Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Amcangyfrifon o'r boblogaeth yn ôl awdurdod lleol, ardal cynnyrch ehangach haen uwch a grŵp oedran (daearyddiaeth syml)
None
YearData relate to 30 June of each year. The ONS published revised mid-2012 to mid-2016 estimates of the population on 22 March 2018 due to methodological improvements. Therefore the figures for mid-2012 to mid-2016 within the statswales cube have been revised [Hidlwyd]
Rhyw[Hidlo]
Rhyw 1[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Oedran[Hidlo]
-
Oedran 1
[Lleihau]ArdalA hierarchical series of small areas is used here, with the smallest being the lower layer super output areas (LSOAs). These are aggregated within middle layer SOAs and then upper layer SOAs and then local authorities and Wales. [Hidlwyd]
-
-
Ardal 1
[Lleihau]Pob oedranCliciwch yma i ddidoliPob oedran
Cliciwch yma i ddidoliOed 0 i 15Cliciwch yma i ddidoliOed 16 i 64Cliciwch yma i ddidoli65 oed a throsodd
[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol CymruCyfanswm awdurdodau lleol Cymru562,7301,938,266668,5903,169,586
[Lleihau]Ardaloedd cynnyrch ehangach uwchYnys Môn U0016,13819,8308,18634,154
Ynys Môn U0025,78320,05010,45336,286
Gwynedd U0015,49823,3255,14633,969
Gwynedd U0025,70118,1616,48630,348
Gwynedd U0034,95618,5469,13432,636
Gwynedd U0044,59715,8257,79628,218
Conwy U0013,80615,2748,95328,033
Conwy U0025,36217,6568,01831,036
Conwy U0034,76415,3348,17228,270
Conwy U0044,92318,1277,79530,845
Sir Ddinbych U0014,81215,9297,67428,415
Sir Ddinbych U0026,50619,0237,14232,671
Sir Ddinbych U0036,08120,7968,70135,578
Sir y Fflint U0014,29715,1686,70726,172
Sir y Fflint U0026,08518,9665,97331,024
Sir y Fflint U0035,65618,6675,03129,354
Sir y Fflint U0047,47424,0937,70439,271
Sir y Fflint U0055,28517,8627,87931,026
Wrecsam U0016,68022,0057,48736,172
Wrecsam U0028,19726,3038,47242,972
Wrecsam U0035,64117,0775,34128,059
Wrecsam U0045,40816,9956,44928,852
Powys U0014,28815,8917,44627,625
Powys U0026,09720,8429,13236,071
Powys U0034,36315,8198,91829,100
Ceredigion U0015,89026,4419,50141,832
Ceredigion U0024,88417,0129,16731,063
Sir Benfro U0015,20818,7419,58333,532
Sir Benfro U0028,69027,29910,77846,767
Sir Benfro U0037,46526,17912,80846,452
Sir Gaerfyrddin U0015,29318,2258,53632,054
Sir Gaerfyrddin U0025,57219,4678,80133,840
Sir Gaerfyrddin U0035,36617,5977,14530,108
Sir Gaerfyrddin U0045,36618,7268,65032,742
Sir Gaerfyrddin U0055,87918,4496,59530,923
Sir Gaerfyrddin U0065,68018,7605,96630,406
Abertawe U0016,74521,7116,90035,356
Abertawe U0024,61715,9925,44926,058
Abertawe U0035,72320,1825,02930,934
Abertawe U0044,68017,4745,01627,170
Abertawe U0056,89720,5585,94833,403
Abertawe U0064,31516,3857,95628,656
Abertawe U0074,92329,2914,79739,011
Abertawe U0083,67114,4417,86325,975
Castell-nedd Port Talbot U0024,66517,9497,26529,879
Castell-nedd Port Talbot U0035,92420,8166,01332,753
Castell-nedd Port Talbot U0044,74516,1925,43926,376
Castell-nedd Port Talbot U0054,75016,7935,45326,996
Pen-y-bont ar Ogwr U0016,78022,5857,07736,442
Pen-y-bont ar Ogwr U0026,13422,0596,16534,358
Pen-y-bont ar Ogwr U0037,88927,4198,42143,729
Pen-y-bont ar Ogwr U0045,38219,1238,50533,010
Bro Morgannwg U0015,84220,0268,06333,931
Bro Morgannwg U0025,29217,9837,55430,829
Bro Morgannwg U0038,35925,6226,35340,334
Bro Morgannwg U0045,42417,9096,86830,201
Rhondda Cynon Taf U0015,81318,6625,73030,205
Rhondda Cynon Taf U0025,71718,8676,40030,984
Rhondda Cynon Taf U0034,90716,3365,26426,507
Rhondda Cynon Taf U0047,82426,3608,81542,999
Rhondda Cynon Taf U0058,96628,1298,40645,501
Rhondda Cynon Taf U0064,33815,2414,64124,220
Rhondda Cynon Taf U0077,32226,6367,49941,457
Merthyr Tudful U0025,96920,1056,27832,352
Caerffili U0015,28317,7775,45028,510
Caerffili U0025,67119,1886,60331,462
Caerffili U0035,50019,7476,16031,407
Caerffili U0046,20721,0406,56333,810
Caerffili U0055,44417,5755,32528,344
Caerffili U0065,37117,2565,57128,198
Blaenau Gwent U0016,60522,7087,80937,122
Blaenau Gwent U0025,60120,9296,36832,898
Tor-faen U0016,12118,8655,73330,719
Tor-faen U0024,72516,8746,95628,555
Tor-faen U0036,69222,0126,85435,558
Sir Fynwy U0018,18130,93112,38451,496
Sir Fynwy U0027,01424,69811,95643,668
Casnewydd U0016,50320,6337,20134,337
Casnewydd U0028,77628,3577,53444,667
Casnewydd U0038,78125,3624,81938,962
Casnewydd U0047,99023,3917,10038,481
Caerdydd U0015,33016,6847,05929,073
Caerdydd U0026,12518,9795,42630,530
Caerdydd U0036,35420,0596,74533,158
Caerdydd U0049,27324,6346,13840,045
Caerdydd U0056,05416,9005,19028,144
Caerdydd U0064,35422,9963,88131,231
Caerdydd U0075,45820,7143,55129,723
Caerdydd U0089,82624,9265,98340,735
Caerdydd U0094,29735,6043,78743,688
Caerdydd U01010,92446,9045,04762,875
Merthyr Tudful U0035,60817,3485,11628,072
Powys U0056,32122,60811,30540,234
Castell-nedd Port Talbot U0065,03717,2616,08428,382
[Lleihau]Awdurdodau lleolYnys Môn11,92139,88018,63970,440
Gwynedd20,75275,85728,562125,171
Conwy18,85566,39132,938118,184
Sir Ddinbych17,39955,74823,51796,664
Sir y Fflint28,79794,75633,294156,847
Wrecsam25,92682,38027,749136,055
Ceredigion10,77443,45318,66872,895
Sir Benfro21,36372,21933,169126,751
Sir Gaerfyrddin33,156111,22445,693190,073
Abertawe41,571156,03448,958246,563
Castell-nedd Port Talbot25,12189,01130,254144,386
Pen-y-bont ar Ogwr26,18591,18630,168147,539
Bro Morgannwg24,91781,54028,838135,295
Caerdydd67,995248,40052,807369,202
Rhondda Cynon Taf44,887150,23146,755241,873
Caerffili33,476112,58335,672181,731
Blaenau Gwent12,20643,63714,17770,020
Tor-faen17,53857,75119,54394,832
Sir Fynwy15,19555,62924,34095,164
Casnewydd32,05097,74326,654156,447
Powys21,06975,16036,801133,030
Merthyr Tudful11,57737,45311,39460,424

Metadata

Teitl

Poblogaeth ar gyfer ardaloedd bychain yng Nghymru (2011 ymlaen), yn ôl bandiau oedran eang a rhyw

Diweddariad diwethaf

Medi 2021 Medi 2021

Diweddariad nesaf

Rhagfyr 2022 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Amcangyfrifon poblogaeth ardaloedd bach (SAPE), y Swyddfa Ystadegau Cenedlaethol

Cyswllt ebost

ystadegau.poblogaeth@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Ardaloedd cynnyrch ehangach haen is

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Allweddeiriau

Poblogaeth; ardaloedd bach; LSOA; MSOA; USOA; ardal gynnyrch ehangach

Disgrifiad cyffredinol

Mae’r set ddata hon yn rhoi amcangyfrifon poblogaeth ar gyfer yr Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is (ACEHI), yr Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Ganol (ACEHG), yr Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Uwch (ACEHU) a’r awdurdodau lleol yng Nghymru. Mae’r amcangyfrifon hyn yn gyson â chanlyniadau Cyfrifiad 2011 ac ar gael ar gyfer ffiniau daearyddol 2011 ACEHI, ACEHG ac ACEHU a gyhoeddwyd ym mis Hydref 2012.

Cyflwynwyd Ardaloedd Cynnyrch Ehangach (ACE) yn 2004 er mwyn gwella’r ffordd yr adroddir ystadegau ardaloedd bach. Maent wedi’u hadeiladu o grwpiau o ardaloedd cynnyrch cyfrifiad, mae eu maint yn gyson ac nid yw eu ffiniau’n cael eu newid rhwng cyfrifiadau. Os oes modd cânt eu ffurfio o grwpiau o aelwydydd sy’n debyg yn gymdeithasol ac maent yn alinio â nodweddion lleol fel ffyrdd a rheilffyrdd. Mae cymaroldeb a sefydlogrwydd y ddaearyddiaeth yn un o’r prif fuddion i ddefnyddwyr ystadegau na all ardaloedd gweinyddol bach eraill fel wardiau neu blwyfi ei ddarparu.

Yn dilyn Cyfrifiad 2011, roedd angen rhai newidiadau i ffiniau ACE a chyhoeddwyd y set newydd o ACE ym mis Hydref 2012, er bod sefydlogrwydd y ddaearyddiaeth wedi cael ei gadw i raddau helaeth.

Mae tair lefel hierarchaidd o ACE ar gael yng Nghymru. Cynlluniwyd yr ACEHI i fod â phoblogaeth rhwng 1,000 a 3,000 yn 2011, ac mae 1,909 ohonynt yng Nghymru. Cynlluniwyd ACEHG fel casgliadau o ACEHI, roedd ganddynt boblogaeth rhwng 5,000 a 15,000 yn 2011, ac mae 410 ohonynt yng Nghymru. Mae ACEHU yn gasgliadau o ACEHG a chawsant eu diffinio ar y cyd ag awdurdodau lleol yng Nghymru. Mae 94 ohonynt yng Nghymru a dim ond yng Nghymru maent wedi’u diffinio.

Nid yw’r data hyn yn wahanol i’r rhai a gyhoeddir mewn tabl gwahanol (POPU1015), ond fe’u dangosir gan ddefnyddio hierarchaeth wahanol i’w gwneud yn haws i’r defnyddiwr ddewis y data o un haen o’r ddaearyddiaeth (er enghraifft, dewis dim ond yr ardaloedd cynnyrch ehangach haen is, heb y mathau eraill o ardaloedd).

Gellir cael mwy o wybodaeth am ACE o’r adran daearyddiaeth ar wefan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (gweler y dolenni gwe).

Mae Hawlfraint y Goron ar y deunydd hwn a gellir ei ailddefnyddio (ac eithrio logos) yn ddi-dâl mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, o dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored.


Casgliad data a dull cyfrifo

Gweler y dolenni i'r we

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Mae'r data'n cael eu cynhyrchu a'u hadrodd bob blwyddyn ac yn ymwneud â 30 Mehefin bob blwyddyn.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Yn aml defnyddir yr amcangyfrifon poblogaeth ar gyfer Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is, Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Ganol ac Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Uwch at ddibenion ymchwil a dadansoddi, gan eu bod wedi'u bwriadu at ddibenion ystadegol, yn wahanol i ardaloedd bach eraill megis wardiau. Yn benodol, cânt eu defnyddio gan adrannau'r llywodraeth ganolog a chan awdurdodau lleol at amrywiaeth o ddibenion gan gynnwys cynllunio a monitro gwasanaethau, ac fel enwaduron er mwyn cyfrifo gwahanol gyfraddau a dangosyddion.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Darperir y data fel rhai heb eu talgrynnu er bod y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dweud bod unrhyw ganlyniadau a ddangosir o'r data hyn wedi'u talgrynnu i'r 100 agosaf lle bo'n ymarferol.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae'r data ardaloedd bach (ar lefel ardal gynnyrch ehangach) a ddangosir yma wedi cael eu diwygio fel eu bod yn gyson â'r amcangyfrifon poblogaeth a gynhyrchwyd ar lefel genedlaethol a lefel awdurdodau lleol ar gyfer yr un cyfnod.

Cyhoeddodd yr ONS amcangyfrifon diwygiedig o’r boblogaeth ar gyfer canol 2012 i ganol 2016 ar 22 Mawrth 2018 oherwydd gwelliannau methodolegol. Mae’r ffigurau ar gyfer canol 2012 i ganol 2016 o fewn y tablau StatsCymru wedi eu diwygio.

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we