Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Amcangyfrifon o'r boblogaeth yn ôl awdurdod lleol, rhanbarth a rhyw
None
[Lleihau]Pob Oedran[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Pob Oedran 1[Hidlo]
-
[Lleihau]Pob Oedran 2[Hidlo]
-
Pob Oedran 3[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Rhyw[Hidlo]
-
Rhyw 1
[Lleihau]Adral[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Adral 1
-
-
Adral 2
[Lleihau]PoblCliciwch yma i ddidoliPobl
Cliciwch yma i ddidoliDynionCliciwch yma i ddidoliMerched
[Lleihau]Cymru3,087,5093,176,2876,263,796
Cymru[Lleihau]Gogledd Cymru688,719705,9341,394,653
Gogledd CymruYnys Môn68,78970,966139,755
Gwynedd122,861125,059247,920
Conwy113,872120,172234,044
Sir Ddinbych93,90196,588190,489
Sir y Fflint153,200157,548310,748
Wrecsam136,096135,601271,697
[Lleihau]Canolbarth a De-orllewin Cymru895,355916,4031,811,758
Canolbarth a De-orllewin CymruPowys131,166133,796264,962
Ceredigion72,78773,281146,068
Sir Benfro122,466127,300249,766
Sir Gaerfyrddin182,900191,120374,020
Abertawe245,670246,276491,946
Castell-nedd Port Talbot140,366144,630284,996
[Lleihau]De-ddwyrain Cymru1,503,4351,553,9503,057,385
De-ddwyrain CymruPen-y-bont ar Ogwr143,427145,737289,164
Bro Morgannwg127,609135,246262,855
Caerdydd359,668367,336727,004
Rhondda Cynon Taf234,946244,312479,258
Merthyr Tudful58,97561,161120,136
Caerffili177,419184,395361,814
Blaenau Gwent68,66570,657139,322
Tor-faen90,29995,014185,313
Sir Fynwy92,52795,205187,732
Casnewydd149,900154,887304,787

Metadata

Teitl
Amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn (1991 ymlaen), yn ôl awdurdodau lleol yng Nghymru, ar gyfer blwyddyn sengl oedran a rhyw

Diweddariad diwethaf
Mehefin 2019 Mehefin 2019

Diweddariad nesaf
Mehefin 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Amcangyfrifon poblogaeth canol y flwyddyn, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost
ystadegau.poblogaeth@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r set ddata hon yn rhoi amcangyfrifon poblogaeth ar gyfer yr awdurdodau lleol yng Nghymru, am y cyfnod o 1991 ymlaen yn ôl rhyw a blwyddyn sengl oedran, ynghyd â rhai grwpiau oedran cyfunedig.

Mae Hawlfraint y Goron ar y deunydd hwn a gellir ei ailddefnyddio (ac eithrio logos) yn ddi-dâl mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, o dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored.


Casgliad data a dull cyfrifo
Gweler y dolenni i'r we

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Mae'r data'n cael eu cynhyrchu a'u hadrodd bob blwyddyn ac yn ymwneud â 30 Mehefin bob blwyddyn o 1991 ymlaen.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Caiff y data a ddangosir yma eu defnyddio gan adrannau o'r llywodraeth ganolog ac awdurdodau lleol at amrywiaeth o ddibenion gan gynnwys cynllunio a monitro gwasanaethau ac fel enwaduron er mwyn cyfrifo gwahanol gyfraddau a dangosyddion.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Darperir y data fel rhai heb eu talgrynnu er bod y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dweud bod unrhyw ganlyniadau a ddangosir o'r data hyn wedi'u talgrynnu i'r 100 agosaf lle bo'n ymarferol.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae'r data a ddangosir yma'n adlewyrchu newidiadau a wnaethpwyd i amcangyfrifon poblogaeth o 2001 i 2010 wrth ail-seilio'r data i fod yn gyson â chanlyniadau Cyfrifiad 2011 (gweler y dolenni gwe).


Adolygwyd amcangyfrifon poblogaeth is-genedlaethol canol-2012 i ganol 2016 ar gyfer Lloegr a Chymru ar 22 Mawrth 2018, yn dilyn gwelliannau methodolegol (gweler y dolenni gwe).

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we.

Allweddeiriau
Poblogaeth; Poblogaeth Cymru; Amcangyfrifon poblogaeth canol y flwyddyn;