Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Dwysedd y boblogaeth (unigolion fesul cilomedr sgwâr) yn ôl awdurdod lleol a blwyddyn
None
[Lleihau]Mesur[Hidlwyd]
-
Mesur 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod lleol 1
Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 1991Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2001Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2011Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2012Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2013Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2014Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2015Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2016Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2017Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2018
[Lleihau]Cymru138.6140.3147.8148.2148.6149.1149.5150.1150.7151.4
CymruYnys Môn97.295.398.398.598.598.698.397.998.198.4
Gwynedd45.446.147.948.148.048.148.448.648.849.0
Conwy95.997.4102.4102.6103.0103.4103.4103.8103.8104.1
Sir Ddinbych106.8111.2112.2112.4113.0113.3113.3113.5113.7113.9
Sir y Fflint324.7339.7349.0349.2350.2351.6352.2353.4354.6355.6
Wrecsam246.5255.2268.1269.0269.6269.9268.8268.8269.1270.2
Powys23.124.425.725.725.625.625.625.525.625.6
Ceredigion36.942.242.242.542.442.141.641.340.940.9
Sir Benfro69.569.875.776.176.276.576.476.877.077.3
Sir Gaerfyrddin71.673.377.677.877.978.078.278.478.779.1
Abertawe605.1588.6628.7630.7632.4634.7638.2643.9646.6649.2
Castell-nedd Port Talbot314.6304.5317.0317.4316.9318.3319.4321.0322.0323.8
Pen-y-bont ar Ogwr516.4513.4556.0557.4560.5563.5567.4572.0575.5577.8
Bro Morgannwg356.6360.3382.6383.6384.9386.6386.6389.3394.7399.2
Caerdydd2,107.52,200.82,451.72,475.02,499.32,518.32,537.32,563.32,574.62,585.2
Rhondda Cynon Taf553.9546.8552.6555.5556.8558.5559.7561.5563.8566.1
Merthyr Tudful534.7504.3528.1528.6529.5529.9531.6535.8538.0540.0
Caerffili615.1611.2644.5645.4646.1648.7649.5650.5651.8652.6
Blaenau Gwent668.3643.8642.1642.0641.6640.6639.6640.4640.2641.2
Tor-faen723.6723.3725.5726.7726.8728.3730.1731.9734.0740.3
Sir Fynwy94.5100.1107.8108.0108.6109.0109.3109.9110.2110.9
Casnewydd711.1722.4765.2767.7770.2772.2776.6784.6795.1804.6

Metadata

Teitl
Dwysedd y boblogaeth yn ôl cilomedr sgwâr (1991 ymlaen), yn ôl awdurdodau lleol yng Nghymru

Diweddariad diwethaf
Mehefin 2019 Mehefin 2019

Diweddariad nesaf
Mehefin 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Amcangyfrifon poblogaeth canol y flwyddyn, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Ffynhonnell 2
Mesuriadau arwynebedd safonol, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost
ystadegau.poblogaeth@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r set ddata hon yn rhoi amcangyfrifon dwysedd poblogaeth mewn personau i bob cilometr sgwâr ar gyfer yr awdurdodau lleol yng Nghymru ar gyfer y cyfnod o 1991 ymlaen. Ceir y ffigurau trwy rannu'r amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn â'r amcangyfrifon arwynebedd tir diweddaraf mewn cilometrau sgwâr, wedi'u mesur ar y marc penllanw cymedrig, a chan eithrio dyfroedd mewndirol fel yr argymhellir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol. Mae'r amcangyfrifon poblogaeth ac arwynebedd ategol wedi'u cynnwys yn y set ddata.

Mae Hawlfraint y Goron ar y deunydd hwn a gellir ei ailddefnyddio (ac eithrio logos) yn ddi-dâl mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, o dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored.


Casgliad data a dull cyfrifo
Gweler y dolenni i'r we

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Mae'r data'n cael eu cynhyrchu a'u hadrodd bob blwyddyn ac yn ymwneud â 30 Mehefin bob blwyddyn ar gyfer 1991 ymlaen, er nad yw'r data arwynebedd tir wedi newid ledled y set ddata a chymerir mai hwy yw'r mesuriadau arwynebedd safonol diweddaraf sydd ar ga

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Defnyddir y data a ddangosir yma i ddeall y gwahanol lefelau o ddwysedd poblogaeth ym mhob un o'r awdurdodau lleol yng Nghymru, a sut mae hyn yn newid dros amser.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Darperir y data fel rhai heb eu talgrynnu er bod y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dweud bod y data amcangyfrifon poblogaeth a geir yn y set ddata hon ac a ddangosir ar wahân wedi'u talgrynnu i'r 100 agosaf lle bo'n ymarferol.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae'r data a ddangosir yma'n adlewyrchu newidiadau a wnaethpwyd i amcangyfrifon poblogaeth o 2001 i 2010 wrth ail-seilio'r data i fod yn gyson â chanlyniadau Cyfrifiad 2011 (gweler y dolenni gwe).

Adolygwyd amcangyfrifon poblogaeth is-genedlaethol canol-2012 i ganol 2016 ar gyfer Lloegr a Chymru ar 22 Mawrth 2018, yn dilyn gwelliannau methodolegol (gweler y dolenni gwe).

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Allweddeiriau
Pobologaeth; dwysedd; arwynebedd tir