Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Dwysedd y boblogaeth (unigolion fesul cilomedr sgwâr) yn ôl awdurdod lleol a blwyddyn
None
[Lleihau]Mesur[Hidlwyd]
-
Mesur 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod lleol 1
Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 1991Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2001Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2011Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2012Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2013Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2014Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2015Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2016
[Lleihau]Cymru138.6140.3147.8148.2148.6149.1149.5150.1
CymruYnys Môn97.295.398.398.598.598.698.397.9
Gwynedd45.446.147.948.148.048.148.448.6
Conwy95.997.4102.4102.6103.0103.4103.4103.8
Sir Ddinbych106.8111.2112.2112.4113.0113.3113.3113.5
Sir y Fflint324.7339.7349.0349.2350.2351.6352.2353.4
Wrecsam246.5255.2268.1269.0269.6269.9268.8268.8
Powys23.124.425.725.725.625.625.625.5
Ceredigion36.942.242.242.542.442.141.641.3
Sir Benfro69.569.875.776.176.276.576.476.8
Sir Gaerfyrddin71.673.377.677.877.978.078.278.4
Abertawe605.1588.6628.7630.7632.4634.7638.2643.9
Castell-nedd Port Talbot314.6304.5317.0317.4316.9318.3319.4321.0
Pen-y-bont ar Ogwr516.4513.4556.0557.4560.5563.5567.4572.0
Bro Morgannwg356.6360.3382.6383.6384.9386.6386.6389.3
Caerdydd2,107.52,200.82,451.72,475.02,499.32,518.32,537.32,563.3
Rhondda Cynon Taf553.9546.8552.6555.5556.8558.5559.7561.5
Merthyr Tudful534.7504.3528.1528.6529.5529.9531.6535.8
Caerffili615.1611.2644.5645.4646.1648.7649.5650.5
Blaenau Gwent668.3643.8642.1642.0641.6640.6639.6640.4
Tor-faen723.6723.3725.5726.7726.8728.3730.1731.9
Sir Fynwy94.5100.1107.8108.0108.6109.0109.3109.9
Casnewydd711.1722.4765.2767.7770.2772.2776.6784.6

Metadata

Teitl
Dwysedd y boblogaeth yn ôl cilomedr sgwâr (1991 ymlaen), yn ôl awdurdodau lleol yng Nghymru

Diweddariad diwethaf
Ebrill 2018 Ebrill 2018

Diweddariad nesaf
Mehefin 2018

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Amcangyfrifon poblogaeth canol y flwyddyn, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Ffynhonnell 2
Mesuriadau arwynebedd safonol, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost
ystadegau.poblogaeth@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg yn unig

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r set ddata hon yn rhoi amcangyfrifon dwysedd poblogaeth mewn personau i bob cilometr sgwâr ar gyfer yr awdurdodau lleol yng Nghymru ar gyfer y cyfnod o 1991 ymlaen. Ceir y ffigurau trwy rannu'r amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn â'r amcangyfrifon arwynebedd tir diweddaraf mewn cilometrau sgwâr, wedi'u mesur ar y marc penllanw cymedrig, a chan eithrio dyfroedd mewndirol fel yr argymhellir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol. Mae'r amcangyfrifon poblogaeth ac arwynebedd ategol wedi'u cynnwys yn y set ddata.

Mae Hawlfraint y Goron ar y deunydd hwn a gellir ei ailddefnyddio (ac eithrio logos) yn ddi-dâl mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, o dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored.


Casgliad data a dull cyfrifo
Gweler y dolenni i'r we

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Mae'r data'n cael eu cynhyrchu a'u hadrodd bob blwyddyn ac yn ymwneud â 30 Mehefin bob blwyddyn ar gyfer 1991 ymlaen, er nad yw'r data arwynebedd tir wedi newid ledled y set ddata a chymerir mai hwy yw'r mesuriadau arwynebedd safonol diweddaraf sydd ar ga

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Defnyddir y data a ddangosir yma i ddeall y gwahanol lefelau o ddwysedd poblogaeth ym mhob un o'r awdurdodau lleol yng Nghymru, a sut mae hyn yn newid dros amser.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Darperir y data fel rhai heb eu talgrynnu er bod y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dweud bod y data amcangyfrifon poblogaeth a geir yn y set ddata hon ac a ddangosir ar wahân wedi'u talgrynnu i'r 100 agosaf lle bo'n ymarferol.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae'r data a ddangosir yma'n adlewyrchu newidiadau a wnaethpwyd i amcangyfrifon poblogaeth o 2001 i 2010 wrth ail-seilio'r data i fod yn gyson â chanlyniadau Cyfrifiad 2011 (gweler y dolenni gwe).

Adolygwyd amcangyfrifon poblogaeth is-genedlaethol canol-2012 i ganol 2016 ar gyfer Lloegr a Chymru ar 22 Mawrth 2018, yn dilyn gwelliannau methodolegol (gweler y dolenni gwe).

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/methodologies/annualmidyearpopulationestimatesqmi
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/bulletins/annualmidyearpopulationestimates/latest
https://ons.maps.arcgis.com/home/item.html?id=a79de233ad254a6d9f76298e666abb2b

Allweddeiriau
Pobologaeth; dwysedd; arwynebedd tir