6,240..22,300..16,480..5,110..2,67052,820
2005 i 2006..6,210..22,360..16,840..5,330..2,76053,510
2006 i 2007..5,990..21,920..16,720..5,710..3,27053,610
2007 i 2008..6,010..21,430..16,840..5,420..2,73052,430
2008 i 2009..6,240..21,910..17,590..5,220..2,51053,470
2009 i 2010..6,130..20,350..16,920..5,450..3,06051,880
2010 i 2011..6,170..20,950..16,940..5,550..2,98052,620
2011 i 20123,1732,9256,0978,88711,09919,9869,3168,21317,5283,1392,7125,8511,3891,8513,24052,703
2012 i 20133,0332,8365,8699,54611,69221,2398,9658,27617,2413,0182,7525,7701,5521,9653,51753,636
2013 i 20143,0012,8485,8499,60512,14121,7459,1728,23917,4113,2762,9266,2021,7412,2804,02155,228
2014 i 20152,8162,6115,42810,13712,14822,2858,9047,99516,8993,1762,8476,0231,7252,2073,93254,566
2015 i 20162,6842,6175,3019,73811,98421,7228,7117,67416,3853,0372,7225,7591,7572,2454,00153,169
2016 i 20172,5932,5375,13011,14313,16424,3079,2868,74018,0263,4843,2196,7021,8632,3584,22158,388

Metadata

Teitl
Llifoedd ymfudo mewnol rhwng awdurdodau lleol yng Nghymru a hefyd llifoedd i neu o rannau eraill o'r DU

Diweddariad diwethaf
Hydref 2018 Hydref 2018

Diweddariad nesaf
Gorffennaf 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Ystadegau ymfudo mewnol, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost
ystadegau.poblogaeth@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Y Deyrnas Unedig

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r set ddata hon yn cynnwys gwybodaeth o ddata'r Swyddfa Ystadegau Gwladol ar ymfudo mewnol ar gyfer Cymru, sy'n dangos tarddiad a chyrchfan pob llif ymfudo yn ôl rhyw a grwp oedran eang rhwng pob un o'r awdurdodau lleol yng Nghymru a hefyd y gwledydd yn y DU.
Nid yw data ar lifoedd i ac o'r Alban a Gogledd Iwerddon (ac felly'r DU yn gyfan) cyn 2011-2012 ar gael fesul tarddiad a chyrchfan fel hyn, er eu bod ar gael ar gyfer y DU gyfan o 2011-2012 ymlaen. Mae'r data ar gael wedi'u rhannu yn ôl rhyw ar gyfer 2011-2012 ymlaen yn unig; cyn hynny mae'r data ar gael ar gyfer personau yn unig.
Nodwch na fydd y data ar gyfer Cymru yn gyfan yn swm data awdurdodau lleol unigol gan na fydd symudiadau rhwng awdurdodau lleol yng Nghymru'n cyfrannu at y llifoedd i mewn i ac allan o Gymru.


Casgliad data a dull cyfrifo
Mae ymfudo mewnol yn cyfeirio at lifoedd pobl o fewn y DU. Nodwch nad cyfanrifau yw’r rhifau. Mae’r amcangyfrifon hyn wedi eu seilio ar nifer o ffynonellau data a phrosesau amcangyfrifo, ac nid cyfrifon cymwys ydynt . Mae yna ddisgrifiad mwy manwl yn y ddogfen fethodolegol fwyaf diweddar o’r SYG. Gweler y ddolen yn yr adran dolenni’r-we. Mae'r data a ddangosir yn darlunio'r symudiadau o bob awdurdod lleol yng Nghymru i awdurdod lleol arall yng Nghymru neu i wlad arall yn y DU yn ôl tarddiad-cyrchfan. Nodwch fod symudiadau o fewn un awdurdod lleol wedi'u heithrio, ac felly hefyd symudiadau rhyngwladol i neu o'r DU.
Mae pob Bwrdd Iechyd/Awdurdod Iechyd yn cadw cofrestr o'r cleifion sydd wedi'u cofrestru gyda'i ymarferwyr cyffredinol, a elwir y Gofrestr Cleifion. Mae cyfuno pob Cofrestr Cleifion yng Nghymru a Lloegr a'u cymharu â'r gofrestr o'r flwyddyn flaenorol yn canfod y bobl sydd wedi newid eu cod post. At hynny, fel rhan o raglen y Swyddfa Ystadegau Gwladol i wella amcangyfrifon poblogaeth ac ymfudo, defnyddiwyd data ar gyfeiriadau myfyrwyr yn ystod y tymor o'r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch i wella'r amcangyfrif o ymfudo ymysg myfyrwyr yng Nghymru a Lloegr. Mae symudiadau i'r Alban a Gogledd Iwerddon yn cael eu cynnwys gan ddefnyddio manylion o gofrestr ganolog y GIG a chofnodion cardiau iechyd Gogledd Iwerddon. At hynny, ni fydd y data ar gyfer Cymru yn swm data awdurdodau lleol unigol gan na fydd symudiadau rhwng awdurdodau lleol yng Nghymru'n cyfrannu at y llifoedd i mewn i ac allan o Gymru.
I gael mwy o wybodaeth dilynwch y dolenni gwe.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Caiff y data eu cyhoeddi bob blwyddyn, ac yma ceir y data o 2001-2002, gyda data pob cyfnod yn ymdrin â'r newid o 30 Mehefin yn y flwyddyn flaenorol i 30 Mehefin yn y flwyddyn wedyn.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Defnyddir ystadegau ymfudo mewnol at amrywiaeth o ddibenion ar draws y sector cyhoeddus a'r tu hwnt. Er enghraifft, mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn eu defnyddio mewn amcangyfrifon ac amcanestyniadau poblogaeth, ac mae'r llywodraeth ganolog yn ehangach yn eu defnyddio i lywio'r gwaith o lunio polisïau a dyrannu adnoddau i awdurdodau lleol, sydd yn eu tro'n defnyddio'r ystadegau i helpu i amcangyfrif y galw am eu gwasanaethau - er enghraifft, nifer y lleoedd ysgol y bydd eu hangen. Mae'r defnyddwyr eraill yn cynnwys cyrff iechyd sy'n eu defnyddio i'w helpu i ragweld y galw am wasanaethau iechyd, yn arbennig gwasanaethau mamolaeth a geriatrig, a darparwyr eraill gwasanaethau ar draws y sectorau cyhoeddus a phreifat fel landlordiaid cymdeithasol cofrestredig a chymdeithasau tai, datblygwyr a chwmnïau cyfleustodau, a fydd o bosibl yn defnyddio ystadegau ymfudo mewnol i ragweld y galw am eu gwasanaethau priodol hwy yn eu hardal. Mae'r defnyddwyr eraill yn cynnwys y byd academaidd, sy'n defnyddio'r data ar gyfer ymchwil, a'r cyfryngau, a fydd yn defnyddio'r ystadegau ar gyfer erthyglau a thrafodaeth am ymfudo a phynciau cysylltiedig.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae'r data ar gyfer blynyddoedd cynharach wedi cael eu diwygio er mwyn cymryd i ystyriaeth ganlyniadau Cyfrifiad 2011 a'r addasiad myfyrwyr a wnaethpwyd yn 2010 y cyfeirir ato yn rhai o'r dogfennau sydd ar gael trwy ddilyn y dolenni gwe.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we.

Allweddeiriau
Ymfudo mewnol; Ymfudo; Tarddiad; Cyrchfan