Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Dosbarthiad oedran y boblogaeth yn ôl rhyw a blwyddyn
None
[Lleihau]Awdurdod lleolAwdurdodau lleol yng Nghymru.[Hidlwyd]
-
Awdurdod lleol 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
BlwyddynMae amcangyfrifon o 2001 yn ymwneud â 30 Mehefin pob blwyddyn, tra bod amcangyfrifon ar gyfer blynyddoedd cynharach (Cyfrifiadau 1871 - 2001) yn ymwneud â dyddiad y Cyfrifiad yn y flwyddyn honno (Mawrth neu Ebrill). [Hidlwyd]
[Lleihau]Grwp oedran[Hidlo]
-
-
Grwp oedran 1
[Lleihau]Rhyw[Hidlo]
-
-
Rhyw 1
Cliciwch yma i ddidoliCyfrifiad 1871Cymerwyd o Cyfrifiad a gynhaliwyd ar 2 April 1871Cliciwch yma i ddidoliCyfrifiad 1901Cymerwyd o Cyfrifiad a gynhaliwyd ar 31 March 1901Cliciwch yma i ddidoliCyfrifiad 1931Cymerwyd o Cyfrifiad a gynhaliwyd ar 26 April 1931Cliciwch yma i ddidoliCyfrifiad 1961Cymerwyd o Cyfrifiad a gynhaliwyd ar 23 April 1961Cliciwch yma i ddidoliCyfrifiad 1971Cymerwyd o Cyfrifiad a gynhaliwyd ar 25 April 1971Cliciwch yma i ddidoliCyfrifiad 1981Cymerwyd o Cyfrifiad a gynhaliwyd ar 5 April 1981Cliciwch yma i ddidoliCyfrifiad 1991Cymerwyd o Cyfrifiad a gynhaliwyd ar 21 April 1991Cliciwch yma i ddidoliCyfrifiad 2001Cymerwyd o Cyfrifiad a gynhaliwyd ar 29 April 2001Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2011Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2012Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2013Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2014Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2015Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2016Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2017Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2018Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2019
[Lleihau]Pob oedran100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
Pob oedran0 i 14 oed[Lleihau]Pobl36.933.926.623.323.720.919.218.916.916.916.816.816.816.816.916.916.8
PoblDynion37.133.827.024.525.022.020.320.017.717.617.617.517.517.517.517.517.5
Merched36.434.126.322.322.519.718.017.916.216.216.116.116.116.216.216.316.2
15 i 29 oed[Lleihau]Pobl25.627.724.818.920.321.520.717.919.419.519.419.319.219.118.918.718.5
PoblDynion26.028.025.319.721.222.421.418.420.120.220.220.220.020.019.819.619.4
Merched25.327.424.418.019.420.620.017.518.718.718.718.618.418.218.017.817.6
30 i 44 oed[Lleihau]Pobl17.319.221.020.017.219.220.320.918.618.218.017.717.517.317.217.217.4
PoblDynion17.119.720.520.517.819.920.921.018.718.318.117.817.617.417.317.317.5
Merched17.418.821.519.616.618.519.920.718.418.117.917.617.417.217.117.217.3
45 i 64 oed[Lleihau]Pobl15.014.520.825.725.023.122.624.926.626.426.326.326.326.426.526.426.3
PoblDynion14.914.420.925.424.823.123.125.526.626.426.226.226.226.226.226.126.0
Merched15.014.520.626.025.123.022.124.426.626.426.426.426.526.626.726.726.6
65 i 74 oed[Lleihau]Pobl3.63.25.07.99.19.610.09.19.910.310.710.911.211.311.411.511.5
PoblDynion3.43.04.86.88.08.69.38.89.710.210.610.811.011.211.211.311.3
Merched3.83.55.19.010.310.510.79.410.010.510.811.111.311.511.611.611.7
Dros 75 oed[Lleihau]Pobl1.81.41.84.14.75.87.38.38.68.78.88.99.09.19.29.39.5
PoblDynion1.51.21.53.13.23.95.16.37.17.27.47.67.77.87.98.18.4
Merched2.11.62.05.06.17.59.310.210.110.110.210.310.310.310.410.510.7

Metadata

Teitl

Dosbarthiad poblogaeth yn ôl bandiau oedran eang (1871 ymlaen), yn ôl awdurdodau lleol yng Nghymru a rhyw

Diweddariad diwethaf

Mehefin 2020 Mehefin 2020

Diweddariad nesaf

Mehefin 2021

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Amcangyfrifon poblogaeth canol-blwyddyn, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Ffynhonnell 2

Cyfrifiad 1871, Cyfrifiad 1901, Cyfrifiad 1931, Cyfrifiad 1961-2001

Cyswllt ebost

ystadegau.poblogaeth@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r set ddata hon yn rhoi canran y boblogaeth yng Nghymru ym mhob un o nifer o fandiau oedran eang ers Cyfrifiad 1871 yn ôl rhyw. Mae data ar gyfer awdurdodau lleol unigol hefyd wedi'u cynnwys o 2001 ymlaen.

Mae Hawlfraint y Goron ar y deunydd hwn a gellir ei ailddefnyddio (ac eithrio logos) yn ddi-dâl mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, o dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored.


Casgliad data a dull cyfrifo

Gweler y dolenni i'r we

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Mae'r data'n cael eu cynhyrchu a'u hadrodd bob blwyddyn ac yn ymwneud â 30 Mehefin bob blwyddyn ar gyfer nifer o flynyddoedd y Cyfrifiad o 1871 ymlaen ac am bob blwyddyn o 2001 ymlaen.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Defnyddir y data a ddangosir yma i ddeall strwythur oedran poblogaeth Cymru wrth iddo newid dros y tymor byr a'r tymor hirach. Ers 2001, mae data'n cael eu cynnwys ar gyfer awdurdodau lleol yng Nghymru yn ogystal â Chymru gan ganiatáu i newidiadau yn y tymor byr mewn strwythur oedran gael eu dadansoddi ar gyfer pob awdurdod lleol.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r data wedi'u talgrynnu i'r 0.1 o bwynt canran agosaf ac o ganlyniad mae'n bosibl nad 100% fydd y cyfanswm wrth adio'r holl grwpiau oedran. Gellir gweld y data heb eu talgrynnu y tu ôl i'r amcangyfrifion ar gyfer 2001 ymlaen yn y ffolder amcangyfrifon yn yr un rhan o gatalog StatsCymru.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae'r data a ddangosir yma'n adlewyrchu newidiadau a wnaethpwyd i amcangyfrifon poblogaeth o 2001 i 2010 wrth ail-seilio'r data i fod yn gyson â chanlyniadau Cyfrifiad 2011 (gweler y dolenni gwe).

Adolygwyd amcangyfrifon poblogaeth is-genedlaethol canol-2012 i ganol 2016 ar gyfer Lloegr a Chymru ar 22 Mawrth 2018, yn dilyn gwelliannau methodolegol (gweler y dolenni gwe).

Er mwyn helpu dadansoddi effeithiau'r pandemig coronafeirws ar boblogaeth y Deyrnas Unedig, mae'r ONS wedi cyhoeddi set dros dro o amcangyfrifon poblogaeth ar gyfer canol-2019. Mae'r adroddiad hwn o reidrwydd yn is-set o'r wybodaeth y maent yn ei chyhoeddi'n rheolaidd ym mis Mehefin, gan ganolbwyntio'n bennaf ar faint, strwythur oedran a daearyddiaeth poblogaeth y Deyrnas Unedig.

Cyhoeddir gwybodaeth am gydrannau newid y boblogaeth ym mhob ardal leol ym mis Mehefin. Mae unrhyw newidiadau i'r amcangyfrifon poblogaeth rhwng nawr a mis Mehefin yn debygol o fod yn fach, ond mae'n bosibl y bydd yr amcangyfrifon a ryddhawyd ym mis Mehefin 2020 ychydig yn wahanol i'r rhai a gyhoeddir yma.

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we

Allweddeiriau

Poblogaeth Cymru; dosbarthiad oedran