Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Dwysedd y boblogaeth (unigolion fesul cilomedr sgwâr) yn ôl awdurdod lleol a blwyddyn
None
[Lleihau]Mesur[Hidlwyd]
-
Mesur 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
BlwyddynMae\'r data yn ymwneud â 30 Mehefin o pob blwyddyn.[Hidlwyd]
[Lleihau]Awdurdod lleolAwdurdodau lleol yng Nghymru.[Hidlo]
-
-
Awdurdod lleol 1
Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 1991Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2001Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2011Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2017Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2018Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2019Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2020Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2021Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2022
[Lleihau]Cymru138.5140.3147.7148.6148.7148.9149.7149.8151.0
CymruYnys Môn97.195.298.296.496.395.996.696.897.0
Gwynedd45.446.147.946.946.646.446.646.246.4
Conwy95.997.4102.4102.0101.6101.4101.8102.0101.5
Sir Ddinbych106.8111.2112.2113.0113.0113.2114.2114.8115.4
Sir y Fflint322.9337.9347.1351.5351.5351.5352.4352.5353.1
Wrecsam246.5255.2268.1269.2270.4269.8269.9268.3268.8
Powys23.124.425.725.625.525.425.525.825.8
Ceredigion36.942.342.240.539.939.640.039.640.1
Sir Benfro69.569.975.875.074.975.075.776.476.8
Sir Gaerfyrddin71.673.377.678.078.278.579.179.479.8
Abertawe608.4591.8632.1633.6633.4632.1632.9630.0639.0
Castell-nedd Port Talbot314.7304.5317.0319.6320.3320.4322.5321.7322.2
Pen-y-bont ar Ogwr516.3513.3555.9571.6572.5576.2579.9581.1582.7
Bro Morgannwg356.5360.2382.5387.7390.1392.0396.3400.1403.1
Caerdydd2,107.22,200.52,451.42,514.62,520.12,534.42,556.82,553.52,640.5
Rhondda Cynon Taf553.9546.8552.6557.2558.0560.1561.2560.0563.5
Merthyr Tudful534.7504.3528.1532.4532.5531.7531.1528.2528.4
Caerffili615.1611.2644.5640.3639.1637.1637.4634.5635.0
Blaenau Gwent668.3643.8642.1623.8621.4619.7618.2616.1616.3
Tor-faen723.6723.3725.5721.1725.0729.4734.6735.5738.8
Sir Fynwy94.5100.1107.8108.1108.1108.0108.9109.7110.6
Casnewydd711.4722.8765.6804.7815.1823.3832.0838.6848.1

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r set ddata hon yn rhoi amcangyfrifon dwysedd poblogaeth mewn personau i bob cilometr sgwâr ar gyfer yr awdurdodau lleol yng Nghymru ar gyfer y cyfnod o 1991 ymlaen. Ceir y ffigurau trwy rannu'r amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn â'r amcangyfrifon arwynebedd tir diweddaraf mewn cilometrau sgwâr, wedi'u mesur ar y marc penllanw cymedrig, a chan eithrio dyfroedd mewndirol fel yr argymhellir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol. Mae'r amcangyfrifon poblogaeth ac arwynebedd ategol wedi'u cynnwys yn y set ddata.

Dylid nodi bod rhai newidiadau yn niffiniadau canol 2020 (yn enwedig yn effeithio ar y cydrannau mudo) o gymharu â data amcangyfrifon poblogaeth canol 2019, a chynghorir bod defnyddwyr yn darllen yr adran Gwybodaeth Ansawdd a Methodoleg ar wefan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Ar gyfer Cymru, amcangyfrifon poblogaeth canol 2021 ydy'r amcangyfrifon poblogaeth cyntaf i gael eu seilio ar Gyfrifiad 2021.

Mae Hawlfraint y Goron ar y deunydd hwn a gellir ei ailddefnyddio (ac eithrio logos) yn ddi-dâl mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, o dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored.


Casgliad data a dull cyfrifo

Gweler y dolenni i'r we

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Mae'r data'n cael eu cynhyrchu a'u hadrodd bob blwyddyn ac yn seiliedig ar 30 Mehefin bob blwyddyn ar gyfer 1991 ymlaen, er nad yw'r data arwynebedd tir wedi newid ledled y set ddata a chymerir mai hwy yw'r mesuriadau arwynebedd safonol diweddaraf sydd ar gael.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Defnyddir y data a ddangosir fan hyn i ddeall y gwahanol lefelau o ddwysedd poblogaeth ym mhob un o'r awdurdodau lleol yng Nghymru, a sut mae hyn yn newid dros amser.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Darperir y data fel rhai heb eu talgrynnu er bod y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dweud bod y data amcangyfrifon poblogaeth a geir yn y set ddata hon ac a ddangosir ar wahân wedi'u talgrynnu i'r 100 agosaf lle bo'n ymarferol.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae'r data a ddangosir fan hyn yn adlewyrchu newidiadau a wnaethpwyd i amcangyfrifon poblogaeth o 2001 i 2010 wrth ail-seilio'r data i fod yn gyson â chanlyniadau Cyfrifiad 2011 (gweler y dolenni gwe).

Adolygwyd amcangyfrifon poblogaeth is-genedlaethol canol 2012 i ganol 2016 ar gyfer Cymru a Lloegr ar 22 Mawrth 2018, yn dilyn gwelliannau methodolegol (gweler y dolenni gwe).

Ar 23 Tachwedd 2023, ailseiliwyd y set ddata o 2012 i 2020 ar gyfer Cymru a Lloegr i fod yn gyson â chanlyniadau Cyfrifiad 2021.

Defnyddir y mesur ardal safonol diweddaraf sydd ar gael fel mesur arwynebedd tir ar gyfer bob blwyddyn yn y set ddata, felly gall dwysedd poblogaeth rhai awdurdodau lleol fod ychydig yn wahanol o gymharu â fersiynau blaenorol o'r tabl hwn.

Teitl

Dwysedd y boblogaeth yn ôl cilometr sgwâr (1991 ymlaen), yn ôl awdurdodau lleol yng Nghymru

Diweddariad diwethaf

Tachwedd 2023 Tachwedd 2023

Diweddariad nesaf

Haf 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Amcangyfrifon poblogaeth canol-blwyddyn, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Ffynhonnell 2

Mesuriadau arwynebedd safonol, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost

ystadegau.poblogaeth@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

Pobologaeth; dwysedd; arwynebedd tir

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we