Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Amcangyfrifon o'r boblogaeth yn ôl blwyddyn a Parciau Cenedlaethol
None
[Lleihau]Grwp Oedran[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Grwp Oedran 1[Hidlo]
-
[Lleihau]Grwp Oedran 2[Hidlo]
-
Grwp Oedran 3[Hidlo]
Rhyw[Hidlo]
Rhyw 1[Hidlo]
Measure1
Cod Ardal[Hidlwyd]
Ardal[Hidlo]
BlwyddynCyhoeddodd yr ONS amcangyfrifon diwygiedig o\’r boblogaeth ar gyfer canol-2012 i ganol-2016 ar 22 Mawrth 2018 oherwydd gwelliannau methodolegol. Mae\’r ffigurau ar gyfer canol-2012 i ganol-2016 o fewn y tablau StatsCymru wedi eu diwygio.[Hidlo]
[Lleihau]Cliciwch yma i ddidoliW18000001[Lleihau]Cliciwch yma i ddidoliW18000002[Lleihau]Cliciwch yma i ddidoliW18000003
Cliciwch yma i ddidoliParc Cenedlaethol Bannau BrycheiniogCliciwch yma i ddidoliParc Cenedlaethol Afordir PenfroCliciwch yma i ddidoliParc Cenedlaethol Eryri
Canol-blwyddyn 200132,29522,67425,356
Canol-blwyddyn 200232,51321,35224,906
Canol-blwyddyn 200332,71321,59625,276
Canol-blwyddyn 200432,88821,85825,634
Canol-blwyddyn 200532,99921,96325,578
Canol-blwyddyn 200633,20222,06825,585
Canol-blwyddyn 200733,22622,34625,650
Canol-blwyddyn 200833,39122,56925,633
Canol-blwyddyn 200933,47622,69925,717
Canol-blwyddyn 201033,29722,61225,727
Canol-blwyddyn 201133,38622,72525,692
Canol-blwyddyn 201233,45322,87425,554
Canol-blwyddyn 201333,54322,75825,433
Canol-blwyddyn 201433,58322,73325,408
Canol-blwyddyn 201533,44022,62425,433
Canol-blwyddyn 201633,51222,53725,428
Canol-blwyddyn 201733,70122,45925,355
Canol-blwyddyn 201833,81222,35025,370
Canol-blwyddyn 201933,97722,31625,526
Canol-blwyddyn 202033,99522,45125,560

Metadata

Teitl

Amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn (2001 ymlaen), yn ôl awdurdod parc cenedlaethol yng Nghymru, blwyddyn sengl oedran a rhyw

Diweddariad diwethaf

Medi 2021 Medi 2021

Diweddariad nesaf

Hydref 2022 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Amcanestyniadau poblogaeth canol y flwyddyn ar gyfer ardaloedd Parciau Cenedlaethol, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost

ystadegau.poblogaeth@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Parciau Cenedlaethol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r set ddata hon yn rhoi amcangyfrifon poblogaeth ar gyfer ardaloedd y parciau cenedlaethol yng Nghymru am y cyfnod o 2001 ymlaen yn ôl rhyw a blwyddyn oedran unigol, ynghyd â rhai grwpiau oedran cyfunedig.

Mae Hawlfraint y Goron ar y deunydd hwn a gellir ei ailddefnyddio (ac eithrio logos) yn ddi-dâl mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, o dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored.


Casgliad data a dull cyfrifo

Gweler y dolenni i'r we

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Mae'r data'n cael eu cynhyrchu a'u hadrodd bob blwyddyn ac yn ymwneud â 30 Mehefin bob blwyddyn o 2001 ymlaen.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Caiff y data a ddangosir yma eu defnyddio gan adrannau o'r llywodraeth ganolog ac awdurdodau parciau cenedlaethol at amrywiaeth o ddibenion gan gynnwys cynllunio a monitro gwasanaethau, ac fel enwaduron er mwyn cyfrifo gwahanol gyfraddau a dangosyddion.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Darperir y data fel rhai heb eu talgrynnu er bod y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dweud bod unrhyw ganlyniadau a ddangosir o'r data hyn wedi'u talgrynnu i'r 100 agosaf lle bo'n ymarferol.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae'r data a ddangosir yma'n adlewyrchu newidiadau a wnaethpwyd i amcangyfrifon poblogaeth o 2002 i 2010 wrth ail-seilio'r data i fod yn gyson â chanlyniadau Cyfrifiad 2011 (gweler y dolenni gwe).

Cyhoeddodd yr ONS amcangyfrifon diwygiedig o’r boblogaeth ar gyfer canol 2012 i ganol 2016 ar 22 Mawrth 2018 oherwydd gwelliannau methodolegol. Mae’r ffigurau ar gyfer canol 2012 i ganol 2016 o fewn y tablau StatsCymru wedi eu diwygio.

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we

Allweddeiriau

Poblogaeth; Parciau cenedlaethol