Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Dwysedd y boblogaeth (unigolion fesul cilomedr sgwâr) yn ôl awdurdod lleol a blwyddyn
None
[Lleihau]Mesur[Hidlwyd]
-
Mesur 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
BlwyddynMae\'r data yn ymwneud â 30 Mehefin o pob blwyddyn.[Hidlwyd]
[Lleihau]Awdurdod lleolAwdurdodau lleol yng Nghymru.[Hidlo]
-
-
Awdurdod lleol 1
Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 1991Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2001Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2011Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2012Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2013Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2014Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2015Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2016Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2017Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2018Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2019
[Lleihau]Cymru138.6140.3147.8148.2148.7149.1149.5150.1150.7151.4152.0
CymruYnys Môn97.195.398.298.498.598.698.397.998.198.398.4
Gwynedd45.446.147.948.148.048.148.448.748.849.049.1
Conwy95.997.4102.4102.6103.0103.4103.4103.8103.8104.1104.1
Sir Ddinbych106.8111.2112.2112.4113.0113.3113.3113.5113.7113.9114.4
Sir y Fflint323.0338.0347.2347.4348.5349.8350.4351.6352.8353.8355.0
Wrecsam246.5255.2268.1269.0269.6269.9268.8268.8269.1270.2269.9
Powys23.124.425.725.725.625.625.625.525.625.625.6
Ceredigion36.942.242.242.542.442.141.641.340.940.940.7
Sir Benfro69.569.975.876.176.276.576.476.877.177.377.7
Sir Gaerfyrddin71.673.377.677.877.978.078.278.478.779.179.6
Abertawe608.4591.8632.1634.2635.9638.2641.7647.4650.1652.7654.1
Castell-nedd Port Talbot314.7304.5317.0317.5317.0318.3319.4321.1322.0323.9324.8
Pen-y-bont ar Ogwr516.3513.3555.9557.3560.4563.4567.3571.8575.3577.7586.4
Bro Morgannwg356.5360.2382.5383.5384.8386.6386.5389.2394.7399.1403.4
Caerdydd2,107.52,200.82,451.72,475.02,499.32,518.32,537.32,563.32,574.62,585.22,604.0
Rhondda Cynon Taf553.9546.8552.6555.5556.8558.5559.7561.5563.8566.1568.8
Merthyr Tudful534.7504.3528.1528.6529.5529.9531.6535.8538.0540.0541.3
Caerffili615.1611.2644.5645.4646.1648.7649.5650.5651.8652.6652.8
Blaenau Gwent668.3643.8642.1642.0641.6640.6639.6640.4640.2641.2642.5
Tor-faen723.6723.3725.5726.7726.8728.3730.1731.9734.0740.3747.5
Sir Fynwy94.5100.1107.8108.0108.6109.0109.3109.9110.2110.9111.4
Casnewydd711.7723.0765.8768.4770.8772.8777.2785.2795.7805.3812.5

Metadata

Teitl

Dwysedd y boblogaeth yn ôl cilomedr sgwâr (1991 ymlaen), yn ôl awdurdodau lleol yng Nghymru

Diweddariad diwethaf

Mai 2020 Mai 2020

Diweddariad nesaf

Mehefin 2021

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Amcangyfrifon poblogaeth canol-blwyddyn, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Ffynhonnell 2

Mesuriadau arwynebedd safonol, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost

ystadegau.poblogaeth@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r set ddata hon yn rhoi amcangyfrifon dwysedd poblogaeth mewn personau i bob cilometr sgwâr ar gyfer yr awdurdodau lleol yng Nghymru ar gyfer y cyfnod o 1991 ymlaen. Ceir y ffigurau trwy rannu'r amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn â'r amcangyfrifon arwynebedd tir diweddaraf mewn cilometrau sgwâr, wedi'u mesur ar y marc penllanw cymedrig, a chan eithrio dyfroedd mewndirol fel yr argymhellir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol. Mae'r amcangyfrifon poblogaeth ac arwynebedd ategol wedi'u cynnwys yn y set ddata.

Mae Hawlfraint y Goron ar y deunydd hwn a gellir ei ailddefnyddio (ac eithrio logos) yn ddi-dâl mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, o dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored.


Casgliad data a dull cyfrifo

Gweler y dolenni i'r we

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Mae'r data'n cael eu cynhyrchu a'u hadrodd bob blwyddyn ac yn ymwneud â 30 Mehefin bob blwyddyn ar gyfer 1991 ymlaen, er nad yw'r data arwynebedd tir wedi newid ledled y set ddata a chymerir mai hwy yw'r mesuriadau arwynebedd safonol diweddaraf sydd ar ga

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Defnyddir y data a ddangosir yma i ddeall y gwahanol lefelau o ddwysedd poblogaeth ym mhob un o'r awdurdodau lleol yng Nghymru, a sut mae hyn yn newid dros amser.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Darperir y data fel rhai heb eu talgrynnu er bod y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dweud bod y data amcangyfrifon poblogaeth a geir yn y set ddata hon ac a ddangosir ar wahân wedi'u talgrynnu i'r 100 agosaf lle bo'n ymarferol.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae'r data a ddangosir yma'n adlewyrchu newidiadau a wnaethpwyd i amcangyfrifon poblogaeth o 2001 i 2010 wrth ail-seilio'r data i fod yn gyson â chanlyniadau Cyfrifiad 2011 (gweler y dolenni gwe).

Adolygwyd amcangyfrifon poblogaeth is-genedlaethol canol-2012 i ganol 2016 ar gyfer Lloegr a Chymru ar 22 Mawrth 2018, yn dilyn gwelliannau methodolegol (gweler y dolenni gwe).Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we

Allweddeiriau

Pobologaeth; dwysedd; arwynebedd tir