Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Amcangyfrifon o'r boblogaeth yn ôl cynnyrch ehangach haen is a grŵp oedran (daearyddiaeth syml)
None
YearData relate to 30 June of each year. The ONS published revised mid-2012 to mid-2016 estimates of the population on 22 March 2018 due to methodological improvements. Therefore the figures for mid-2012 to mid-2016 within the statswales cube have been revised [Hidlwyd]
Rhyw[Hidlo]
Rhyw 1[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Oedran[Hidlo]
-
Oedran 1
[Lleihau]ArdalA hierarchical series of small areas is used here, with the smallest being the lower layer super output areas (LSOAs). These are aggregated within middle layer SOAs and then upper layer SOAs and then local authorities and Wales. [Hidlwyd]
-
-
Ardal 1
[Lleihau]Pob oedranCliciwch yma i ddidoliPob oedran
Cliciwch yma i ddidoliOed 0 i 15Cliciwch yma i ddidoliOed 16 i 64Cliciwch yma i ddidoli65 oed a throsodd
[Ehangu]Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru2,248,5347,711,4992,626,22812,586,261
[Lleihau]Ardaloedd cynnyrch ehangach haen isAberffraw a Rhosneigr 15492,2021,4524,203
Aberffraw a Rhosneigr 28002,8711,2634,934
Porth Amlwch1,8176,1232,41810,358
Amlwch Wledig7552,6691,6625,086
Biwmares9743,5842,5387,096
Botffordd9263,7571,6976,380
Bodorgan1,0373,9272,0276,991
Braint9173,2991,7305,946
Bryngwran1,5444,5651,7527,861
Brynteg9593,7872,9107,656
Cadnant (Ynys Môn)4522,6561,2964,404
Cefni1,2523,4131,8556,520
Cwm Cadnant1,4504,9832,6869,119
Cyngar1,7145,2711,6038,588
Gwyngyll9433,1971,9586,098
Tref Caergybi1,0413,4637455,249
Kingsland1,4624,1951,0856,742
Llanbadrig8092,6141,5254,948
Llanbedr-goch5292,8632,2765,668
Llanddyfnan7152,9721,6705,357
Llaneilian1,3334,9102,6728,915
Llanfaethlu9253,7261,7876,438
Llanfair-yn-Neubwll 11,2113,7271,2506,188
Llanfair-yn-Neubwll 21,4693,8594595,787
Llanfihangel Ysgeifiog1,5015,1231,7168,340
Llangoed5972,3741,6974,668
Llanidan1,3724,3841,7467,502
Llannerch-y-medd1,7144,7811,6898,184
London Road1,4233,4601,1065,989
Maeshyfryd2,0115,4491,8139,273
Mechell8863,5951,6996,180
Moelfre5341,9681,3673,869
Morawelon1,4303,6041,3256,359
Parc a'r Mynydd9722,7061,2494,927
Pentraeth1,2914,0971,9557,343
Porthyfelin 17822,9246774,383
Porthyfelin 28032,7421,1534,698
Rhosyr1,3465,0092,5868,941
Trearddur 14401,9521,4623,854
Trearddur 24212,3301,7274,478
Tudur1,8003,7711,0426,613
Tysilio1,5815,3451,6708,596
Fali 18992,7981,3455,042
Fali 26052,4011,4614,467
Abererch8532,9511,4675,271
Abermaw 19402,9641,6265,530
Abermaw 26412,6699974,307
Arllechwedd1,1593,3331,2025,694
Y Bala1,4814,9621,9758,418
Bethel a Chwm-y-Glo 18942,8451,1024,841
Bethel a Chwm-y-Glo 27723,0999184,789
Bontnewydd7332,7271,0254,485
Bowydd a Rhiw1,6414,6961,3467,683
Brithdir a Llanfachreth/Ganllwyd/Llanelltyd8923,0791,7755,746
Cadnant (Gwynedd)1,5004,9391,8558,294
Corris/Mawddwy7523,1771,3165,245
Cricieth1,0233,6552,4987,176
Deiniol5398,6184499,606
Deiniolen1,6845,2411,4708,395
Dewi1,8094,8051,0627,676
Diffwys a Maenofferen7462,8211,0794,646
Dolbenmaen8562,5501,5564,962
Dolgellau Gogledd4582,8271,4084,693
Dolgellau De1,0513,5491,5346,134
Dyffryn Ardudwy8653,0742,2296,168
Efail-Newydd/Buan8613,1831,3795,423
Gerlan1,8296,0441,4179,290
Glyder1,4764,9071,4317,814
Y Groeslon1,1253,9351,7266,786
Harlech8294,1902,4837,502
Hendre (Gwynedd)9254,3037926,020
Hirael a Garth 16003,2058024,607
Hirael a Garth 27964,5196896,004
Llanaelhaearn1,2394,1551,4246,818
Llanbedr4592,0951,5274,081
Llanbedrog ac Aber-soch9133,5272,3786,818
Llanberis1,3155,4131,7238,451
Llandderfel a Llanuwchllyn 18522,8559594,666
Llandderfel a Llanuwchllyn 21,0713,3401,1235,534
Llanengan6792,7481,4334,860
Llangelynnin1,0574,2062,7498,012
Llanllyfni a Chlynnog1,7075,3852,0649,156
Llanrug1,7114,6131,6017,925
Llanwnda1,8144,8551,8308,499
Llanystumdwy1,3935,0202,1418,554
Marchog 11,4403,5197615,720
Marchog 21,2223,0695714,862
Menai (Bangor)37413,16267714,213
Menai (Caernarfon)1,2885,5172,5689,373
Morfa Nefyn7882,8251,4465,059
Nefyn9983,1741,5375,709
Ogwen 11,2383,2181,0065,462
Ogwen 29093,0988934,900
Peblig (Caernarfon)2,8376,2271,27410,338
Penisa'r-waun1,3254,4171,3257,067
Penrhyndeudraeth 17022,3551,2094,266
Penrhyndeudraeth 21,2553,5171,2626,034
Pentir 11,0943,5551,2845,933
Pentir 27893,2919585,038
Pen-y-groes (Gwynedd)1,5054,3411,8027,648
Porthmadog Dwyrain1,4714,2191,7387,428
Porthmadog Gorllewin5513,3532,5216,425
Porthmadog - Tremadog7872,7171,4454,949
Pwllheli Gogledd1,5805,6301,9719,181
Pwllheli De1,5844,4991,9838,066
Seiont 11,2153,5191,1715,905
Seiont 29704,1791,6126,761
Talysarn1,5814,8901,5938,064
Teigl1,4314,5061,6667,603
Trawsfynydd8113,5811,6086,000
Tregarth a Mynydd Llandygai1,5575,4521,6938,702
Tywyn 19083,0552,9906,953
Tywyn 21,0163,3481,7086,072
Waunfawr1,4344,1951,3186,947
Y Felinheli1,5666,3181,9869,870
Betws-y-Coed6562,7921,2174,665
Betws yn Rhos1,2475,0712,3168,634
Bryn1,2764,6831,6107,569
Caerhun1,2604,5712,4188,249
Capel Lluo8283,0511,6195,498
Colwyn 11,3193,8911,2746,484
Colwyn 21,1692,7998774,845
Colwyn 31,0433,0521,4005,495
Conwy 18312,6669594,456
Conwy 28694,4652,1337,467
Conwy 31,7804,8071,8098,396
Craig-y-Don 18493,5181,8596,226
Craig-y-Don 27793,2563,6167,651
Crwst1,4174,6332,4068,456
Deganwy 19093,9693,7258,603
Deganwy 21,7036,0443,14010,887
Eglwysbach9113,5301,6496,090
Eirias 11,2963,7531,9627,011
Eirias 21,0073,3961,2935,696
Gele 11,2103,7691,5736,552
Gele 26652,7043,0896,458
Gele 36412,9892,3215,951
Glyn (Conwy) 11,4263,7389946,158
Glyn (Conwy) 21,2273,4787085,413
Glyn (Conwy) 39673,0011,1025,070
Gogarth 18345,3341,9548,122
Gogarth 26802,7382,5685,986
Gwyr (Conwy)9402,8078344,581
Bae Cinmel 19042,9992,1216,024
Bae Cinmel 29493,2891,6495,887
Bae Cinmel 31,5353,7791,1586,472
Bae Cinmel 48853,4721,5215,878
Llanddulas9913,6041,9546,549
Llandrillo yn Rhos 16882,9982,0145,700
Llandrillo yn Rhos 27852,6462,3255,756
Llandrillo yn Rhos 35232,9252,6396,087
Llandrillo yn Rhos 41,1753,5221,1875,884
Llandrillo yn Rhos 56302,8522,7416,223
Llangernyw9863,1861,4315,603
Llansannan1,2414,9301,7347,905
Llysfaen 11,4333,3887925,613
Llysfaen 21,1763,6498175,642
Marl 11,1274,2842,6928,103
Marl 22,2786,5641,96610,808
Mochdre1,7054,7281,5768,009
Mostyn (Conwy) 11,4954,2941,4727,261
Mostyn (Conwy) 29974,7862,1317,914
Pandy1,2114,3581,9627,531
Pant-yr-afon/Penmaenan 18403,5091,6245,973
Pant-yr-afon/Penmaenan 28313,1867684,785
Penrhyn 11,0793,7751,1806,034
Penrhyn 21,0553,7042,0796,838
Penrhyn 36312,7733,0276,431
Pen-sarn 11,4584,5181,1057,081
Pen-sarn 21,0012,9881,1915,180
Pentre Mawr 11,4024,1051,9887,495
Pentre Mawr 28733,0483,0466,967
Rhiw 11,1073,7711,6116,489
Rhiw 21,1543,6641,0635,881
Rhiw 38583,7103,0497,617
Rhiw 48413,3311,8586,030
Tywyn1,2844,9323,0829,298
Trefriw7822,9261,3605,068
Tudno 11,1024,3151,6457,062
Tudno 21,5073,9999086,414
Tudno 39123,8302,0276,769
Uwch Conwy8713,4851,3215,677
Uwchaled8723,4221,4075,701
Bodelwyddan1,7365,2681,7498,753
Corwen 15702,4411,2004,211
Corwen 29413,2541,0555,250
Dinbych Canol1,3045,5151,4808,299
Dinbych-Isaf 19793,0831,6795,741
Dinbych-Isaf 21,3393,6141,0305,983
Dinbych-Isaf 31,1524,2121,4906,854
Dinbych Uchaf/Henllan 11,3643,4299425,735
Dinbych Uchaf/Henllan 21,2184,0991,4696,786
Diserth 18913,0821,2695,242
Diserth 21,3503,6341,1376,121
Efenechdyd1,2983,7951,4826,575
Llanarmon-yn-Iâl/Llandegla1,5485,9222,54710,017
Llanbedr Dyffryn Clwyd/Llangynhafal7923,2451,7535,790
Llandrillo7832,7011,2914,775
Llandyrnog1,5035,2941,9158,712
Llanfair Dyffryn Clwyd/Gwyddelwern1,6525,3152,3889,355
Llangollen 15622,8161,3124,690
Llangollen 21,1703,5851,6146,369
Llangollen 36982,9091,8345,441
Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch1,3134,3932,0097,715
Prestatyn Canol 11,2174,8952,3858,497
Prestatyn Canol 21,2913,1011,3485,740
Prestatyn Dwyrain 18232,4819294,233
Prestatyn Dwyrain 28923,1531,6955,740
Prestatyn Dwyrain 38863,5391,0445,469
Prestatyn Allt Melyd1,6344,3781,9307,942
Prestatyn Gogledd 11,0013,4371,6836,121
Prestatyn Gogledd 22,4255,9222,21710,564
Prestatyn Gogledd 35403,0223,1436,705
Prestatyn De Orllewin 18192,9811,4925,292
Prestatyn De Orllewin 21,1263,5052,3967,027
Rhuddlan 16892,9881,4755,152
Rhuddlan 21,0433,1041,5295,676
Rhuddlan 39863,4701,5275,983
Rhyl Dwyrain 11,0103,1821,8035,995
Rhyl Dwyrain 21,0853,3242,1516,560
Rhyl Dwyrain 38582,9792,1776,014
Rhyl De 11,0173,2552,3196,591
Rhyl De 21,0894,3952,1457,629
Rhyl De Ddwyrain 11,0293,2971,1565,482
Rhyl De Ddwyrain 21,1003,9871,4506,537
Rhyl De Ddwyrain 38953,0571,2875,239
Rhyl De Ddwyrain 41,8794,0249266,829
Rhyl De Ddwyrain 58493,1331,1285,110
Rhyl De Orllewin 12,1674,6141,0247,805
Rhyl De Orllewin 22,3544,2477927,393
Rhyl De Orllewin 31,5394,3421,0416,922
Rhyl Gorllewin 11,3904,4919866,867
Rhyl Gorllewin 21,3484,3438176,508
Rhyl Gorllewin 31,5913,6216745,886
Rhuthun 11,3784,6301,7727,780
Rhuthun 21,6164,9571,8268,399
Rhuthun 31,0653,5971,8586,520
Llanelwy Dwyrain1,1723,9531,9557,080
Llanelwy Gorllewin1,0664,0651,5746,705
Trefnant1,0754,2432,3147,632
Tremeirchion1,1303,9101,7716,811
Argoed (Sir y Fflint) 18422,7141,2004,756
Argoed (Sir y Fflint) 29643,5191,7216,204
Aston 11,4093,8551,2346,498
Aston 29013,5562,2146,671
Bagillt Dwyrain1,2194,7381,4797,436
Bagillt Gorllewin1,7015,5831,6788,962
Brychdyn Gogledd Ddwyrain1,8325,7411,7939,366
Brychdyn De 11,4204,0159116,346
Brychdyn De 21,8916,2702,02510,186
Brynffordd1,0975,0002,3768,473
Bwcle Dwyrain Bistre 11,0073,9181,5826,507
Bwcle Dwyrain Bistre 21,0864,0241,7376,847
Bwcle Gorllewin Bistre 19813,3921,5905,963
Bwcle Gorllewin Bistre 21,3253,9327876,044
Bwcle Gorllewin Bistre 31,1313,5671,0215,719
Mynydd Bwcle 11,5144,7581,0927,364
Mynydd Bwcle 29813,4591,7276,167
Bwcle Pontrobin 11,2254,2421,4676,934
Bwcle Pontrobin 21,7924,8461,5008,138
Bwcle Pontrobin 31,2754,1071,4446,826
Caergwrle1,0813,6411,6386,360
Caerwys 17523,1491,2315,132
Caerwys 27522,8681,4705,090
Cilcain9613,9282,2077,096
Cei Connah Canol 11,3133,8341,3276,474
Cei Connah Canol 21,4884,3611,2057,054
Cei Connah Golftyn 17793,1979634,939
Cei Connah Golftyn 21,1633,5823725,117
Cei Connah Golftyn 31,1003,7916365,527
Cei Connah Golftyn 41,4433,7587465,947
Cei Connah De 17012,5481,4834,732
Cei Connah De 21,4583,9451,3296,732
Cei Connah De 39312,7971,1484,876
Cei Connah De 41,4394,8184536,710
Cei Connah Gwepre1,6685,9631,5809,211
Ewlo 11,3164,4141,2897,019
Ewlo 28693,2111,7485,828
Ewlo 31,8055,8991,2658,969
Ffynongroyw9723,8092,0846,865
Y Fflint Castell1,8645,3751,4828,721
Y Fflint Cwnsyllt 11,0383,4549005,392
Y Fflint Cwnsyllt 27162,6071,3894,712
Y Fflint Cwnsyllt 31,0043,3041,0125,320
Y Fflint Oakenholt 11,6063,6947636,063
Y Fflint Oakenholt 21,6095,0991,1167,824
Y Fflint Trelawny 11,2564,7281,7277,711
Y Fflint Trelawny 21,1013,8501,5346,485
Maes-glas 11,4213,7251,1116,257
Maes-glas 21,1073,4065675,080
Gronant9383,3941,6325,964
Gwernaffield1,0614,2102,5337,804
Gwernymynydd9583,7531,8776,588
Helygain1,0404,0771,6706,787
Penarlâg1,5374,3432,3278,207
Kinnerton Uchaf1,2123,9901,4426,644
Treffynnon Canol1,7725,0701,4838,325
Treffynnon Dwyrain1,5114,3601,6097,480
Treffynnon Gorllewin2,2425,6891,9659,896
Yr Hôb 11,0893,4921,3775,958
Yr Hôb 28942,9341,0854,913
Coed-llai1,5395,5051,7208,764
Llanfynydd1,1654,4541,8997,518
Mancot 11,0964,3501,5426,988
Mancot 21,2134,0621,4596,734
Yr Wyddgrug Broncoed 11,4543,7211,2946,469
Yr Wyddgrug Broncoed 27022,6011,3294,632
Yr Wyddgrug Dwyrain1,4654,3542,0457,864
Yr Wyddgrug De 17702,6591,5154,944
Yr Wyddgrug De 21,0603,4841,2125,756
Yr Wyddgrug Gorllewin 11,3202,7939735,086
Yr Wyddgrug Gorllewin 29003,6601,2965,856
Mostyn (Sir y Fflint)1,5974,5981,5377,732
Pentre'r Diawl 11,0273,7941,7986,619
Pentre'r Diawl 27782,9381,5585,274
Llaneurgain 11,0103,4791,8646,353
Llaneurgain 21,0743,3071,3985,779
Pentre'r Moch1,0753,6731,6066,354
Pen-y-ffordd 11,8155,2481,6608,723
Pen-y-ffordd 21,6515,8961,7649,311
Queensferry1,4995,8951,2298,623
Saltney Cyffordd yr Wyddgrug1,3334,0008326,165
Saltney Stonebridge 11,9816,1061,1159,202
Saltney Stonebridge 29284,0911,1646,183
Sealand 11,3443,9049616,209
Sealand 21,5374,0247066,267
Shotton Dwyrain1,4125,3851,2858,082
Shotton Uchaf 18502,6169324,398
Shotton Uchaf 21,6883,8837976,368
Shotton Gorllewin1,4756,2371,5219,233
Trelawnyd a Gwaenysgor1,1294,2641,8427,235
Treuddyn1,2243,8671,6276,718
Chwitffordd1,3805,2842,3769,040
Acton 11,2713,9671,1306,368
Acton 21,3973,6961,2646,357
Parc Borras 15932,0311,4984,122
Parc Borras 25812,5001,8494,930
Bronington 18583,5462,0456,449
Bronington 29933,6301,5466,169
Brymbo 12,5778,1051,11911,801
Brymbo 21,3573,3149135,584
Brynyffynnon 11,7395,7731,1188,630
Brynyffynnon 21,1114,3466566,113
Bryn Cefn1,6325,5431,6698,844
Cartrefle 17372,2371,0013,975
Cartrefle 21,4813,2966825,459
Cefn 11,1344,2961,7147,144
Cefn 21,1774,1521,4266,755
Cefn 31,3323,9751,2436,550
Y Waun Gogledd 18312,7841,0424,657
Y Waun Gogledd 21,0802,8851,0555,020
Y Waun De1,4314,6661,9048,001
Coedpoeth 11,6433,8071,0136,463
Coedpoeth 21,0333,6061,5756,214
Coedpoeth 31,1153,9841,4696,568
Erddig1,2074,8912,2838,381
Esclusham 11,2493,5461,1075,902
Esclusham 29143,4277955,136
Garden Village1,2594,2992,5458,103
Gresffordd Dwyrain a Gorllewin 16062,7351,7065,047
Gresffordd Dwyrain a Gorllewin 26973,0911,9795,767
Grosvenor 18123,0766514,539
Grosvenor 26093,6331,2165,458
Gwenfro1,7224,3541,1037,179
Gwersyllt Dwyrain a De 11,1263,1411,2625,529
Gwersyllt Dwyrain a De 21,9386,0987838,819
Gwersyllt Dwyrain a De 31,0503,1171,2955,462
Gwersyllt Gogledd 11,1803,8421,1506,172
Gwersyllt Gogledd 21,4543,1467465,346
Gwersyllt Gorllewin 11,4874,0041,2756,766
Gwersyllt Gorllewin 28423,3621,3755,579
Hermitage 17292,6909684,387
Hermitage 21,0993,4526355,186
Holt 11,93810,3451,36013,643
Holt 26642,2421,4194,325
Johnstown 11,0273,7021,7716,500
Johnstown 21,3153,7678965,978
Little Acton 16542,4861,4594,599
Little Acton 27902,5611,0004,351
Llangollen Wledig1,4914,9741,6568,121
Llai 19393,7021,5886,229
Llai 21,0353,1681,4935,696
Llai 31,7694,0699926,830
Maes-y-dre1,5034,4541,7257,682
Marchwiel 16773,1461,0074,830
Marchwiel 28362,4551,1364,427
Marford a Hoseley 18102,7281,2884,826
Marford a Hoseley 25132,2191,2513,983
Mwynglawdd 17862,9451,2554,986
Mwynglawdd 26682,6491,0344,351
New Broughton 11,6584,6671,0967,421
New Broughton 21,7444,8301,1427,716
Offa1,6756,9351,2239,833
Owrtyn 19163,1011,3455,362
Owrtyn 21,7765,0251,7548,555
Pant2,2245,4691,5959,288
Pen-y-cae2,1215,4401,4719,032
Penycae a De Rhiwabon 18443,2611,2675,372
Penycae a De Rhiwabon 29122,7669094,587
Plas Madoc2,5254,6581,1078,290
Ponciau 11,3744,1461,3506,870
Ponciau 21,2453,8191,4176,481
Ponciau 31,0364,0581,2486,342
Queensway 11,9683,0573995,424
Queensway 21,3503,0375404,927
Rhosnesni 17153,0901,6935,498
Rhosnesni 27843,0631,0204,867
Yr Orsedd 18013,5381,5745,913
Yr Orsedd 21,3103,7051,6626,677
Rhiwabon 11,3763,8908446,110
Rhiwabon 21,2593,5161,0015,776
Stansty1,3474,8032,3148,464
Whitegate 12,4365,9087979,141
Whitegate 28903,0751,0445,009
Wynnstay2,3575,4831,0788,918
Aber-craf1,0273,3381,4365,801
Bugeildy8193,0941,7175,630
Aberriw6583,0951,5865,339
Blaen Hafren1,4675,3192,4469,232
Bronllys8012,9691,5825,352
Llanfair-ym-Muallt 19023,2168714,989
Llanfair-ym-Muallt 26342,5031,4254,562
Caersws1,3705,1332,5749,077
Yr Ystog8883,4822,2116,581
Dyserth a Thre-coed5592,2812,0304,870
Dolforwyn1,2684,7311,9707,969
Felin-fâch8473,0501,5815,478
Ffordun9713,4141,6336,018
Glantwymyn1,2354,9802,0178,232
Y Clas-ar-wy1,4765,1782,8639,517
Cegidfa1,3745,0652,8429,281
Gwernyfed8123,5651,5905,967
Y Gelli Gandryll9273,4441,9526,323
Ceri1,3204,4672,2308,017
Tref-y-clawdd 18763,0981,6005,574
Tref-y-clawdd 29193,4391,7446,102
Llanafan Fawr8952,9681,6285,491
Llanbadarn Fawr7572,5641,3144,635
Llanbryn-mair a Banwy1,1184,4292,3387,885
Llandinam9053,1271,5655,597
Llandrindod Dwyrain/Llandrindod Gorllewin6932,8981,4735,064
Llandrindod Gogledd1,9244,9981,8648,786
Llandrindod De1,1484,4602,8468,454
Llandrinio1,4134,8302,1158,358
Llandysilio1,1604,0261,7886,974
Llanelwedd8052,5591,4044,768
Llanfair Caereinion1,2323,9041,7366,872
Llanfyllin9483,4841,5816,013
Llangynllo6632,6251,4204,708
Llangynidr6012,0221,5164,139
Llanidloes 11,1052,8071,5515,463
Llanidloes 26533,4961,6655,814
Llansanffraid1,2474,3552,2617,863
Llanwrtyd9504,0122,1637,125
Llanllyr7612,5181,6684,947
Machynlleth1,3235,3952,2058,923
Maes-car/Llywel1,1474,1361,7006,983
Meifod a Llanfihangel1,3735,4732,7229,568
Trefaldwyn8312,7901,4805,101
Nantmel8003,2991,7425,841
Y Drenewydd Canol 11,8794,7787717,428
Y Drenewydd Canol 21,4423,3239465,711
Y Drenewydd Dwyrain1,6225,1191,6268,367
Y Drenewydd Gogledd Llanllwchaearn1,2455,1802,3718,796
Y Drenewydd Gorllewin Llanllwchaearn1,2624,3692,0537,684
Y Drenewydd De1,6094,4011,1067,116
Pencraig7803,4831,9406,203
Llanandras 17843,1202,3226,226
Llanandras 27252,3841,1744,283
Rhaeadr Gwy1,3034,3932,7048,400
Rhiwcynon1,3555,1772,2978,829
St. David Fewnol1,7165,0011,7048,421
St. Mary 18583,7821,8066,446
St. Mary 29393,4501,4695,858
Talgarth1,0863,9231,7776,786
Tawe-Uchaf1,0884,5042,2597,851
Tre-wern8683,0351,4215,324
Y Trallwng Castell1,0863,8481,0836,017
Y Trallwng Gungrog 18453,1161,0675,028
Y Trallwng Gungrog 29693,7941,3016,064
Y Trallwng Llanerchyddol1,5535,4552,7319,739
Ynysgedwyn1,1114,4172,6118,139
Ysgir6532,5841,0644,301
Ystradgynlais 19592,7808854,624
Ystradgynlais 27753,4451,4895,709
Aberaeron6132,6942,0105,317
Aberporth 17412,4541,8455,040
Aberporth 27842,5521,3264,662
Aberteifi Mwldan1,1953,6652,4497,309
Aberteifi Rhyd-y-Fuwch7422,6891,2674,698
Aberteifi Teifi1,0743,1766334,883
Aberystwyth Bronglais5944,0359055,534
Aberystwyth Canol5077,9415539,001
Aberystwyth Penparcau 11,0783,2419445,263
Aberystwyth Penparcau 21,5974,0561,0616,714
Aberystwyth Rheidol 14204,3324905,242
Aberystwyth Rheidol 24692,6601,0624,191
Beulah1,0203,5781,9616,559
Capel Dewi4962,7091,5984,803
Ceulanamaesmawr1,2664,3811,7627,409
Ciliau Aeron1,1824,4212,2197,822
Faenor 16612,2641,8214,746
Llanbedr Pont Steffan 18554,0439045,802
Llanbedr Pont Steffan 21,3073,1601,4985,965
Llanarth1,2483,5701,6466,464
Llandyfrïog1,0213,7372,3967,154
Llandysiliogogo1,0564,0872,5347,677
Tref Llandysul9723,0321,6075,611
Llanfarian1,1723,3211,5526,045
Llanfihangel Ystrad1,4614,5172,2698,247
Llangeitho8113,0071,6525,470
Llangybi8533,2851,7455,883
Llanrhystud9573,2371,7385,932
Llansanffraid 15882,6901,5034,781
Llansanffraid 26732,4441,4584,575
Llanwenog1,1773,9351,9537,065
Lledrod1,3814,9072,3458,633
Melindwr1,3554,4432,0467,844
Ceinewydd4872,2581,1843,929
Penbryn1,0144,6162,5668,196
Pen-parc 15942,2531,6644,511
Pen-parc 26592,3011,4154,375
Tirymynach1,3953,9661,8947,255
Trefeurig1,1724,1801,5386,890
Tregaron7992,6251,4504,874
Troedyraur8603,0421,5095,411
Ystwyth1,4264,9441,9598,329
Amroth6372,7401,4754,852
Burton1,1924,2972,0577,546
Camrose 18343,4481,8036,085
Camrose 27692,4771,5584,804
Caeriw1,1323,4071,3985,937
Cilgerran1,5464,7002,3938,639
Clydau8423,4321,5815,855
Crymych 17932,9451,3885,126
Crymych 28943,2371,4555,586
Dinas9383,7752,0656,778
East Williamston 18312,5301,2854,646
East Williamston 27602,9371,4985,195
Abergwaun Gogledd Ddwyrain1,1813,9162,5867,683
Abergwaun Gogledd Orllewin8643,4731,7426,079
Wdig1,5404,8252,0008,365
Hwlffordd: Castell1,7706,4111,5029,683
Hwlffordd: Garth 11,3752,8688245,067
Hwlffordd: Garth 21,8614,0024296,292
Hwlffordd: Portfield1,8085,1122,4879,407
Hwlffordd: Prendergast1,3034,6121,5357,450
Hwlffordd: Priordy1,9545,9682,23510,157
Hundleton9534,1512,0217,125
Johnston1,9716,1572,64110,769
Cilgeti/Begeli1,3314,9302,8279,088
Llanbedr Efelffre1,0653,6431,7966,504
Llandyfái7873,6422,1666,595
Treletert1,7325,5682,6629,962
Llangwm1,7115,5242,5489,783
Llanrhian6553,4081,6985,761
Maenclochog 11,0523,8061,9446,802
Maenclochog 29333,4111,2805,624
Maenorbyr1,3204,5922,2808,192
Martletwy6513,4201,5465,617
Pont Fadlen1,6245,4011,9268,951
Aberdaugleddau: Canol1,2574,9732,1858,415
Aberdaugleddau: Dwyrain2,0245,7411,6089,373
Aberdaugleddau: Hakin 19642,8188794,661
Aberdaugleddau: Hakin 25742,2041,5164,294
Aberdaugleddau: Hubberston 11,5814,2371,1346,952
Aberdaugleddau: Hubberston 21,3633,2218175,401
Aberdaugleddau: Gogledd2,2646,6662,80311,733
Aberdaugleddau: Gorllewin1,7925,6831,7629,237
Arberth1,4584,7752,4248,657
Arberth Gwledig1,0583,6751,7236,456
Trefdraeth7922,2121,7314,735
Neyland Dwyrain1,5295,2742,3909,193
Neyland Gorllewin1,4334,6772,0248,134
Doc Penfro: Canol1,2054,1011,4186,724
Doc Penfro: Llanion 11,3953,4271,1395,961
Doc Penfro: Llanion 27502,8631,4265,039
Doc Penfro: Marchnad1,4514,6621,4917,604
Doc Penfro: Pennar 11,3783,7861,1686,332
Doc Penfro: Pennar 21,3614,4311,3517,143
Penfro: Monkton1,6894,0931,0266,808
Penfro: Santes Fair Gogledd2,1105,4081,9289,446
Penfro: Santes Fair De9093,4631,4625,834
Penfro: Sant Mihangel1,2074,8943,8829,983
Penalun9393,5312,4666,936
Rudbaxton1,4164,3352,3708,121
Tyddewi9493,9142,2527,115
Llandudoch1,2924,8602,6468,798
Llanisan yn Rhos9473,2011,6605,808
Saundersfoot 17652,8592,2625,886
Saundersfoot 24462,3451,4924,283
Scleddau1,1133,3961,6776,186
Solfach9714,9891,7297,689
Dinbych y Pysgod: Gogledd1,1894,3232,7098,221
Dingych y Pysgod: De 13422,0431,1253,510
Dingych y Pysgod: De 29573,3861,4195,762
Yr Havens8333,2881,6795,800
Cas-wis1,2404,6982,1628,100
Abergwili1,4205,4342,4279,281
Rhydaman 19992,8469244,769
Rhydaman 21,0003,5721,4025,974
Betws1,9355,5292,2109,674
Bigyn 19243,7621,5306,216
Bigyn 21,1934,3811,2366,810
Bigyn 31,2784,1931,1786,649
Bigyn 41,7914,2041,2647,259
Porth Tywyn 19053,4221,5365,863
Porth Tywyn 28303,2261,5515,607
Porth Tywyn 36652,3712,2665,302
Bynea 11,8376,2471,5899,673
Bynea 21,7955,1031,4168,314
Tre Caerfyrddin Gogledd 11,1603,3781,0275,565
Tre Caerfyrddin Gogledd 21,2592,8675304,656
Tre Caerfyrddin Gogledd 39783,3381,0505,366
Tre Caerfyrddin Gogledd 47822,8501,4045,036
Tre Caerfyrddin De 11,2195,0791,9058,203
Tre Caerfyrddin De 29603,8962,1657,021
Tre Caerfyrddin Gorllewin 11,6864,1401,0276,853
Tre Caerfyrddin Gorllewin 21,3995,0588687,325
Tre Caerfyrddin Gorllewin 31,9365,0391,2378,212
Cenarth1,3934,8672,6578,917
Cil-y-cwm8253,1851,7485,758
Cynwyl Elfed 18883,4461,4215,755
Cynwyl Elfed 28533,4051,8746,132
Cynwyl Gaeo9973,5181,8526,367
Dafen 19414,1031,3146,358
Dafen 21,7774,3431,6657,785
Elli 18753,5591,6466,080
Elli 21,1994,6081,2637,070
Felin-foel1,9474,7171,6048,268
Garnant1,7315,2271,7198,677
Glanaman 17092,6671,0944,470
Glanaman 21,0153,1061,0085,129
Glanymôr 11,7634,4571,0047,224
Glanymôr 21,0793,7981,2526,129
Glyn (Sir Gaerfyrddin)1,5375,2811,9018,719
Gors-las 11,5375,6892,5249,750
Gors-las 21,7065,3701,8468,922
Hendy 11,1424,6791,6507,471
Hendy 21,2853,7811,2776,343
Hengoed (Sir Gaerfyrddin) 11,3754,3921,4277,194
Cydweli 11,2833,5771,5016,361
Cydweli 21,4494,6892,2458,383
Treflan Talacharn 11,0343,6021,6146,250
Treflan Talacharn 26382,5461,3324,516
Llanboidy1,3924,8532,2328,477
Llanddarog1,2194,6402,4238,282
Llandeilo 18993,5311,8586,288
Llandeilo 21,0483,2201,4205,688
Llanymddyfri 16842,9031,9125,499
Llanymddyfri 27282,9491,0584,735
Llandybïe 11,6274,7312,4448,802
Llandybïe 21,5204,7181,9038,141
Llanegwad 18683,1061,6215,595
Llanegwad 25952,4531,1794,227
Llanfihangel Aberbythych1,1514,2942,1087,553
Llanfihangel-ar-Arth 11,2323,6131,4686,313
Llanfihangel-ar-Arth 29322,7851,4405,157
Llangadog1,1124,5342,1887,834
Llangeler 11,3103,9791,7257,014
Llangeler 28653,5821,9946,441
Llangennech 11,2663,8871,8256,978
Llangennech 21,4354,2541,8067,495
Llangennech 31,2033,8521,1446,199
Llangynnwr 17772,2131,4374,427
Llangynnwr 29853,1991,9506,134
Llangyndeyrn 11,3684,4311,5057,304
Llangyndeyrn 21,0613,8531,6746,588
Llan-non 11,3514,9141,8928,157
Llan-non 21,5724,5731,6237,768
Llan-non 39973,7141,4646,175
Llansteffan1,1224,4002,5308,052
Llanybydder 11,0633,5601,8106,433
Llanybydder 28722,7761,1694,817
Lliedi 11,4264,4831,3797,288
Lliedi 21,1013,7211,7466,568
Lliedi 31,8804,6201,4167,916
Llwynhendy 11,2913,8911,1356,317
Llwynhendy 21,5003,6148755,989
Llwynhendy 31,3413,3559985,694
Monardeilo a Salem1,1805,1572,4388,775
Pembre 11,2965,0882,4748,858
Pembre 21,3624,4411,9677,770
Pen-y-groes (Sir Gaerfyrddin) 11,1354,0301,2756,440
Pen-y-groes (Sir Gaerfyrddin) 28873,1651,1775,229
Pontaman 19593,4691,1435,571
Pontaman 27402,9421,6185,300
Pontyberem 17843,0511,2475,082
Pontyberem 21,1683,5111,3226,001
Cwarter Bach 11,0263,2601,1405,426
Cwarter Bach 21,0553,3431,4235,821
Sanclêr 11,3054,2101,8337,348
Sanclêr 21,0733,3691,1645,606
Llanismel 15822,7171,9745,273
Llanismel 27453,1641,5405,449
Saron 11,4074,3791,9527,738
Saron 21,3935,1792,6449,216
Swiss Valley 18923,7201,7236,335
Swiss Valley 24151,8691,4453,729
Tre-lech1,0374,7442,3748,155
Trimsaran 11,0172,9061,0704,993
Trimsaran 28852,9651,0674,917
Ty-croes1,8406,1302,22810,198
Tyisa 19813,7991,0155,795
Tyisa 29783,4308505,258
Tyisa 31,1593,8466595,664
Hendy-Gwyn ar Daf1,6185,6812,2729,571
Llandeilo Ferwallt 11,0923,6352,1426,869
Llandeilo Ferwallt 27532,9802,0635,796
Bonymaen 11,6684,6591,0377,364
Bonymaen 21,4516,6778889,016
Bonymaen 36723,5562,4116,639
Bonymaen 41,4313,9521,4256,808
Castell 11,3384,7371,1397,214
Castell 31,1554,7357186,608
Castell 41,0078,2447059,956
Castell 57535,2209516,924
Castell 68676,7237088,298
Castell 88055,2101,9297,944
Clydach 19733,5391,5206,032
Clydach 27863,2201,6625,668
Clydach 31,5603,9118766,347
Clydach 41,3283,7091,0216,058
Clydach 51,1413,8651,2326,238
Y Cocyd 11,7065,3621,5028,570
Y Cocyd 21,1834,2691,0436,495
Y Cocyd 39003,2821,8486,030
Y Cocyd 41,4685,0081,4017,877
Y Cocyd 59543,2462,1556,355
Y Cocyd 61,2914,4661,0466,803
Y Cocyd 71,3474,2309486,525
Y Cocyd 81,4884,3039886,779
Cwmbwrla 11,1363,8239605,919
Cwmbwrla 21,1564,4649696,589
Cwmbwrla 31,1324,2591,1016,492
Cwmbwrla 41,1403,9211,0076,068
Cwmbwrla 51,0643,8951,4036,362
Dynfant 18923,2401,3505,482
Dynfant 27933,1411,5015,435
Dynfant 31,0233,5871,5206,130
Fairwood 29802,9171,4025,299
Fairwood 11,0283,3521,5965,976
Gorseinon 12,5047,7421,52811,774
Gorseinon 21,2574,0301,5436,830
Gwyr (Abertawe) 11,0233,9032,0706,996
Gwyr (Abertawe) 21,0133,9662,5377,516
Tregwyr 11,0614,1301,9457,136
Tregwyr 21,2884,8941,2087,390
Tregwyr 31,0903,7841,0555,929
Cilâ Gogledd 21,0173,5892,1236,729
Cilâ De 16392,4041,2474,290
Pontybrenin 17772,9871,3695,133
Pontybrenin 21,3843,9281,3776,689
Pontybrenin 37023,1331,5475,382
Glandwr 19983,9049015,803
Glandwr 29764,0058345,815
Glandwr 31,1433,9698685,980
Glandwr 41,5756,4841,1729,231
Llangyfelach 19843,9808785,842
Llangyfelach 29114,2731,4876,671
Llangyfelach 31,6475,2528907,789
Llansamlet 11,7826,0129088,702
Llansamlet 21,0484,2241,0236,295
Llansamlet 33,3988,3461,15612,900
Llansamlet 48613,4001,4255,686
Llansamlet 58513,0631,7055,619
Llansamlet 62,0045,3807238,107
Llansamlet 71,0383,7701,4196,227
Llansamlet 81,5064,2999356,740
Casllwchwr Isaf1,9265,8501,7209,496
Mawr1,3924,4381,6217,451
Mayals 18802,6602,2715,811
Mayals 28182,5911,3734,782
Treforys 19493,4081,4775,834
Treforys 28003,2861,1765,262
Treforys 38383,2141,7035,755
Treforys 41,2184,0001,0366,254
Treforys 51,2623,4051,0235,690
Treforys 61,1873,9719206,078
Treforys 79283,8628875,677
Treforys 88714,0451,2846,200
Treforys 91,1424,1499676,258
Treforys 109433,5001,6316,074
Treforys 111,2174,5221,1616,900
Mynydd-bach 11,7594,8291,0577,645
Mynydd-bach 21,0903,5791,3766,045
Mynydd-bach 36963,2661,9945,956
Mynydd-bach 48413,5101,3415,692
Mynydd-bach 59233,5501,3205,793
Mynydd-bach 67002,6241,7305,054
Newton (Abertawe) 11,2123,3652,4837,060
Newton (Abertawe) 28163,2002,3226,338
Ystumllwynarth 16503,4011,5045,555
Ystumllwynarth 27102,8961,7305,336
Ystumllwynarth 37773,0301,5135,320
Pen-clawdd 18903,8712,2006,961
Pen-clawdd 21,1324,4471,7937,372
Penderi 12,0644,6835827,329
Penderi 21,8724,6701,0637,605
Penderi 31,5554,2719366,762
Penderi 42,1294,4278877,443
Penderi 51,4663,8121,0766,354
Penderi 61,2823,5011,1985,981
Penderi 72,7836,69974510,227
Penlle'r-gaer 11,7735,0631,5768,412
Penlle'r-gaer 21,1152,9069895,010
Pennard 17052,2221,3914,318
Pennard 21,1023,2792,3566,737
Penyrheol (Abertawe) 19683,9311,2426,141
Penyrheol (Abertawe) 29083,2131,5335,654
Penyrheol (Abertawe) 31,1883,3641,0565,608
Penyrheol (Abertawe) 41,3303,8048836,017
Pontarddulais 11,6295,1201,5718,320
Pontarddulais 21,7455,3091,1858,239
Pontarddulais 37353,0841,3015,120
Pontarddulais 41,2062,8248484,878
St. Thomas 11,7805,6639818,424
St. Thomas 21,4858,3411,72111,547
St. Thomas 31,0894,3891,0436,521
St. Thomas 49964,0249926,012
Sgeti 11,0393,7441,2316,014
Sgeti 21,2233,9331,1366,292
Sgeti 37833,1531,9445,880
Sgeti 41,1314,2361,6657,032
Sgeti 51,0314,1352,2167,382
Sgeti 69094,4021,1366,447
Sgeti 77032,7902,1285,621
Sgeti 81,0653,1461,8786,089
Sgeti 94385,9121,1667,516
Townhill 12,2114,3614987,070
Townhill 21,8163,9818286,625
Townhill 32,0414,2405716,852
Townhill 41,2653,3608505,475
Townhill 51,3123,0246504,986
Townhill 61,2443,2908025,336
Uplands 17253,1191,0364,880
Uplands 27104,2971,1406,147
Uplands 35824,5797695,930
Uplands 44686,9815658,014
Uplands 59043,4551,2145,573
Uplands 63116,7926307,733
Uplands 75646,8398298,232
Uplands 84277,5937068,726
Uplands 95567,1935248,273
Casllwchwr Uchaf 11,1893,9081,4586,555
Casllwchwr Uchaf 27722,8961,1174,785
West Cross 11,0613,6392,1026,802
West Cross 28573,1572,2816,295
West Cross 39503,1991,6645,813
West Cross 41,3594,1741,5997,132
Aberafan 15923,1911,7545,537
Aberafan 21,2583,2047255,187
Aberafan 39943,7641,0165,774
Aberafan 41,4314,4198866,736
Aberdulais2,2035,8061,5699,578
Allt-wen1,9766,9331,86610,775
Baglan 19824,2651,7587,005
Baglan 27653,6321,7556,152
Baglan 31,0763,6881,2826,046
Baglan 41,3334,3961,9697,698
Blaengwrach1,3315,0261,7148,071
Llansawel Dwyrain 11,0003,3191,4145,733
Llansawel Dwyrain 21,0143,7449865,744
Llansawel Gorllewin 11,4174,3118256,553
Llansawel Gorllewin 28703,2821,1625,314
Bryn a Chwmafan 11,0213,8691,3086,198
Bryn a Chwmafan 21,3484,6341,6027,584
Bryn a Chwmafan 31,0473,9521,4016,400
Bryn a Chwmafan 41,2134,2891,3606,862
Bryn-coch Gogledd 14352,1631,4013,999
Bryn-coch Gogledd 25502,4461,3514,347
Bryn-coch De 11,0923,6821,4166,190
Bryn-coch De 21,1304,0301,0346,194
Bryn-coch De 34872,1721,4554,114
Bryn-coch De 41,1904,3291,5537,072
Llangatwg7353,8711,8776,483
Cimla 17512,6191,4014,771
Cimla 26873,2571,6675,611
Cimla 37462,8791,1134,738
Coed-ffranc Canol 16282,8371,0104,475
Coed-ffranc Canol 26952,9189854,598
Coed-ffranc Canol 31,3654,1621,1216,648
Coed-ffranc Gogledd 19713,1819645,116
Coed-ffranc Gogledd 27933,2079844,984
Coed-ffranc Gorllewin3,15112,1172,14617,414
Creunant1,2964,7651,7357,796
Cwmllynfell7582,9179754,650
Cymer (Castell-nedd Port Talbot) 18323,0511,0414,924
Cymer (Castell-nedd Port Talbot) 21,3343,8221,1766,332
Dyffryn 11,0094,0591,2546,322
Dyffryn 28183,3961,5505,764
Glyncorrwg7402,3909244,054
Glyn-nedd 11,1263,8501,2456,221
Glyn-nedd 21,0083,9462,0356,989
Godre'r graig1,9125,3171,2098,438
Gwauncaegurwen 11,1333,9741,4726,579
Gwauncaegurwen 28203,2061,0785,104
Gwynfi1,0103,1561,0745,240
Brynaman Isaf9843,3441,1195,447
Margam 16462,6901,0434,379
Margam 21,6475,2361,3298,212
Castell-Nedd Dwyrain 18553,2979075,059
Castell-Nedd Dwyrain 21,0084,1941,3606,562
Castell-Nedd Dwyrain 31,2603,9377725,969
Castell-Nedd Dwyrain 41,7855,5601,4088,753
Castell-Nedd Gogledd 16562,8571,7745,287
Castell-Nedd Gogledd 25772,9431,3824,902
Castell-Nedd Gogledd 31,1163,2189315,265
Castell-Nedd De 11,4153,9929386,345
Castell-Nedd De 21,7044,7751,2377,716
Castell-Nedd De 31,0733,7351,4466,254
Onllwyn9792,6721,1284,779
Pelenna6642,8489604,472
Pontardawe 11,1093,8931,5016,503
Pontardawe 21,8605,2331,4948,587
Pontardawe 31,0664,7241,7257,515
Port Talbot 18203,4221,1595,401
Port Talbot 29774,0741,0996,150
Port Talbot 31,0234,4251,0686,516
Port Talbot 49563,0118434,810
Resolfen 11,1574,4601,4057,022
Resolfen 29033,4531,2235,579
Rhos 18502,9871,2085,045
Rhos 25992,4531,7354,787
Sandfields Dwyrain 11,0194,2001,6066,825
Sandfields Dwyrain 21,3624,0491,2196,630
Sandfields Dwyrain 31,2294,6301,4527,311
Sandfields Dwyrain 41,2584,6551,2037,116
Sandfields Gorllewin 11,2523,8291,3306,411
Sandfields Gorllewin 21,6264,0228736,521
Sandfields Gorllewin 31,6214,6801,4067,707
Sandfields Gorllewin 41,1564,3021,3706,828
Blaendulais1,5254,9771,8638,365
Tai-bach 19343,3761,4345,744
Tai-bach 21,1273,8201,0706,017
Tai-bach 31,5744,9131,6588,145
Tonna 16853,4141,1245,223
Tonna 28143,0501,1595,023
Trebannws1,0833,6351,0475,765
Ystalyfera 29193,4931,1665,578
Abercynffig1,7276,6081,70710,042
Betws (Pen-y-bont ar Ogwr)2,1665,6671,3609,193
Melin Ifan Ddu 19802,7557674,502
Melin Ifan Ddu 21,1033,5291,0145,646
Blaengarw1,4124,4291,2587,099
Bracla 11,4234,3827476,552
Bracla 21,0223,5318085,361
Bracla 31,2673,0355034,805
Bracla 47193,3591,6285,706
Bracla 51,2104,1377706,117
Bracla 62,0646,2621,1819,507
Bracla 78153,7236535,191
Brynceithin1,1284,2627556,145
Bryn-coch2,4326,7981,46310,693
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 27753,2551,5535,583
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 31,1603,8801,0946,134
Caerau (Pen-y-bont ar Ogwr) 11,2682,7666394,673
Caerau (Pen-y-bont ar Ogwr) 21,1573,7891,0215,967
Caerau (Pen-y-bont ar Ogwr) 31,2513,6771,0575,985
Caerau (Pen-y-bont ar Ogwr) 41,2583,4341,0275,719
Caerau (Pen-y-bont ar Ogwr) 51,0693,3771,2895,735
Cefn Cribwr1,0283,8441,3166,188
Cefn Glas1,0053,7131,8346,552
Coety3,79416,4311,73921,964
Corneli 11,0463,5231,2535,822
Corneli 21,1644,4301,7747,368
Corneli 31,3913,7221,5576,670
Corneli 42,4786,6961,15310,327
Llangrallo Isaf6432,8992,0855,627
Felindre 18122,6719724,455
Felindre 29804,2511,6976,928
Hendre (Pen-y-bont ar Ogwr) 11,4965,4132,4149,323
Hendre (Pen-y-bont ar Ogwr) 21,7314,6481,2957,674
Litchard1,4305,4082,6249,462
Llangeinwyr1,0103,1309435,083
Llangewydd a Brynhyfryd 11,0303,1108815,021
Llangewydd a Brynhyfryd 29923,3331,0265,351
Llangynwyd 11,0804,1401,1086,328
Llangynwyd 29363,3191,5595,814
Maesteg Dwyrain 11,1584,1451,5686,871
Maesteg Dwyrain 21,1133,4681,1175,698
Maesteg Dwyrain 39043,3922,1546,450
Maesteg Gorllewin 11,0253,7131,2135,951
Maesteg Gorllewin 27583,5219955,274
Maesteg Gorllewin 31,0063,6441,2895,939
Maesteg Gorllewin 49983,7599365,693
Morfa 11,0084,2871,0936,388
Morfa 21,3103,2461,2095,765
Morfa 39074,3901,4016,698
Nant-y-moel 17742,9008124,486
Nant-y-moel 29653,1488774,990
Y Castellnewydd 11,4905,0591,6408,189
Y Castellnewydd 27943,5491,9276,270
Y Castellnewydd 31,0124,7931,8537,658
Newton (Pen-y-bont ar Ogwr) 17883,9142,7107,412
Newton (Pen-y-bont ar Ogwr) 21,1714,1072,1077,385
Notais 15793,0692,2145,862
Notais 29863,7372,3247,047
Cwm Ogwr 11,3814,2621,3657,008
Cwm Ogwr 29683,6891,1745,831
Hengastell 11,3655,1398787,382
Hengastell 29793,6841,5256,188
Hengastell 31,0823,9331,7966,811
Pen-dre1,6775,5291,8689,074
Penprysg 11,1234,1201,3786,621
Penprysg 21,0123,6401,4746,126
Pen-y-fai1,4805,7792,4589,717
Pontycymer 18753,4238305,128
Pontycymer 29082,9157454,568
Porthcawl Dwyrain Canol 19913,7041,7656,460
Porthcawl Dwyrain Canol 21,1174,3801,4776,974
Porthcawl Gorllewin Canol 19963,8602,5167,372
Porthcawl Gorllewin Canol 29563,7892,0506,795
Y Pîl 19693,8101,2636,042
Y Pîl 21,1403,2549115,305
Y Pîl 31,2224,1689886,378
Y Pîl 41,7754,8421,1797,796
Y Pîl 59273,1201,1795,226
Rest Bay 14001,7741,6353,809
Rest Bay 25572,3801,9714,908
Sarn 11,0032,9508914,844
Sarn 25402,9051,3314,776
Ynysawdre 11,2554,4631,0856,803
Ynysawdre 21,4415,2271,2797,947
Baruc 11,0463,7081,6296,383
Baruc 28773,3131,8216,011
Baruc 32,0927,0351,68910,816
Baruc 49653,5618835,409
Buttrills 11,5754,4849246,983
Buttrills 21,2963,5541,2066,056
Buttrills 31,3664,1991,0206,585
Buttrills 41,2164,1751,1376,528
Catwg 11,1393,4291,1585,726
Catwg 21,3864,7378396,962
Catwg 31,2673,7848565,907
Catwg 49773,2304784,685
Catwg 51,1773,9051,1226,204
Catwg 62,3257,7341,47011,529
Castleland 11,5935,9661,3048,863
Cornerswell 18762,9868794,741
Cornerswell 21,3083,7728505,930
Cornerswell 38483,1211,6055,574
Cornerswell 49643,0511,1885,203
Court 11,5144,1698146,497
Court 21,4064,1409196,465
Court 31,7904,1461,1337,069
Y Bont-faen 19333,0652,5206,518
Y Bont-faen 21,0033,2282,0396,270
Y Bont-faen 31,1083,2752,1036,486
Y Bont-faen 41,0943,6641,6476,405
Dinas Powys 18483,4101,9596,217
Dinas Powys 21,0583,4961,8516,405
Dinas Powys 31,4994,2552,0717,825
Dinas Powys 48243,4781,6665,968
Dinas Powys 59243,4941,4895,907
Dyfan 17573,7402,0526,549
Dyfan 21,8965,2741,3118,481
Dyfan 31,3594,3381,5367,233
Gibbonsdown 11,2653,4657085,438
Gibbonsdown 21,6933,9118746,478
Gibbonsdown 39163,1411,2845,341
Gibbonsdown 41,8994,2458546,998
Illtud 16722,2971,4034,372
Illtud 21,0243,1051,1465,275
Illtud 38673,7531,6646,284
Illtud 41,4124,1218426,375
Illtud 51,5444,0819016,526
Illtud 67072,9331,1514,791
Llandoche1,3354,4641,8317,630
Llandw/Ewenni1,9986,5892,69211,279
Llanilltud Fawr 18613,6171,4225,900
Llanilltud Fawr 28503,1892,2386,277
Llanilltud Fawr 31,3814,6001,1767,157
Llanilltud Fawr 49993,3021,6835,984
Llanilltud Fawr 57224,0481,3926,162
Llanilltud Fawr 61,2643,6691,1356,068
Llanilltud Fawr 71,0873,5211,0395,647
Llanbedr-y-Fro1,8155,1822,2479,244
Plymouth (Bro Morgannwg) 19993,1592,0476,205
Plymouth (Bro Morgannwg) 21,8955,2671,8108,972
Plymouth (Bro Morgannwg) 31,1904,0172,7797,986
Y Rhws 18173,0181,5875,422
Y Rhws 22,0326,7611,74710,540
Y Rhws 31,3004,9471,4957,742
Y Rhws 47353,3731,2665,374
Sain Tathan 11,3173,7171,4126,446
Sain Tathan 22,4799,14080712,426
St. Augustine's 17233,6521,9156,290
St. Augustine's 21,0903,9649395,993
St. Augustine's 31,2983,7331,3246,355
St. Augustine's 41,5017,5751,48610,562
Sant-y-Brid 19893,3531,5235,865
Sant-y-Brid 21,1883,6611,6626,511
Stanwell 11,5653,8459206,330
Stanwell 21,1893,1229185,229
Stanwell 31,5504,3751,4117,336
Sili 19713,4761,1375,584
Sili 21,4844,9002,6769,060
Sili 37762,6501,3724,798
Gwenfô 11,2184,6171,7087,543
Gwenfô 27192,6421,8085,169
Aberaman Gogledd 11,7255,4481,8639,036
Aberaman Gogledd 21,0203,0961,0145,130
Aberaman Gogledd 31,4274,1311,0426,600
Aberaman De 18983,5001,1955,593
Aberaman De 21,3673,8951,2616,523
Aberaman De 31,4374,6701,3387,445
Abercynon 11,0683,7611,1685,997
Abercynon 21,4744,2089626,644
Abercynon 31,5294,6851,0737,287
Abercynon 41,0113,7141,2025,927
Aberdâr Dwyrain 19454,1721,6796,796
Aberdâr Dwyrain 21,3224,6561,2527,230
Aberdâr Dwyrain 31,1203,7141,2006,034
Aberdâr Dwyrain 41,2554,3421,4627,059
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 19433,3892,0066,338
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 21,3264,5911,7137,630
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 31,1543,9421,1626,258
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 49543,7211,1445,819
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 51,0593,6491,5086,216
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 69223,9908005,712
Y Beddau 18653,3251,1965,386
Y Beddau 21,1294,0829136,124
Y Beddau 31,3864,8935756,854
Brynna 11,1113,7991,4926,402
Brynna 22,8628,0461,54912,457
Gartholwg 12,4305,9251,2939,648
Cilfynydd 11,2724,0111,0116,294
Cilfynydd 21,0183,5817085,307
Cwm Clydach 19723,0871,0445,103
Cwm Clydach 21,2473,5451,1655,957
Cwm-bach 11,0733,4581,3855,916
Cwm-bach 22,5976,4891,12710,213
Cwm-bach 36602,4761,4614,597
Cymer (Rhondda Cynon Taf) 17543,3661,1315,251
Cymer (Rhondda Cynon Taf) 21,0263,6131,2455,884
Cymer (Rhondda Cynon Taf) 39843,1459785,107
Cymer (Rhondda Cynon Taf) 41,3333,4871,0765,896
Glynrhedynnog 19273,2761,3635,566
Glynrhedynnog 21,1283,6361,1305,894
Glynrhedynnog 37923,0381,1144,944
Gilfach Goch 11,2384,2021,2516,691
Gilfach Goch 21,3554,4631,3207,138
Glyn-coch 11,4753,9118686,254
Glyn-coch 28633,7351,1785,776
Y Graig (Rhondda Cynon Taf) 11,0683,7148485,630
Y Graig (Rhondda Cynon Taf) 24792,9755173,971
Y Ddraenen Wen 11,4844,8721,9828,338
Y Ddraenen Wen 21,4914,9691,4147,874
Hirwaun 11,5304,3961,1417,067
Hirwaun 29683,4181,1375,523
Hirwaun 31,0042,7191,0644,787
Llanharan 11,4093,9181,0336,360
Llanharan 22,4937,7591,50911,761
Llanhari 12,8778,4851,68513,047
Llanhari 21,2763,3509965,622
Tref Llantrisant 17322,6851,2524,669
Tref Llantrisant 21,8305,5011,5748,905
Tref Llantrisant 31,0103,8851,1846,079
Llanilltud Faerdref 11,0303,9321,0546,016
Llanilltud Faerdref 27462,9041,2034,853
Llanilltud Faerdref 31,0123,9631,2706,245
Llanilltud Faerdref 41,1554,0331,3156,503
Llwyn-y-pia 16542,5557733,982
Llwyn-y-pia 29392,9261,0714,936
Y Maerdy 11,3004,1211,5556,976
Y Maerdy 21,1803,3101,0555,545
Aberpennar Dwyrain 11,0973,4521,0305,579
Aberpennar Dwyrain 29373,6891,5796,205
Aberpennar Gorllewin 11,0103,2761,3395,625
Aberpennar Gorllewin 21,1023,6321,0885,822
Aberpennar Gorllewin 31,1193,8971,3336,349
Penrhiw-ceiber 11,3663,6527385,756
Penrhiw-ceiber 21,1723,7571,2396,168
Penrhiw-ceiber 31,2514,0801,2316,562
Penrhiw-ceiber 41,1413,3759685,484
Pentre 11,1243,4561,1145,694
Pentre 28212,9351,2955,051
Pentre 37972,5798144,190
Pentre 41,1563,7751,2076,138
Pen-y-graig 19472,9757014,623
Pen-y-graig 21,1643,9951,1006,259
Pen-y-graig 38633,1061,1055,074
Pen-y-graig 41,1753,6471,1385,960
Pen-y-waun 11,2593,5091,3156,083
Pen-y-waun 21,5264,0341,0436,603
Pont-y-clun 11,1304,0131,5696,712
Pont-y-clun 22,1135,0631,2068,382
Pont-y-clun 31,0903,8381,8016,729
Pont-y-clun 41,5574,3801,1127,049
Tref Pontypridd 19593,0121,1855,156
Tref Pontypridd 28483,5981,5906,036
Y Porth 11,0033,5201,0615,584
Y Porth 21,0323,7931,5536,378
Y Porth 31,1514,0109486,109
Y Porth 49713,8231,1695,963
Rhigos1,0874,2911,6467,024
Rhondda 19743,6241,0645,662
Rhondda 21,3134,1281,3276,768
Rhondda 31,1403,9621,4446,546
Rhydfelen Canol / Llan 11,0213,7371,1115,869
Rhydfelen Canol / Llan 21,5384,3618556,754
Rhydfelen Canol / Llan 39063,5541,0215,481
Ffynon Taf 11,1515,1641,6807,995
Ffynon Taf 21,3054,5521,3577,214
Tonysguboriau 19122,7591,4765,147
Tonysguboriau 21,0703,6861,3496,105
Ton-teg 15852,6692,0465,300
Ton-teg 27932,6841,5765,053
Ton-teg 38392,6761,8385,353
Tonypandy 11,1884,0901,2556,533
Tonypandy 21,5675,4421,5948,603
Tonyrefail Dwyrain 18113,3951,3305,536
Tonyrefail Dwyrain 21,0923,3621,4625,916
Tonyrefail Dwyrain 31,5533,9649306,447
Tonyrefail Dwyrain 41,0133,8631,1956,071
Tonyrefail Gorllewin 11,1703,6821,1275,979
Tonyrefail Gorllewin 31,5324,6601,1087,300
Trallwng 11,0652,9789735,016
Trallwng 27602,8231,2684,851
Trallwng 38823,2851,0305,197
Trealaw 11,3274,1011,3996,827
Trealaw 21,0852,8457834,713
Trealaw 38703,3709135,153
Trefforest 17814,1975605,538
Trefforest 27675,2625536,582
Trefforest 35187,1564418,115
Treherbert 11,1413,8521,2556,248
Treherbert 29633,2621,2495,474
Treherbert 31,0433,5871,1015,731
Treherbert 41,1643,5241,1855,873
Treorci 19063,2951,4975,698
Treorci 29003,4651,5625,927
Treorci 31,2414,0111,0556,307
Treorci 41,1583,6231,2185,999
Treorci 51,2513,9451,6616,857
Pendyrus 11,2913,0356955,021
Pendyrus 21,5924,5361,1417,269
Pendyrus 38623,6131,0255,500
Ty'n-y-nant 18932,9851,0484,926
Ty'n-y-nant 21,1223,0396364,797
Ty'n-y-nant 38692,4349784,281
Ynys-hir 11,0284,0181,2866,332
Ynys-hir 21,2274,0901,4916,808
Ynys-y-bwl 11,6514,8401,4947,985
Ynys-y-bwl 21,0143,5921,4166,022
Ynys-y-bwl 37603,0765924,428
Ystrad 16853,5301,3595,574
Ystrad 21,2013,8481,1666,215
Ystrad 39473,6301,1615,738
Ystrad 41,0103,4151,1715,596
Bedlinog 19873,3061,1755,468
Bedlinog 21,9515,8901,4779,318
Cyfarthfa 11,8715,4321,3188,621
Cyfarthfa 21,9154,5169087,339
Cyfarthfa 31,3234,4291,4957,247
Cyfarthfa 41,2893,8011,7586,848
Dowlais 11,1663,8761,1356,177
Dowlais 29884,0131,4116,412
Dowlais 31,2815,0329777,290
Dowlais 41,2894,8341,1327,255
Gurnos 11,6084,0299956,632
Gurnos 21,7494,4261,3427,517
Gurnos 31,9504,9351,0707,955
Ynyswen 19543,0147494,717
Ynyswen 29202,6815904,191
Ynyswen 31,0043,6091,1675,780
Parc 17322,9941,0504,776
Parc 21,0693,9531,0536,075
Parc 31,0153,9061,2766,197
Penydarren 11,4263,2615615,248
Penydarren 21,3853,1669205,471
Penydarren 31,1523,9681,3796,499
Penydarren 41,1602,9656724,797
Plymouth (Merthyr Tudful) 19433,4321,8556,230
Plymouth (Merthyr Tudful) 21,0033,7671,2876,057
Plymouth (Merthyr Tudful) 31,7785,5721,7309,080
Y Dref 11,0414,6371,4287,106
Y Dref 22,1887,7431,88411,815
Y Dref 31,1694,0191,4126,600
Y Dref 41,0843,9361,3606,380
Treharris 11,0264,7691,3837,178
Treharris 29043,5031,2305,637
Treharris 31,2713,8991,0406,210
Treharris 41,1993,7771,4536,429
Faenor 21,3115,0282,0718,410
Aberbargod 11,4474,5311,1487,126
Aberbargod 21,9895,4931,4298,911
Abercarn 11,8246,3901,4579,671
Abercarn 21,2143,8551,1576,226
Abercarn 31,1854,0201,1706,375
Cwm Aber 11,1733,6211,2176,011
Cwm Aber 21,5594,6919147,164
Cwm Aber 31,7905,0521,0657,907
Cwm Aber 41,4513,9588056,214
Argoed (Caerffili) 11,3083,6511,0656,024
Argoed (Caerffili) 28063,4648325,102
Bargod 19623,6181,1815,761
Bargod 29513,9391,1075,997
Bargod 31,3404,4591,1756,974
Bargod 41,3433,4801,0125,835
Bedwas Tretomos a Machen 11,0584,6401,6267,324
Bedwas Tretomos a Machen 21,2154,4491,4757,139
Bedwas Tretomos a Machen 39472,9951,0124,954
Bedwas Tretomos a Machen 47962,8319894,616
Bedwas Tretomos a Machen 51,0943,8121,6236,529
Bedwas Tretomos a Machen 61,6493,6166485,913
Bedwas Tretomos a Machen 71,3953,6951,3696,459
Coed Duon 19103,5211,4295,860
Coed Duon 21,6624,3581,3857,405
Coed Duon 31,3214,9251,1477,393
Coed Duon 41,4304,2981,5297,257
Coed Duon 57213,2771,7575,755
Cefn Fforest 11,4374,9571,3237,717
Cefn Fforest 28953,3241,9356,154
Crosskeys 11,1274,4001,3426,869
Crosskeys 21,0263,9301,6856,641
Crymlyn 18062,9991,0534,858
Crymlyn 21,2194,1591,3736,751
Crymlyn 31,3093,4561,2996,064
Crymlyn 41,1664,0571,2456,468
Cwm Darran 19553,3311,1435,429
Cwm Darran 28763,0468344,756
Gilfach1,4554,9501,9398,344
Hengoed (Caerffili) 11,5254,7899287,242
Hengoed (Caerffili) 21,7984,6791,0557,532
Hengoed (Caerffili) 31,6645,3931,2338,290
Llanbradach 11,2134,0671,5256,805
Llanbradach 21,0603,7791,1696,008
Llanbradach 31,0463,8841,0966,026
Maes-y-cwmwr1,5035,4352,1009,038
Morgan Jones 11,2084,3941,7387,340
Morgan Jones 21,4094,1891,0666,664
Morgan Jones 31,2634,3481,7407,351
Morgan Jones 41,8055,0991,3078,211
Moria 11,1033,7651,0505,918
Moria 29003,9361,1495,985
Moria 31,2523,7081,2246,184
Nelson 18833,6981,6676,248
Nelson 28903,4051,6875,982
Nelson 31,1293,8861,3466,361
Trecelyn 11,2264,7391,5017,466
Trecelyn 21,3704,0121,1306,512
Trecelyn 31,1803,7621,5846,526
Trecelyn 49773,9771,1936,147
Tredegar Newydd 11,2114,2201,1306,561
Tredegar Newydd 21,0243,7271,3766,127
Tredegar Newydd 31,3833,9221,1756,480
Pengam 11,0913,4029465,439
Pengam 21,5574,4591,1217,137
Pengam 37712,7151,0014,487
Penmaen 11,6575,0621,3398,058
Penmaen 21,1974,0281,3556,580
Penmaen 31,2034,2011,7937,197
Pen-yr-heol (Caerffili) 11,0873,0341,1655,286
Pen-yr-heol (Caerffili) 21,0213,3111,0415,373
Pen-yr-heol (Caerffili) 39953,3381,4185,751
Pen-yr-heol (Caerffili) 41,4174,0181,0936,528
Pen-yr-heol (Caerffili) 51,2484,2511,1106,609
Pen-yr-heol (Caerffili) 62,4637,7801,06111,304
Pen-yr-heol (Caerffili) 79542,9801,1795,113
Pen-yr-heol (Caerffili) 81,4613,7247235,908
Pontllan-fraith 11,3974,8302,0468,273
Pontllan-fraith 21,4714,3129656,748
Pontllan-fraith 31,4294,1891,2536,871
Pontllan-fraith 46872,9031,7395,329
Pontllan-fraith 51,2744,6721,3437,289
Pontlotyn1,1205,0771,5707,767
Rhisga Dwyrain 18543,5081,0185,380
Rhisga Dwyrain 21,2063,6889145,808
Rhisga Dwyrain 31,1114,1361,4946,741
Rhisga Dwyrain 41,2854,7211,3727,378
Rhisga Gorllewin 18614,0601,7026,623
Rhisga Gorllewin 29884,2751,5346,797
Rhisga Gorllewin 31,3724,6911,3897,452
Catwg Sant 11,1964,1548826,232
Catwg Sant 21,5084,4791,1437,130
Catwg Sant 37683,4871,4885,743
Catwg Sant 49143,5551,1635,632
Catwg Sant 51,0283,5211,1785,727
Sant Iago 19844,0931,2356,312
Sant Iago 27683,0141,3205,102
Sant Iago 31,4803,8838616,224
Sant Iago 41,2393,2031,5455,987
Sant Martin 16932,9241,8115,428
Sant Martin 21,0253,3241,4115,760
Sant Martin 31,1974,3211,3066,824
Sant Martin 49343,1531,2285,315
Sant Martin 51,8045,4357347,973
Twyn Carno 11,1983,0408765,114
Twyn Carno 27212,7461,0004,467
Ynys-ddu 12,1406,5031,56110,204
Ynys-ddu 21,1524,0341,2926,478
Ystrad Mynach 12,9227,2611,63911,822
Ystrad Mynach 29033,3441,2195,466
Ystrad Mynach 39973,4641,0365,497
Abertyleri 19423,8559225,719
Abertyleri 28953,3981,2035,496
Abertyleri 31,0683,7861,1415,995
Badminton 18883,5251,4105,823
Badminton 21,1694,2481,4446,861
Cendl 19003,3781,2175,495
Cendl 21,1513,0129905,153
Cendl 38352,7441,2004,779
Blaenau 17073,4321,3255,464
Blaenau 21,5434,9281,4567,927
Blaenau 31,0983,6121,0135,723
Brynmawr 18353,2511,4195,505
Brynmawr 21,4863,8399996,324
Brynmawr 36762,9771,1384,791
Brynmawr 48013,3991,2855,485
Cwm 17473,1351,1745,056
Cwm 29273,6261,0805,633
Cwm 38374,0829775,896
Cwmtyleri 11,2713,8191,1156,205
Cwmtyleri 29963,4869915,473
Cwmtyleri 31,2584,4701,4947,222
Glynebwy Gogledd 18513,3401,2005,391
Glynebwy Gogledd 21,3974,4871,1197,003
Glynebwy Gogledd 31,0283,8481,2026,078
Glynebwy De 11,1742,9287064,808
Glynebwy De 21,1604,7491,3107,219
Glynebwy De 39303,5111,0415,482
Georgetown 11,3404,4131,2987,051
Georgetown 21,3504,7651,6187,733
Llanhiledd 11,1923,8291,0836,104
Llanhiledd 21,1493,9321,2276,308
Llanhiledd 38654,1211,2636,249
Nantyglo 11,6744,9511,2447,869
Nantyglo 28943,4151,0945,403
Nantyglo 31,1303,3279815,438
Rasa 18063,2751,6275,708
Rasa 21,3474,4281,3267,101
Sirhywi 16723,4791,2695,420
Sirhywi 21,2123,2831,1165,611
Sirhywi 39063,6171,4725,995
Sirhywi 48103,1428614,813
Six Bells 16562,4878193,962
Six Bells 29243,4481,1925,564
Tredegar Canol a Gorllewin 17133,7211,1625,596
Tredegar Canol a Gorllewin 21,3583,7091,1246,191
Tredegar Canol a Gorllewin 31,2213,7901,4136,424
Tredegar Canol a Gorllewin 48164,4131,4296,658
Abersychan 11,1523,1279295,208
Abersychan 21,6373,5998356,071
Abersychan 31,1764,1841,4176,777
Abersychan 41,1943,0391,1605,393
Abersychan 51,1233,8221,1246,069
Blaenafon 11,2104,1821,3396,731
Blaenafon 21,4973,9991,1756,671
Blaenafon 31,2293,9411,2596,429
Blaenafon 41,0913,5891,1015,781
Bryn-wern1,4484,2441,4857,177
Coed Efa1,8766,0501,9799,905
Croesyceiliog Gogledd 11,2394,6401,6817,560
Croesyceiliog Gogledd 21,0383,5461,6506,234
Croesyceiliog De1,0123,8882,2687,168
Cwmynysgoi1,0053,4931,1935,691
Fairwater (Tor-faen) 11,1943,3321,2745,800
Fairwater (Tor-faen) 21,0292,7861,0184,833
Fairwater (Tor-faen) 38923,2468094,947
Fairwater (Tor-faen) 47833,2481,0515,082
Greenmeadow 11,2503,3457655,360
Greenmeadow 28573,1621,0205,039
Greenmeadow 31,4653,2917325,488
Llantarnam 11,8436,1081,7019,652
Llantarnam 21,5845,8221,8429,248
Llantarnam 39973,9441,4446,385
Llanyrafon Gogledd1,5324,5122,0228,066
Llanyrafon De 16422,5451,6064,793
Llanyrafon De 26793,3581,6725,709
New Inn 11,0583,7621,5556,375
New Inn 21,0753,8451,5446,464
New Inn 35022,5691,9595,030
New Inn 49243,3411,6155,880
Pant-teg 16092,5551,2304,394
Pant-teg 29623,7641,0575,783
Pant-teg 39273,4811,1915,599
Pant-teg 42,1276,6011,52410,252
Pant-teg 57952,4101,3134,518
Pontnewydd 11,0553,5447895,388
Pontnewydd 21,4584,9281,3747,760
Pontnewydd 31,0313,5541,0575,642
Pontnewydd 41,0304,2741,3346,638
Pontnewynydd1,0923,9309235,945
Pont-y-pwl1,2234,5221,8947,639
St. Cadocs/Penygarn1,4994,3231,3337,155
St. Dials 11,3173,4039405,660
St. Dials 27592,8241,3514,934
St. Dials 31,2193,4661,1095,794
Snatchwood1,4825,5641,5518,597
Trefddyn 12,1954,6878307,712
Trefddyn 21,2864,2701,3296,885
Two Locks 11,5224,3301,2097,061
Two Locks 29894,3151,0046,308
Two Locks 31,1033,4411,3145,858
Two Locks 46713,1901,2145,075
Cwmbrân Uchaf 11,1753,1116124,898
Cwmbrân Uchaf 15762,9751,1984,749
Cwmbrân Uchaf 21,1143,3699095,392
Cwmbrân Uchaf 11,2013,6129405,753
Wainfelin 18703,3317664,967
Wainfelin 27932,8971,0444,734
Caer-went1,4895,1191,9538,561
Castell Cil-y-coed 11,3654,2451,5917,201
Cantref 18502,7222,4956,067
Cantref 21,3423,9349176,193
Crucornau Fawr1,2295,2502,2138,692
Devauden8813,2761,6155,772
Llanddewi a Green Lane 29772,7888954,660
Dixton gydag Oxbaston9333,2041,9576,094
Drybridge 12,4627,8472,46112,770
Drybridge 21,6334,0661,8517,550
Goetre Fawr 14462,6881,2924,426
Goetre Fawr 27913,0881,1515,030
Grofield1,1094,7001,6247,433
Lansdown1,0983,6021,5876,287
Larkfield9112,8561,6845,451
Llanbadog8223,2231,5385,583
Bryn Llanelli 18542,8992,4206,173
Bryn Llanelli 29753,7341,2045,913
Bryn Llanelli 37892,6081,2424,639
Castell a Llanfoist Fawr1,8486,4943,02311,365
Llangybi Fawr1,1914,3982,0427,631
Llanofer 17113,1691,3155,195
Llanofer 25072,2181,4214,146
Llandeilo Gresynni1,0884,2221,8757,185
Llanwenarth Tu Draw9313,2621,7445,937
Y Maerdy 28313,0751,4405,346
Mill 11,1613,7881,6836,632
Mill 29293,7361,2025,867
Mill 38333,6091,1065,548
Llanfihangel Troddi8642,7391,3424,945
Overmonnow 17662,6828564,304
Overmonnow 29372,7361,7405,413
Porth Sgiwed1,3785,6572,3129,347
Y Priordy 16093,1172,1345,860
Y Priordy 21,2094,0512,0777,337
Rhaglan1,0594,1782,4567,693
Rogiet1,4124,7201,0827,214
St. Arvans9973,6871,8706,554
St. Christopher's1,4444,8161,3187,578
St. Kingsmark 17412,9781,4925,211
St. Kingsmark 21,8706,2002,06110,131
St. Mary's1,1544,9951,5617,710
Hafren 18143,6682,1956,677
Hafren 29273,5251,4995,951
Drenewydd Gelli-farch1,1955,1202,5058,820
The Elms1,1464,3218576,324
Thornwell 11,5314,3358736,739
Thornwell 21,1204,7751,0066,901
Tryleg Unedig 11,0063,2881,6145,908
Tryleg Unedig 27373,0921,4645,293
Brynbuga 14913,3371,7495,577
Brynbuga 28183,5351,6285,981
West End1,2094,1041,4626,775
Wyesham1,3284,7592,5408,627
Allt-yr-ynn 11,2953,9131,9337,141
Allt-yr-ynn 21,4553,8476335,935
Allt-yr-ynn 31,0103,5911,7356,336
Allt-yr-ynn 49413,8499505,740
Allt-yr-ynn 51,1323,3851,4215,938
Allt-yr-ynn 69313,4011,0175,349
Alway 19403,1491,0885,177
Alway 21,7433,7354635,941
Alway 31,0033,9191,1126,034
Alway 42,3034,8405057,648
Alway 51,1323,0238875,042
Alway 61,0523,1758195,046
Beechwood 11,2574,3741,0836,714
Beechwood 21,4974,0878006,384
Beechwood 31,2513,4711,4206,142
Beechwood 41,5433,8539806,376
Beechwood 58293,5561,2855,670
Betws (Casnewydd) 11,1943,0691,0165,279
Betws (Casnewydd) 28892,9448434,676
Betws (Casnewydd) 31,2283,3278335,388
Betws (Casnewydd) 41,5124,1538386,503
Betws (Casnewydd) 51,0573,2261,0925,375
Betws (Casnewydd) 67293,3349445,007
Caerllion 19063,2841,5485,738
Caerllion 29072,9451,0874,939
Caerllion 36702,6761,2484,594
Caerllion 41,0083,1531,3845,545
Caerllion 59773,5451,6006,122
Caerllion 67722,3581,0704,200
Y Gaer 18283,1931,6035,624
Y Gaer 21,0573,4111,7096,177
Y Gaer 38443,4691,1315,444
Y Gaer 41,3013,5839195,803
Y Gaer 51,8934,0687256,686
Y Gaer 61,4233,8651,0616,349
Y Graig (Casnewydd) 17863,0529854,823
Y Graig (Casnewydd) 21,7195,0819127,712
Y Graig (Casnewydd) 31,6414,2391,6177,497
Y Graig (Casnewydd) 49182,6021,1244,644
Langstone 11,6625,6971,3428,701
Langstone 24892,5371,5144,540
Langstone 37763,2911,5935,660
Liswerry 11,5124,6649267,102
Liswerry 22,2064,3394426,987
Liswerry 33,6279,67386814,168
Liswerry 41,2443,3746155,233
Liswerry 51,5114,7021,1957,408
Liswerry 61,6565,4291,6728,757
Liswerry 71,1123,4941,3395,945
Llan-wern 12,1986,2891,66010,147
Llan-wern 21,2873,8338165,936
Malpas 17393,2361,6215,596
Malpas 21,8494,6111,1887,648
Malpas 37232,9741,6945,391
Malpas 41,2503,9681,3636,581
Malpas 51,0643,5131,6436,220
Maerun 21,0663,5521,0795,697
Maerun 31,7774,7951,3497,921
Pilgwenlli 12,0414,7941,0057,840
Pilgwenlli 22,0586,0239309,011
Pilgwenlli 32,7278,64254711,916
Pilgwenlli 41,5263,6847926,002
Ringland 18973,1141,4875,498
Ringland 21,1823,3051,1675,654
Ringland 31,0653,6391,7366,440
Ringland 41,4193,3379095,665
Ringland 51,3303,1846755,189
Ringland 61,1652,8479124,924
Ty Du 16513,0191,3184,988
Ty Du 21,8195,3711,6898,879
Ty Du 31,5074,9971,4457,949
Ty Du 42,7866,4011,59810,785
Ty Du 58413,1301,7505,721
Ty Du 61,2953,5271,2786,100
Sain Silian 11,4284,0119506,389
Sain Silian 21,5184,8006917,009
Sain Silian 39593,3901,2895,638
Sain Silian 41,1863,9731,1476,306
Sain Silian 58232,7989754,596
Sain Silian 61,0753,3966095,080
Shaftesbury 11,2163,6096835,508
Shaftesbury 29563,3191,3485,623
Shaftesbury 39482,7447294,421
Shaftesbury 41,0383,8767165,630
Stow Hill 11,2194,8418726,932
Stow Hill 28243,4929425,258
Stow Hill 31,4086,3978738,678
Parc Tredegar 13,1148,0921,05012,256
Parc Tredegar 21,7353,9291,5527,216
Victoria 12,2346,4118209,465
Victoria 29993,5927075,298
Victoria 32,0405,7467128,498
Victoria 41,8256,5586419,024
Adamsdown 11,5106,1674388,115
Adamsdown 22,13215,32541317,870
Adamsdown 31,3834,7935706,746
Adamsdown 41,1144,7226756,511
Adamsdown 51,3696,8354868,690
Butetown 12,6047,01086510,479
Caerau (Caerdydd) 11,6464,8949337,473
Caerau (Caerdydd) 21,1523,1618105,123
Caerau (Caerdydd) 31,9984,1707676,935
Caerau (Caerdydd) 41,9084,8748557,637
Caerau (Caerdydd) 51,0953,2051,0185,318
Caerau (Caerdydd) 62,2465,2401,1328,618
Caerau (Caerdydd) 71,5704,2261,0126,808
Treganna 11,7496,1641,0288,941
Treganna 21,3925,0658207,277
Treganna 31,6444,7471,1447,535
Treganna 48514,2198585,928
Treganna 51,3104,8626266,798
Treganna 61,4613,6301,0866,177
Treganna 71,1094,3639216,393
Treganna 81,1463,2438695,258
Treganna 91,0094,4448876,340
Cathays 16055,7362236,564
Cathays 27078,1904509,347
Cathays 33217,8102268,357
Cathays 427911,11150811,898
Cathays 53126,4342176,963
Cathays 61058,8491409,094
Cathays 71668,7471219,034
Cathays 84346,4324587,324
Creigiau/Sain Ffagan 17622,4181,1854,365
Creigiau/Sain Ffagan 21,0733,2721,4185,763
Creigiau/Sain Ffagan 31,6695,9151,5079,091
Cyncoed 11,0763,1921,9236,191
Cyncoed 21,3753,2681,3495,992
Cyncoed 31,4773,8351,5296,841
Cyncoed 41,2988,1121,31510,725
Cyncoed 51,3543,5971,4046,355
Cyncoed 61,2383,5561,7646,558
Cyncoed 71,2473,3211,5496,117
Trelái 11,7633,8069096,478
Trelái 22,0553,4294605,944
Trelái 31,8823,3944865,762
Trelái 41,6713,6157716,057
Trelái 52,4964,0185377,051
Trelái 61,7643,7147566,234
Trelái 79513,5221,2515,724
Trelái 81,9214,0671,1627,150
Trelái 98443,2951,1395,278
Trelái 101,3843,8731,1936,450
Tyllgoed (Caerdydd) 11,0544,3731,2276,654
Tyllgoed (Caerdydd) 21,6603,9589446,562
Tyllgoed (Caerdydd) 31,1473,7649965,907
Tyllgoed (Caerdydd) 41,2943,8771,4756,646
Tyllgoed (Caerdydd) 52,0314,5728127,415
Tyllgoed (Caerdydd) 61,0573,8171,2326,106
Tyllgoed (Caerdydd) 71,4753,9617946,230
Tyllgoed (Caerdydd) 81,0804,2231,4636,766
Gabalfa 17614,7573575,875
Gabalfa 21,65315,92579618,374
Gabalfa 38674,5144845,865
Gabalfa 48597,1256308,614
Grangetown 11,1634,1697926,124
Grangetown 21,2074,4839446,634
Grangetown 31,7094,8658697,443
Grangetown 41,9564,7757357,466
Grangetown 51,7935,9225678,282
Grangetown 61,5773,9024785,957
Grangetown 71,9334,8545877,374
Grangetown 81,7565,0175357,308
Grangetown 91,9554,5214826,958
Y Mynydd Bychan 11,2573,8141,3646,435
Y Mynydd Bychan 26012,9428864,429
Y Mynydd Bychan 31,2083,9301,3756,513
Y Mynydd Bychan 49263,2701,5725,768
Y Mynydd Bychan 52,1946,5491,47910,222
Y Mynydd Bychan 61,1473,2391,2025,588
Y Mynydd Bychan 71,3094,2291,0796,617
Y Mynydd Bychan 81,0553,2419965,292
Llys-faen 11,0653,1351,7355,935
Llys-faen 21,2073,8671,9216,995
Llandaf 19583,5581,3285,844
Llandaf 29294,8321,2887,049
Llandaf 31,1134,1411,8487,102
Llandaf 49743,2971,2855,556
Llandaf 58192,9911,0214,831
Llandaf 68153,0401,2855,140
Ystum Taf 11,2102,8278014,838
Ystum Taf 21,3654,2538816,499
Ystum Taf 31,2733,7879205,980
Ystum Taf 41,3473,8417705,958
Ystum Taf 51,0914,2309666,287
Ystum Taf 61,1662,8969475,009
Llanisien 11,2603,6571,8126,729
Llanisien 21,6514,1341,3027,087
Llanisien 31,1634,0446355,842
Llanisien 41,0213,6199185,558
Llanisien 51,0904,1668956,151
Llanisien 69603,5631,1465,669
Llanisien 71,0413,2031,3755,619
Llanisien 89863,5251,1955,706
Llanisien 96852,5951,6934,973
Llanisien 101,2233,6531,2796,155
Llanrhymni 11,2444,2181,2986,760
Llanrhymni 21,5044,1911,1536,848
Llanrhymni 31,5844,1379226,643
Llanrhymni 41,3513,7217035,775
Llanrhymni 51,1304,0571,6096,796
Llanrhymni 61,8094,0575666,432
Llanrhymni 72,2144,1937727,179
Pen-twyn 19423,1471,0095,098
Pen-twyn 21,8364,1388746,848
Pen-twyn 31,9203,6266766,222
Pen-twyn 41,1052,9911,0305,126
Pen-twyn 51,5604,1159296,604
Pen-twyn 69573,4281,1715,556
Pen-twyn 71,0493,2131,0405,302
Pen-twyn 83,0077,2101,24611,463
Pen-twyn 91,1033,3101,0645,477
Pen-twyn 101,5443,9467826,272
Pentyrch 11,7345,1712,5019,406
Pentyrch 29382,8119584,707
Pen-y-lan 18213,3361,4365,593
Pen-y-lan 21,3434,7831,4767,602
Pen-y-lan 31,1913,3747095,274
Pen-y-lan 49764,2688526,096
Pen-y-lan 51,7316,1117758,617
Pen-y-lan 61,0763,0031,4575,536
Pen-y-lan 71,3345,7021,6108,646
Pen-y-lan 81,0083,2381,8106,056
Plasnewydd 17925,9053227,019
Plasnewydd 25265,5363036,365
Plasnewydd 37034,6484105,761
Plasnewydd 42676,7101817,158
Plasnewydd 51,0364,4137066,155
Plasnewydd 67835,2185166,517
Plasnewydd 73866,1871,0247,597
Plasnewydd 81,0894,6312856,005
Plasnewydd 96475,4794596,585
Plasnewydd 101,0785,2384496,765
Plasnewydd 118164,6504295,895
Pontprennau/Hen Laneirwg 11,2764,5351,3597,170
Pontprennau/Hen Laneirwg 21,6215,3319887,940
Pontprennau/Hen Laneirwg 31,6314,6735816,885
Pontprennau/Hen Laneirwg 42,8557,58691511,356
Pontprennau/Hen Laneirwg 51,5585,3581,0587,974
Radur a Thremorgan 11,8554,4878657,207
Radur a Thremorgan 21,0333,0722,0116,116
Rhiwbeina 11,1883,4441,3595,991
Rhiwbeina 21,0353,5961,5156,146
Rhiwbeina 31,5004,0142,2457,759
Rhiwbeina 41,0693,1481,7986,015
Rhiwbeina 51,4034,3541,6317,388
Rhiwbeina 61,1273,2812,2186,626
Rhiwbeina 77743,0772,3746,225
Glanyrafon 11,7134,9475457,205
Glanyrafon 21,5155,4634537,431
Glanyrafon 31,8765,2728517,999
Glanyrafon 48605,1331,0016,994
Glanyrafon 57864,3798656,030
Glanyrafon 69445,0478346,825
Glanyrafon 79365,2207866,942
Glanyrafon 81,4234,9455746,942
Tredelerch 11,0513,8831,2986,232
Tredelerch 29373,4801,6316,048
Tredelerch 38863,2951,0095,190
Tredelerch 41,3403,7301,4836,553
Tredelerch 51,6663,6137045,983
Tredelerch 61,4863,6621,0676,215
Y Sblot 16903,8087215,219
Y Sblot 21,1403,7295945,463
Y Sblot 31,6904,0096986,397
Y Sblot 41,0484,5028226,372
Y Sblot 51,3504,9187226,990
Y Sblot 61,3354,0986546,087
Y Sblot 72,6537,95872511,336
Y Sblot 81,8654,0978166,778
Trowbridge 11,2924,7888726,952
Trowbridge 21,3863,8061,2656,457
Trowbridge 31,9744,7019417,616
Trowbridge 42,1804,2553536,788
Trowbridge 51,3843,6231,0266,033
Trowbridge 61,4894,8328167,137
Trowbridge 71,4614,2601,1886,909
Trowbridge 81,9223,4213075,650
Trowbridge 92,4305,7959269,151
Trowbridge 101,2893,3895355,213
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 11,3513,8331,6326,816
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 21,3904,4791,1457,014
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 39063,6301,7566,292
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 49224,8231,2076,952
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 51,2934,0301,6666,989
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 68803,1451,5255,550
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 71,7694,8891,1697,827
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 81,1473,8031,4736,423
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 91,1594,1131,5076,779
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 101,2133,7881,2126,213
Tal-y-bont ar Wysg1,0864,2252,1217,432
Faenor 19683,5871,3695,924
Cwm-twrch1,4395,0002,0168,455
Ystalyfera 19973,9091,1526,058
St John 11,1944,0232,2047,421
St John 21,3493,2478925,488
Crughywel1,2264,4242,9578,607
Llangatwg a Glangrwyne1,0663,5282,1216,715
Llangors, Bwlch a Grwyne1,2484,7372,4438,428
Llanrhaeadr-ym-Mochnant1,0844,3432,3127,739
Llansilin9173,1761,4165,509
Llanddewi1,5455,0992,0028,646
Croesonen2,0196,1872,41710,623
Castleland 2G1,5205,5115877,618
Castleland 2H1,0752,9367544,765
Maerun 48643,1921,5185,574
Maerun 51,2434,7765556,574
Tonyrefail Gorllewin 21,5614,8789857,424
Gartholwg 21,7144,4178907,021
Gartholwg 31,5264,1457076,378
Tonyrefail Gorllewin 41,0404,1221,2116,373
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 12,1495,1606877,996
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 41,3644,0975205,981
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 51,1033,4246195,146
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 61,5184,3225626,402
Cathays 9957,912988,105
Glanymor 31,0884,4611,1606,709
Glanymor 41,3843,3098715,564
Hengoed 21,4285,2222,4229,072
Llansanffraid1,3645,0632,5879,014
Abergele Pensarn 19482,7831,8145,545
Abergele Pensarn 25622,4841,5184,564
Smithfield 28563,6066155,077
Dyffryn Ceiriog 31,3524,8742,1338,359
Smithfield 31,1544,1068526,112
Aberdaron / Botwnnog a Tudweiliog2,1876,6942,98211,863
Aberdyfi / Bryn-crug / Llanfihangel8714,8242,9668,661
Penglais95513,6231,50016,078
Llanbadarn Fawr De7832,9516744,408
Llanbadarn Fawr Gogledd7375,1899586,884
Y Borth1,2744,7132,1908,177
Castell 7 Dwyrain1945,1646395,997
Cathays 104255,5271626,114
Butetown 22395,1386236,000
Cathays 117935,3711856,349
Butetown 31,0404,9107806,730
Butetown 45045,7563336,593
Butetown 55345,1191975,850
Grangetown 106748,5902539,517
Grangetown 111,0104,1855555,750
Grangetown 121,3017,5432909,134
Radur a Thremorgan 32,1955,6306048,429
Llanishen 111,1354,1356235,893
Butetown 65805,2827006,562
Butetown 74234,9402335,596
Butetown 86596,4076497,715
Llanishen 121,5534,2008896,642
Radur a Thremorgan 49543,3521,6655,971
Castell 2 Gogledd3556,1451,1657,665
Cilâ 39766,4931,7979,266
Castell 7 Gorllewin3443,2246774,245
Castell 2 De4075,0848576,348