Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol 2. Cyfiawnder cymdeithasol - Y boblogaeth sydd ar aelwydydd â’u hincwm yn gymharol isel (PDd)

Canran y boblogaeth sydd ar aelwydydd â’u hincwm yn gymharol isel, Cymru, 1994/97 i 2010/13

Siart cyfateb i'r tabl data
None
Dangosydd[Hidlwyd]
Mesur[Hidlwyd]
Measure2
Blwyddyn<br />Ym mis Mawrth 2021, gwnaeth yr Adran Gwaith a Phensiynau fân ddiwygiadau i\'r gyfres amser hyd at 2019/20, i gasglu\'r holl incwm o gynhaliaeth plant. Yn y rhan fwyaf o achosion nid oedd unrhyw newidiadau i ganrannau\'r bobl mewn incwm isel pan gânt eu talgrynnu i\'r pwynt canran agosaf<br />[Hidlo]
Ardal[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoli1994-95 i 1996-97Cliciwch yma i ddidoli1995-96 i 1997-98Cliciwch yma i ddidoli1996-97 i 1998-99Cliciwch yma i ddidoli1997-98 i 1999-00Cliciwch yma i ddidoli1998-99 i 2000-01Cliciwch yma i ddidoli1999-00 i 2001-02Cliciwch yma i ddidoli2000-01 i 2002-03Cliciwch yma i ddidoli2001-02 i 2003-04Cliciwch yma i ddidoli2002-03 i 2004-05Cliciwch yma i ddidoli2003-04 i 2005-06Cliciwch yma i ddidoli2004-05 i 2006-07Cliciwch yma i ddidoli2005-06 i 2007-08Cliciwch yma i ddidoli2006-07 i 2008-09Cliciwch yma i ddidoli2007-08 i 2009-10Cliciwch yma i ddidoli2008-09 i 2010-11Cliciwch yma i ddidoli2009-10 i 2011-12Cliciwch yma i ddidoli2010-11 i 2012-13Cliciwch yma i ddidoli2011-12 i 2013-14Cliciwch yma i ddidoli2012-13 i 2014-15Cliciwch yma i ddidoli2013-14 i 2015-16Cliciwch yma i ddidoli2014-15 i 2016-17Cliciwch yma i ddidoli2015-16 i 2017-18Cliciwch yma i ddidoli2016-17 i 2018-19Cliciwch yma i ddidoli2017-18 i 2019-20
Y Deyrnas Unedig838486868482807876757577777570676463646567697073
Cymru969897989493929187878691888679787979798080807983
Yr Alban939393909088868379757372717067626059606267717171
Gogledd Iwerddon.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys86888786868888878283838278717270
Lloegr818285858381797774737476777470666362626466696972
Gogledd-ddwyrain Lloegr102104106109110103999392868789918779736966697277787988
Gogledd-orllewin Lloegr909199989490878682828488857973717070727378808180
Swydd Efrog a'r Humber999910210310095908782818487898785807773747577798387
Dwyrain Canolbarth Lloegr868790909291928884828588898375676362677274726672
Gorllewin Canolbarth Lloegr879090888890908987878689919187797372758079828289
Dwyrain Lloegr706972706865626363615959646563585355545859626162
Llundain768081817979787980787775787370666563595860687073
De-ddwyrain Lloegr606061615959565653545758565350515151484952555657
De-orllewin Lloegr747883837977747165626266676562585656585955565760

Metadata

Teitl

Aelwydydd islaw'r incwm cyfartalog

Diweddariad diwethaf

Mawrth 2021 Mawrth 2021

Diweddariad nesaf

2022

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Aelwydydd Islaw'r Incwm Cyfartalog, Arolwg Adnoddau Teuluol, yr Adran Gwaith a Phensiynau

Cyswllt ebost

ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Rhanbarthau'r DU

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r tabl hwn yn cyflwyno data ar yr holl bobl, plant, oedolion o oedran gweithio a phensiynwyr sy'n byw mewn cartrefi sydd ag incwm aelwyd islaw 60 y cant o ganolrif incwm aelwydydd y DU cyn ac ar ôl i gostau tai gael eu talu.

Casgliad data a dull cyfrifo

Darparwyd y data gan tim Aelwydydd Islaw'r Incwm Cyfartalog yr Adran Gwaith a Phensiynau.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Mae'r ffigyrau a ddangosir ar gyfer cyfartaledd newidiol 3 blynedd. Mae'r ffigyrau yn ymdrin a Phrydain Fawr hyd at 2000-01 i 2003-04 a'r Deyrnas Unedig o 2002-03 i 2004-05.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gweler y ddolen i wefan Gov.UK o dan y pennawd Dolenni.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Gweler y ddolen i wefan Gov.UK o dan y pennawd Dolenni.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Ar gyfer cyhoeddiad 2019-20, bu diwygiad methodolegol mân i’r gyfres data Cartrefi Islaw Ystadegau Incwm Cyfartalog gan yr Adran Gwaith a Phensiynau i gasglu holl incwm o Gynhaliaeth Plant. O ganlyniad i hyn roedd mwy o incwm o gynhaliaeth plant yn cael ei gynnwys, gan gynyddu rhai incwm aelwydydd ychydig ac felly‘n tueddu lleihau’r cyfraddau incwm isel ar gyfer teuluoedd â phlant. Mae’r gyfres lawn (yn ôl i 1994/95) wedi’i diwygio i sicrhau bod cymariaethau dros amser ar sail gyson ar draws y gyfres amser llawn. Yn nhermau effaith y diwygiadau, yn y mwyafrif o achosion mae’r canran o bobl mewn incwm isel heb newid ar ôl eu talgrynnu i’r pwynt canran agosaf.

Ansawdd ystadegol

Gweler y ddolen i wefan Gov.UK o dan y pennawd Dolenni.

Allweddeiriau

Cynhwysiant Cymdeithasol; HBAI; Incwm; Tlodi