Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Amcangyfrifon o'r boblogaeth yn ôl cynnyrch ehangach haen is a grŵp oedran (daearyddiaeth syml)
None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Oedran[Hidlo]
-
Oedran 1
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
-
Ardal 1
[Lleihau]Pob oedranCliciwch yma i ddidoliPob oedran
Cliciwch yma i ddidoliOed 0 i 15Cliciwch yma i ddidoliOed 16 i 64Cliciwch yma i ddidoli65 oed a throsodd
[Ehangu]Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru559,2601,922,636643,2693,125,165
[Lleihau]Ardaloedd cynnyrch ehangach haen isAberffraw a Rhosneigr 11425583671,067
Aberffraw a Rhosneigr 22137293191,261
Porth Amlwch4541,5495942,597
Amlwch Wledig1936724101,275
Biwmares2519116351,797
Botffordd2349374141,585
Bodorgan2599844841,727
Braint2378304231,490
Bryngwran3961,1444371,977
Brynteg2449726961,912
Cadnant (Ynys Môn)1197093161,144
Cefni2908444281,562
Cwm Cadnant3401,2496412,230
Cyngar4371,3413952,173
Gwyngyll2528094591,520
Tref Caergybi2808411831,304
Kingsland3681,0292691,666
Llanbadrig2086763641,248
Llanbedr-goch1367005611,397
Llanddyfnan1737604221,355
Llaneilian3441,2466442,234
Llanfaethlu2329224411,595
Llanfair-yn-Neubwll 12959333101,538
Llanfair-yn-Neubwll 23519511101,412
Llanfihangel Ysgeifiog3691,2554292,053
Llangoed1475894391,175
Llanidan3371,1134091,859
Llannerch-y-medd4141,1844062,004
London Road3348242661,424
Maeshyfryd5091,3714542,334
Mechell2308884041,522
Moelfre138508352998
Morawelon3379053341,576
Parc a'r Mynydd2176523061,175
Pentraeth3191,0464731,838
Porthyfelin 11927251701,087
Porthyfelin 21876722901,149
Rhosyr3601,2826122,254
Trearddur 1117512360989
Trearddur 21035954201,118
Tudur4439542701,667
Tysilio4011,3194162,136
Fali 12126843351,231
Fali 21726223451,139
Abererch2077493651,321
Abermaw 12317444151,390
Abermaw 21566532581,067
Arllechwedd2688002891,357
Y Bala3611,2004742,035
Bethel a Chwm-y-Glo 12327092681,209
Bethel a Chwm-y-Glo 21937732301,196
Bontnewydd1946782591,131
Bowydd a Rhiw4051,1713321,908
Brithdir a Llanfachreth/Ganllwyd/Llanelltyd2377614421,440
Cadnant (Gwynedd)3841,2364812,101
Corris/Mawddwy2027833221,307
Cricieth2599336151,807
Deiniol1262,0111082,245
Deiniolen4171,2763582,051
Dewi4631,1632751,901
Diffwys a Maenofferen1846982661,148
Dolbenmaen2006433871,230
Dolgellau Gogledd1266943691,189
Dolgellau De2548903841,528
Dyffryn Ardudwy2177625591,538
Efail-Newydd/Buan2167823411,339
Gerlan4741,4983362,308
Glyder3641,2753491,988
Y Groeslon2959774181,690
Harlech2121,0576111,880
Hendre (Gwynedd)2371,1092081,554
Hirael a Garth 11437971971,137
Hirael a Garth 21961,1461721,514
Llanaelhaearn3101,0423511,703
Llanbedr1205283811,029
Llanbedrog ac Aber-soch2339215891,743
Llanberis3231,3254502,098
Llandderfel a Llanuwchllyn 12237092221,154
Llandderfel a Llanuwchllyn 22668452861,397
Llanengan1606783731,211
Llangelynnin2511,0306791,960
Llanllyfni a Chlynnog4351,3354922,262
Llanrug4291,1483901,967
Llanwnda4431,1844482,075
Llanystumdwy3691,2585292,156
Marchog 13488711931,412
Marchog 22987611381,197
Menai (Bangor)1003,5421613,803
Menai (Caernarfon)3051,3906262,321
Morfa Nefyn1956993591,253
Nefyn2437803741,397
Ogwen 13198152501,384
Ogwen 22337932041,230
Peblig (Caernarfon)6811,4563112,448
Penisa'r-waun3341,1263261,786
Penrhyndeudraeth 11885882941,070
Penrhyndeudraeth 23128753171,504
Pentir 12447563121,312
Pentir 22108312411,282
Pen-y-groes (Gwynedd)3691,0854631,917
Porthmadog Dwyrain3681,0424341,844
Porthmadog Gorllewin1518656171,633
Porthmadog - Tremadog1826873631,232
Pwllheli Gogledd4041,3984832,285
Pwllheli De3851,0725071,964
Seiont 13208922791,491
Seiont 22361,0383851,659
Talysarn3891,1884011,978
Teigl3681,1154181,901
Trawsfynydd2248984081,530
Tregarth a Mynydd Llandygai3971,3524082,157
Tywyn 12317407391,710
Tywyn 22418344181,493
Waunfawr3591,0383161,713
Y Felinheli3891,5414822,412
Betws-y-Coed1597043031,166
Betws yn Rhos2981,2795542,131
Bryn3141,1624031,879
Caerhun3141,1425882,044
Capel Lluo1967414031,340
Colwyn 13339533101,596
Colwyn 22796792101,168
Colwyn 32597583311,348
Conwy 12096602241,093
Conwy 22301,1195251,874
Conwy 34171,2034702,090
Craig-y-Don 12128924721,576
Craig-y-Don 22077929071,906
Crwst3571,1815992,137
Deganwy 12339749102,117
Deganwy 24211,4997732,693
Eglwysbach2358903911,516
Eirias 13039134761,692
Eirias 22648373161,417
Gele 12688943771,539
Gele 21706797731,622
Gele 31597695801,508
Glyn (Conwy) 13649432441,551
Glyn (Conwy) 23108761621,348
Glyn (Conwy) 32707512771,298
Gogarth 12071,3744732,054
Gogarth 21596866121,457
Gwyr (Conwy)2197342091,162
Bae Cinmel 12337585161,507
Bae Cinmel 22428273901,459
Bae Cinmel 34129582671,637
Bae Cinmel 42188763821,476
Llanddulas2549224811,657
Llandrillo yn Rhos 11797444971,420
Llandrillo yn Rhos 21996855701,454
Llandrillo yn Rhos 31367156511,502
Llandrillo yn Rhos 42918852791,455
Llandrillo yn Rhos 51697296761,574
Llangernyw2228063431,371
Llansannan3241,2454201,989
Llysfaen 13478301871,364
Llysfaen 23009232041,427
Marl 12721,0856772,034
Marl 25531,6594762,688
Mochdre4231,1883851,996
Mostyn (Conwy) 13811,0613451,787
Mostyn (Conwy) 22531,2165322,001
Pandy3121,1164741,902
Pant-yr-afon/Penmaenan 12098804041,493
Pant-yr-afon/Penmaenan 22168061921,214
Penrhyn 12779372901,504
Penrhyn 22669105211,697
Penrhyn 31627137211,596
Pen-sarn 13541,1062721,732
Pen-sarn 22267112951,232
Pentre Mawr 13331,0275081,868
Pentre Mawr 22147627441,720
Rhiw 12909553871,632
Rhiw 22949192381,451
Rhiw 31999427821,923
Rhiw 42258584471,530
Tywyn3301,2717672,368
Trefriw1917183481,257
Tudno 12881,0684051,761
Tudno 23969932201,609
Tudno 32329704901,692
Uwch Conwy2068593131,378
Uwchaled2168683301,414
Bodelwyddan4561,3264202,202
Corwen 11236323001,055
Corwen 22378462631,346
Dinbych Canol3131,3773522,042
Dinbych-Isaf 12317754121,418
Dinbych-Isaf 23269072511,484
Dinbych-Isaf 32931,0803511,724
Dinbych Uchaf/Henllan 13438612281,432
Dinbych Uchaf/Henllan 22951,0413441,680
Diserth 12277803081,315
Diserth 23379052731,515
Efenechdyd3239573661,646
Llanarmon-yn-Iâl/Llandegla4031,4786242,505
Llanbedr Dyffryn Clwyd/Llangynhafal1968094281,433
Llandrillo1976683181,183
Llandyrnog3661,2824682,116
Llanfair Dyffryn Clwyd/Gwyddelwern4061,3215752,302
Llangollen 11257053191,149
Llangollen 23078874101,604
Llangollen 31697374411,347
Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch3231,1054691,897
Prestatyn Canol 13131,2135902,116
Prestatyn Canol 23037863281,417
Prestatyn Dwyrain 12166472421,105
Prestatyn Dwyrain 22468144111,471
Prestatyn Dwyrain 32268942591,379
Prestatyn Allt Melyd4211,0864661,973
Prestatyn Gogledd 12608823881,530
Prestatyn Gogledd 26301,5125502,692
Prestatyn Gogledd 31417317901,662
Prestatyn De Orllewin 12147493741,337
Prestatyn De Orllewin 22798675901,736
Rhuddlan 11537253601,238
Rhuddlan 22527693891,410
Rhuddlan 32498813741,504
Rhyl Dwyrain 12597884611,508
Rhyl Dwyrain 22648365401,640
Rhyl Dwyrain 32077185341,459
Rhyl De 12588225671,647
Rhyl De 22821,1185271,927
Rhyl De Ddwyrain 12468122951,353
Rhyl De Ddwyrain 22789773421,597
Rhyl De Ddwyrain 32217683151,304
Rhyl De Ddwyrain 44399492211,609
Rhyl De Ddwyrain 52127952761,283
Rhyl De Orllewin 15291,1282591,916
Rhyl De Orllewin 26111,0841931,888
Rhyl De Orllewin 33681,0692561,693
Rhyl Gorllewin 13271,0992501,676
Rhyl Gorllewin 23201,0591951,574
Rhyl Gorllewin 33748981621,434
Rhuthun 13431,1684461,957
Rhuthun 23881,1904622,040
Rhuthun 32819314571,669
Llanelwy Dwyrain2739954781,746
Llanelwy Gorllewin2661,0293931,688
Trefnant2871,0565811,924
Tremeirchion2859474301,662
Argoed (Sir y Fflint) 12177022761,195
Argoed (Sir y Fflint) 22428984291,569
Aston 13429582961,596
Aston 22089005471,655
Bagillt Dwyrain3161,2083601,884
Bagillt Gorllewin4331,3844102,227
Brychdyn Gogledd Ddwyrain4481,4194472,314
Brychdyn De 13629962101,568
Brychdyn De 24321,5164832,431
Brynffordd2921,2895632,144
Bwcle Dwyrain Bistre 12439433911,577
Bwcle Dwyrain Bistre 22841,0334231,740
Bwcle Gorllewin Bistre 12438744011,518
Bwcle Gorllewin Bistre 23319762011,508
Bwcle Gorllewin Bistre 32799102541,443
Mynydd Bwcle 13731,1872621,822
Mynydd Bwcle 22398634121,514
Bwcle Pontrobin 12801,0693771,726
Bwcle Pontrobin 24321,2063652,003
Bwcle Pontrobin 33211,0003541,675
Caergwrle2709174091,596
Caerwys 11818152801,276
Caerwys 21947083591,261
Cilcain2579965481,801
Cei Connah Canol 13309273361,593
Cei Connah Canol 23561,0713041,731
Cei Connah Golftyn 12048182401,262
Cei Connah Golftyn 2313929891,331
Cei Connah Golftyn 32739451451,363
Cei Connah Golftyn 43749571881,519
Cei Connah De 11856543791,218
Cei Connah De 23399743201,633
Cei Connah De 32187112751,204
Cei Connah De 43951,2121061,713
Cei Connah Gwepre4051,4753962,276
Ewlo 13281,1093031,740
Ewlo 22107964271,433
Ewlo 34691,4633062,238
Ffynongroyw2459705271,742
Y Fflint Castell4361,2983782,112
Y Fflint Cwnsyllt 12628692231,354
Y Fflint Cwnsyllt 21826943211,197
Y Fflint Cwnsyllt 32618412391,341
Y Fflint Oakenholt 13979361731,506
Y Fflint Oakenholt 23271,1172851,729
Y Fflint Trelawny 13111,1974101,918
Y Fflint Trelawny 22739753961,644
Maes-glas 13259172811,523
Maes-glas 22978571411,295
Gronant2518624111,524
Gwernaffield2761,0556291,960
Gwernymynydd2389644651,667
Helygain2701,0304081,708
Penarlâg3811,0805742,035
Kinnerton Uchaf3039973481,648
Treffynnon Canol4261,2243792,029
Treffynnon Dwyrain3541,0943811,829
Treffynnon Gorllewin5541,4574872,498
Yr Hôb 12849063361,526
Yr Hôb 22367372651,238
Coed-llai3861,3824322,200
Llanfynydd2631,1074811,851
Mancot 12811,1083811,770
Mancot 23081,0343571,699
Yr Wyddgrug Broncoed 13579313001,588
Yr Wyddgrug Broncoed 21786353341,147
Yr Wyddgrug Dwyrain3541,0895151,958
Yr Wyddgrug De 11996743741,247
Yr Wyddgrug De 22778852801,442
Yr Wyddgrug Gorllewin 13166992621,277
Yr Wyddgrug Gorllewin 22399313131,483
Mostyn (Sir y Fflint)4131,1823781,973
Pentre'r Diawl 12689504381,656
Pentre'r Diawl 21947393911,324
Llaneurgain 12438634591,565
Llaneurgain 22738353331,441
Pentre'r Moch2458844011,530
Pen-y-ffordd 14361,3094012,146
Pen-y-ffordd 24291,4724352,336
Queensferry3741,4743062,154
Saltney Cyffordd yr Wyddgrug3209521901,462
Saltney Stonebridge 14981,5152802,293
Saltney Stonebridge 22281,0402801,548
Sealand 13439932221,558
Sealand 23739921791,544
Shotton Dwyrain3391,3453101,994
Shotton Uchaf 12096642331,106
Shotton Uchaf 24349482021,584
Shotton Gorllewin3471,5333782,258
Trelawnyd a Gwaenysgor2721,0624481,782
Treuddyn2959674021,664
Chwitffordd3571,3265722,255
Acton 13199972811,597
Acton 23469373291,612
Parc Borras 11475193741,040
Parc Borras 21446454421,231
Bronington 12199014781,598
Bronington 22539263731,552
Brymbo 16612,0092632,933
Brymbo 23468282191,393
Brynyffynnon 14081,3952672,070
Brynyffynnon 23001,0761561,532
Bryn Cefn4201,3993982,217
Cartrefle 11855752441,004
Cartrefle 23758391691,383
Cefn 12671,0784161,761
Cefn 22851,0563621,703
Cefn 33421,0123081,662
Y Waun Gogledd 12097032451,157
Y Waun Gogledd 22737322501,255
Y Waun De3571,2144562,027
Coedpoeth 14039872391,629
Coedpoeth 22658973801,542
Coedpoeth 32841,0243671,675
Erddig2941,2535502,097
Esclusham 13128782831,473
Esclusham 22258751871,287
Garden Village3331,0976302,060
Gresffordd Dwyrain a Gorllewin 11687104201,298
Gresffordd Dwyrain a Gorllewin 21777644781,419
Grosvenor 11997791621,140
Grosvenor 21469122791,337
Gwenfro4411,1102761,827
Gwersyllt Dwyrain a De 12678013111,379
Gwersyllt Dwyrain a De 24791,5491962,224
Gwersyllt Dwyrain a De 32698013051,375
Gwersyllt Gogledd 12949962731,563
Gwersyllt Gogledd 23767871981,361
Gwersyllt Gorllewin 13601,0063241,690
Gwersyllt Gorllewin 22058633311,399
Hermitage 11786632471,088
Hermitage 22678661501,283
Holt 14981,9613192,778
Holt 21645623321,058
Johnstown 12579634241,644
Johnstown 23339412191,493
Little Acton 11836323621,177
Little Acton 21786272591,064
Llangollen Wledig3761,2504112,037
Llai 12369613911,588
Llai 22748203631,457
Llai 34441,0282401,712
Maes-y-dre3831,1354211,939
Marchwiel 11738092391,221
Marchwiel 22116262791,116
Marford a Hoseley 12047013111,216
Marford a Hoseley 2126557297980
Mwynglawdd 12047623011,267
Mwynglawdd 21656842441,093
New Broughton 14171,2202731,910
New Broughton 24181,1842831,885
Offa4191,7313012,451
Owrtyn 12397813281,348
Owrtyn 24411,2584202,119
Pant5441,3913792,314
Pen-y-cae5171,3403702,227
Penycae a De Rhiwabon 12147923221,328
Penycae a De Rhiwabon 22326922261,150
Plas Madoc6141,1692842,067
Ponciau 13241,0273231,674
Ponciau 23009653571,622
Ponciau 32661,0053091,580
Queensway 1500803931,396
Queensway 23457651341,244
Rhosnesni 11877644301,381
Rhosnesni 21947992441,237
Yr Orsedd 12159133731,501
Yr Orsedd 23319694061,706
Rhiwabon 13611,0072121,580
Rhiwabon 23019112371,449
Stansty3451,2045612,110
Whitegate 16071,4541892,250
Whitegate 22197562551,230
Wynnstay6121,3872612,260
Aber-craf2648593501,473
Bugeildy1987984211,417
Aberriw1637833931,339
Blaen Hafren3591,3395942,292
Bronllys2067573841,347
Llanfair-ym-Muallt 12358091961,240
Llanfair-ym-Muallt 21686293621,159
Caersws3581,2926422,292
Yr Ystog2148795251,618
Dyserth a Thre-coed1335994931,225
Dolforwyn3241,1964701,990
Felin-fâch2207633811,364
Ffordun2528433961,491
Glantwymyn2981,2395032,040
Y Clas-ar-wy3571,2996822,338
Cegidfa3401,2996902,329
Gwernyfed2219313861,538
Y Gelli Gandryll2158244731,512
Ceri3341,1155522,001
Tref-y-clawdd 12267763821,384
Tref-y-clawdd 22438744291,546
Llanafan Fawr2127564001,368
Llanbadarn Fawr1956403041,139
Llanbryn-mair a Banwy2821,0935581,933
Llandinam2278103711,408
Llandrindod Dwyrain/Llandrindod Gorllewin1877193941,300
Llandrindod Gogledd4851,2754512,211
Llandrindod De2781,1196602,057
Llandrinio3631,2135152,091
Llandysilio2851,0064261,717
Llanelwedd2056553361,196
Llanfair Caereinion3169924181,726
Llanfyllin2328713821,485
Llangynllo1686613651,194
Llangynidr1535183641,035
Llanidloes 12596883831,330
Llanidloes 21489094171,474
Llansanffraid3081,1005571,965
Llanwrtyd2551,0275331,815
Llanllyr2036224201,245
Machynlleth3151,3495492,213
Maes-car/Llywel2881,0514031,742
Meifod a Llanfihangel3271,4166762,419
Trefaldwyn2066993601,265
Nantmel1967934331,422
Y Drenewydd Canol 14941,1981921,884
Y Drenewydd Canol 23778332431,453
Y Drenewydd Dwyrain4161,3193742,109
Y Drenewydd Gogledd Llanllwchaearn2971,3005612,158
Y Drenewydd Gorllewin Llanllwchaearn3141,1175171,948
Y Drenewydd De3971,1042661,767
Pencraig1958654671,527
Llanandras 11888185851,591
Llanandras 21896242821,095
Rhaeadr Gwy3211,0986832,102
Rhiwcynon3471,3085552,210
St. David Fewnol4411,2674042,112
St. Mary 12299274351,591
St. Mary 22448863561,486
Talgarth2649854421,691
Tawe-Uchaf2821,1405651,987
Tre-wern2227763451,343
Y Trallwng Castell2679462751,488
Y Trallwng Gungrog 12147822781,274
Y Trallwng Gungrog 22399493101,498
Y Trallwng Llanerchyddol4041,3216832,408
Ynysgedwyn2671,1116522,030
Ysgir1536672431,063
Ystradgynlais 12387112171,166
Ystradgynlais 21938703551,418
Aberaeron1586904851,333
Aberporth 11976214561,274
Aberporth 21926303271,149
Aberteifi Mwldan2929066111,809
Aberteifi Rhyd-y-Fuwch1846563311,171
Aberteifi Teifi2788021431,223
Aberystwyth Bronglais1441,0682291,441
Aberystwyth Canol1252,1221332,380
Aberystwyth Penparcau 12858212451,351
Aberystwyth Penparcau 23851,0042481,637
Aberystwyth Rheidol 1951,1111251,331
Aberystwyth Rheidol 21197002731,092
Beulah2399134781,630
Capel Dewi1266803861,192
Ceulanamaesmawr3141,1004321,846
Ciliau Aeron3201,1105291,959
Faenor 11745774401,191
Llanbedr Pont Steffan 12011,0262341,461
Llanbedr Pont Steffan 23148053541,473
Llanarth3098853961,590
Llandyfrïog2559505881,793
Llandysiliogogo2561,0266271,909
Tref Llandysul2297623981,389
Llanfarian2878333681,488
Llanfihangel Ystrad3601,1315632,054
Llangeitho2037554131,371
Llangybi2138274171,457
Llanrhystud2488264161,490
Llansanffraid 11436703751,188
Llansanffraid 21716093751,155
Llanwenog2959884791,762
Lledrod3461,2265752,147
Melindwr3391,0975031,939
Ceinewydd139553293985
Penbryn2731,1746272,074
Pen-parc 11505874061,143
Pen-parc 21695973381,104
Tirymynach3501,0114551,816
Trefeurig2921,0533711,716
Tregaron1996433351,177
Troedyraur2067453631,314
Ystwyth3711,2224802,073
Amroth1566963591,211
Burton2991,0665001,865
Camrose 11988594251,482
Camrose 21836153811,179
Caeriw2748463401,460
Cilgerran3871,1755812,143
Clydau2068783921,476
Crymych 12017543331,288
Crymych 22428173631,422
Dinas2349365081,678
East Williamston 12086353061,149
East Williamston 22047273781,309
Abergwaun Gogledd Ddwyrain3079886341,929
Abergwaun Gogledd Orllewin2078464311,484
Wdig3891,2144872,090
Hwlffordd: Castell4141,5863642,364
Hwlffordd: Garth 13747112021,287
Hwlffordd: Garth 24661,0001031,569
Hwlffordd: Portfield4511,3046112,366
Hwlffordd: Prendergast3171,1613701,848
Hwlffordd: Priordy4761,4735472,496
Hundleton2191,0434861,748
Johnston4741,5446302,648
Cilgeti/Begeli3111,1857042,200
Llanbedr Efelffre2819074451,633
Llandyfái2029085411,651
Treletert4261,3986502,474
Llangwm4351,3696252,429
Llanrhian1628824071,451
Maenclochog 12479444651,656
Maenclochog 22298643121,405
Maenorbyr3411,1705682,079
Martletwy1788573801,415
Pont Fadlen4041,3494682,221
Aberdaugleddau: Canol3081,2075312,046
Aberdaugleddau: Dwyrain5051,4263782,309
Aberdaugleddau: Hakin 12327282181,178
Aberdaugleddau: Hakin 21365613631,060
Aberdaugleddau: Hubberston 13891,0332581,680
Aberdaugleddau: Hubberston 23548152031,372
Aberdaugleddau: Gogledd5201,6176882,825
Aberdaugleddau: Gorllewin4521,4224322,306
Arberth3421,1625682,072
Arberth Gwledig2668944071,567
Trefdraeth1995814341,214
Neyland Dwyrain3811,3275812,289
Neyland Gorllewin3671,1875042,058
Doc Penfro: Canol2751,0233441,642
Doc Penfro: Llanion 13568542801,490
Doc Penfro: Llanion 21907223411,253
Doc Penfro: Marchnad3751,2003631,938
Doc Penfro: Pennar 13619652901,616
Doc Penfro: Pennar 23471,1133171,777
Penfro: Monkton4151,0032521,670
Penfro: Santes Fair Gogledd5061,2844572,247
Penfro: Santes Fair De2358733421,450
Penfro: Sant Mihangel3081,2199382,465
Penalun2278536021,682
Rudbaxton3221,0735641,959
Tyddewi2471,0125341,793
Llandudoch3411,2366482,225
Llanisan yn Rhos2238024001,425
Saundersfoot 12117225761,509
Saundersfoot 21135833721,068
Scleddau2838394041,526
Solfach2571,2624101,929
Dinbych y Pysgod: Gogledd2971,1266732,096
Dingych y Pysgod: De 195533286914
Dingych y Pysgod: De 22628813551,498
Yr Havens2178344021,453
Cas-wis3081,1795182,005
Abergwili3541,3595872,300
Rhydaman 12547082241,186
Rhydaman 22298573411,427
Betws4651,3655442,374
Bigyn 12399423701,551
Bigyn 22911,0763071,674
Bigyn 33211,0792761,676
Bigyn 44411,0713221,834
Porth Tywyn 12348553751,464
Porth Tywyn 22158263831,424
Porth Tywyn 31766045581,338
Bynea 14441,5503802,374
Bynea 24171,2333512,001
Tre Caerfyrddin Gogledd 12788412561,375
Tre Caerfyrddin Gogledd 23117011291,141
Tre Caerfyrddin Gogledd 32538302541,337
Tre Caerfyrddin Gogledd 41907023421,234
Tre Caerfyrddin De 12961,2814772,054
Tre Caerfyrddin De 22299585321,719
Tre Caerfyrddin Gorllewin 13991,0202551,674
Tre Caerfyrddin Gorllewin 23411,3332071,881
Tre Caerfyrddin Gorllewin 34981,2303092,037
Cenarth3571,2306372,224
Cil-y-cwm2158144241,453
Cynwyl Elfed 12128613551,428
Cynwyl Elfed 22218674771,565
Cynwyl Gaeo2479014351,583
Dafen 12461,0563181,620
Dafen 24641,0903971,951
Elli 12318554011,487
Elli 23101,1573161,783
Felin-foel4981,1884012,087
Garnant4271,2844332,144
Glanaman 11736702741,117
Glanaman 22537872421,282
Glanymôr 14461,1252451,816
Glanymôr 22669373261,529
Glyn (Sir Gaerfyrddin)3861,3284742,188
Gors-las 13591,3885972,344
Gors-las 24011,2814492,131
Hendy 12821,1713931,846
Hendy 22768633171,456
Hengoed (Sir Gaerfyrddin) 13151,0103411,666
Cydweli 13178973671,581
Cydweli 23731,1685342,075
Treflan Talacharn 12479283891,564
Treflan Talacharn 21556303241,109
Llanboidy3411,1905362,067
Llanddarog3151,1595862,060
Llandeilo 12268804611,567
Llandeilo 22718193571,447
Llanymddyfri 11687414721,381
Llanymddyfri 21907392551,184
Llandybïe 14251,1805722,177
Llandybïe 23831,1494551,987
Llanegwad 12067713971,374
Llanegwad 21496362861,071
Llanfihangel Aberbythych2951,0754951,865
Llanfihangel-ar-Arth 13089143601,582
Llanfihangel-ar-Arth 22166983461,260
Llangadog2851,1145441,943
Llangeler 13239814361,740
Llangeler 22279014711,599
Llangennech 13209814621,763
Llangennech 23481,0754531,876
Llangennech 33059492871,541
Llangynnwr 11825463681,096
Llangynnwr 22387954711,504
Llangyndeyrn 13271,0593581,744
Llangyndeyrn 22619684051,634
Llan-non 13341,2244752,033
Llan-non 23761,1654201,961
Llan-non 32689383591,565
Llansteffan2861,1376072,030
Llanybydder 12628904341,586
Llanybydder 22286752801,183
Lliedi 13501,0763351,761
Lliedi 22789324271,637
Lliedi 34691,1463531,968
Llwynhendy 13189652871,570
Llwynhendy 23609062141,480
Llwynhendy 33408342531,427
Monardeilo a Salem2981,2715872,156
Pembre 13241,2406152,179
Pembre 23511,1144841,949
Pen-y-groes (Sir Gaerfyrddin) 12799823131,574
Pen-y-groes (Sir Gaerfyrddin) 22337812871,301
Pontaman 12338662821,381
Pontaman 21877313811,299
Pontyberem 11987702991,267
Pontyberem 22938703411,504
Cwarter Bach 12498222771,348
Cwarter Bach 22478363471,430
Sanclêr 13241,0574491,830
Sanclêr 22558222861,363
Llanismel 11436794751,297
Llanismel 21897813641,334
Saron 13481,1104581,916
Saron 23731,2706632,306
Swiss Valley 12349474151,596
Swiss Valley 2110484364958
Tre-lech2651,1735611,999
Trimsaran 12437292531,225
Trimsaran 22257522531,230
Ty-croes4561,5325462,534
Tyisa 12709622591,491
Tyisa 22308402071,277
Tyisa 32889251681,381
Hendy-Gwyn ar Daf4031,3825432,328
Llandeilo Ferwallt 12879025381,727
Llandeilo Ferwallt 21927675081,467
Bonymaen 14141,1482571,819
Bonymaen 23711,5992282,198
Bonymaen 31678976051,669
Bonymaen 43529413631,656
Castell 13381,1472841,769
Castell 33011,1821691,652
Castell 42692,1441752,588
Castell 51881,3182441,750
Castell 62141,6641842,062
Castell 82051,3144721,991
Clydach 12438743751,492
Clydach 21918234051,419
Clydach 33839571991,539
Clydach 43389022371,477
Clydach 52859623101,557
Y Cocyd 14121,3503672,129
Y Cocyd 23071,0622511,620
Y Cocyd 32238514531,527
Y Cocyd 43851,2513431,979
Y Cocyd 52408105261,576
Y Cocyd 63321,1252591,716
Y Cocyd 73411,0762341,651
Y Cocyd 83631,0632461,672
Cwmbwrla 12829562401,478
Cwmbwrla 23061,1182181,642
Cwmbwrla 32921,0732711,636
Cwmbwrla 42889612501,499
Cwmbwrla 52749813451,600
Dynfant 12128073491,368
Dynfant 22097513761,336
Dynfant 32499023801,531
Fairwood 22587403441,342
Fairwood 12558483911,494
Gorseinon 16311,9223732,926
Gorseinon 23081,0063901,704
Gwyr (Abertawe) 12709985031,771
Gwyr (Abertawe) 22581,0476321,937
Tregwyr 12801,0244851,789
Tregwyr 23441,2462941,884
Tregwyr 32649382561,458
Cilâ Gogledd 22608725271,659
Cilâ De 11625943111,067
Pontybrenin 12027523371,291
Pontybrenin 23189553471,620
Pontybrenin 31807993711,350
Glandwr 12589932271,478
Glandwr 22339901981,421
Glandwr 32899842061,479
Glandwr 43801,4562742,110
Llangyfelach 12641,0052091,478
Llangyfelach 22241,0793771,680
Llangyfelach 34191,3202121,951
Llansamlet 14651,4942212,180
Llansamlet 22881,0542481,590
Llansamlet 38562,0532753,184
Llansamlet 42148513531,418
Llansamlet 52087644151,387
Llansamlet 65141,3541812,049
Llansamlet 72539473461,546
Llansamlet 83661,0242361,626
Casllwchwr Isaf4601,4584122,330
Mawr3531,1164001,869
Mayals 12236745781,475
Mayals 22086403501,198
Treforys 12408573651,462
Treforys 21968592621,317
Treforys 32118464251,482
Treforys 43071,0282301,565
Treforys 53218612551,437
Treforys 63019742321,507
Treforys 72549662201,440
Treforys 82259963311,552
Treforys 92811,0222271,530
Treforys 102358923981,525
Treforys 113191,1192701,708
Mynydd-bach 14291,2192551,903
Mynydd-bach 22728903511,513
Mynydd-bach 31738214911,485
Mynydd-bach 42118873271,425
Mynydd-bach 52218703341,425
Mynydd-bach 61606504171,227
Newton (Abertawe) 13098416141,764
Newton (Abertawe) 21988005611,559
Ystumllwynarth 11748553611,390
Ystumllwynarth 21747394261,339
Ystumllwynarth 31957703611,326
Pen-clawdd 12289925231,743
Pen-clawdd 22771,1304351,842
Penderi 15231,1551411,819
Penderi 24541,1452731,872
Penderi 34131,0392171,669
Penderi 44901,0602191,769
Penderi 53509402611,551
Penderi 63138642901,467
Penderi 76751,6171712,463
Penlle'r-gaer 14191,2663822,067
Penlle'r-gaer 22767232471,246
Pennard 11735403351,048
Pennard 22848425881,714
Penyrheol (Abertawe) 12529622961,510
Penyrheol (Abertawe) 22287953751,398
Penyrheol (Abertawe) 33038332451,381
Penyrheol (Abertawe) 43088972041,409
Pontarddulais 14181,2983852,101
Pontarddulais 24201,2952862,001
Pontarddulais 31807513371,268
Pontarddulais 42876981971,182
St. Thomas 14681,4022372,107
St. Thomas 23761,9624112,749
St. Thomas 32591,0782571,594
St. Thomas 42499972571,503
Sgeti 12649043121,480
Sgeti 23211,0082841,613
Sgeti 31968314651,492
Sgeti 42901,0874211,798
Sgeti 52561,0315251,812
Sgeti 62281,1302901,648
Sgeti 71656965341,395
Sgeti 82598094801,548
Sgeti 91161,4622961,874
Townhill 15391,0661291,734
Townhill 24531,0142031,670
Townhill 34951,0401381,673
Townhill 43128222191,353
Townhill 53077291681,204
Townhill 63198142091,342
Uplands 11898772491,315
Uplands 21861,0702721,528
Uplands 31581,1822001,540
Uplands 41211,7891422,052
Uplands 52328423131,387
Uplands 6751,7061721,953
Uplands 71571,7862192,162
Uplands 81171,9351862,238
Uplands 91451,8131372,095
Casllwchwr Uchaf 12689453581,571
Casllwchwr Uchaf 22037252851,213
West Cross 12719155181,704
West Cross 22128025481,562
West Cross 32448244191,487
West Cross 43431,0524041,799
Aberafan 11468434131,402
Aberafan 23107971761,283
Aberafan 32479182481,413
Aberafan 43481,1112001,659
Aberdulais5391,4613802,380
Allt-wen4741,7044402,618
Baglan 12391,0604561,755
Baglan 21919644311,586
Baglan 32929233031,518
Baglan 43071,0775021,886
Blaengwrach3611,2504182,029
Llansawel Dwyrain 12338083551,396
Llansawel Dwyrain 22699712421,482
Llansawel Gorllewin 13531,0852081,646
Llansawel Gorllewin 22098372961,342
Bryn a Chwmafan 12329573161,505
Bryn a Chwmafan 23281,1693911,888
Bryn a Chwmafan 32609873481,595
Bryn a Chwmafan 43161,0753401,731
Bryn-coch Gogledd 11055463601,011
Bryn-coch Gogledd 21486163281,092
Bryn-coch De 12859243421,551
Bryn-coch De 22881,0332441,565
Bryn-coch De 31145363611,011
Bryn-coch De 43051,0693771,751
Llangatwg2039864601,649
Cimla 11846503491,183
Cimla 21748464121,432
Cimla 31857492501,184
Coed-ffranc Canol 11506962501,096
Coed-ffranc Canol 21637282631,154
Coed-ffranc Canol 33311,0212861,638
Coed-ffranc Gogledd 12537902401,283
Coed-ffranc Gogledd 22167882431,247
Coed-ffranc Gorllewin7262,7405113,977
Creunant3081,1964171,921
Cwmllynfell1967492221,167
Cymer (Castell-nedd Port Talbot) 12167842621,262
Cymer (Castell-nedd Port Talbot) 23059382901,533
Dyffryn 12501,0083061,564
Dyffryn 22028403781,420
Glyncorrwg1856162271,028
Glyn-nedd 12879543141,555
Glyn-nedd 22489905111,749
Godre'r graig4671,3132902,070
Gwauncaegurwen 12849923681,644
Gwauncaegurwen 22128042591,275
Gwynfi2527992871,338
Brynaman Isaf2258162691,310
Margam 11596782671,104
Margam 24391,3063082,053
Castell-Nedd Dwyrain 12318522181,301
Castell-Nedd Dwyrain 22351,0303401,605
Castell-Nedd Dwyrain 33059861901,481
Castell-Nedd Dwyrain 44231,4123522,187
Castell-Nedd Gogledd 11647264431,333
Castell-Nedd Gogledd 21517443431,238
Castell-Nedd Gogledd 32758012151,291
Castell-Nedd De 13589892351,582
Castell-Nedd De 24201,1593091,888
Castell-Nedd De 32729363421,550
Onllwyn2326662761,174
Pelenna1727272271,126
Pontardawe 12619513561,568
Pontardawe 24571,2833672,107
Pontardawe 32911,1744071,872
Port Talbot 11878492791,315
Port Talbot 22451,0152681,528
Port Talbot 32571,0762571,590
Port Talbot 42277641931,184
Resolfen 12871,1063261,719
Resolfen 22208462971,363
Rhos 11947312971,222
Rhos 21436254151,183
Sandfields Dwyrain 12611,0463991,706
Sandfields Dwyrain 23531,0282901,671
Sandfields Dwyrain 33111,1763491,836
Sandfields Dwyrain 43061,1403081,754
Sandfields Gorllewin 13059733361,614
Sandfields Gorllewin 24091,0112181,638
Sandfields Gorllewin 33881,1633541,905
Sandfields Gorllewin 42811,0743471,702
Blaendulais3931,2484622,103
Tai-bach 12288503621,440
Tai-bach 22749412641,479
Tai-bach 33851,2583982,041
Tonna 11528282751,255
Tonna 22067552961,257
Trebannws2709102551,435
Ystalyfera 22218543011,376
Abercynffig4111,6244102,445
Betws (Pen-y-bont ar Ogwr)5551,3993462,300
Melin Ifan Ddu 12366952001,131
Melin Ifan Ddu 22808722621,414
Blaengarw3581,0953131,766
Bracla 13711,1321771,680
Bracla 22448761931,313
Bracla 32957581251,178
Bracla 41848733881,445
Bracla 52961,0461871,529
Bracla 65371,5642812,382
Bracla 72039541601,317
Brynceithin2699931741,436
Bryn-coch5881,6723692,629
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 22008133731,386
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 32959652801,540
Caerau (Pen-y-bont ar Ogwr) 12886781571,123
Caerau (Pen-y-bont ar Ogwr) 22839582511,492
Caerau (Pen-y-bont ar Ogwr) 33349342591,527
Caerau (Pen-y-bont ar Ogwr) 43138802511,444
Caerau (Pen-y-bont ar Ogwr) 52628263131,401
Cefn Cribwr2689473141,529
Cefn Glas2359264711,632
Coety7943,8123864,992
Corneli 12628743271,463
Corneli 22931,1144191,826
Corneli 33469303941,670
Corneli 45861,6272802,493
Llangrallo Isaf1597295281,416
Felindre 12046662331,103
Felindre 22571,0754031,735
Hendre (Pen-y-bont ar Ogwr) 13891,3426012,332
Hendre (Pen-y-bont ar Ogwr) 24331,1533231,909
Litchard3011,3046542,259
Llangeinwyr2507702321,252
Llangewydd a Brynhyfryd 12557921951,242
Llangewydd a Brynhyfryd 22678372501,354
Llangynwyd 12851,0342601,579
Llangynwyd 22148153881,417
Maesteg Dwyrain 12911,0393701,700
Maesteg Dwyrain 22958552691,419
Maesteg Dwyrain 32348815271,642
Maesteg Gorllewin 12499362911,476
Maesteg Gorllewin 21898662371,292
Maesteg Gorllewin 32469013251,472
Maesteg Gorllewin 42609372351,432
Morfa 12541,0572731,584
Morfa 23348003041,438
Morfa 32221,1333411,696
Nant-y-moel 11726931941,059
Nant-y-moel 22457832131,241
Y Castellnewydd 13561,2464272,029
Y Castellnewydd 21888664841,538
Y Castellnewydd 32511,1924561,899
Newton (Pen-y-bont ar Ogwr) 11869866581,830
Newton (Pen-y-bont ar Ogwr) 22951,0325111,838
Notais 11527875251,464
Notais 22569245821,762
Cwm Ogwr 13571,0503421,749
Cwm Ogwr 22499302931,472
Hengastell 13241,2372211,782
Hengastell 22269373631,526
Hengastell 32649564341,654
Pen-dre4181,3124432,173
Penprysg 12741,0193371,630
Penprysg 22628843601,506
Pen-y-fai3671,4426062,415
Pontycymer 12418692091,319
Pontycymer 22227381731,133
Porthcawl Dwyrain Canol 12638974381,598
Porthcawl Dwyrain Canol 22951,0753581,728
Porthcawl Gorllewin Canol 12519886051,844
Porthcawl Gorllewin Canol 22449444881,676
Y Pîl 12679513041,522
Y Pîl 22757942371,306
Y Pîl 32771,0502441,571
Y Pîl 44521,1872901,929
Y Pîl 52347902961,320
Rest Bay 195446408949
Rest Bay 21385804901,208
Sarn 12377322211,190
Sarn 21447283181,190
Ynysawdre 13021,1052401,647
Ynysawdre 23621,2753221,959
Baruc 12439213761,540
Baruc 22108304461,486
Baruc 34401,4894032,332
Baruc 42488882131,349
Buttrills 13931,1072401,740
Buttrills 23129062931,511
Buttrills 33621,0452401,647
Buttrills 43161,0302771,623
Catwg 12818432941,418
Catwg 23501,1941861,730
Catwg 33199472031,469
Catwg 42438331171,193
Catwg 53079692771,553
Catwg 65861,9523552,893
Castleland 13881,5023202,210
Cornerswell 12177362221,175
Cornerswell 23299652001,494
Cornerswell 32097894061,404
Cornerswell 42427613011,304
Court 13631,0542041,621
Court 23391,0332351,607
Court 34241,0242901,738
Y Bont-faen 12347706251,629
Y Bont-faen 22398134961,548
Y Bont-faen 32618275081,596
Y Bont-faen 42579133931,563
Dinas Powys 11998354791,513
Dinas Powys 22628764581,596
Dinas Powys 33461,0334951,874
Dinas Powys 41988953951,488
Dinas Powys 52388803701,488
Dyfan 11809764781,634
Dyfan 24641,3043112,079
Dyfan 33291,0863831,798
Gibbonsdown 13338561751,364
Gibbonsdown 24319882041,623
Gibbonsdown 32157653301,310
Gibbonsdown 44661,0502061,722
Illtud 11666013431,110
Illtud 22657862721,323
Illtud 32189513791,548
Illtud 43481,0212171,586
Illtud 53831,0282051,616
Illtud 61887412731,202
Llandoche3231,0964581,877
Llandw/Ewenni5001,6116362,747
Llanilltud Fawr 12309293471,506
Llanilltud Fawr 21987915701,559
Llanilltud Fawr 33401,1362771,753
Llanilltud Fawr 42548244041,482
Llanilltud Fawr 51829323391,453
Llanilltud Fawr 63419252751,541
Llanilltud Fawr 72739052301,408
Llanbedr-y-Fro4551,2845562,295
Plymouth (Bro Morgannwg) 12557995001,554
Plymouth (Bro Morgannwg) 24751,2974512,223
Plymouth (Bro Morgannwg) 33011,0007062,007
Y Rhws 12097663891,364
Y Rhws 24771,5854012,463
Y Rhws 33301,1893511,870
Y Rhws 41888642871,339
Sain Tathan 13179143451,576
Sain Tathan 25942,2731803,047
St. Augustine's 11889454521,585
St. Augustine's 22749912351,500
St. Augustine's 33329323241,588
St. Augustine's 43811,8703542,605
Sant-y-Brid 12217563711,348
Sant-y-Brid 22618763861,523
Stanwell 13609162331,509
Stanwell 22937772291,299
Stanwell 33881,1003491,837
Sili 12408762741,390
Sili 23681,2006392,207
Sili 31906843131,187
Gwenfô 12509983871,635
Gwenfô 21506234061,179
Aberaman Gogledd 14281,3694472,244
Aberaman Gogledd 22547782471,279
Aberaman Gogledd 33501,0362551,641
Aberaman De 12138902911,394
Aberaman De 23199643251,608
Aberaman De 33421,1273291,798
Abercynon 12819352821,498
Abercynon 23741,0502301,654
Abercynon 33861,1652571,808
Abercynon 42539322941,479
Aberdâr Dwyrain 12471,0434171,707
Aberdâr Dwyrain 23181,1383181,774
Aberdâr Dwyrain 32779062951,478
Aberdâr Dwyrain 43141,0373561,707
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 12338365021,571
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 23311,1404021,873
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 32929492811,522
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 42329302801,442
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 52529093651,526
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 62491,0071961,452
Y Beddau 12178482731,338
Y Beddau 22761,0122181,506
Y Beddau 33511,2351391,725
Brynna 12839553691,607
Brynna 26781,9863653,029
Gartholwg 15811,3943132,288
Cilfynydd 13139962421,551
Cilfynydd 22748901831,347
Cwm Clydach 12477962591,302
Cwm Clydach 23268962971,519
Cwm-bach 12718613411,473
Cwm-bach 26381,5972662,501
Cwm-bach 31596293551,143
Cymer (Rhondda Cynon Taf) 11778382811,296
Cymer (Rhondda Cynon Taf) 22458983151,458
Cymer (Rhondda Cynon Taf) 32407842531,277
Cymer (Rhondda Cynon Taf) 43278622661,455
Glynrhedynnog 12528473321,431
Glynrhedynnog 22798972731,449
Glynrhedynnog 31977662661,229
Gilfach Goch 12961,0503121,658
Gilfach Goch 23471,1223191,788
Glyn-coch 13569932041,553
Glyn-coch 22129482851,445
Y Graig (Rhondda Cynon Taf) 13019442181,463
Y Graig (Rhondda Cynon Taf) 21307531261,009
Y Ddraenen Wen 13471,2264932,066
Y Ddraenen Wen 23551,2003231,878
Hirwaun 13781,1162741,768
Hirwaun 22478332771,357
Hirwaun 32426822611,185
Llanharan 13351,0002481,583
Llanharan 25791,8493482,776
Llanhari 17082,1153893,212
Llanhari 23108062541,370
Tref Llantrisant 11996723081,179
Tref Llantrisant 24471,3703812,198
Tref Llantrisant 32681,0162891,573
Llanilltud Faerdref 12569992511,506
Llanilltud Faerdref 21977322971,226
Llanilltud Faerdref 32649812961,541
Llanilltud Faerdref 42961,0233301,649
Llwyn-y-pia 11696511911,011
Llwyn-y-pia 22167352621,213
Y Maerdy 13101,0333971,740
Y Maerdy 23068122641,382
Aberpennar Dwyrain 12798202441,343
Aberpennar Dwyrain 22339233731,529
Aberpennar Gorllewin 12528193321,403
Aberpennar Gorllewin 22739322461,451
Aberpennar Gorllewin 32719453521,568
Penrhiw-ceiber 13399091881,436
Penrhiw-ceiber 22949332921,519
Penrhiw-ceiber 33181,0243291,671
Penrhiw-ceiber 42908582381,386
Pentre 12868652811,432
Pentre 22087573181,283
Pentre 31836202081,011
Pentre 42739542991,526
Pen-y-graig 12247311771,132
Pen-y-graig 22869962671,549
Pen-y-graig 32207852551,260
Pen-y-graig 42899212831,493
Pen-y-waun 13128813131,506
Pen-y-waun 23749992691,642
Pont-y-clun 12559363741,565
Pont-y-clun 25511,2732922,116
Pont-y-clun 32779664361,679
Pont-y-clun 44011,0962701,767
Tref Pontypridd 12277582921,277
Tref Pontypridd 22078883911,486
Y Porth 12629172481,427
Y Porth 22569333901,579
Y Porth 32951,0012281,524
Y Porth 42309422891,461
Rhigos2651,0814231,769
Rhondda 12459122731,430
Rhondda 23361,0193451,700
Rhondda 32779603671,604
Rhydfelen Canol / Llan 12578982861,441
Rhydfelen Canol / Llan 23941,0822131,689
Rhydfelen Canol / Llan 32388912531,382
Ffynon Taf 12811,3004131,994
Ffynon Taf 23281,1583471,833
Tonysguboriau 12266893671,282
Tonysguboriau 22669203341,520
Ton-teg 11486865121,346
Ton-teg 21916833881,262
Ton-teg 32086824561,346
Tonypandy 13001,0123141,626
Tonypandy 24101,3413952,146
Tonyrefail Dwyrain 12028513301,383
Tonyrefail Dwyrain 22638213561,440
Tonyrefail Dwyrain 34009972291,626
Tonyrefail Dwyrain 42489642891,501
Tonyrefail Gorllewin 13049422701,516
Tonyrefail Gorllewin 33721,1042661,742
Trallwng 12637322421,237
Trallwng 21847203041,208
Trallwng 32218042631,288
Trealaw 13571,0343571,748
Trealaw 22816891881,158
Trealaw 32218102221,253
Trefforest 11971,0901351,422
Trefforest 21581,3491461,653
Trefforest 31281,8141112,053
Treherbert 12789733111,562
Treherbert 22337943121,339
Treherbert 32578752701,402
Treherbert 42748793061,459
Treorci 12378323661,435
Treorci 22208483981,466
Treorci 33041,0052661,575
Treorci 43009002991,499
Treorci 53179874021,706
Pendyrus 13197561741,249
Pendyrus 23901,1102991,799
Pendyrus 32229162411,379
Ty'n-y-nant 12397642531,256
Ty'n-y-nant 22777411691,187
Ty'n-y-nant 32075912311,029
Ynys-hir 12521,0053261,583
Ynys-hir 23081,0263641,698
Ynys-y-bwl 14191,2333752,027
Ynys-y-bwl 22658973421,504
Ynys-y-bwl 32117831471,141
Ystrad 11798593341,372
Ystrad 22899602991,548
Ystrad 32269152751,416
Ystrad 42608722891,421
Bedlinog 12518312921,374
Bedlinog 24471,4503542,251
Cyfarthfa 14561,3682922,116
Cyfarthfa 24581,1142251,797
Cyfarthfa 33201,1023721,794
Cyfarthfa 43189834251,726
Dowlais 12779492821,508
Dowlais 22431,0273391,609
Dowlais 33351,2542381,827
Dowlais 43231,2292851,837
Gurnos 13839882621,633
Gurnos 24521,1093391,900
Gurnos 34731,1792641,916
Ynyswen 12397241871,150
Ynyswen 22427331421,117
Ynyswen 32499202911,460
Parc 11797432611,183
Parc 22721,0102621,544
Parc 32609913261,577
Penydarren 13608021491,311
Penydarren 23368032201,359
Penydarren 32911,0043371,632
Penydarren 42727351791,186
Plymouth (Merthyr Tudful) 12318374821,550
Plymouth (Merthyr Tudful) 22549633071,524
Plymouth (Merthyr Tudful) 34471,3814182,246
Y Dref 12541,1613521,767
Y Dref 25661,9434712,980
Y Dref 33049813601,645
Y Dref 42469753401,561
Treharris 12651,2013301,796
Treharris 22218992761,396
Treharris 33079722641,543
Treharris 42929503441,586
Faenor 23141,2545112,079
Aberbargod 13681,1212741,763
Aberbargod 25051,3903232,218
Abercarn 14591,5863552,400
Abercarn 23109672801,557
Abercarn 33049842971,585
Cwm Aber 12919013041,496
Cwm Aber 24281,1802241,832
Cwm Aber 34381,2602571,955
Cwm Aber 43679781941,539
Argoed (Caerffili) 13429192561,517
Argoed (Caerffili) 22048622021,268
Bargod 12269032991,428
Bargod 22379832671,487
Bargod 33211,1072821,710
Bargod 43228962471,465
Bedwas Tretomos a Machen 12731,1573961,826
Bedwas Tretomos a Machen 22991,1473671,813
Bedwas Tretomos a Machen 32377372441,218
Bedwas Tretomos a Machen 41957192381,152
Bedwas Tretomos a Machen 52689883941,650
Bedwas Tretomos a Machen 64088841671,459
Bedwas Tretomos a Machen 73569103431,609
Coed Duon 12308693491,448
Coed Duon 24141,0703571,841
Coed Duon 33501,2522601,862
Coed Duon 43501,0793771,806
Coed Duon 51858464281,459
Cefn Fforest 13591,2513251,935
Cefn Fforest 22238444691,536
Crosskeys 12821,0873291,698
Crosskeys 22599834131,655
Crymlyn 12157512791,245
Crymlyn 23011,0213301,652
Crymlyn 33178973081,522
Crymlyn 42769873091,572
Cwm Darran 12528052791,336
Cwm Darran 22267712041,201
Gilfach3781,2304962,104
Hengoed (Caerffili) 13621,1692111,742
Hengoed (Caerffili) 24541,1662671,887
Hengoed (Caerffili) 34271,3492852,061
Llanbradach 13151,0163581,689
Llanbradach 22789512921,521
Llanbradach 32679832621,512
Maes-y-cwmwr3741,3215152,210
Morgan Jones 13011,0734371,811
Morgan Jones 23211,0242451,590
Morgan Jones 33331,1404061,879
Morgan Jones 44401,2723332,045
Moria 12939572711,521
Moria 22259902871,502
Moria 33179093071,533
Nelson 12319414131,585
Nelson 22308654191,514
Nelson 32919653301,586
Trecelyn 13001,1833621,845
Trecelyn 23449832711,598
Trecelyn 33039253971,625
Trecelyn 42409763071,523
Tredegar Newydd 13061,0602621,628
Tredegar Newydd 22499383451,532
Tredegar Newydd 33399632871,589
Pengam 12748502391,363
Pengam 24031,1392871,829
Pengam 31906822521,124
Penmaen 14211,2523031,976
Penmaen 22909993441,633
Penmaen 32991,0414401,780
Pen-yr-heol (Caerffili) 12787722741,324
Pen-yr-heol (Caerffili) 22638452371,345
Pen-yr-heol (Caerffili) 32438423371,422
Pen-yr-heol (Caerffili) 43681,0152641,647
Pen-yr-heol (Caerffili) 53231,0942531,670
Pen-yr-heol (Caerffili) 66301,9152542,799
Pen-yr-heol (Caerffili) 72427822721,296
Pen-yr-heol (Caerffili) 83719121811,464
Pontllan-fraith 13421,2234952,060
Pontllan-fraith 23771,0742291,680
Pontllan-fraith 33551,0313051,691
Pontllan-fraith 41637344371,334
Pontllan-fraith 53261,1783331,837
Pontlotyn3011,2823881,971
Rhisga Dwyrain 12128822571,351
Rhisga Dwyrain 23079392321,478
Rhisga Dwyrain 32821,0263661,674
Rhisga Dwyrain 43251,2003521,877
Rhisga Gorllewin 12061,0344121,652
Rhisga Gorllewin 22421,0843831,709
Rhisga Gorllewin 33371,1583551,850
Catwg Sant 13031,0192211,543
Catwg Sant 23921,1612671,820
Catwg Sant 31908483721,410
Catwg Sant 42369092711,416
Catwg Sant 52568752951,426
Sant Iago 12581,0172991,574
Sant Iago 22047652921,261
Sant Iago 33729682181,558
Sant Iago 43068103931,509
Sant Martin 11637374401,340
Sant Martin 22528373571,446
Sant Martin 33001,0513311,682
Sant Martin 42327802981,310
Sant Martin 54701,3281741,972
Twyn Carno 13077692131,289
Twyn Carno 21806862471,113
Ynys-ddu 15451,6393952,579
Ynys-ddu 22911,0163271,634
Ystrad Mynach 17421,8214132,976
Ystrad Mynach 22378313101,378
Ystrad Mynach 32618582571,376
Abertyleri 12331,0052191,457
Abertyleri 22138593091,381
Abertyleri 32499552831,487
Badminton 11998803521,431
Badminton 22891,0793561,724
Cendl 12088442951,347
Cendl 22737592371,269
Cendl 32127042951,211
Blaenau 11618783241,363
Blaenau 23801,2293541,963
Blaenau 32639102581,431
Brynmawr 12038203561,379
Brynmawr 23589702411,569
Brynmawr 31657552831,203
Brynmawr 41978703271,394
Cwm 11868012851,272
Cwm 22318992691,399
Cwm 32111,0452261,482
Cwmtyleri 13199552741,548
Cwmtyleri 22418732521,366
Cwmtyleri 33001,1263751,801
Glynebwy Gogledd 12168583051,379
Glynebwy Gogledd 23471,1112651,723
Glynebwy Gogledd 32589392921,489
Glynebwy De 13017361711,208
Glynebwy De 23041,1553331,792
Glynebwy De 32448972571,398
Georgetown 13091,0653221,696
Georgetown 23401,1883911,919
Llanhiledd 12989742651,537
Llanhiledd 22889733071,568
Llanhiledd 32221,0573171,596
Nantyglo 14101,2322991,941
Nantyglo 22128652691,346
Nantyglo 32868302501,366
Rasa 12138353941,442
Rasa 23351,0933181,746
Sirhywi 11758643191,358
Sirhywi 23088252731,406
Sirhywi 32229243551,501
Sirhywi 42037932121,208
Six Bells 1150611205966
Six Bells 22508682891,407
Tredegar Canol a Gorllewin 11779213031,401
Tredegar Canol a Gorllewin 23099092771,495
Tredegar Canol a Gorllewin 32919213581,570
Tredegar Canol a Gorllewin 42141,0883721,674
Abersychan 12777632301,270
Abersychan 24028782121,492
Abersychan 33101,0413531,704
Abersychan 42877642911,342
Abersychan 52749322741,480
Blaenafon 13039923401,635
Blaenafon 23629873001,649
Blaenafon 33009763071,583
Blaenafon 42748592771,410
Bryn-wern3511,0593571,767
Coed Efa4931,5234692,485
Croesyceiliog Gogledd 13211,1444311,896
Croesyceiliog Gogledd 22578834081,548
Croesyceiliog De2429705731,785
Cwmynysgoi2568812921,429
Fairwater (Tor-faen) 12718143241,409
Fairwater (Tor-faen) 22496912531,193
Fairwater (Tor-faen) 32328221631,217
Fairwater (Tor-faen) 41988422511,291
Greenmeadow 13138681751,356
Greenmeadow 22298062291,264
Greenmeadow 33668141681,348
Llantarnam 14281,5084182,354
Llantarnam 23521,2964332,081
Llantarnam 32361,0093521,597
Llanyrafon Gogledd3761,1465102,032
Llanyrafon De 11516423861,179
Llanyrafon De 21778624071,446
New Inn 12449463901,580
New Inn 22609493861,595
New Inn 31386524751,265
New Inn 42188464001,464
Pant-teg 11486532961,097
Pant-teg 22679672641,498
Pant-teg 32258822911,398
Pant-teg 45501,6343802,564
Pant-teg 51895923191,100
Pontnewydd 12588621921,312
Pontnewydd 22991,0593271,685
Pontnewydd 32498772641,390
Pontnewydd 42691,0673351,671
Pontnewynydd2719802241,475
Pont-y-pwl2991,1284601,887
St. Cadocs/Penygarn3531,0413351,729
St. Dials 13258682221,415
St. Dials 22047033201,227
St. Dials 32467462821,274
Snatchwood3651,3813872,133
Trefddyn 15391,1552101,904
Trefddyn 23141,0763101,700
Two Locks 13811,0692931,743
Two Locks 22591,0972301,586
Two Locks 32798733231,475
Two Locks 41757892861,250
Cwmbrân Uchaf 12977991491,245
Cwmbrân Uchaf 11407612781,179
Cwmbrân Uchaf 22708432331,346
Cwmbrân Uchaf 12969202231,439
Wainfelin 12218141911,226
Wainfelin 21987192531,170
Caer-went3781,2964722,146
Castell Cil-y-coed 13351,0733771,785
Cantref 12116686171,496
Cantref 23149402271,481
Crucornau Fawr3061,3335352,174
Devauden2388283821,448
Llanddewi a Green Lane 22546842301,168
Dixton gydag Oxbaston2478314851,563
Drybridge 15571,8175472,921
Drybridge 23849944361,814
Goetre Fawr 11156753231,113
Goetre Fawr 21917202621,173
Grofield2711,1804031,854
Lansdown2689073671,542
Larkfield2307334181,381
Llanbadog2168173731,406
Bryn Llanelli 12056966021,503
Bryn Llanelli 22469352921,473
Bryn Llanelli 31866473091,142
Castell a Llanfoist Fawr4511,5867262,763
Llangybi Fawr2921,1094941,895
Llanofer 11717523211,244
Llanofer 21265783381,042
Llandeilo Gresynni2841,0614621,807
Llanwenarth Tu Draw2158244241,463
Y Maerdy 22037393341,276
Mill 12899863951,670
Mill 22409562891,485
Mill 32239112651,399
Llanfihangel Troddi2267083281,262
Overmonnow 12026632051,070
Overmonnow 22376794371,353
Porth Sgiwed3561,3965502,302
Y Priordy 11647905081,462
Y Priordy 22949855051,784
Rhaglan2771,0636001,940
Rogiet3701,1632621,795
St. Arvans2429164711,629
St. Christopher's3591,2053231,887
St. Kingsmark 11807623521,294
St. Kingsmark 24971,5365072,540
St. Mary's2931,2313801,904
Hafren 12049155431,662
Hafren 22388853661,489
Drenewydd Gelli-farch2981,2986002,196
The Elms2851,1042081,597
Thornwell 14141,0782141,706
Thornwell 22871,1982541,739
Tryleg Unedig 12418203771,438
Tryleg Unedig 21967643701,330
Brynbuga 11258704271,422
Brynbuga 22199013971,517
West End3111,0343691,714
Wyesham3321,1896312,152
Allt-yr-ynn 13209384761,734
Allt-yr-ynn 23469601431,449
Allt-yr-ynn 32369104161,562
Allt-yr-ynn 42539342401,427
Allt-yr-ynn 52738343561,463
Allt-yr-ynn 62378492451,331
Alway 12207822741,276
Alway 24439301001,473
Alway 32639422781,483
Alway 45261,1271051,758
Alway 52827642371,283
Alway 62858062091,300
Beechwood 13191,0762531,648
Beechwood 23551,0122071,574
Beechwood 33008623581,520
Beechwood 43869672371,590
Beechwood 52249043191,447
Betws (Casnewydd) 12847562651,305
Betws (Casnewydd) 22187172231,158
Betws (Casnewydd) 33018342081,343
Betws (Casnewydd) 43511,0162061,573
Betws (Casnewydd) 52468112791,336
Betws (Casnewydd) 61838402401,263
Caerllion 12268343861,446
Caerllion 22347582581,250
Caerllion 31716803091,160
Caerllion 42477813471,375
Caerllion 52428843791,505
Caerllion 61905992761,065
Y Gaer 11927994061,397
Y Gaer 22478424151,504
Y Gaer 32138732821,368
Y Gaer 43369042431,483
Y Gaer 54659881691,622
Y Gaer 63659492581,572
Y Graig (Casnewydd) 12037962381,237
Y Graig (Casnewydd) 24601,2702271,957
Y Graig (Casnewydd) 33931,0213941,808
Y Graig (Casnewydd) 42206592821,161
Langstone 14261,4163132,155
Langstone 21186503851,153
Langstone 31888483861,422
Liswerry 13661,1622271,755
Liswerry 25021,0081021,612
Liswerry 38972,3262143,437
Liswerry 43268461481,320
Liswerry 53781,1923021,872
Liswerry 63771,2584072,042
Liswerry 72798813411,501
Llan-wern 14331,3383882,159
Llan-wern 23289531971,478
Malpas 11988354081,441
Malpas 24591,1732991,931
Malpas 31867694161,371
Malpas 43309843371,651
Malpas 52818714091,561
Maerun 22839072541,444
Maerun 34371,1933301,960
Pilgwenlli 15101,1722581,940
Pilgwenlli 24351,3322111,978
Pilgwenlli 36702,1651272,962
Pilgwenlli 43599271961,482
Ringland 12227683841,374
Ringland 22858133021,400
Ringland 32718874421,600
Ringland 43488032441,395
Ringland 53488181851,351
Ringland 62837052431,231
Ty Du 11707753201,265
Ty Du 24721,3804162,268
Ty Du 33171,0973571,771
Ty Du 45741,3583862,318
Ty Du 52097974271,433
Ty Du 63008663301,496
Sain Silian 13589892311,578
Sain Silian 24071,2021651,774
Sain Silian 32418253261,392
Sain Silian 42779902711,538
Sain Silian 52156992461,160
Sain Silian 62778661511,294
Shaftesbury 13019051771,383
Shaftesbury 22388293461,413
Shaftesbury 32436751861,104
Shaftesbury 42751,0001741,449
Stow Hill 13061,1562021,664
Stow Hill 22068942301,330
Stow Hill 33451,5291962,070
Parc Tredegar 17451,9692292,943
Parc Tredegar 24439533991,795
Victoria 15371,5742142,325
Victoria 22538881771,318
Victoria 34951,4411702,106
Victoria 44371,5511452,133
Adamsdown 13971,4991102,006
Adamsdown 24823,608984,188
Adamsdown 33481,1771391,664
Adamsdown 42741,1611671,602
Adamsdown 53221,6081232,053
Butetown 16321,6932182,543
Caerau (Caerdydd) 14181,2212261,865
Caerau (Caerdydd) 22887991921,279
Caerau (Caerdydd) 35071,0441851,736
Caerau (Caerdydd) 44751,2152041,894
Caerau (Caerdydd) 52737922501,315
Caerau (Caerdydd) 65601,3182792,157
Caerau (Caerdydd) 73961,0582591,713
Treganna 13861,3932352,014
Treganna 23511,2562071,814
Treganna 34081,1642891,861
Treganna 42181,0442171,479
Treganna 53321,2011631,696
Treganna 63809132721,565
Treganna 72921,0892241,605
Treganna 83058262201,351
Treganna 92491,1052151,569
Cathays 11491,507531,709
Cathays 21852,1831172,485
Cathays 3812,013602,154
Cathays 4792,8281433,050
Cathays 5831,642461,771
Cathays 6252,303382,366
Cathays 7412,152232,216
Cathays 81021,6171201,839
Creigiau/Sain Ffagan 11876372971,121
Creigiau/Sain Ffagan 22668453421,453
Creigiau/Sain Ffagan 33841,3363372,057
Cyncoed 12778124751,564
Cyncoed 23268173401,483
Cyncoed 33529713701,693
Cyncoed 43201,9873402,647
Cyncoed 53359163521,603
Cyncoed 63019174681,686
Cyncoed 72828383901,510
Trelái 14609452361,641
Trelái 25328491181,499
Trelái 34648521281,444
Trelái 43999081981,505
Trelái 56251,0101411,776
Trelái 64219082111,540
Trelái 72038693121,384
Trelái 84671,0282981,793
Trelái 92048092901,303
Trelái 103359622931,590
Tyllgoed (Caerdydd) 12771,0893081,674
Tyllgoed (Caerdydd) 24319922351,658
Tyllgoed (Caerdydd) 32779372521,466
Tyllgoed (Caerdydd) 43099583741,641
Tyllgoed (Caerdydd) 55001,1372031,840
Tyllgoed (Caerdydd) 62919363171,544
Tyllgoed (Caerdydd) 73749871881,549
Tyllgoed (Caerdydd) 82771,0663611,704
Gabalfa 11961,197801,473
Gabalfa 23863,9221894,497
Gabalfa 32131,1561141,483
Gabalfa 42201,8731422,235
Grangetown 12711,0261911,488
Grangetown 23191,1132421,674
Grangetown 34331,1782171,828
Grangetown 44831,2131691,865
Grangetown 54901,4721362,098
Grangetown 64059461221,473
Grangetown 75081,1901641,862
Grangetown 84541,2291371,820
Grangetown 95091,1091151,733
Y Mynydd Bychan 13139623381,613
Y Mynydd Bychan 21587522301,140
Y Mynydd Bychan 32989943371,629
Y Mynydd Bychan 42288393711,438
Y Mynydd Bychan 55561,6433792,578
Y Mynydd Bychan 62838182971,398
Y Mynydd Bychan 73431,0982651,706
Y Mynydd Bychan 82668292381,333
Llys-faen 12737744411,488
Llys-faen 23041,0034651,772
Llandaf 12248813321,437
Llandaf 22401,2072981,745
Llandaf 32941,0434471,784
Llandaf 42468323171,395
Llandaf 52007882471,235
Llandaf 62017673141,282
Ystum Taf 13087251961,229
Ystum Taf 23421,0672161,625
Ystum Taf 33179592141,490
Ystum Taf 43409602001,500
Ystum Taf 52701,0482371,555
Ystum Taf 62777182191,214
Llanisien 13038944241,621
Llanisien 23971,0463141,757
Llanisien 33041,0271511,482
Llanisien 42479422101,399
Llanisien 52801,0662051,551
Llanisien 62419192831,443
Llanisien 72618123491,422
Llanisien 82489322881,468
Llanisien 91756754371,287
Llanisien 102889073141,509
Llanrhymni 12941,0733141,681
Llanrhymni 23671,0492831,699
Llanrhymni 33701,0262291,625
Llanrhymni 43048991731,376
Llanrhymni 52709953881,653
Llanrhymni 64489891361,573
Llanrhymni 75411,0301871,758
Pen-twyn 12418252431,309
Pen-twyn 24661,0292131,708
Pen-twyn 34939241641,581
Pen-twyn 42757532671,295
Pen-twyn 53899942281,611
Pen-twyn 62518932881,432
Pen-twyn 72668042491,319
Pen-twyn 87781,8073152,900
Pen-twyn 92788232551,356
Pen-twyn 103959841871,566
Pentyrch 14161,3116122,339
Pentyrch 22397112381,188
Pen-y-lan 12166603741,250
Pen-y-lan 23381,2343501,922
Pen-y-lan 33018801711,352
Pen-y-lan 42461,0882101,544
Pen-y-lan 54091,3811851,975
Pen-y-lan 62617523651,378
Pen-y-lan 73241,6273892,340
Pen-y-lan 82388324451,515
Plasnewydd 12041,444731,721
Plasnewydd 21361,368681,572
Plasnewydd 31821,167961,445
Plasnewydd 4751,713451,833
Plasnewydd 52631,0851721,520
Plasnewydd 62051,2951281,628
Plasnewydd 7891,4062611,756
Plasnewydd 82591,158711,488
Plasnewydd 91711,3761071,654
Plasnewydd 102781,2811061,665
Plasnewydd 111981,1671091,474
Pontprennau/Hen Laneirwg 13201,1513201,791
Pontprennau/Hen Laneirwg 24111,3642121,987
Pontprennau/Hen Laneirwg 33931,1791441,716
Pontprennau/Hen Laneirwg 45251,5441992,268
Pontprennau/Hen Laneirwg 53751,3512601,986
Radur a Thremorgan 14761,1102171,803
Radur a Thremorgan 22468034901,539
Rhiwbeina 12918713231,485
Rhiwbeina 22659073791,551
Rhiwbeina 33831,0445401,967
Rhiwbeina 42798014481,528
Rhiwbeina 53501,0714271,848
Rhiwbeina 62898445461,679
Rhiwbeina 71937895901,572
Glanyrafon 14391,1941401,773
Glanyrafon 23781,3331121,823
Glanyrafon 34511,2622121,925
Glanyrafon 42181,2862611,765
Glanyrafon 52021,1032091,514
Glanyrafon 62221,2642121,698
Glanyrafon 72491,2991861,734
Glanyrafon 83751,2391331,747
Tredelerch 12719933121,576
Tredelerch 22188843851,487
Tredelerch 32228332331,288
Tredelerch 43369413701,647
Tredelerch 54209411621,523
Tredelerch 63849042701,558
Y Sblot 11739511961,320
Y Sblot 22629321541,348
Y Sblot 34129941741,580
Y Sblot 42771,1072061,590
Y Sblot 53331,2491881,770
Y Sblot 63261,0051491,480
Y Sblot 76672,0141592,840
Y Sblot 84681,0352081,711
Trowbridge 12801,1702041,654
Trowbridge 23639782981,639
Trowbridge 34841,1552431,882
Trowbridge 45521,053831,688
Trowbridge 53399162291,484
Trowbridge 63811,2241821,787
Trowbridge 73601,0533071,720
Trowbridge 8488867741,429
Trowbridge 96111,4012172,229
Trowbridge 103158401421,297
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 13309683631,661
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 23531,1032831,739
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 32289254171,570
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 42331,2303021,765
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 53129984251,735
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 62148023851,401
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 74331,2352911,959
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 83009573721,629
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 92901,0393751,704
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 103089542881,550
Tal-y-bont ar Wysg2761,0625351,873
Faenor 12468973301,473
Cwm-twrch3491,2235022,074
Ystalyfera 12669952791,540
St John 13031,0045411,848
St John 23368182281,382
Crughywel3041,0997032,106
Llangatwg a Glangrwyne2949264901,710
Llangors, Bwlch a Grwyne3141,2325792,125
Llanrhaeadr-ym-Mochnant2771,1265551,958
Llansilin2277733551,355
Llanddewi3591,2335072,099
Croesonen4981,5806022,680
Castleland 2G3691,2921381,799
Castleland 2H2787311791,188
Maerun 42157733781,366
Maerun 53121,1861171,615
Tonyrefail Gorllewin 24081,2012371,846
Gartholwg 24461,1062111,763
Gartholwg 33681,0141611,543
Tonyrefail Gorllewin 42731,0312921,596
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 15721,2781491,999
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 43551,0391171,511
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 52748521411,267
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 64001,0841391,623
Cathays 9302,037302,097
Glanymor 32441,0852611,590
Glanymor 43188042221,344
Hengoed 23551,3545892,298
Llansanffraid3491,2646472,260
Abergele Pensarn 12227174431,382
Abergele Pensarn 21476283531,128
Smithfield 21818911461,218
Dyffryn Ceiriog 33381,2375262,101
Smithfield 32951,0162091,520
Aberdaron / Botwnnog a Tudweiliog5541,7057272,986
Aberdyfi / Bryn-crug / Llanfihangel2281,2077392,174
Penglais2293,2803823,891
Llanbadarn Fawr De1937361661,095
Llanbadarn Fawr Gogledd1911,5532371,981
Y Borth3171,1645512,032
Castell 7 Dwyrain541,3141481,516
Cathays 10991,121421,262
Butetown 2671,2851241,476
Cathays 111481,331401,519
Butetown 32671,1981871,652
Butetown 4911,373821,546
Butetown 51261,185381,349
Grangetown 101431,987462,176
Grangetown 112651,0601271,452
Grangetown 122961,821562,173
Radur a Thremorgan 35201,3281361,984
Llanishen 112889971651,450
Butetown 61291,2121671,508
Butetown 71031,024541,181
Butetown 81501,5611611,872
Llanishen 123681,0372261,631
Radur a Thremorgan 42478334271,507
Castell 2 Gogledd801,4532991,832
Cilâ 32501,7384302,418
Castell 7 Gorllewin848261621,072
Castell 2 De1151,2051931,513