Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Amcangyfrifon o'r boblogaeth yn ôl blwyddyn a Parc Cenedlaethol
None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
[Lleihau]Grwp Oedran[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Grwp Oedran 1[Hidlo]
-
[Lleihau]Grwp Oedran 2[Hidlo]
-
Grwp Oedran 3[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
Ardal[Hidlo]
BlwyddynCyhoeddodd yr ONS amcangyfrifon diwygiedig o\’r boblogaeth ar gyfer canol-2012 i ganol-2016 ar 22 Mawrth 2018 oherwydd gwelliannau methodolegol. Mae\’r ffigurau ar gyfer canol-2012 i ganol-2016 o fewn y tablau StatsCymru wedi eu diwygio.[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliParc Cenedlaethol Bannau BrycheiniogCliciwch yma i ddidoliParc Cenedlaethol Afordir PenfroCliciwch yma i ddidoliParc Cenedlaethol Eryri
Canol-blwyddyn 200132,29522,67425,356
Canol-blwyddyn 200232,51321,35224,906
Canol-blwyddyn 200332,71321,59625,276
Canol-blwyddyn 200432,88821,85825,634
Canol-blwyddyn 200532,99921,96325,578
Canol-blwyddyn 200633,20222,06825,585
Canol-blwyddyn 200733,22622,34625,650
Canol-blwyddyn 200833,39122,56925,633
Canol-blwyddyn 200933,47622,69925,717
Canol-blwyddyn 201033,29722,61225,727
Canol-blwyddyn 201133,38622,72525,692
Canol-blwyddyn 201233,45322,87425,554
Canol-blwyddyn 201333,54322,75825,433
Canol-blwyddyn 201433,58322,73325,408
Canol-blwyddyn 201533,44022,62425,433
Canol-blwyddyn 201633,51222,53725,428
Canol-blwyddyn 201733,70122,45925,355
Canol-blwyddyn 201833,81222,35025,370
Canol-blwyddyn 201933,97722,31625,526

Metadata

Teitl

Amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn (2001 ymlaen), yn ôl awdurdod Parc Cenedlaethol yng Nghymru, blwyddyn sengl oedran a rhyw

Diweddariad diwethaf

Mehefin 2020 Mehefin 2020

Diweddariad nesaf

Hydref 2021 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Amcanestyniadau poblogaeth canol y flwyddyn ar gyfer ardaloedd Parciau Cenedlaethol, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost

ystadegau.poblogaeth@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Parciau Cenedlaethol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg yn unig

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r set ddata hon yn rhoi amcangyfrifon poblogaeth ar gyfer ardaloedd y Parciau Cenedlaethol yng Nghymru am y cyfnod o 2001 ymlaen yn ôl rhyw a blwyddyn sengl oedran, ynghyd â rhai grwpiau oedran cyfunedig.

Mae Hawlfraint y Goron ar y deunydd hwn a gellir ei ailddefnyddio (ac eithrio logos) yn ddi-dâl mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, o dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored.


Casgliad data a dull cyfrifo

Gweler y dolenni i'r we

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Mae'r data'n cael eu cynhyrchu a'u hadrodd bob blwyddyn ac yn ymwneud â 30 Mehefin bob blwyddyn o 2001 ymlaen.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Caiff y data a ddangosir yma eu defnyddio gan adrannau o'r llywodraeth ganolog ac awdurdodau Parciau Cenedlaethol at amrywiaeth o ddibenion gan gynnwys cynllunio a monitro gwasanaethau ac fel enwaduron er mwyn cyfrifo gwahanol gyfraddau a dangosyddion.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Darperir y data fel rhai heb eu talgrynnu er bod y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dweud bod unrhyw ganlyniadau a ddangosir o'r data hyn wedi'u talgrynnu i'r 100 agosaf lle bo'n ymarferol.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae'r data a ddangosir yma'n adlewyrchu newidiadau a wnaethpwyd i amcangyfrifon poblogaeth o 2002 i 2010 wrth ail-seilio'r data i fod yn gyson â chanlyniadau Cyfrifiad 2011 (gweler y dolenni gwe).

Cyhoeddodd yr ONS amcangyfrifon diwygiedig o’r boblogaeth ar gyfer canol-2012 i ganol-2016 ar 22 Mawrth 2018 oherwydd gwelliannau methodolegol. Mae’r ffigurau ar gyfer canol-2012 i ganol-2016 o fewn y tablau StatsCymru wedi eu diwygio.

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we

Allweddeiriau

Poblogaeth; Parciau cenedlaethol