Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Dwysedd y boblogaeth (unigolion fesul cilomedr sgwâr) yn ôl awdurdod lleol a blwyddyn
None
[Lleihau]Mesur[Hidlwyd]
-
Mesur 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod lleol 1
Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 1991Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2001Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2011Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2012Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2013Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2014Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2015Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2016
[Lleihau]Cymru138.6140.3147.7148.2148.6149.1149.5150.1
CymruYnys Môn97.295.398.398.598.598.698.498.0
Gwynedd45.446.147.948.248.148.248.548.8
Conwy95.997.4102.4102.6102.9103.3103.2103.5
Sir Ddinbych106.8111.2112.2112.4112.9113.3113.2113.3
Sir y Fflint324.7339.7349.0349.1350.3351.6352.2353.0
Wrecsam246.5255.2268.1269.8270.8271.4271.2271.4
Powys23.124.425.725.725.625.625.625.5
Ceredigion36.942.242.242.642.542.241.841.5
Sir Benfro69.569.875.776.076.176.476.376.6
Sir Gaerfyrddin71.673.377.677.877.978.078.178.3
Abertawe605.0588.5628.6631.1632.9635.5638.3643.9
Castell-nedd Port Talbot314.6304.5317.0317.5317.0318.3319.5320.8
Pen-y-bont ar Ogwr516.4513.4556.0557.3560.3563.2566.7571.0
Bro Morgannwg356.6360.3382.6383.1384.1385.7385.4388.0
Caerdydd2,107.52,200.82,451.72,473.42,496.22,514.52,534.92,565.5
Rhondda Cynon Taf553.9546.8552.6555.5556.7558.5559.7561.8
Merthyr Tudful534.7504.3528.1528.5529.6530.0532.3536.7
Caerffili615.1611.2644.5645.4646.2648.7649.5650.6
Blaenau Gwent668.3643.8642.1642.2641.9640.8639.6640.4
Tor-faen723.6723.3725.5726.9727.2728.8730.6732.3
Sir Fynwy94.5100.1107.8107.9108.5108.7108.9109.3
Casnewydd711.1722.4765.2766.9769.2770.7775.6782.8

Metadata

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Teitl
Dwysedd y boblogaeth yn ôl cilomedr sgwâr (1991 ymlaen), yn ôl awdurdodau lleol yng Nghymru

Diweddariad diwethaf
23 Mehefin 2016 23 Mehefin 2016

Diweddariad nesaf
Mehefin 2017

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Amcangyfrifon poblogaeth canol y flwyddyn, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Ffynhonnell 2
Mesuriadau arwynebedd safonol, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost
ystadegau.poblogaeth@cymru.gsi.gov.uk

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg yn unig

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r set ddata hon yn rhoi amcangyfrifon dwysedd poblogaeth mewn personau i bob cilometr sgwâr ar gyfer yr awdurdodau lleol yng Nghymru ar gyfer y cyfnod o 1991 ymlaen. Ceir y ffigurau trwy rannu'r amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn â'r amcangyfrifon arwynebedd tir diweddaraf mewn cilometrau sgwâr, wedi'u mesur ar y marc penllanw cymedrig, a chan eithrio dyfroedd mewndirol fel yr argymhellir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol. Mae'r amcangyfrifon poblogaeth ac arwynebedd ategol wedi'u cynnwys yn y set ddata.

Mae Hawlfraint y Goron ar y deunydd hwn a gellir ei ailddefnyddio (ac eithrio logos) yn ddi-dâl mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, o dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored.


Casgliad data a dull cyfrifo
Gweler y dolenni i'r we

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Mae'r data'n cael eu cynhyrchu a'u hadrodd bob blwyddyn ac yn ymwneud â 30 Mehefin bob blwyddyn ar gyfer 1991 ymlaen, er nad yw'r data arwynebedd tir wedi newid ledled y set ddata a chymerir mai hwy yw'r mesuriadau arwynebedd safonol diweddaraf sydd ar ga

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Defnyddir y data a ddangosir yma i ddeall y gwahanol lefelau o ddwysedd poblogaeth ym mhob un o'r awdurdodau lleol yng Nghymru, a sut mae hyn yn newid dros amser.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Darperir y data fel rhai heb eu talgrynnu er bod y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dweud bod y data amcangyfrifon poblogaeth a geir yn y set ddata hon ac a ddangosir ar wahân wedi'u talgrynnu i'r 100 agosaf lle bo'n ymarferol.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae'r data a ddangosir yma'n adlewyrchu newidiadau a wnaethpwyd i amcangyfrifon poblogaeth o 2001 i 2010 wrth ail-seilio'r data i fod yn gyson â chanlyniadau Cyfrifiad 2011 (gweler y dolenni gwe).

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Allweddeiriau
Pobologaeth; dwysedd; arwynebedd tir