Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Amcanestyniadau o'r boblogaeth yn ôl cydrannau newid, blwyddyn a ardaloedd Parc Cenedlaethol
None
Cod Ardal[Hidlo]
Newid Blynyddol[Hidlwyd]
Measure1
Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Cydran[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Cydran 1
-
-
Cydran 2
Cliciwch yma i ddidoliParc Cenedlaethol Bannau BrycheiniogCliciwch yma i ddidoliParc Cenedlaethol Afordir PenfroCliciwch yma i ddidoliParc Cenedlaethol EryriCliciwch yma i ddidoliGwynedd - tu allan i Barc CenedlaetholCliciwch yma i ddidoliConwy - tu allan i Barc CenedlaetholCliciwch yma i ddidoliPowys - tu allan i Barc CenedlaetholCliciwch yma i ddidoliSir Benfro - tu allan i Barc CenedlaetholCliciwch yma i ddidoliSir Gaerfyrddin - tu allan i Barc CenedlaetholCliciwch yma i ddidoliRhondda Cynon Taf - tu allan i Barc CenedlaetholCliciwch yma i ddidoliMerthyr Tudful - tu allan i Barc CenedlaetholCliciwch yma i ddidoliSir Fynwy - tu allan i Barc Cenedlaethol
[Lleihau]Poblogaeth ar ddiwedd y flwyddyn33,65522,51725,377101,516112,136108,870101,249183,700236,38558,67985,210
Poblogaeth ar ddiwedd y flwyddyn[Ehangu]Poblogaeth ar ddechrau'r cyfnod33,57622,69225,482101,032112,044109,046100,974183,481236,02258,64085,100
[Ehangu]Genedigaethau2911592071,0511,0589681,0411,8092,792691671
[Ehangu]Marwolaethau3602812529701,4351,1951,0702,0712,508601829
[Lleihau]Ymudwyr net148-53-594034695030448179-51268
Ymudwyr netFewnfudwyr1,7511,3161,2295,9814,4015,0492,9096,1316,6601,4824,090
Ymfudwyr tuag allan1,6031,3701,2895,5773,9324,9992,6055,6516,5801,5333,822
[Lleihau]Cyfanswm cyfradd ffrwythlondeb[Ehangu]Cyfanswm cyfradd ffrwythlondeb2.01.72.01.81.92.01.91.81.81.81.7
[Lleihau]Cymhareb marwoldeb safonedig[Ehangu]Cymhareb marwoldeb safonedig86.586.674.289.894.287.395.6101.7119.0116.485.8
[Lleihau]Disgwyliad oes adeg geni[Ehangu]Disgwyliad oes adeg geni82.882.884.182.381.482.581.380.979.179.482.9
[Lleihau]Poblogaeth Arbennig - garcharorion[Ehangu]Poblogaeth Arbennig - garcharorion0000000000394

Metadata

Teitl
Amcanestyniadau poblogaeth Parciau Cenedlaethol Cymru sail 2014, 2014 i 2039

Diweddariad diwethaf
26 Gorfennaf 2017 26 Gorfennaf 2017

Diweddariad nesaf
Dim yn diweddaru, bydd hyn yn cael eu disodli gan amcanestyniad dyfodol.

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Amcanestyniadau poblogaeth ar gyfer ardaloedd Parciau Cenedlaethol yng Nghymru ar sail 2014, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.poblogaeth@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Parciau Cenedlaethol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r set ddata hon yn rhoi amcanestyniadau poblogaeth ar gyfer y Parciau Cenedlaethol ac Ardaloedd Gweddilliol Awdurdodau Lleol yng Nghymru yn ôl rhyw, blwyddyn sengl oedran a phob blwyddyn o'r flwyddyn sail sef 2014, trwy gyfnod yr amcanestyniad i 2039.

Nodwch fod yr amcanestyniadau'n mynd yn fwyfwy ansicr po bellaf yr ydym yn ceisio edrych i'r dyfodol.


Casgliad data a dull cyfrifo
Mae amcanestyniadau poblogaeth yn rhoi amcangyfrifon o faint y boblogaeth yn y dyfodol, ac yn cael eu seilio ar dybiaethau ynghylch genedigaethau, marwolaethau ac ymfudo. Mae'r tybiaethau'n cael eu seilio ar dueddiadau'r gorffennol. Nid yw amcanestyniadau ond yn awgrymu beth all ddigwydd os yw'r tueddiadau diweddar yn parhau. Nid yw amcanestyniadau a wneir fel hyn yn caniatáu ar gyfer effeithiau polisïau llywodraeth leol neu ganolog ar lefelau'r boblogaeth yn y dyfodol, dosbarthiad a newid.

Mae amcangyfrifon poblogaeth 2014 wedi cael eu defnyddio fel sail i amcanestyniadau'r Parciau Cenedlaethol. Mae'r boblogaeth amcanestynedig ar gyfer 30 Mehefin bob blwyddyn. Mae'r amcangyfrifon poblogaeth sail wedi'u seilio ar y boblogaeth breswyl arferol. Caiff preswylwyr arferol sydd oddi cartref dros dro eu cynnwys, ond caiff ymwelwyr eu heithrio. Caiff myfyrwyr eu cyfrif yn eu cyfeiriad yn ystod y tymor. Dylid nodi hefyd y defnyddir diffiniad y Cenhedloedd Unedig o ymfudwr rhyngwladol - y rheiny sy'n newid gwlad breswyl am gyfnod o 12 mis o leiaf. Ni chaiff ymfudwyr tymor byr (e.e. gweithwyr ymfudol o wledydd Dwyrain Ewrop) eu cyfrif yn yr amcangyfrifon poblogaeth ac felly ni chânt eu cynnwys yn yr amcanestyniadau poblogaeth.

Mae'r amcanestyniadau hyn wedi'u seilio ar fethodoleg debyg i'r amcanestyniadau poblogaeth sail 2014 ar gyfer awdurdodau parciau cenedlaethol. Gellir gweld gwybodaeth fanwl am y fethodoleg trwy ddilyn y dolenni gwe. Ar gyfer amcanestyniadau'r Parciau Cenedlaethol, cafwyd data ffrwythlondeb, marwolaethau ac ymfudo o'r Swyddfa Ystadegau Gwladol ar gyfer y tri Pharc Cenedlaethol ac fe'u defnyddiwyd i lunio tybiaethau. Nid oedd y fethodoleg yn wahanol ond pan nad oedd y data gofynnol ar gael ar lefel Parc Cenedlaethol. Yr unig grwp poblogaeth arbennig a gynhwyswyd yn yr amcanestyniadau poblogaeth ar gyfer y Parciau Cenedlaethol oedd y lluoedd arfog cartref.

Amlder cyhoeddi
Bob tair blynedd

Cyfnodau data dan sylw
Mae data'n cael eu cyhoeddi ar gyfer y cyfnod 2014 i 2039.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gweler y datganiad ystadegol o amcanestyniadau poblogaeth awdurdodau parciau cenedlaethol trwy ddilyn y dolenni gwe.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae'r data wedi'u talgrynnu'n annibynnol i'r rhif cyfan agosaf ac mae'n bosibl na fyddant yn adio'n union.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Ni wnaethpwyd unrhyw ddiwygiadau i'r data a gyhoeddwyd ar gyfer 2014. Disodlodd y data hyn amcanestyniadau poblogaeth parciau cenedlaethol 2013 ar gyfer Cymru fel yr amcangyfrifon ffurfiol o dwf y boblogaeth.

Ansawdd ystadegol
Gweler y datganiad ystadegol o amcanestyniadau poblogaeth awdurdodau parciau cenedlaethol trwy ddilyn y dolenni gwe.

Dolenni'r we
National Park authority population projections statistical release: http://gov.wales/statistics-and-research/population-projections-national-parks/?lang=en;
Local authority population projections statistical release: http://gov.wales/statistics-and-research/local-authority-population-projections/?lang=en;
National projections: http://www.ons.gov.uk/ons/rel/npp/national-population-projections/

Allweddeiriau
Amcanestyniadau poblogaeth; twf poblogaeth; ymfudo; newid naturiol; genedigaethau; marwolaethau