Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol 25. Tlodi plant (LIC)
Siart cyfateb i'r tabl data
None
Dangosydd[Hidlwyd]
Mesur[Hidlwyd]
Measure2
Blwyddyn<br />Ym mis Mawrth 2021, gwnaeth yr Adran Gwaith a Phensiynau fân ddiwygiadau i\'r gyfres amser hyd at 2019/20, i gasglu\'r holl incwm o gynhaliaeth plant. Yn y rhan fwyaf o achosion nid oedd unrhyw newidiadau i ganrannau\'r bobl mewn incwm isel pan gânt eu talgrynnu i\'r pwynt canran agosaf<br />[Hidlo]
Ardal[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoli1994-95 i 1996-97Cliciwch yma i ddidoli1995-96 i 1997-98Cliciwch yma i ddidoli1996-97 i 1998-99Cliciwch yma i ddidoli1997-98 i 1999-00Cliciwch yma i ddidoli1998-99 i 2000-01Cliciwch yma i ddidoli1999-00 i 2001-02Cliciwch yma i ddidoli2000-01 i 2002-03Cliciwch yma i ddidoli2001-02 i 2003-04Cliciwch yma i ddidoli2002-03 i 2004-05Cliciwch yma i ddidoli2003-04 i 2005-06Cliciwch yma i ddidoli2004-05 i 2006-07Cliciwch yma i ddidoli2005-06 i 2007-08Cliciwch yma i ddidoli2006-07 i 2008-09Cliciwch yma i ddidoli2007-08 i 2009-10Cliciwch yma i ddidoli2008-09 i 2010-11Cliciwch yma i ddidoli2009-10 i 2011-12Cliciwch yma i ddidoli2010-11 i 2012-13Cliciwch yma i ddidoli2011-12 i 2013-14Cliciwch yma i ddidoli2012-13 i 2014-15Cliciwch yma i ddidoli2013-14 i 2015-16Cliciwch yma i ddidoli2014-15 i 2016-17Cliciwch yma i ddidoli2015-16 i 2017-18Cliciwch yma i ddidoli2016-17 i 2018-19Cliciwch yma i ddidoli2017-18 i 2019-20
Y Deyrnas Unedig838486868482807876757577777570676463646567697073
Cymru969897989493929187878691888679787979798080807983
Yr Alban939393909088868379757372717067626059606267717171
Gogledd Iwerddon.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys86888786868888878283838278717270
Lloegr818285858381797774737476777470666362626466696972
Gogledd-ddwyrain Lloegr102104106109110103999392868789918779736966697277787988
Gogledd-orllewin Lloegr909199989490878682828488857973717070727378808180
Swydd Efrog a'r Humber999910210310095908782818487898785807773747577798387
Dwyrain Canolbarth Lloegr868790909291928884828588898375676362677274726672
Gorllewin Canolbarth Lloegr879090888890908987878689919187797372758079828289
Dwyrain Lloegr706972706865626363615959646563585355545859626162
Llundain768081817979787980787775787370666563595860687073
De-ddwyrain Lloegr606061615959565653545758565350515151484952555657
De-orllewin Lloegr747883837977747165626266676562585656585955565760

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r tabl hwn yn cyflwyno data ar yr holl bobl, plant, oedolion o oedran gweithio a phensiynwyr sy'n byw mewn cartrefi sydd ag incwm aelwyd islaw 60 y cant o ganolrif incwm aelwydydd y DU cyn ac ar ôl i gostau tai gael eu talu.

Casgliad data a dull cyfrifo

Darparwyd y data gan tim Aelwydydd Islaw'r Incwm Cyfartalog yr Adran Gwaith a Phensiynau.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Mae'r ffigyrau a ddangosir ar gyfer cyfartaledd newidiol 3 blynedd. Mae'r ffigyrau yn ymdrin a Phrydain Fawr hyd at 2000-01 i 2003-04 a'r Deyrnas Unedig o 2002-03 i 2004-05.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gweler y ddolen i wefan Gov.UK o dan y pennawd Dolenni.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Gweler y ddolen i wefan Gov.UK o dan y pennawd Dolenni.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Ar gyfer cyhoeddiad 2019-20, bu diwygiad methodolegol mân i’r gyfres data Cartrefi Islaw Ystadegau Incwm Cyfartalog gan yr Adran Gwaith a Phensiynau i gasglu holl incwm o Gynhaliaeth Plant. O ganlyniad i hyn roedd mwy o incwm o gynhaliaeth plant yn cael ei gynnwys, gan gynyddu rhai incwm aelwydydd ychydig ac felly‘n tueddu lleihau’r cyfraddau incwm isel ar gyfer teuluoedd â phlant. Mae’r gyfres lawn (yn ôl i 1994/95) wedi’i diwygio i sicrhau bod cymariaethau dros amser ar sail gyson ar draws y gyfres amser llawn. Yn nhermau effaith y diwygiadau, yn y mwyafrif o achosion mae’r canran o bobl mewn incwm isel heb newid ar ôl eu talgrynnu i’r pwynt canran agosaf.

Teitl

Aelwydydd islaw'r incwm cyfartalog

Diweddariad diwethaf

Mawrth 2021 Mawrth 2021

Diweddariad nesaf

2022

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Aelwydydd Islaw'r Incwm Cyfartalog, Arolwg Adnoddau Teuluol, yr Adran Gwaith a Phensiynau

Cyswllt ebost

ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Rhanbarthau'r DU

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Gweler y ddolen i wefan Gov.UK o dan y pennawd Dolenni.

Allweddeiriau

Cynhwysiant Cymdeithasol; HBAI; Incwm; Tlodi