Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cydrannau newid yn y boblogaeth, yn ôl awdurdod lleol a chydran
None
Cyfnod[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Cydran[Hidlo]
-
[Lleihau]Cydran 1
-
[Lleihau]Cydran 2
-
Cydran 3
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod lleol 1
[Lleihau]Poblogaeth ar ddiwedd y cyfnodCliciwch yma i ddidoliPoblogaeth ar ddiwedd y cyfnod
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliPoblogaeth ar ddechrau'r cyfnod[Lleihau]Newid naturiol yn ystod y cyfnodCliciwch yma i ddidoliNewid naturiol yn ystod y cyfnod[Lleihau]Mudo net a newidiadau eraill yn ystod y cyfnodCliciwch yma i ddidoliMudo net a newidiadau eraill yn ystod y cyfnod
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGenedigaethau yn ystod y cyfnod[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliMarwolaethau yn ystod y cyfnod[Lleihau]Ymfudo mewnol net yn ystod y cyfnodCliciwch yma i ddidoliYmfudo mewnol net yn ystod y cyfnod[Lleihau]Mudo rhyngwladol net yn ystod y cyfnodCliciwch yma i ddidoliMudo rhyngwladol net yn ystod y cyfnod[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliNewidiadau eraill, gan gynnwys newidiadau amhriodoladwy, yn ystod y cyfnod
Cliciwch yma i ddidoliMewnfudo mewnol (mewnlif)Cliciwch yma i ddidoliAllfudo mewnol (all-lif)Cliciwch yma i ddidoliMewnfudo rhyngwladol (mewnlif)Cliciwch yma i ddidoliAllfudo rhyngwladol (all-lif)
[Lleihau]Cymru9,304,27299,11999,236-117183,862172,25711,60548,75528,06720,68895333,2469,337,401
CymruYnys Môn209,7422,0902,435-3456,9487,062-114365182183-71-2209,395
Gwynedd367,8553,4844,059-57517,09816,6993993,5231,4952,028-72,420369,700
Conwy349,6903,2384,626-1,38814,23612,6911,545840569271151,831350,133
Sir Ddinbych284,6573,0973,689-59213,08012,47260865439825650914284,979
Sir y Fflint462,5304,7724,46930314,97714,5344431,6821,136546441,033463,866
Wrecsam406,7794,6164,24237411,71712,743-1,0261,7341,896-162432-756406,397
Powys397,8443,3914,750-1,35916,43715,6018361,073831242191,097397,582
Ceredigion223,0091,8202,391-57115,54017,557-2,0171,6791,145534-3-1,486220,952
Sir Benfro371,7343,4734,357-88412,55111,0241,527901538363-1211,769372,619
Sir Gaerfyrddin555,9695,5206,681-1,16119,95117,8952,0561,551956595-62,645557,453
Abertawe727,7447,4427,857-41530,37529,9514247,7703,2434,527-224,929732,258
Castell-nedd Port Talbot423,0774,4904,947-45714,18412,5951,589800338462432,094424,714
Pen-y-bont ar Ogwr426,9544,4964,707-21113,71611,4622,2541,1415465953633,212429,955
Bro Morgannwg384,8804,0193,87914015,71213,5552,157887580307772,541387,561
Caerdydd1,073,49313,3918,4784,91361,99264,918-2,92616,09010,1185,972-323,0141,081,420
Rhondda Cynon Taf712,4288,0957,60549020,95320,6942592,5131,0071,50611,766714,684
Merthyr Tudful178,0172,2031,8773264,7514,52322855524131429571178,914
Caerffili540,5546,0955,47162414,29214,2326052837115721238541,416
Blaenau Gwent208,8302,1822,421-2395,5385,514243571871701195208,786
Tor-faen275,3103,0202,990307,9837,43954431620311328685276,025
Sir Fynwy278,6212,2982,937-63913,68612,3091,377691437254581,689279,671
Casnewydd444,5555,8874,3681,51918,00616,6481,3583,1051,6501,455342,847448,921

Metadata

Teitl
Cydrannau newid yn y boblogaeth (1991 ymlaen), yn ôl awdurdodau lleol yng Nghymru

Diweddariad diwethaf
Mehefin 2018 Mehefin 2018

Diweddariad nesaf
Mehefin 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Amcangyfrifon poblogaeth canol y flwyddyn, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost
ystadegau.poblogaeth@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r set ddata hon yn rhoi'r cydrannau newid yn yr amcangyfrifon poblogaeth swyddogol ar gyfer yr awdurdodau lleol yng Nghymru. Mae'r amcangyfrifon hyn yn gyson â chanlyniadau Cyfrifiad 2011 ac yn dangos y cyfraniadau mae newid naturiol (genedigaethau llai marwolaethau); gwahanol elfennau ymfudo ac addasiadau llai eraill yn eu gwneud i'r newidiadau yn yr amcangyfrifon poblogaeth ym mhob awdurdod lleol dros y cyfnod ers 1991.

Mae Hawlfraint y Goron ar y deunydd hwn a gellir ei ailddefnyddio (ac eithrio logos) yn ddi-dâl mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, o dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored.


Casgliad data a dull cyfrifo
Gweler y dolenni i'r we

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Mae'r data'n cael eu cyhoeddi a'u hadrodd bob blwyddyn ac yn ymwneud â'r newid rhwng 30 Mehefin mewn blynyddoedd olynol o 1991 ymlaen.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Caiff y data a ddangosir yma eu defnyddio gan adrannau o'r llywodraeth ganolog ac awdurdodau lleol at amrywiaeth o ddibenion gan gynnwys cynllunio a monitro gwasanaethau.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Darperir y data fel rhai heb eu talgrynnu er bod y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dweud bod unrhyw ganlyniadau a ddangosir o'r data hyn wedi'u talgrynnu i'r 100 agosaf lle bo'n ymarferol.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae'r data a ddangosir yma'n adlewyrchu newidiadau a wnaethpwyd i amcangyfrifon poblogaeth o 2001 i 2010 wrth ail-seilio'r data i fod yn gyson â chanlyniadau Cyfrifiad 2011 (gweler y dolenni gwe).

Mae’r set ddata hon yn cynnwys mewnlif ac all-lif ar gyfer ymfudo mewnol a rhyngwladol o 2012-13 ymlaen. Mae’r data ychwanegol hwn yn disodli’r set ddata llif ymfudo rhyngwladol (POPU5022), oherwydd bod y SYG yn barnu bod y data yn ffynhonnell fwy cywir o ymfudo tymor hir ar lefel ranbarthol.

Adolygwyd amcangyfrifon poblogaeth is-genedlaethol canol-2012 i ganol 2016 ar gyfer Lloegr a Chymru ar 22 Mawrth 2018, yn dilyn gwelliannau methodolegol (gweler y dolenni gwe).

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Allweddeiriau
Poblogaeth Cymru; Genedigaeth; Marwolaeth; Newid naturiol; Ymfudo rhyngwladol; Ymfudo mewnol; Cydran o newid