Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Dwysedd y boblogaeth (unigolion fesul cilomedr sgwâr) yn ôl awdurdod lleol a blwyddyn
None
[Lleihau]Mesur[Hidlwyd]
-
Mesur 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
BlwyddynMae\'r data yn ymwneud â 30 Mehefin o pob blwyddyn.[Hidlwyd]
[Lleihau]Awdurdod lleolAwdurdodau lleol yng Nghymru.[Hidlo]
-
-
Awdurdod lleol 1
Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 1991Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2001Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2011Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2012Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2013Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2014Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2015Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2016Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2017Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2018Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2019Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2020
[Lleihau]Cymru138.5140.3147.7148.2148.6149.1149.5150.1150.7151.4152.0152.9
CymruYnys Môn97.195.298.298.498.498.598.297.898.098.398.498.9
Gwynedd45.446.147.948.148.048.148.448.648.849.049.149.4
Conwy95.997.4102.4102.6103.0103.4103.4103.8103.8104.1104.1105.0
Sir Ddinbych106.8111.2112.2112.4112.9113.3113.3113.5113.7113.9114.3115.5
Sir y Fflint322.9337.9347.1347.4348.4349.7350.3351.6352.8353.8354.9356.6
Wrecsam246.5255.2268.1269.0269.6269.9268.8268.8269.1270.2269.9270.1
Powys23.124.425.725.725.625.625.625.525.625.625.625.7
Ceredigion36.942.342.242.542.542.141.641.340.940.940.740.8
Sir Benfro69.569.975.876.176.276.576.476.877.177.377.778.3
Sir Gaerfyrddin71.673.377.677.877.978.078.278.478.779.179.680.2
Abertawe608.4591.8632.1634.1635.9638.1641.7647.4650.1652.7654.1652.9
Castell-nedd Port Talbot314.7304.5317.0317.5317.0318.3319.4321.1322.0323.9324.8327.2
Pen-y-bont ar Ogwr516.3513.3555.9557.3560.4563.4567.3571.8575.3577.7586.4588.3
Bro Morgannwg356.5360.2382.5383.5384.8386.6386.5389.2394.7399.1403.4408.6
Caerdydd2,107.22,200.52,451.42,474.72,499.02,518.02,537.02,563.02,574.32,584.92,603.72,620.0
Rhondda Cynon Taf553.9546.8552.6555.5556.8558.5559.7561.5563.8566.1568.8570.3
Merthyr Tudful534.7504.3528.1528.6529.5529.9531.6535.8538.0540.0541.3542.2
Caerffili615.1611.2644.5645.4646.1648.7649.5650.5651.8652.6652.8655.2
Blaenau Gwent668.3643.8642.1642.0641.6640.6639.6640.4640.2641.2642.5644.0
Tor-faen723.6723.3725.5726.7726.8728.3730.1731.9734.0740.3747.5754.4
Sir Fynwy94.5100.1107.8108.0108.6109.0109.3109.8110.2110.9111.4112.1
Casnewydd711.4722.8765.6768.1770.6772.6777.0784.9795.5805.0812.2821.5

Metadata

Teitl

Dwysedd y boblogaeth yn ôl cilomedr sgwâr (1991 ymlaen), yn ôl awdurdodau lleol yng Nghymru

Diweddariad diwethaf

Mehefin 2021 Mehefin 2021

Diweddariad nesaf

Mehefin 2022

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Amcangyfrifon poblogaeth canol-blwyddyn, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Ffynhonnell 2

Mesuriadau arwynebedd safonol, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost

ystadegau.poblogaeth@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r set ddata hon yn rhoi amcangyfrifon dwysedd poblogaeth mewn personau i bob cilometr sgwâr ar gyfer yr awdurdodau lleol yng Nghymru ar gyfer y cyfnod o 1991 ymlaen. Ceir y ffigurau trwy rannu'r amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn â'r amcangyfrifon arwynebedd tir diweddaraf mewn cilometrau sgwâr, wedi'u mesur ar y marc penllanw cymedrig, a chan eithrio dyfroedd mewndirol fel yr argymhellir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol. Mae'r amcangyfrifon poblogaeth ac arwynebedd ategol wedi'u cynnwys yn y set ddata.

Amcangyfrifon poblogaeth canol 2020 yw'r amcangyfrifon poblogaeth cyntaf i ddangos rhai o effeithiau pandemig y coronafeirws (COVID-19). Fodd bynnag, mae'r amcangyfrifon hyn yn cyfeirio at y boblogaeth ar 30 Mehefin 2020, sy'n golygu mai dim ond am dri mis cyntaf y pandemig y maent yn cyfrif.

Bydd amcangyfrifon poblogaeth yn y dyfodol yn cynnig gwybodaeth am effaith y pandemig o ganol 2020 ymlaen.

Dylid nodi bod rhai newidiadau yn niffiniadau canol 2020 (yn enwedig yn effeithio ar y cydrannau ymfudo) o gymharu â data amcangyfrifon poblogaeth canol 2019 a chynghorir bod defnyddwyr yn darllen yr adran Gwybodaeth Ansawdd a Methodoleg ar wefan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Mae Hawlfraint y Goron ar y deunydd hwn a gellir ei ailddefnyddio (ac eithrio logos) yn ddi-dâl mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, o dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored.


Casgliad data a dull cyfrifo

Gweler y dolenni i'r we

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Mae'r data'n cael eu cynhyrchu a'u hadrodd bob blwyddyn ac yn seiliedig ar 30 Mehefin bob blwyddyn ar gyfer 1991 ymlaen, er nad yw'r data arwynebedd tir wedi newid ledled y set ddata a chymerir mai hwy yw'r mesuriadau arwynebedd safonol diweddaraf sydd ar gael.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Defnyddir y data a ddangosir yma i ddeall y gwahanol lefelau o ddwysedd poblogaeth ym mhob un o'r awdurdodau lleol yng Nghymru, a sut mae hyn yn newid dros amser.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Darperir y data fel rhai heb eu talgrynnu er bod y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dweud bod y data amcangyfrifon poblogaeth a geir yn y set ddata hon ac a ddangosir ar wahân wedi'u talgrynnu i'r 100 agosaf lle bo'n ymarferol.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae'r data a ddangosir yma'n adlewyrchu newidiadau a wnaethpwyd i amcangyfrifon poblogaeth o 2001 i 2010 wrth ail-seilio'r data i fod yn gyson â chanlyniadau Cyfrifiad 2011 (gweler y dolenni gwe).

Adolygwyd amcangyfrifon poblogaeth is-genedlaethol canol-2012 i ganol 2016 ar gyfer Cymru a Lloegr ar 22 Mawrth 2018, yn dilyn gwelliannau methodolegol (gweler y dolenni gwe).

Defnyddir y mesur ardal safonol diweddaraf sydd ar gael fel mesur arwynebedd tir ar gyfer bob blwyddyn yn y set ddata, felly gall dwysedd poblogaeth rhai awdurdodau lleol fod ychydig yn wahanol o gymharu â fersiynau blaenorol o'r tabl hwn.

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we

Allweddeiriau

Pobologaeth; dwysedd; arwynebedd tir